[2.2] Bogdan Budimirov: Dizajn

budimirov_IMG_0591_opt

Izložba Bogdan Budimirov: Dizajn (2015.) u autorskoj kon­cepciji kustosa izložbe Maroja Mrduljaša sa suradnicima Markom Golubom i Borisom Vidakovićem kao ko-kustosima, realizirana je slijedom činjenice da je Bogdanu Budimirovu godinu dana ranije dodijeljena Nagrada Hrvatskog dizajner­skog društva za životno djelo. Izložba je bila zamišljena kao koncizan uvid u rad ovog iznimnog autora, te je strukturi­rana putem dva prepletena segmenta.

Jedan je edukativnog karaktera i posvećen projektantskim metodologijama koje je Budimirov istraživao putem arhitektonskih i dizajnerskih radova, dok je drugi prikazivao prikupljene ključne original­ne predmete produkt dizajna i radne makete. Mrduljaševa osnovna teza izložbe zapravo je bila kako Bogdan Budimirov nadilazi uže disciplinarne okvire i pojednostavljeno shvaćenu poziciju arhitekta i dizajnera kao ‘stvaratelja oblika’, te mu tako treba i pristupiti. Budimirovljev ‘čisti’ dizajnerski opus je nevelik ali značajan, pri čemu je kao središnji, najvažniji izložak, bio prikazan crtaći stol Moya s kojim je Budimirov postigao i ozbiljan tržišni uspjeh i za koji je 1982. u Hano­veru dobio nagradu Gute Industrieform (Dobar industrijski oblik). Riječ je o stolu primarno namijenjenom arhitektima i projektiranom tako da je ne samo izrazito ergonomski prilagodljiv i jednostavan za korištenje, nego i lako sklopiv i prenosiv te tako idealan za korisnika koji često mijenja radni ambijent ili za arhitektonske biroe koji privremeno trebaju dodatne suradnike na nekim većim projektima. Osim Moye i prototipa stolice temeljene na Budimirovljevom patentu elastične plohe za sjedenje, izloženo je i nekoliko drugih produkata koje je Budimirov dizajnirao, a riječ je redom o instrumentima koje arhitekti svakodnevno koriste u svom radu: okretni multifunkcionalni ormar-stolić, manje crtaće daske, paralelogramska ravnala itd.  Izložba se oslanjala na knjigu Bogdan Budimirov: U prvom licu koju je uredio Vladimir Mattioni, a u prezentaciji i na dokumentarni film o Bogdanu Budimirovu iz HRT-ova ci­klusa Suvremenici u režiji Ane Marije Habjan. Kasnije je izložba prikazana još dvaput, u Multimedijalnom kulturnom centru u Splitu (2016.) i u sklopu izložbe Awarded Design from Croatia + Bogdan Budimirov održane u sklopu Mjeseca dizajna u Grazu u proljeće iste godine. Obje te verzije izložbe nisu sadržavale nijedan originalni artefakt te su se temeljile isključivo na dokumentarnom materijalu: videu, timelineu s reprodukcijama i panoima s tekstom.

[Iz uvodnog teksta O dizajnerima kao pripovjedačima, o izložbama kao pripovijestima]

 

Elastične ploče i stolica (koautor elastične ploče od drva i plastike Berislav Jurinjak), 1956.–1961. Fotografija iz postava izložbe.

Elastične ploče i stolica (koautor elastične ploče od drva i plastike Berislav Jurinjak), 1956.–1961. Fotografija iz postava izložbe.

 

HDD galerija
21.1.– 7.2.2015.

Izložba nagrađenih radova 1314 / Bogdan Budimirov / Bilić_Müller
Multimedijalni kulturni centar Split
1.– 3. 2. 2016.

Awarded Design from Croatia + Bogdan Budimirov
Designmonat
Designhalle Graz
25.– 29. 4. 2016.

Kustos: Maroje Mrduljaš
Ko-kustosi: Boris Vidaković • Marko Golub
Grafički dizajn: Lana Grahek
Suradnica: Ana Marija Habjan
Organizacija i produkcija: Marko Golub

Na izložbi su korišteni i isječci iz dokumentarnog filma iz serijala Suvremenici: Bogdan Budimirov, Dokumentarna produkcija HRT-a, proizvodnja 2014./2015.
Urednica i redateljica: Ana Marija Habjan
Scenaristice: Tamara Bjažić Klarin & Ana Marija Habjan
Snimatelj: Mario Britvić
Montažerka: Iva Blašković
Producentica: Sunčana Hrvatin Kunić

 

budimirov_P1350180_opt

Postav izložbe u Designhalle Graz, travanj 2016.

 

Onkraj disciplinarnih okvira

Maroje Mrduljaš

 

Bogdan Budimirov nadilazi uže dis­ciplinarne okvire i pojednostavljeno shvaćenu poziciju arhitekta i dizajnera kao ‘stvaratelja oblika’. Šest desetljeća njegovog aktivnog istraživačkog rada u različitim mjerilima: od crtaće ploče do aerodroma, treba interpretirati u svjetlu nastojanja da se moderno sistemsko mišljenje i integracija znanja uključe u logiku projektiranja. Budimirov ulazi u praksu još kao student, u dinamičnom kontekstu urbane ekspanzije i industri­jalizacije u socijalističkoj Jugoslaviji nakon 2. svjetskog rata. Milje zemlje u obnovi i razvoju je plodan za Budimi­rova, homo fabera zainteresiranog za metode racionalne organizacije i anga­žiranja svih raspoloživih, a oskudnih re­sursa. Radoznao i poduzetan Budimirov iskustva empirijski sabire proučavajući druge proizvodne grane i traži modele korjenite reforme građevinske indu­strije. U suradnji sa Željkom Solarom, Dragutinom Stilinovićem i drugima razvija nekoliko sistema prefabrikacije, među kojima je najuspješniji YU−61. Suočeni sa zadatkom projektiranja ‘za velike brojeve’, Budimirov i suradnici ne oblikuju građevinu kao izdvojeni objekt sa specifičnom ‘formom, funk­cijom i konstrukcijom’, nego projekti­raju čitav proces serijske, industrijske proizvodnje i održavanja građevine te uzimaju u obzir i ekonomske aspekte i plasman proizvoda na tržište. ‘Forma, funkcija i konstrukcija’ se apstrahiraju u set građevinskih elemenata optimizi­ranih za proizvodni proces, pri čemu se ne kompromitiraju estetske i uporabne kvalitete nego pragmatično uravnote­žuju omjeri uloženog i dobivenog.

Sustav YU−61, Jugomont, koautori Željko Solar i Dragutin Stilinović • Fotografije Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova.

Sustav YU−61, Jugomont, koautori Željko Solar i Dragutin Stilinović • Fotografije Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova.

Koncizna arhitektura ‘srebrnih grado­va’ u Zapruđu, Borongaju, Remetincu i drugdje djelovala je futuristički, no razlog tome nije samo blještavilo nji­hove aluminijsko-staklene ovojnice, već činjenica da su te kuće osmišljene i izvedene prema tada sasvim novim proizvodnim principima i investicij­skim zahtjevima. Istraživanje masovne proizvodnje arhitekture Budimirov i suradnici nastavljaju u sistemima sklad­nih prefabriciranih drvenih turističkih bungalova i obiteljskih kuća za tvrke Ju­gomont, Spačva, Marles i druge od kojih su mnoge još i danas u funkciji, te sistem SPIG industrijske proizvodnje čeličnih zgrada. Paralelno s projektima velikog mjerila i rada s velikim građevinskim poduzećima, Budimirov eksperimenti­ra i u području oblikovanja proizvoda (u to vrijeme se još ne koristi pojam dizajn). U istraživanju primjene elastič­nih ploča (projekti stolice) do izražaja dolazi Budimirovljevo izvrsno, gotovo intuitivno razumijevanje statike i ‘rada konstrukcije’, dok rane varijante crtaćih stolova proizlaze iz vlastitog, proživlje­nog iskustva. Elastična ploha za sjedenje ujedno je i prvi patent Budimirova, a uslijedit će više registriranih patenata u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i Hrvatskoj.

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

1950-ih i 1960-ih racionalna integracija industrije i oblikovanja okoline u svim mjerilima jedna je od ključnih tema diskusije o društvenom razvoju u Hr­vatskoj i Jugoslaviji ali i u internacional­nom kontekstu. Budimirov je uspješan akter tog ‘industrijskog zaokreta’ koji je u ovdašnjoj sredini samo parcijalno ostvaren. Od druge polovice 1960-ih, Budimirov rad nastavlja u Münchenu u Saveznoj Republici Njemačkoj, u dru­gačijem tehnološkom i ekonomskom miljeu. Radeći u velikim biroima i na opsežnim projektima poput Velesajma u Nürnbergu, aerodroma u Münchenu i drugima, Budimirov dalje razvija interes za prefabrikaciju ali i za specifične teme operativne organizacije projektiranja, komunikacije i protoka informacija od biroa prema gradilištu i natrag, u vremenu u kojem primjena računala u arhitekturi još nije bila intenzivna.

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Crtaći stol Moya, 1980. • Fotografije: Branko Brce, iz arhiva Bogdana Budimirova

Konvencionalne historiografije arhi­tekture i dizajna uglavnom se ne bave procesima projektiranja i tek će neka buduća istraživanja procedura i pro­tokola proizvodnje projektne doku­mentacije pokazati invencije na tom području kojem je Budimirov dao vri­jedan doprinos. Dok je u Hrvatskoj rad Budimirova uglavnom vezan za sta­novanje, u Njemačkoj je angažiran na prostorno-organizacijski vrlo složenim projektima koji zahtijevaju inovativne koncepte. Tako je projekt za kompleks zgrade Vlade i ministarstava Savezne Republike Njemačke osmišljen u vidu trodiomenzionalne matrice komuni­kacija i instalacija koja integrira sve ostale elemente programa. Projekti Budimirova nisu predstavljali slikovitu eksplikaciju tehnologije, kao što je to bio slučaj u brojnim projektima nado­lazeće ‘high-tech’ arhitekure, nego su bili otvoreni, fleksbilni sistemi učinko­viti poput uređaja i sposobni prihvatiti strukturalni rast i promjene.

Velesajamski centar Nürnberg, 1971, u sklopu Plan GmbH, koautori Werner Wirsing, Ernst Denk, Herbert Groethuysen, Peter Otzmann. • Fotografija: Sigrid Neubert, iz arhiva Bogdana Budimirova

Velesajamski centar Nürnberg, 1971, u sklopu Plan GmbH, koautori Werner Wirsing, Ernst Denk, Herbert Groethuysen, Peter Otzmann. • Fotografija: Sigrid Neubert, iz arhiva Bogdana Budimirova

Od sredine 1970-ih godina Budimirov se vraća dizajnu produkata, u prvom redu specijaliziranog namještaja i opreme. Uređuje fotografske studije, interijere, radi na pojedinačnim produktima, te di­zajnira tržišno vrlo uspješni fleksibilni crtaći stol Moya po kojem je vjerojatno najpoznatiji kao dizajner u užem smi­slu riječi i za kojeg dobiva i prestižnu nagradu Gute Industrieform (‘Dobar industrijski oblik’) 1982. u Hanoveru. Osmišljen na temelju odličnog uvida u potrebe korisnika, crtaći stol je jedno­stavan za manipulaciju i ergonomski prilagođen radnom procesu crtanja, a fleksibilnost je osigurana efikasnom i racionalnom konstrukcijom i uravnote­ženim statičkim odnosima elemenata. Uslijedio je sistem prateće opreme za kompletiranje čitavog arhitektonskog ureda: pokretni multifunkcionalni or­mar-stolić, manje crtaće daske, para­lelogramska ravnala i drugi elementi rađeni u malim serijama ili unikatno. I u ‘komornijem’ mjerilu i manjim serijama, Budimirov projektira sistemski: koristi modularnu koordinaciju, razrađuje varijante detalja, razvija fleksibilne koncepcije i od početka razvoja razmi­šlja o plasmanu na tržište. Odgovor na zahtjeve za odmakom od ‘industrijske’ modernističke estetike koji jačaju 1980- ih Budimirov pronalazi u taktilnim svoj­stvima materijala, u prvom redu drva, i njihovoj obradi.

Maketa modularnog elementa krovne konstrukcije za Velesajamski centar Nürnberg, 1971. Detalj iz postava izložbe.

Maketa modularnog elementa krovne
konstrukcije za Velesajamski centar
Nürnberg, 1971. Detalj iz postava izložbe.

Po povratku u Hrvatsku 1988. Budimi­rov se nastavlja baviti dizajnom i radi kao konzultant za specifične arhitektonske konstrukcije. Njegov aktualni projekt je vlastita kuća koja je pred dovršetkom: razumna u mjerilu, gotovo klasicistička po smirenom ritmu i eleganciji pro­porcija, tradicionalna u referenci na jednostavnu vernakularnu organizaciju tlocrta, moderna po tehnologiji gradnje i prostornoj otvorenosti, suvremena po energetskoj učinkovitosti, indivi­dualna po prilagođenosti specifičnim potrebama korisnika, autentična po koncepciji. Sve te kvalitete sublimat su nataloženih desetljeća iskustva i provje­ra znanja u teoriji i praksi. Progresivni program modernizma u dizajnu tražio je od stvaraoca-inovatora uključenost u tehnološka i ekonomska pitanja na putu prema ukidanju disciplinarnih granica između kulture, znanosti i tehnologije.

budimirov_IMG_0698_opt

Totalna koordinacija proizvodnje mate­rijalnog okoliša pokazala se političkom utopijom, a dilema koju je artikulirao Cedric Price pitanjem: “tehnologija je odgovor, no što je pitanje?” ostaje otvo­rena. No etička, pa i estetska dimenzija integralnog projektiranja koja inzistira na utemeljenosti odluka u racionalnim (i razumnim) argumentima je još uvi­jek aktualna. Zato su metode, znanje i vrijednosti koje Budimirov razvija i zastupa u najmanju ruku jednako važni kao i njegovi realizirani radovi.

 

d razgovor budimirov (_opt

 

[d]razgovor: Bogdan Budimirov – Dizajn kao sustav

Moderatori: Maroje Mrduljaš Boris Vidaković Marko Golub
6.2.2015.

 

d razgovor budimirov _opt1