Publikacije

Cjeloviti katalog publikacija Hrvatskog dizajnerskog društva je u izradi i trenutno obuhvaća opsežnija izdanja objavljena u razdoblju od 2015. do 2022. Manje publikacije, poput deplijana izložbi u HDD galeriji zasad su većinom dostupne uz objave samih izložbi.

2022

Fragmenti za publikacije

Fragmenti dizajnerske povijesti – Dokumenti • 2. dio

urednik i autor: Marko Golub
autori tekstova: Marko Golub, Dejan Kršić, Ivana Borovnjak, Ivica Mitrović, Sven Sorić, Patricia Počanić, Lovorka Magaš Bilandžić, Marijan Špoljar, Barbara Blasin, Ora Mušćet, Željko Luketić, Damir Bralić, Sandra Uskoković, Iva Babaja, Tatjana Bartaković, Damir Prizmić, Nikola Bojić
dizajn & layout: Dejan Kršić
lektura i korektura: Mirjana Jakušić
pisma: Brioni LCG, Tesla Slab, Typonine Sans, Thema Bold, Plan Grotesque, Delvard Std [nikola đurek / typotheque], Ohno Blazeface [ohno],
obrada fotografija: Marija Matijašec, fotografi i dizajneri
pojedinih projekata
tiskano na papirima: G-Snow 130g, Magno Satin 200 & 300g
sponzor papira: Igepa Plana d.o.o.
tisak: Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina
Naklada 300 primjeraka
tiskano u Zagrebu, prosinac 2022.
ISBN 978-953-6778-95-9
Knjiga je objavljena zahvaljujući financijskoj potpori
Ministarstva kulture i medija RH i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Grada Zagreba.
Integrirani uvez, 320 stranica
Cijena: 25 EUR email narudžba (HDD) 

Drugi nastavak knjige Fragmenti dizajnerske povijesti objavljene prije tri godine u izdanju HDD-a, a obje su rezultat kontinuiranih aktivnosti istraživanja hrvatskog dizajnerskog nasljeđa 20. i 21. stoljeća koje provodimo putem programa HDD galerije u različitim njegovim programskim linijama. Kao i prvi Fragmenti, i ovi obuhvaćaju 5 poglavlja: Dizajniranje povijesti / Historizacija dizajna, Dizajn nezavisnosti, Intermedijalna čitanka, Dizajn=Akcija i Diskurzivni objekti, tekstualna i vizualna građa je organizirana tematski kako bismo otvorili različite rakurse na dizajnerske prakse koje knjiga obrađuje, no ona nije, i nije ni zamišljena kao sintezni pregled, nego kao slijed pogleda na dizajnerske fenomene i fenomene vizualne kulture, autorske pozicije i kulturne i društvene kontekste koji su obilježili naše vrijeme i vrijeme koje nam je prethodilo.

 

 

orsat

Orsat Franković & Flomaster – Stvaranje mjesta / Creating a Place

Urednik i autor teksta: Marko Golub
Dizajn i prijelom: đkć
Prijevod: Marko Golub
Tisak: Tiskara Zelina
Papir: RAW 115g & 300g sponzor papira Igepa Plana d.o.o.
Tiskano u Zagrebu, lipanj 2022.
ISBN 978-953-6778-91-1
90 stranica, hrvatski i engleski
Cijena: 52,74 kn / 7 € email narudžba (HDD) 

Knjiga na 92 stranice s opsežnim tekstom Marka Goluba na hrvatskom i engleskom jeziku, obuhvaća dizajnerske radove Orsata Frankovića nastale u proteklih dvadesetak godina – u rasponu od plakata, preko oblikovanja knjiga do ambalaže i poštanskih maraka – povezane tematskom crvenom niti odnosa grafičkog dizajna i stvarnih i imaginarnih mjesta, gradova, pejzaža, ideje doma, pripadnosti, bliskosti i distance. Knjigu je grafički oblikovao Zoran Đukić.

dragic za publikacije

Nedeljko Dragić: Grafički dizajn i ilustracija

Autor i urednik: Marko Golub
Izdavač: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Tekstovi: Marko Golub, Željko Serdarević
Grafički dizajn: Sara Pavleković Preis
Stručni suradnik: Veljko Krulčić
Prijevod: Robertina Tomić, Željko Serdarević, M. Golub
Pomoć u pripremi materijala: Ora Mušćet
Lektura: Mirjana Jakušić
Fotografije i preslike radova: Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Zagreb Film, Veljko Krulčić, Boris Cvjetanović
Posebna zahvala: Nedeljku Dragiću i Veljku Krulčiću
Tisak: Sveučilišna tiskara, Zagreb
Papir: G-Snow 150 g / Magno Satin 300 g, Igepa Plana d.d.
Naklada: 400
Tiskano u Zagrebu, travanj 2022.
ISBN 978-953-6778-90-4
208 stranica, hrvatski i engleski
Cijena: 160 kn / 21,24 € email narudžba (HDD) 

 

2021

 

Ilic za publikacije

Mirko Ilić: Dizajnerska povijest svijeta

Urednik i autor: Marko Golub
Dizajn: Dejan Kršić
Lektura: Mirjana Jakušić
Fotografije: M. Golub / Magdalena Ećimović / HDD
Pismo: Brenner [nikola đurek • typotheque]
Tiskano na papiru: Maxi Offset 120g • Rives Design Natural White 350g
Sponzor papira: Igepa Plana d.o.o.
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 600
Godina: 2021.
ISBN 978-953-6778-82-9
Cijena: 75 kn / 9,95 € email narudžba (HDD) 

Ova knjiga je panoramski prikaz Ilićevog rada u rasponu od plakata, preko novinskih naslovnica i ilustracija do stripa, od sredine 1970-ih do danas, remiksiranih kao pripovijest o 20. i 21. stoljeću i jedno moguće čitanje trenutka u kojem živimo i onoga što nas je do njega dovelo. Knjiga konfrontira radove koji su eksplicitno politički i one koji to na prvi pogled nisu, britka čitanja društvene stvarnosti i tumačenja kompleksnih znanstvenih i filozofskih spoznaja, dramu globalnih konflikata i intimne drame, slike mržnje i zla i slike empatije i ljubavi. Redoslijed je relativan i izmjenjiv, sve teče u više različitih smjerova, svaki vizual je mogući putokaz za nešto drugo.

 

NEP za publikacije

NEP Nova Evropa: Die Mechanische Malerei 1982 – 1992 – 2020

Autori: Marko Golub + Nova Evropa
Urednik: Marko Golub
Dizajn: Nova Evropa produkt
Transkript: Ora Mušćet
Fotografije: Jane Štravs • Monika Džakić • Senja Vild •
Noemi Bažon • Mario Aničić • Bojan Krstić • Bosiljko Domazet • Dejan Kršić …
Obrada fotografija: Marija Matijašec • Dario Sabljak
Tisak na papiru: circle matt white 115 g & kraftpak 307 g [Igepa Plana d.o.o.]
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 300
ISBN 978-953-6778-74-4
Cijena: 99 kn / 13,14 € email narudžba (HDD) 

Knjiga o intermedijskom projektu i kolektivu Nova Evropa (Dejan Kršić, Jane Štravs, Gordana Brzović) koji je od ranih 1980-ih do početka 1990-ih djelovao na presjeku grafičkog dizajna, medijske umjetnosti, teorije, izdavaštva, eksperimentalne glazbe i videa. Izložba uključuje produkte NEP-a: fanzine, xerox grafike, kolaže, plakate, fotografije, video i grafički dizajn (časopis Quorum, glazbena izdanja LET 3, Rijeka-Paris-Texas) itd. koja na 108 stranica daje pregled svih glavnih aktivnosti ovog intermedijskog kolektiva od 1980-ih do danas.

 

unpublished - habjan - foto _ monika dzakic (6)

Stanislav Habjan: Neobjavljeno 1983 – 2023.

Urednik i autor teksta i intervjua: Marko Golub
Suautorica intervjua: Ora Mušćet
Oblikovanje i prijelom: Stanislav Habjan
Fotografije: Boris Cvjetanović
Lektura: Neli Mindoljević
Korektura: Mirjana Jakušić i Ora Mušćet
Tisak: Tiskara Zelina
Tiskano na papiru: Magno satin 135 g i 250 g (Igepa Plana)
Naklada: 300
Godina: 2021.
ISBN 978-953-6778-75-1
Cijena: 75 kn / 9,95 € email narudžba (HDD) 

Knjiga Neobjavljeno 1983 – 2023. grafičkog dizajnera, umjetnika i pisca Stanislava Habjana na jednom mjestu okuplja grafičke radove, većinom plakate, koji se odnose na razdoblje od početka njegovog autorskog djelovanja s projekcijom u budućnost, do navedene 2023. godine, bilježeći značajne stvarne i fikcijske trenutke i situacije iz različitih perioda Habjanove karijere, kao svojevrsni alternativni presjek njegovog umjetničkog i dizajnerskog djelovanja. Meki uvez s kutijom, 120 stranica s uvodnim tekstom, ekstenzivnim intervjuom i mnoštvom kratkih tekstova i komentara samog autora.

 

2020.

 meštrović publikacije
Praksa teorije – Matko Meštrović & dizajn

 

Autori: Marko Golub, Dejan Kršić, Ora Mušćet
Izdavač:
Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Urednik:
Marko Golub
Tekst: Dejan Kršić, Marko Golub, Ora Mušćet
Dokumentacija, obrada materijala, skeniranje i fotografije izložbe: Ora Mušćet
Korektura i lektura: Mirjana Jakušić
Obrada fotografija: Marija Matijašec
Grafički dizajn i layout: Dejan Kršić
Pisma: American typewriter & Jannon t Moderne (Storm tf)
Papir: Maxi Offset 120 g, Xantur 250 g (Igepa-plana d.o.o.)
Tisak: Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina
Naklada: 300
Cijena: 70 kn / 9,29 € email narudžba (HDD) 
Godina: 2020.
ISBN 978-953-6778-69-0

Knjižica posvećena teoretičarskom, kritičarskom i zagovaračkom djelovanju Matka Meštrovića u kontekstu dizajna u razdoblju od ranih 1960-ih do današnjih dana te je svojevrsni portret čovjeka koji je svojim radom snažno utjecao na naše današnje poimanje dizajna i njegove uloge, kao i razumijevanje njegove, ali i naše, relacije s tehnološkim, medijskim, kulturnim, društvenim i ekonomskim okruženjem u kojem živimo. Ovdje predstavljena panorama njegova uključuje analizu njegovih tekstova u rasponu od interdisciplinarne kritičke teorije, kritike umjetnosti, teorije dizajna i kritičko-teorijskog promišljanje tehnologije i medija, ali markira i druge bitne točke njegovog rada i djelovanja, uključujući Gorgonu, Nove tendencije, aktivnosti Centra za industrijsko oblikovanje itd.

 

dizajn u gradu 1

Dizajn u gradu 1 / Design in the City 1

Urednik: Marko Golub
Izdavač: Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Tekstovi: Monika Džakić, Marko Golub, Dejan Kršić, Marija Perkec, Matija Prica, Koraljka Vlajo
Prijevod: Mirna Herman Baletić / Language Lab
Zahvale: Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski filmski arhiv
Tisak: Printera grupa d.o.o.
Naklada: 500
Godina: 2020.
ISBN 978-953-6778-65-2

Knjižica izdana povodom istoimene izložbe u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice okuplja tekstove i vizualne materijale na temu serije izložbi Porodica i domaćinstvo 1957 – 1960, dizajna knjiga i periodike Mihajla Arsovskog, vizualnog identiteta VIII Mediteranskih igara u Splitu 1979. te filmskih plakata Mirka Ilića, Mihajla Arsovskog, Gorana Trbuljaka, Nenada Pepeonika i Dalibora Martinisa.

 

dizajn u gradu 2

Dizajn u gradu 2 / Design in the City 2

 

Urednica: Marija Perkec
Tekstovi: Koraljka Vlajo, Monika Džakić, Marko Golub, Matija Prica, Zvonimir Bešlić, Alira Hrabar Oremović, Hana Juranović, Marija Perkec
Lektura: Mirjana Jakušić
Prijevod: Mirna Herman Baletić / Language Lab
Zahvale: obitelj Borčić, Saponia d.d., Tržnice Zagreb – Zagrebački holding d.o.o.
Tisak: Printera grupa d.o.o.
Naklada: 500
Godina: 2020.
ISBN 978-953-6778-70-6

Knjižica izdana povodom istoimene izložbe u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice okuplja tekstove i vizualne materijale na temu dizajna ambalaže Borisa Ljubičića za tvornicu Labud, dizajna Marije Kalentić za različite kozmetičke proizvode, suradnje Željka Borčića s tvrtkom Saponia Osijek 1970-ih, proizvoda Odjela dizajna tvrtke Končar 1971 – 1990, dekora Tomislava Hrabara za metalno posuđe Tvornice Gorica, te kazališnih plakata Barbare Blasin, Ivana Picelja, Vanje Cuculića, Mihajla Arsovskog i Mirka Ilića.

 

dizajn u gradu 3 publikacije
Sudioničko upravljanje u kulturi u Centru oblikovanja svakodnevice

Autori tekstova: Zvonimir Bešlić, Monika Džakić, Marko Golub, Helena Tokić Jurković, Matija Perkec, Matija Prica, Bella Rupena, Koraljka Vlajo
Suradnice na istraživanjnima: Prof.dr.sc. Anka Mišetić, Dr.sc. Sara Ursić
Projektni partneri: Bacači Sjenki (Zvonimir Bešlić, Nela Katić Novačić), Grad Zagreb (Nataša Raus), Hrvatska udruga likovnih umjetnika (Marija Perkec, Patricia Počanić, Bella Rupena, Maša Štrbac)
Hrvatsko dizajnersko društvo (Mia Bogovac, Monika Džakić, Magdalena Ećimović, Marko Golub, Mirjana Jakušić, Helena Tokić Jurković)
Muzej za umjetnost i obrt (Matija Prica, Koraljka Vlajo)
Izdavač: Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Dizajn i prijelom: Marija Juza, Bernarda Cesar, Sara Pavleković Preis
Lektura i korektura: Mirjana Jakušić, Magdalena Ećimović
Fotografije: Petra Slobodnjak
Tisak: Printera grupa d.o.o.
Naklada: 300 komada
Godina: 2020.
ISBN 978-953-6778-71-3

 

drama

Vanja Cuculić – Drama

Autor: Marko Golub
Izdavač
: Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Urednik: Marko Golub
Grafički urednik: Vanja Cuculić
Dizajn i prijelom: Leo Kirinčić
Prijevod: Miljenka Buljević
Lektura:
Ora Mušćet
Tisak: Printera
Sponzor papira: Igepa-plana d.o.o.
Papir: RAW 135G
Naklada: 300
132 stranice, hrvatski i engleski
ISBN 978-953-6778-64-5

Knjiga Vanja Cuculić – Drama monografsko je izdanje koje daje potpuni pregled 15 godina rada Vanje Cuculića za Gradsko dramsko kazalište Gavella u Zagrebu, koji je rezultirao jednim od najkonzistentnijih i najsnažnijih plakatnih opusa kod nas uopće. Na 132 stranice u boji prikazana je većina plakata dizajniranih za GDK Gavella od 2005. do 2019. godine, uz ekstenzivan uvodni tekst Marka Goluba na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

2019.

 

martinis knjiga

Dalibor Martinis – Dizajner pri radu 1970 – 1990

autori: Marko Golub & Dejan Kršić:
izdavač: Hrvatsko dizajnersko društvo
za izdavača: Maša Milovac
urednik izdanja: Marko Golub
autori teksta: Marko Golub & Dejan Kršić
recenzija: Koraljka Vlajo
prijevod: Graham McMaster
dodatni prijevodi: Mirna Herman Baletić • Ora Mušćet • Marko Golub
lektura engleskog teksta: Miljenka Buljević
korekture: Mirjana Jakušić • Ora Mušćet
fotografije: arhiv Platforma 9,81 • Boris Cvjetanović • Marko Golub • Vjeran Juhas – Piro • Miran Krčadinac • Dalibor Martinis • Marijan Susovski • Darko Škrobonja
Reprodukcije plakata i publikacija GSU ustupio je Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu
skeniranje: Arskopija • Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu
design & layout: Dejan Kršić
pismo: Founders Grotesk
obrada fotografija: Dario Sabljak • Marija Matijašec • Monika Džakić
tiskano na papiru: Phoenixmotion Xenon 150g [ Igepa Plana d.o.o. ]
tisak: Tiskara Zelina d.d.
naklada: 300
cijena 99 kn / 13,14 € email narudžba (HDD) 
Zagreb • prosinac 2019
ISBN 978-953-6778-60-7
Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Ovo monografsko izdanje na 130 stranica na hrvatskom i engleskom jeziku daje pregled djelovanja Dalibora Martinisa, jednog od najistaknutijih hrvatskih medijskih umjetnika, kao grafičkog dizajnera. Obuhvaćajući vremensko razdoblje od početka 1970ih do 1990, u kojem Martinis kontinuirano djeluje (i) kao dizajner, knjiga nas prije svega upoznaje s impresivnim plakatnim opusom ovog autora, prije svega za kontekste filmske industrije i likovne umjetnosti, ali i s dizajnom za televiziju, oblikovanjem časopisa i publikacija te zaštitnih znakova.

 

sonda knjiga za naslovnicu

Studio Sonda – O moći kreativnosti

Izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo (Zagreb), Muzej suvremene umjetnosti Istre (Pula), Studio Sonda (Vižinada)
Za izdavača: Maša Milovac, Ketrin Milićević Mijošek, Sean Poropat i Jelena Fiškuš
Urednici: Marko Golub, Jelena Fiškuš, Sean Poropat
Autor teksta: Marko Golub
Fotografije: Arhiva Studio Sonda
Tisak: KERSCHOFFSET Zagreb
Naklada: 500
cijena 144 kn / 19,11 €
ISBN 978-953-677-857-7 email narudžba (HDD)
Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Monografija dizajnerskog studija Sonda “Moć kreativnosti” daje kritički pregled djelovanja ovog autorskog kolektiva u razdoblju od 2004. do 2019, počevši od pokretanja i uređivanja časopisa/informatora Sonda, preko višegodišnjih suradnji sa Sajmom rabljenih knjiga BOOKtiga, Festivalom ljubavi i erotike Casanova, Pulskim filmskim festivalom i slovenskom tvornicom sportske opreme Elan; ambalaža i vizualnih identiteta proizvoda (vina Piquentum, Studena, Radenska); oblikovanja brojnih knjiga i publikacija, pa do pokretanja Kreativnog centra u Vižinadi.

 

Sliding into the unknown za Diskurs

Klizanje u nepoznato – Ivan Marušić Klif


Izdavač:
 Hrvatsko dizajnersko društvo
Urednik: Marko Golub
Tekstovi: Marko Golub, Maša Milovac, Igor Ružić, Janka Vukmir
Prijevod: Mirna Herman, Leo Štedul (Language Lab)
Naklada: 1000
Jezici: hrvatski, engleski
120 stranica
Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2019
ISBN 978-953-6778-55-3
Cijena 80 kn / 10,62 € email narudžba (HDD)
Preuzmite publikaciju u PDF formatu (25 MB)

Katalog izložbe Ivana Marušića Klifa Klizanje u nepoznato / Sliding into the Unknown u sklopu Praškog kvadrijenale scenografije i scenskog prostora 2019. Sadrži tekstove kustosa izložbe Marka Goluba i Maše Milovac te suradnika Igora Ružića i Janke Vukmir. Više o izložbi pročitajte ovdje.

 

ljubicic logo naslovnica

Logo protiv kaosa: identitetski dizajn Borisa Ljubičića

Autor: Marko Golub
Dizajn i prijelom: Monika Džakić
Dizajn naslovnice: Boris Ljubičić
Prijevod: Mirna Herman Baletić, Leo Štedul (Language Lab), Graham McMaster
Lektura: Maša Milovac
Transkripti: Jana Gamilec
Tisak: Sveučilišna tiskara
Naklada: 500
Jezici: hrvatski, engleski
164 stranice
Cijena 120 kn / 15,93 €  email narudžba (HDD)
ISBN 978-953-6778-54-6
Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Monografsko izdanje posvećeno dizajnerskom radu Borisa Ljubičića u području vizualnih identiteta, znakova i logotipa tvrtki, institucija, organizacija, brendova i proizvoda. Osim teksta koji obrađuje taj segment njegovog opusa, knjiga sadrži i analizu dvadesetak najvažnijih primjera, još jedan tekst o projektu vizualnog identiteta Republike Hrvatske, ekstenzivan intervju s dizajnerom na istu temu te kataloški prikaz oko 250 znakova i logotipa nastalih od kraja 60-ih godina do danas. Knjiga je objavljena zahvaljujući donaciji Zaklade Adris.

 

fragmenti naslovnica


Fragmenti dizajnerske povijesti – Dokumenti Vol 1

Autor i urednik: Marko Golub
Izdavač: HDD  Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Autori tekstova: Marko Golub  Dejan Kršić  Maroje Mrduljaš  Koraljka Vlajo  Alira Hrabar Oremović  Lana Cavar & Narcisa Vukojević  Goran Martin Štimac  Željko Luketić  Ivana Borovnjak  Vanja Brdar Mustapić  Darko Fritz  Ana Marija Habjan  Goran Ivanović  Antonio Karača  Bojan Krištofić  Zrinka Kuić  Igor Lah  Ivana Mance  Ivica Mitrović  Ana Radovanović  Sven Sorić  Lea Vene
Bibliografija: Jana Gamilec • Dejan Kršić
Lektura i korektura: Mirjana Jakušić  Jana Gamilec
Fotografije: Vedran Benović  Filip Beusan  Ivana Biočina  Lana Cavar /Narcisa Vukojević  Dejan Dragosavac Ruta  Monika Džakić  Jana Fabijanić  Marko Golub  Egon Hreljanović  Ivor Hreljanović  Mirjana Jakušić  Mario Javorčić UMAS  Karla Jurić  Miran Krčadinac  Dejan Kršić  Domagoj Kunić  Igor Lah  Robert Leš  Danijela Mandušić / platforma doma mladih  Ana Mihalić  Ivan Mijić  Luka Mjeda  Paolo Mofardin  Bojan Mrđenović  Darko Škrobonja  Senja Vild  Damir Žižić
Grafičko oblikovanje: Dejan Kršić
Pisma: Brioni Text  Tesla Slab  Typonine Sans  Thema Bold  Plan Grotesque [nikola đurek]
Obrada fotografija: Marija Matijašec • Dario Sabljak • fotografi i dizajneri pojedinih projekata
Papir: Maxi Offset (Agrippina) 120 g i 190 g •
Magno Matt 300g [igepa plana]
Tisak: Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina
Naklada: 500 primjeraka
Tiskano u Zagrebu • siječanj 2019.
ISBN 978-953-6778-48-5
Cijena: 180 kn / 23,89 € email narudžba (HDD)
Preuzmite publikaciju u PDF formatu (37 MB)

Knjiga je objavljena zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade Kultura nova u sklopu programa podrške za organizacijsko i umjetničko pamćenje te Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba

2018.

 

Pregled hrvatskog dizajna 1718

Pregled hrvatskog dizajna 1718

izdavač: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
urednik: Marko Golub
asistentica urednika: Mirjana Jakušić
tekstovi: Marko Golub, Dejan Kršić, Maša Milovac, Maroje Mrduljaš * Monika Džakić, Bojan Krištofić, Lea Vene (intervjui ∕ interviews)
dizajn i prijelom: Marino Krstačić Furić, Ana Tomić
redakcija opisnih tekstova: Marko Golub
lektura: Mirjana Jakušić, M.G.
prijevod: Language Lab ∕ Mirna Herman, Leo Štedul
tisak: Stega tisak d.o.o. Zagreb
papir: knjižni blok – Gmund Bauhaus Dessau Weiss 2 120g / korice – Gmund Bauhaus Dessau Weiss 2 300g (Igepa Plana d.o.o.)
pismo: Regular A2-TYPE
naklada: 800
Zagreb, 2018.
ISBN 978-953-6778-44-7
Cijena: 250 kn / 33,18 € email narudžba (HDD)
Preuzmite publikaciju u PDF formatu

Pregled hrvatskog dizajna reprezentativno je popratno izdanje s 480 stranica teksta i reprodukcija, koje služi ne samo kao katalog izložbe nego i temeljni dokument o tekućoj produkciji hrvatskog dizajna. Osim kataloškog dijela koji sadrži ne samo fotografije nego i kratke tekstove o svakom radu, publikacija sadrži i intervjue sa žiratorima i priloge koji govore o stanju hrvatskog dizajna danas. Posljednji dio knjige sadrži i detaljan pregled aktivnosti Hrvatskog dizajnerskog društva u protekle dvije godine te kazalo. Urednik publikacije je Marko Golub. Pregled hrvatskog dizajna 1718 je prvo izdanje u svijetu tiskano na papiru Gmund Bauhaus Dessau.

 

 

Robert Bringhurst

Robert Bringhurst: Elementi tipografskog stila

naslov originala: The Elements of Typographic Style
Autor: Robert Bringhurst
Izdavač: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Urednik: Dejan Kršić
Prijevod: Mirna Herman Baletić
Stručna redakcija prijevoda: Damir Bralić, Nikola Đurek, Dejan Kršić, Hrvoje Živčić
Lektura: Vesna Arsovski
Korektura: Mirjana Jakušić, Dalibor Jurišić, Ksenija Žakula
Dizajn korica: Damir Bralić, Nikola Đurek
Prijelom: Andrija Mudnić, Luka Reicher
Papir: Igepa Plana d.o.o.
Tiskano na papiru Munken Print Cream 1.5 80 g (knjižni blok); Maxi Satin 300 g (ovitak)
Tisak: Stega tisak Zagreb
Naklada: 500
420 stranica, meki uvez
ISBN 978-953-6778-06-5
Cijena: 180 kn / 23,89 € email narudžba (HDD)

Hrvatski prijevod jedne od najvažnijih, a svakako najutjecajnijih, suvremenih knjiga iz područja tipografije, kanadskog tipografa, pjesnika i prevoditelja Roberta Bringhursta Elements of Typographic Style. Knjiga je originalno objavljena 1992. i do danas je tiskana u nizu izdanja i nekoliko osuvremenjenih verzija. Ovo izdanje priređeno je prema originalnoj verziji 3.2 na engleskom jeziku.

 

Sanja Ivekovic - Double Life

Sanja Iveković – Dvostruki život: Grafički dizajn i suvremena umjetnička praksa

Autori: Marko Golub i Dejan Kršić
Izdavač: Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Autori tekstova: Marko Golub & Dejan Kršić
Fotografije: Monika Džakić
Prijevod: Leo Štedul (Language Lab)
Lektura: Mirjana Jakušić
Grafički dizajn: Dejan Kršić
Pre-press: Dario Sabljak
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 300
125 stranica, tvrdi uvez
Dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-39-3
Preuzmite publikaciju u PDF formatu (6 MB)

Umjetničko djelovanje Sanje Iveković prije svega obuhvaća konceptualnu umjetnost, videoumjetnost i performans, ali važno poglavlje njezinog rada pripada i grafičkom dizajnu, kojim se kontinuirano bavila od ranih 70-ih do kraja devedesetih godina. Unatoč tome, njen dizajnerski rad, kao i dizajnerski aspekti niza njenih umjetničkih projekata dosad uglavnom nisu obrađeni. Ova knjiga posvećena je upravo tome — s jedne strane naručenim dizajnerskim radovima, a s druge onim umjetničkim projektima Sanje Iveković koji ne samo imaju nezanemarivu grafičku dizajnersku komponentu, nego je za njihovo razumijevanje bitno razgovarati upravo o dizajnu, oglašavanju, masovnim medijima itd.

 

2017.

 

Damir Gamulin

Dizajnom, izvan dizajna – Dizajnerske taktike Damira Gamulina

Autor: Marko Golub
Izdavač: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Dizajn i priprema za tisak: Damir Gamulin
Fotografije: Robert Leš
Lektura: Mirjana Jakušić
Papir: Igepa Plana d.o.o.
Tiskano na papiru Munken Lynx 240 g (ovitak)
Munken Lynx 120 g (knjižni blok)
Munken Lynx 150 g
Tisak: Tiskara Zelina d.d.
Naklada: 250
116 stranica, meki uvez
ISBN 978-953-6778-28-7
Cijena: 70 kn / 9,29 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Knjiga Dizajnom, izvan dizajna – Dizajnerske taktike Damira Gamulina nastajala je paralelno s izložbom te na 116 stranica predstavlja osamnaest odabranih dizajnerskih projekata Damira Gamulina, kako onih nastalih u suautorstvu ili u suradnji s drugim autorima, tako i samostalnih. Knjiga tako obuhvaća projekte prostorne tematike, poput oblikovanja, signalizacije i prostorne grafike hotela Amarin u Rovinju te hostela Goli+-Bosi u Splitu i Forum u Zadru (sa Studiom UP); vizualnog identiteta i prostorne grafike kluba Minus3 (s Anom Grgić i Samuelom Martinom); postava, vizualnog identiteta i signalizacije Memorijalne zbirke Lipa pamti (s Antunom Sevšekom); vizualnih identiteta, plakata i drugih materijala za manifestacije kao što su 29. salon mladih – Salon revolucije44. zagrebački salon arhitektureCritical Upgrade, ZagrebDox i Animafest; vizualnog identiteta i web sjedišta Galerije Miroslav Kraljević; web sjedišta arhitektonskog studija Studio UP; oblikovanja knjiga Place with Limited Premeditation Davida Maljkovića, V_NV 2016 / 1620 umjetničkog tandema Tarwuk, In Time Nicole Hewitt, Modern TimesJacquesa Rancièrea i The Berlage Affair Vedrana Mimice te plakat za predstavu Dan ubojstava u priči o Hamletu prema tekstu Bernard-Marie Koltèsa u režiji Ivice Buljana.

 

 

Davor Grunwald - Industrijski dizajn

Davor Grünwald – Industrijski dizajn

Autori: Marko Golub i Koraljka Vlajo
Izdavač
: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
Urednik: Marko Golub
Autori tekstova: Marko Golub i Koraljka Vlajo
Grafički dizajn: Barbara Blasin
Transkripcija: Ksenija Žakula
Lektura: Ksenija Žakula i Mirjana Jakušić
Fotografije: Miran Krčadinac, Barbara Blasin, Jadran Boban, osobni arhiv Davora Grünwalda
Naklada: 250 kom
100 stranica, meki uvez
ISBN 978-953-6778-26-3
Cijena: 100 kn / 13,27 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Knjiga predstavlja pregled dizajnerskog djelovanja Davora Grünwalda od kasnih šezdesetih do sredine sedamdesetih u Hrvatskoj te od 1976. do danas u Kanadi i uključuje sve najvažnije projekte ovog autora u više od 40 godina njegove karijere, kao i osvrt na kontekst u kojem je djelovao. Knjiga je realizirana paralelno s izložbom Davor Grünwald: Retrorama industrijskog dizajna 1968. – 2008. i sadrži dokumentaciju prikupljenu u tijeku priprema same izložbe, ali uključuje i mnoge segmente Grünwaldovog opusa koji nisu bili predstavljeni na samoj izložbi te obuhvaća i nešto širi vremenski okvir. Na ukupno 100 stranica teksta ilustriranog brojnim fotografijama, knjiga donosi veliki uvodni tekst Marka Goluba i Koraljke Vlajo, kao i ekstenzivan intervju istih autora sa samim dizajnerom koji daje uvid u sve aspekte njegovog autorskog djelovanja od školovanja sredinom 60-ih, sve do danas.

 

Plan D 2017

Plan D 2017: Tehnooptimizam/Tehnopesimizam / Techno-optimism / Techno-pessimism

Urednice i autorice tekstova: Karla Paliska, Petra Milički
Dizajn i prijelom: Leo Kirinčić, Dora Kasun
Broj stranica: 224
Naklada: 400
Godina: 2017
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-27-0

 

Publikacija međunarodnog festivala dizajna Plan D 2017 pod tematskim okvirom Tehnooptimizam / Tehnopesimizam uključuje intervjue s Bruceom Sterlingom i Jasminom Tešanović, kolektivom Automato i Silvijem Lorussom, dok drugi dio čini katalog izložbenog programa koji uključuje izložbu Tehnooptimizam / Tehnopesimizam, Međunarodnu izložbu mladih autora i izložbu How to Do Things With Objects autorica Nine Paim i Emilie Bergmark.

 

 

Art is not a hammer

Art Is Not a Mirror, It Is a Hammer

Autori: Marko Golub & Dejan Kršić
Suizdavači
: WHW – Što, kako i za koga / Hrvatsko dizajnersko društvo
Urednici: WHW – Što, kako i za koga
Prijevod: Dušanka Profeta, Una Bauer, Domagoj Živčić
Lektura: Dušanka Profeta, Jane Warrilow
Oblikovanje: Dejan Kršić @ WHW
Pismo: Base 12, Brioni Text, Eames, Modern, Gabor, Gill Sans, Typonine Sans
scan & prepress: Dario Sabljak
Papir: Agrippina 120 g, Keaykolour 300 g
Tisak: Tiskara Zelina
Naklada: 500
Zagreb, rujan 2016
176 stranica, tvrdi uvez
ISBN 978-953-55951-5-1
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (8MB)
Cijena: 75 kn / 9,95 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara / UPI2M Books

Formalno hibrid između dizajnerske monografije, zbirke tekstova i tematske publikacije, ova knjiga daje kratak uvid u više od tri desetljeća djelovanja grafičkog dizajnera i publicista Dejana Kršića, a sadrži ilustriranu kronologiju koja pokriva razdobolje od ranih osamdesetih do danas, tri teksta autora Marka Goluba koji iz različitih rakursa kontekstualiziraju njegov rad, kao i izbor eseja samog Kršića na teme u rasponu od alternativne kulture do odnosa umjetnosti, politike i ideologije. Također, knjiga govori i o višegodišnjoj intelektualnoj i praktičnoj suradnji Dejana Kršića i kustoskog kolektiva Što, kako i za koga/WHW, čija je povijest ispričana kroz dizajn koji je komunicirao i interpretirao različite izložbene, diskurzivne i izdavačke projekte koji su nastojali etablirati kolektivnu praksu umjetničkog i kustoskog djelovanja u području delikatnog pregovora između zahtjeva za autonomijom umjetnosti i nužnosti njene intervencije u društvenu stvarnost.

 

2016.

 

Practicing Design Training Programme Handbook

Practicing Design 1.0 Training Programme Handbook

izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb; designaustria, Beč; Public Room, Skoplje
autori: Ivana Borovnjak, Gordana Ćorić, Severin Filek, Aleksandar Velinovski
vanjski konzultanti: Biserka Komnenić, Danijela Domljan
suradnici: Tamara König, Ksenija Žakula, Jana Maneva – Chuposka, Gordana Vrencoska, Simona Goldstein
grafički dizajn: Niko Mihaljević
lektura: Branka Šuput
tisak: Mediaprint Tiskara Hrastić
broj stranica: 118
naklada
: 900
ISBN 978-953-6778-24-9
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (3MB)

Rethinking Design Education

Rethinking Design Education Study

izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb; designaustria, Beč; Public Room, Skoplje
autori: Biserka Komnenić, Ivana Borovnjak, Severin Filek, Aleksandar Velinovski
suradnica: Gordana Ćorić
istraživači: Tamara König, Ksenija Žakula
istraživači suradnici: Jana Maneva-Chuposka, Marko Golub, Marta Naumovska Grnarova, Marija Novović Jovanovska, Diana Plantić Tadić, Gordana Vrencoska, Iva Šilović Grabovac, Mirjana Vidaković
grafički dizajn: Niko Mihaljević
lektura: Maja Kuzmanoska
tisak: Mediaprint Tiskara Hrastić
broj stranica: 260
naklada
: 100
ISBN 978-953-6778-22-5
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (942KB)

Utopijski kolektiv

Utopijski kolektiv / Utopian Collective

urednica: Maša Milovac
tekstovi: Utopijski kolektiv (Maja Čule, Mauricio Ferlin, Hrvoje Hiršl, Maja Kolar, Mauro Massarotto, Maša Poljanec, Oleg Šuran, Hrvoje Živčić), Hrvoje Hiršl, Maša Milovac
urednice kolaborativnog teksta: Martina Granić, Maja Kolar, Maša Poljanec
prijevod: Domagoj Živčić
lektura: Morana Matković, Domagoj Živčić
autori vizuala: Maja Čule, Mauricio Ferlin, Hrvoje Hiršl, Maja Kolar, Mauro Massarotto, Maša Poljanec, Oleg Šuran, Hrvoje Živčić
fotografije: Marko Milovac, Maša Milovac
grafičko oblikovanje: Jan Pavlović
pismo: Mote (Hrvoje Živčić, Typonine)
tisak: Stega
broj stranica: 158
naklada: 500
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN: 978-953-6778-19-5
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (8MB)
Cijena: 80 kn / 10,62 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Publikacija izdana povodom istoimene izložbe hrvatskog predstavljanja na premijernom Londonskom bijenalu dizajna u Galeriji Somerset House u Londonu u rujnu 2016.

 

Pregled hrvatskog dizajna 1516

Pregled hrvatskog dizajna 1516 / Croatian Design Review 1516

izdavač: HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo
urednik: Marko Golub
asistentica urednika: Mirjana Jakušić
tekstovi: Ivana Borovnjak, Marko Golub, Bojan Krištofić, Koraljka Vlajo; uz sudjelovanje: Iva Babaja, Andrej Filetin, Gjuro Korać, Blasius Osko i Oliver Deichmann (Osko+Deichmann), Mladen Orešić, Jean François Porchez
dizajn i prijelom: Babushke / Marija Juza (suradnici / contributors: Typonine / Nikola Đurek, Organizam / Bernarda Cesar)
redakcija opisnih tekstova: Marko Golub
lektura: Ksenija Žakula, Mirjana Jakušić, M.G.
prijevod: Language Lab / Mirna Herman
tisak: Stega tisak d.o.o. Zagreb
papir:
knjižni blok: Munken Lynx 120g; korice / cover: Curious Matter Desiree Red 135g (Igepa-Plana papiri d.o.o. Zagreb)
pismo:
BalkanCut / Nikola Đurek & Marija Juza; Marlene Grande / Nikola Đurek & Hrvoje Živčić
naklada:
800
broj stranica: 440
godina i mjesto izdanja:
Zagreb, 2016.
dvojezično: hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-20-1
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (20MB)
Cijena: 250 kn / 33,18 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Pregled hrvatskog dizajna reprezentativno je popratno izdanje s više od 400 stranica teksta i reprodukcija, koje služi ne samo kao katalog izložbe nego i temeljni dokument o tekućoj produkciji hrvatskog dizajna. Osim kataloškog dijela (oko 250 stranica) koji sadrži ne samo fotografije nego i kratke tekstove o svakom radu, publikacija sadrži i 120 stranica dodatnih tekstova, intervjua sa žiratorima i priloga koji govore o stanju hrvatskog dizajna danas. Posljednji dio knjige sadrži i detaljan pregled aktivnosti Hrvatskog dizajnerskog društva u protekle dvije godine (36 stranica) i kazalo. Urednik Pregleda hrvatskog dizajna 1516 je Marko Golub.

 

Dan D 2016 - Otvoreni dizajn

Dan D 2016: Otvoreni dizajn / D-Day 2016: Open Design

urednik: Marko Golub
tekstovi: Dario Dević, Marko Golub,
Bojan Krištofić, Petra Milički, Karla Paliska
dizajn i prijelom: Lana Grahek
naklada: 700
broj stranica: 116
godina: 2016
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-17-1
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (15MB)

Publikacija povodom festivala Dan d 2016 s temom Otvoreni dizajn na 60 stranica uključuje tekstove i razgovore s Tomislavom Medakom i Aleksandrom Kovačem na temu dizajna i open source kulture te intervjue s Irene Maldini, Jessejem Howardom, Christophom Haagom i Gergőm Kovácsem. U drugom dijelu služi i kao katalog izložbi i programska knjižica festivala.

 

Rethinking Design Education - Summary Report

Rethinking Design Education Summary Report

izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb; designaustria, Beč; Public Room, Skoplje
tekstovi: Biserka Komnenić, Ivana
Borovnjak, Severin Filek, Aleksandar Velinovski
uz sudjelovanje: Gordana Ćorić
dizajn i prijelom: Niko Mihaljević
naklada: 500
godina: 2016
ISBN 978-953-6778-16-4
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (277KB)

Iscrpna studija, bazirana na istraživanju, o tome kako su se društveno-ekonomske promjene posljednjih 20-ak godina odrazile na dizajnersku edukaciju i praksu u Hrvatskoj, Austriji i Makedoniji. Studija donosi detaljnu analizu stanja današnje edukacije u dizajnu, identificira njene probleme i istražuje mogućnosti za njeno poboljšanje.

 

Nurturing Design in the Balkans

Nurturing Design in the Balkans

izdavači: Balkan Design Network (Hrvatsko dizajnersko društv, Zagreb; Mikser, Beograd; Public Room, Skopje)
dizajn i prijelom: Hrvoje Živčić, Dario Dević
broj stranica: 96
naklada: 300
godina: 2016
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (5,9MB)

Publikacija daje pregled aktivnosti Balkanske dizajnerske mreže od njenog osnivanja, ali i svojevrstan izvještaj o stanju dizajna u regiji. Osim toga, predstavljeni su i rezidenti programa Young Balkan Designers 2015 te njihova iskustva.

 

Spekulativnost

Spekulativnost / Speculative

izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo, Ministarstvo kulture RH
urednici: Ivica Mitrović, Oleg Šuran
tekstovi: Ivica Mitrović, Marko Golub,
uz sudjelovanje: James Auger, Nicolas Nova, Tobias Revell, Michael Smyth, Ramia Maze, Matt Ward, Francisco Laranjo, Lina Kovačević, Robert Čanak, Anselmo Tumpić, Nikola Bojić, Damir Prizmić, Andreja Kulunčić, Nina Bačun, Silvio Vujičić, Demitros Kargotis, Sash Macdonald, Davis Benque, Anab Jain, Estelle Hary,
Bastien Kerspern
dizajn i prijelom: Oleg Šuran
naklada: 1000
godina: 2016
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-15-7
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (3,7MB)
Cijena: 100 kn / 13,27 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Proširena verzija Uvoda u spekulativnu dizajnersku praksu na 160 stranica, nastala povodom izložbe hrvatskog spekulativnog dizajna i umjetnosti u okviru xxi. Milanskog trijenala s temom 21. stoljeće. Dizajn poslije dizajna. Iako je riječ o hrvatskoj selekciji autora, knjiga zahvaća temu internacionalno te ponovno uključuje tekstove i razgovore s međunarodnim autoritetima u tom području, kao i s dizajnerima i umjetnicima obuhvaćenim ovom koncepcijom.

 

Dejan Dragosavac Ruta - Citaj dizajn

Dejan Dragosavac Ruta – Čitaj dizajn!

urednik: Dejan Dragosavac
tekstovi: Marko Golub, Maroje Mrduljaš
grafički dizajn: Dejan Dragosavac
broj stranica: 48
naklada: 200
godina: 2016
Preuzmi publikaciju u pdf formatu (2,5MB)
Cijena: 40 kn / 5,31 €
email narudžba (HDD)

Publikacija povodom istoimene izložbe magazina i časopisa u HDD galeriji, preuređena i dopunjena na temelju dijela ranije knjižice Studije slučajeva u izdanju Platforme 9,81, mkc Split i Rute.

 

Smjernice za izracun cijena djela dizajna

Smjernice za izračun cijena djela dizajna

urednica: Zlatka Salopek
izvršna urednica: Cvijeta Senta
dizajn i prijelom: Lana Grahek
naklada: 100
godina: 2016
ISBN 978-953-6778-14-0
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (287KB)

Smjernice za izračun cijena djela dizajna nastale su kao odgovor na svakodnevne upite za olakšanjem načina vrednovanja i procjene cijene usluga dizajna. Ta potreba ne dolazi samo od dizajnera, već i od državnih institucija (ministarstava, agencija i sudova) te klijenata. Uz to se takav dokument nameće kao jedan od temeljnih koraka prema uređenom tržištu koje onemogućuje nametanje dampinških cijena i obezvređivanje autorskog rada.

 

2015.

 

 

Zeljko Borcic

Željko Borčić – Dizajn, umjetnost, fotografija

autori i urednici: Marko Golub, Goran Martin
Štimac
tekst: Marko Golub
dizajn: Goran Martin Štimac
naklada: 250
godina: 2015
ISBN 978-953-6778-13-3
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (38MB)
Cijena: 100 kn / 13,27 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Knjiga Željko Borčić: Dizajn, umjetnost, fotografija unutar malog formata, na 96 stranica, daje pregled najvažnijih radova ovog dizajnera, kontekstualiziran uvodnim tekstom i ekstenzivnim razgovorom sa samim Željkom Borčićem.

 

Young Balkan Designers 2015

Young Balkan Designers: Common Grounds

izdavači: Balkan Design Network (Hrvatsko dizajnersko društv, Zagreb; Mikser, Beograd; Public Room, Skopje)
tekstovi: Aleksandar Velinovski, Ivana
Borovnjak, Maja Lalić, Nikola Radeljković
dizajn i prijelom: Hrvoje Živčić, Dario Dević
naklada: 500
godina: 2015

Katalog projekta i izložbe Young Balkan Designers: Common Grounds.

 

Dan D 2015 - Arhiv dizajna

Dan D 2015: Arhiv dizajna / D-Day 2015: Design Archive

urednici: Marko Golub, Ivana Borovnjak
tekstovi: Ivana Borovnjak, Dario Dević,
Marko Golub, Dejan Kršić, Bojan Krištofić, Petra
Milički, Hrvoje Živčić
dizajn i prijelom: Tessa Bachrach Krištofić, Dina Milovčić, Franka Tretinjak
naklada: 500
godina: 2015
ISBN 978-953-6778-12-6
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (8MB)

Publikacija povodom festivala Dan D 2015 s temom Arhiv dizajna na 130 stranica uključuje tekstove i razgovore na temu istraživanja, dokumentiranja i kuriranja dizajna te intervjue s Koraljkom Vlajo, Radmilom Milosavljević, Jeanom Francoisom Porchezom i Martinom Foessleitnerom. U drugom dijelu služi i kao katalog izložbi i programska knjižica festivala.

 

intangible

Neopipljivo / Intangible

urednik: Marko Golub
tekstovi: Una Bauer, Mauricio Ferlin, Marko Golub, Ana Marija Habjan, Nikola Radeljković, Igor Ružić
grafički dizajn: Tina Ivezić, Damir Prizmić
broj stranica: 104
naklada: 1000
godina: 2015
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-11-9
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (5,4MB)
Cijena: 70 kn / 9,29 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

 

Publikacija / zbirka tekstova povodom istoimene izložbe u sklopu Praškog kvadrijenala scenografije i scenskog prostora na 105 stranica sadrži tekstove o predstavljenim umjetnicima, kao i o problematici scenskog prostora u kontekstu likovne i scenske umjetnosti.

 

Uvod u spekulativnu dizajnersku praksu

Uvod u spekulativnu dizajnersku praksu / Introduction to Speculative Design Practice

izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu
urednici: Ivica Mitrović, Marko Golub, Oleg Šuran
tekstovi: Ivica Mitrović, Marko Golub
uz sudjelovanje: Anthony Dunne, James Auger, Nicolas Nova, Tobias Revell, Dionysia Mylonaki, Liam Healy, Tuur van Balen, Nicholas Mortimer, Michael Smyth
dizajn i prijelom: Oleg Šuran
naklada: 400
godina: 2015
dvojezično – hrvatski / engleski
ISBN 978-953-6778-10-2
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (5MB)

Publikacija / zbirka tekstova na temu spekulativnog dizajna na 72 stranice donosi kratak uvid u problematiku i osnovne pojmove spekulativne dizajnerske prakse s citatima i isječcima iz razgovora s nekima od najvažnijih teoretičara, dizajnera, umjetnika i drugih autora u ovom području.

 

2014.

 

Pregled hrvatskog dizajna 1314

Pregled hrvatskog dizajna 1314 / Croatian Design Review 1314

glavni urednik: Marko Golub
izvršna urednica: Mirjana Jakušić
tekstovi: Ivana Borovnjak, Vanja Cuculić, Branka Donassy, Marko Golub, Tin Kadoić, Bojan Krištofić, Maroje Mrduljaš, Tihana Taraba
dizajn i prijelom: Marko Hrastovec; suradnici: Oleg Šuran, Oleg Morović
redakcija opisnih tekstova: Marko Golub, Mirjana Jakušić
suradnik: Bojan Krištofić
prijevod: Mirna Herman Baletić
tisak: Stega tisak d.o.o.
papir: Munken Polar 120g/m2 (Igepa-Plana papiri d.o.o.)
naklada: 800
broj stranica: 465
dvojezično – hrvatski / engleski
mjesto i godina izdanja
: Zagreb, 2014.
ISBN 978-953-6778-09-6
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (17MB)
Cijena: 190 kn / 25,22 €
email narudžba (HDD) / Superknjižara

Dvogodišnja publikacija koja dokumentira stanje hrvatskog dizajna u razdoblju od 2013. do 2014. godine. Osim kataloškog dijela, knjiga zadrži kritički osvrt Marka Goluba na stanje u hrvatskom dizajnu pod naslovom Nevolje samoreprezentacije, uvodni tekst Ivane Borovnjak, tekstualni prilog Maroja Mrduljaša o dizajnu Bogdana Budimirova te niz osvrta na dizajnersku produkciju u tekućem razdoblju po kategorijama.

 

Dan D 2014 - Dizajn na rubu

Dan D 2014: Dizajn na rubu / D-Day 2014: Borderline Design

uredništvo: Marko Golub (glavni urednik), Ivana Borovnjak, Bojan Krištofić
tekstovi: Ivana Borovnjak, Luka Borčić, Gordan Bosanac, Marko Golub, Bojan Krištofić, Igor Kuduz, Nikola Radeljković, Hrvoje Živčić
prijevod: Mirna Herman / Language Lab
dizajn i prijelom: Lana Grahek, Igor Kuduz, Barbara Majnarić, Karla Paliska, Hrvoje Živčić
tisak: Stega Tisak
papir: IQ print 120g / 250g (Europapier Adria)
naklada: 1000
broj stranica: 108
dvojezično – hrvatski / engleski
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (20MB)

Publikacija povodom festivala Dan D 2014 s temom Dizajn na rubu koja je pokušala reflektirati dramatične transformacije samog okruženja u kojem dizajn i dizajneri djeluju, kao i klizanja uloge i pojma dizajna izvan njihovih uvriježenih okvira i parametara. Tema se utoliko može shvatiti višestruko – kao dijagnoza trenutne situacije i strukture odnosa u dizajnerskoj produkciji, kao „izokrenuto“ očište koje nam može pomoći da te odnose bolje razumijemo, kao prepoznavanje prožimanja s drugim disciplinama, aktivnostima i praksama, kao dekonstrukcija samog dizajnerskog procesa, kao afirmacija nestabilnosti i iščašenosti ili, suprotno tome, traženje reda, novih uporišta i novih modela rada i suradnje.

 

Dizajniranje SC-a

Dario Dević & Hrvoje Živčić: Dizajniranje SC-a

urednik: Marko Golub
tekstovi: Marko Golub, Željko Serdarević; uz sudjelovanje: Marta Kiš, Karla Pudar
dizajn: Lana Grahek
naklada: 300
broj stranica: 56
ISBN 978-953-6778-08-9
Preuzmite publikaciju u pdf formatu (8MB)

Publikacija koja dokumentira dizajnerski rad Darija Devića i Hrvoja Živčića za Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu.