Smjernice za izračun cijena djela dizajna

Na Godišnjoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva, 26. veljače 2016. predstavljena je finalna verzija SMJERNICA ZA IZRAČUN CIJENA DJELA DIZAJNA, kao rezultat višegodišnjeg projekta HDD-a u kojem je, u različitim fazama izrade, sudjelovao čitav niz profesionalaca i timov iz različitih područja dizajnerskog djelovanja. “Smjernice” je predstavila urednica i voditeljica tog projekta, ZLATKA SALOPEK. Kao integralan dio “Smjernica”, predstavljen je i Online kalkulator koji će biti dostupan uskoro.

 

Smjernice za izračun cijena djela dizajna (klikni za download) nastale su kao odgovor na svakodnevne upite za olakšanjem načina vrednovanja i procjene cijene usluga dizajna. Ta potreba ne dolazi samo od dizajnera, već i od državnih institucija (ministarstava, agencija i sudova) te klijenata. Uz to se takav dokument nameće kao jedan od temeljnih koraka prema uređenom tržištu koje onemogućuje nametanje dampinških cijena i obezvređivanje autorskog rada. Rad na izradi Smjernica započeo je prije više od deset godina, a prethodio mu je Cjenik Hrvatske autorske agencije koji je dugo vremena bio jedini standard za procjenu cijena dizajna. Kroz godine rada na Smjernicama konzultiran je čitav niz sličnih dokumenata iz drugih zemalja, svaki s različitim pristupom problematici. Spomenimo ovdje samo neke: smjernice udruženja austrijskih dizajnera Design Austria, nizozemskih dizajnera (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers), španjolskih dizajnera (Asociación de Directores de Arte y Diseñadores Gráficos), slovenskih dizajnera (Društvo oblikovalcev Slovenije) te Calkulator, alat za procjenu cijena dizajna koji svojim članovima preporučuje Ico-D.

P1260136
U posljednjoj se fazi rad na Smjernicama uglavnom odvijao u obliku ekspertnih radnih skupina fokusiranih na pojedine segmente cjenika, uz konzultacije s pravnim stručnjacima, no taj rad ne bi bio moguć da kvalitetna i temeljita osnova ovog dokumenta nije bila postavljena godinama ranije, na čemu zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u radu na ovom projektu. Budući da se sama dizajnerska profesija, neposredan kontekst u kojem se ona razvija, kao i uvjeti u kojima djelujemo kao dizajneri, rapidno mijenjaju, ovaj dokument nikako nije definitivan, i u nekim svojim segmentima vjerojatno nije savršen. Kako bi ostao trajno referentan, bit će ga potrebno periodično u tom smislu ažurirati, korigirati i upotpunjavati ovisno o aktualnom trenutku dizajnerske profesije, ali uvijek zadržavajući visoke strukovne standarde, štiteći interese dizajnerske zajednice, i vodeći računa da on mora voditi stimulativnom okruženju za dizajnersko djelovanje. Bez obzira što je primarno nastao u okviru Hrvatskog dizajnerskog društva, ovaj dokument ne bi imao težinu koju ima da se inicijativi nije pridružila i druga krovna strukovna udruga koja u svom sastavu u velikom broju okuplja dizajnere – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH). U tom smislu, vrijednosti i standardi koje Smjernice pokušavaju uspostaviti, zajedničke su.

Na kraju, želimo posebno zahvaliti brojnim profesionalcima čiji su autoritet, stručnosti i iskustvo, te nezanemariv trud i strpljenje, bili neprocjenjivi u njegovoj izradi: Mario Aničić, Sanja Artuković, Željko Borčić, Stipe Brčić, Davor Bruketa, Lana Cavar, Vanja Cuculić, Nenad Dogan, Ivan Doroghy, Damir Gamulin Gamba, Gordana Golik, Andrea Hercog, Marko Koržinek, Neven Kovačić, Dejan Kršić, Branimir Lazanja, Nataša Mihaljčišin, Branko Marsić, Željka Modrušan-Ranogajec, Mladen Orešić, Ira Payer, Sanja Petek, Zrinka Penava Dogan, Nikola Radeljković , Marko Rašić, Igor Stanišljević, Marko Šesnić, Goran Martin Štimac, Goran Turković, Vedrana Vrabec, Narcisa Vukojević i drugi.

Pdf verziju ovog dokumenta možete preuzeti ovdje.

 

 

Nakladnik
HDD – Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb, Boškovićeva 18
Za izdavača
Ivana Borovnjak
Glavna urednica
Zlatka Salopek
Izvršna urednica
Cvijeta Senta
Dizajn i prijelom
Lana Grahek
Lektura
Ksenija Žakula
Tisak
Kerschoffset
Naklada
100
Mjesto i godina izdanja
Zagreb, 2016.
ISBN
978-953-6778-14-0
CIP zapis dostupan je u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000925712.