HDDSC (22)

HDD Galerija

HDD galerija predstavlja dizajnersku produkciju visoke razine i kulturne vrijednosti, naručene, samoinicirane i “osobne” autorske radove, ali i brojne projekte koji upravo metodama dizajna reagiraju na društvene pojave i probleme. Osobito važan dio galerijskog programa bavi se poviješću dizajna u Hrvatskoj te reaktualizacijom djela domaćih dizajnera iz prošlih desetljeća, te nastoji prikazati dizajn ne samo u njegovom oblikovnom i estetskom kontinuitetu, nego i kroz društveni i kulturni kontekst u kojem se razvija. Program HDD galerije podržan je od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Kroz izložbene i diskurzivne programe HDD sustavno nastoji promovirati inovativni i istraživački pristup. HDD galerija je u tom smislu zamišljena kao laboratorij za dizajn koji ne prezentira „lijepe“ plakate i predmete, nego je mjesto na kojem se dekonstruira sam sadržaj pojma dizajn te govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije. U okviru tog programa realiziran je niz projekata istraživačkog karaktera, ne usmjerenih na kreiranje predmeta i poruka, već na procese, promatranje odnosa između dizajna i svakodnevice, te na primjenu novih metodologija. Galerija također potiče projekte u kojima sami dizajneri istražuju vlastito nasljeđe, stavljajući se u ulogu kustosa i istraživača povijesnih društvenih, ekonomskih i kulturnih fenomena izravno ili rubno vezanih uz dizajn.

Ciljevi ovog programa uključuju sustavno dokumentiranje i promociju suvremene dizajnerske produkcije, reevaluaciju i predstavljanje povijesnih dosega dizajna, poticanje i produkciju novih autorskih eksperimentalnih projekata na sjecištima disciplina, te projekata angažiranog karaktera koji propituju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitan cilj programa je i kontinuirano njegovanje stručnog i javnog diskursa o dizajnu, te su svi izložbeni i produkcijski programi popraćeni javnim razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima u sklopu posebnog programa [d]razgovora, te stručnim radionicama i radionicama za djecu. U programima Galerije često sudjeluju autori najmlađe generacije otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima dizajna, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustoske-dizajnerske prakse, suradnici povjesničari umjetnosti, predstavnici edukacijskih ustanova, kao i organizacije civilnog društva.

Voditelj galerije je Marko Golub, a članovi Savjeta galerije su Sunčica Ostoić, Maroje Mrduljaš, Slaven Tolj, Zlatko Kapetanović, Andrea Hercog i Luka Borčić

 

Program je podijeljen u 5 programskih i tematskih linija:

Dizajn iz drugog rakursa
Serija izložbi posvećena širim kulturnim i društvenim fenomenima s izraženim dizajnerskim aspektom. Ova programska linija ukazuje kako dizajn nije izolirana djelatnost, usmjerena na stvaranje novih objekata, već aktivnost koja je duboko prožeta s vlastitim kulturnim, društvenim i ekonomskim kontekstom te neodvojiva od njega.

Diskurzivni objekti
Serija izložbi čije su polazište procesi istraživanja i eksperimenta u kontekstu dizajna. Umjesto usredotočenosti na gotove tržišne proizvode, ove izložbe pokušavaju izokrenuti taj rakurs i pokazati što nam svakodnevni (ili nesvakidašnji) predmeti govore o društvu i vremenu u kojem živimo.

Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna
Serija izložbi koja adresira ozbiljan problem nedostatka znanja, podataka i pripovijesti o povijesti domaćeg dizajna. Do sad je u HDD galeriji realiziran niz takvih projekata koji su obuhvatili sve od masovne industrijske proizvodnje u bivšoj Jugoslaviji (izložba Sport, zdravlje, kultura, obrazovanje i rad, 2013.), preko dizajna ovitaka knjiga i dizajn znakova i logotipa u 2. polovici 20. stoljeća (Iskopavanja 1 i 2, 2011 – 2013.), pregleda dizajna u digitalnim medijima (izložba Dizajn i novi mediji, 2011.), do pokušaja uspostavljanja kronologije hrvatskog dizajna u širem društvenom kontekstu (izložbe Designed in Croatia, 2010.; Dizajnerice 1930 – 1980., 2015.).

Studije slučajeva
Studije slučajeva fokusiraju se na pojedinačne dizajnerske projekte određenih autora koji se mogu promatrati kao složeni fenomeni. Izložbe ne ističu toliko same predmete, koliko procese, procedure i odnose koji ih bitno određuju.

U prvom licu
Nova programska linija koja omogućava autorima da iz osobnog rakursa, u suradnji s kustosom, sagledaju i artikuliraju prezentaciju vlastitog dosadašnjeg rada, bilo u obliku mini-retrospektive, problemske izložbe ili predstavljanja određenog tematski ili konceptualno jasno zaokruženog projekta / serije radova.

 

.