Članovi upravnih tijela HDD-a

Članovi upravnih tijela (2023. – 2025.)

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva održanoj 24. svibnja 2023. izabrani su sljedeći članovi upravnih tijela HDD-a (mandat u razdoblju od 2023. do 2025. godine):


UPRAVNI ODBOR:

Sven Sorić (predsjednik)
Damir Gamulin
Dejan Kršić
Maša Milovac
Nika Pavlinek (dopredsjednica)
Nenad Roban
Kristina Volf (dopredsjednica)

NADZORNI ODBOR:
Nina Bačun
Lana Grahek
Zlatka Salopek

SUD ČASTI:
Vanja Cuculić
Ivana Fabrio
Andro Giunio

Članovi upravnih tijela (2021. – 2023.)

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva održanoj 27. travnja 2021. izabrani su sljedeći članovi upravnih tijela HDD-a (mandat u razdoblju od 2021. do 2023. godine):


UPRAVNI ODBOR:

Maša Milovac (predsjednica)
Damir Gamulin
Dejan Kršić
Nika Pavlinek
Nenad Roban
Sven Sorić (dopredsjednik)
Kristina Volf (dopredsjednica)

NADZORNI ODBOR:
Dario Dević
Tina Ivezić
Zlatka Salopek

SUD ČASTI:
Vanja Cuculić
Ivana Fabrio
Igor Manasteriotti

Članovi upravnih tijela (2019. – 2021.)

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva održanoj 22. ožujka 2019. izabrani su sljedeći članovi upravnih tijela HDD-a (mandat u razdoblju od 2019. do 2021. godine):


UPRAVNI ODBOR:

Maša Milovac (predsjednica)
Damir Gamulin
Dejan Kršić (dopredsjednik)
Petra Milički
Karla Paliska
Nenad Roban
Kristina Volf (dopredsjednica)

NADZORNI ODBOR:
Tina Ivezić
Zlatka Salopek
Koraljka Vlajo

SUD ČASTI:
Vanja Cuculić
Ivana Fabrio
Igor Kuduz

 

Članovi upravnih tijela (2017. – 2019.)

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva održanoj 17. ožujka 2017. izabrani su sljedeći članovi upravnih tijela HDD-a (mandat u razdoblju od 2017. do 2019. godine):


UPRAVNI ODBOR:

Maša Milovac (predsjednica),
Dejan Kršić (dopredsjednik)
Petra Milički
Karla Paliska
Ana-Marija Poljanec (dopredsjednica)
Nenad Roban
Oleg Šuran

NADZORNI ODBOR:
Ana Labudović
Zlatka Salopek, predsjednica
Koraljka Vlajo

SUD ČASTI:
Vanja Cuculić
Ivana Fabrio, predsjednica
Igor Kuduz

 

Članovi upravnih tijela (2015. – 2017.)

Na Izbornoj skupštini Hrvatskog dizajnerskog društva održanoj 27. veljače 2015. izabrani su sljedeći članovi upravnih tijela HDD-a (mandat u razdoblju od 2015. do 2017. godine):

UPRAVNI ODBOR:
Ivana Borovnjak (predsjednica)
Damir Bralić*
Igor Kuduz (dopredsjednik)
Nataša Mihaljčišin
Ivica Mitrović
Nikola Radeljković
Zlatka Salopek (dopredsjednica)

*Zbog ostavke Mirne Ptiček na mjesto člana Upravnog odbora na sjednici Upravnog odbora koja se održala 22.10.2015. za novog člana je izabran Damir Bralić, zamjenski član na listi


NADZORNI ODBOR
:
Izvorka Jurić
Ksenija Jurinec
Ira Payer

SUD ČASTI:
Marko Koržinek (predsjednik)
Božidar Lapaine
Goran Turković

 

Članovi upravnih tijela (2012. – 2015.)

Na Izbornoj skupštini HDD-a održanoj 5. prosinca 2012. izabrana su sljedeća upravna tijela HDD-a:

Upravni odbor:

Ivana Borovnjak, predsjednica
Igor Kuduz
Nataša Mihaljčišin
Ivica Mitrović
Nikola Radeljković
Mirna Reinprecht
Zlatka Salopek

Nadzorni odbor

Stipe Brčić
Vanja Cuculić
Ksenija Jurinec

Sud časti

Božidar Lapaine
Dragan Roksandić
Narcisa Vukojević