Projekt Practicing Design – Erasmus+ najavljuje konferenciju Rethinking Design Education

Konferencija Rethinking Design Education predstavlja svojevrstan zaključak prvoga dijela međunarodnog projekta Practicing Design – Erasmus+ u kojemu sudjeluje sedam partnerskih organizacija iz obrazovnog, poslovnog i civilnog sektora iz Austrije, Hrvatske i Makedonije.

Cilj ovoga događanja je predstaviti i obavijestiti sve relevantne sudionike o rezultatima prve faze projekta, upoznati ih sa studijom Rethinking Design Education, koja donosi zaključke komparativne analize poslovnog, dizajnerskog i edukativnog sektora iz tri partnerske zemlje, te potaknuti raspravu o izazovima edukacije dizajnera u 21. stoljeću.

Konferencija će se održati 19. i 20. svibnja u Public Roomu i EURM-u u Skoplju, a nakon uvodnog govora veleposlanice Danijele Barišić (Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Makedoniji) i Irine Dimovske (Ministarstvo kulture Republike Makedonije), riječ će preuzeti stručnjaci iz Albanije, Austrije, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

Na konferenciji će sudjelovati Aleksandar Velinovski (Public Room), Ivana Borovnjak (HDD), Severin Filek (designaustria), Biserka Komnenić (Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad), Maja Jukić (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb), Jana Maneva Cuposka (EURM), Lidija Naumovska (EURM), Marta Naumovska Grnarova (Zavar), Iva Šilović (Prostoria d.o.o.), Gerhard Schlattl (Austrian Federal Economic Chamber), Danijela Domljan (Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Gordana Ćorić (VERN’), Damir Bralić (nezavisni stručnjak, Zagreb), Gordana Vrencovska (EURM), Pero Mrnarević (Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu), Ledian Bregasi (Polis University Tirana), Jelena Matić (Šumarski fakultet u Beogradu), Martin Foessleitner (High-performance Vienna), Raya Stefanova (One Design Week Plovdiv) i Antonino Di Raimo (Polis University Tirana).

Program konferencije možete pronaći ovdje.

Partneri u projektu su designaustria, Hrvatsko dizajnersko društvo,Veleučilište VERN’, Prostoria d.o.o., Public Room Skopje, Faculty of Art and Design – European University in Skopje Zavar Company d.o.o.

Više o projektu možete pronaći na web-stranici i Facebooku.

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS [B&W]