[BLOK]: Proboj kroz nemoguće / Dizajn 2001. – 2021. (10.6. – 29.6. 2021.)

U četvrtak 10. lipnja od 17 do 21 sat u HDD galeriji premijerno pogledajte izložbu [BLOK]: PROBOJ KROZ NEMOGUĆE / DIZAJN 2001. – 2021. koja predstavlja 20 godina iznimno produktivne sinergije dizajna i nezavisne kulture na primjeru suradnje kustoskog kolektiva [BLOK] s grafičkim dizajnerima i dizajnericama različitih autorskih jezika, pristupa i generacija. Izložba uključuje radove niza autora koji su obilježili protekle dvije dekade hrvatskog dizajna, kao što su Dejan Dragosavac Ruta, Dario Dević, Hrvoje Živčić, Rafaela Dražić, Lina Kovačević, Nina Bačun, Roberta Bratović, Ivan Klisurić Klis, Zoran Đukić, Andrej Filetin, Nikola Križanac i mnogi drugi, u rasponu od plakata, preko knjiga i publikacija, do elektroničkih medija. Izložba ostaje otvorena do 29. lipnja, a kustosica je Ivana Borovnjak u suradnji s kolektivom [BLOK].

Zbog epidemioloških pravila kojih se držimo, za izložbu neće biti formalnog otvorenja, maske i distanca su obavezni, a maksimalan broj posjetitelja u galeriji u isto vrijeme je deset. Na prvi dan izložbe vidimo se između 17 i 21 sat, a ostale radne dane do zatvaranja izložbe 29. lipnja radno vrijeme nam je od 12 do 19 sati.

Iz teksta Ivane Borovnjak:
BLOK (Lokalna baza za osvježa­vanje kulture) je kustoski kolektiv koji se posljednjih 20 godina profilirao u polju produkcije suvremene umjetnosti, edukacije i aktivizma, a od 2016. i kao mjesto umjetničke proizvodnje i eduka­cije — BAZA, na Zagrebačkoj Trešnjevci. Članice BLOK-a i kustosice za sebe kažu da rade na demokratizaciji kulture i umjetnosti te artikulaciji otpora procesima privatizacije kulture koji su restauracijom kapitalizma temeljito preuredili polje. BLOK možemo opisati i kao organizaciju u konstantnoj mijeni, koja se najprije profilirala kroz grupu entuzijasta, da bi se s godinama profesionalizirala. Organski razvoj BLOK-a prati djelovanje u raznim područjima kroz projekte i veće tematske cjeline, ali i mijenjanje anga­žiranih pojedinaca, kustosa i suradnika. Trenutno BLOK vode kustosice Vesna Vuković, Ana Kutleša, Ivana Hanaček i Dunja Kučinac te pravna savjetnica Jelena Božić.

 

 

Urbana tura. plakat, Muzej susjedstva Trešnjevka, dizajn: Hrvoje Živčić & Dario Dević, 2019.

Urbana tura. plakat, Muzej susjedstva Trešnjevka, dizajn: Hrvoje Živčić & Zoran Đukić, 2019.

 

Djelovanje se manifestira kroz vi­šegodišnje tematske programe: Urban­Festival (2001. — 2015.) koji se aktivno bavio istraživanjima i produkcijom društveno angažiranih umjetničkih praksi reagirajući pritom na društveno relevantne teme i lokalni kontekst, pro­grame Umjetnici za kvart (2016. — 2020.) i Muzej Susjedstva Trešnjevka (2018. — ), koji su prirodni nastavak UrbanFestivala s fokusom na rad u lokalnoj zajednici, zatim obrazovni program Politička škola za umjetnike (2016. — ) i diskurzivni program Mikropolitike (2005. — ), te one manjeg obima, kao što su primjerice dvogodišnji projekt Pro(iz)vedi mladost u kulturi (2017. — 2019.) ili istraživanje Ka studentskom centru kao javnom dobru (2013. — 2014.).

Urbanfestival: Ad hoc kolektivi, plakati, dizajn: Lina Kovačević, 2003.

Urbanfestival: Ad hoc kolektivi, plakati, dizajn: Lina Kovačević, 2003.

 

BLOK je od samog početka formira­nja tzv. nezavisne kulturne scene ranih 2000-ih jedan od njezinih aktivnih sudionika i s njom dijeli pristup radu koji podrazumijeva participativnost, kolaborativnost, razmjenu znanja, za­jedništvo, uključivost i otvorenost prema raznim oblicima suradnje. Također dijeli i sinergijski odnos s dizajnom, koji na afirmativan način sudjeluje u formiranju i razvoju te iste kulture. Takav “napredni dizajn” u knjizi Dizajn i nezavisna kultu­ra, 2010. godine Maroje Mrduljaš opisuje kao dizajnerske prakse koje su u stanju kvalitetno artikulirati stvaralačku ambi­ciju, refleksivno se odnose prema sadržaju koji posreduju, pokazuju razumijevanje komunikacijske i medijske kulture, a pri tome su u dovoljnoj mjeri osvijestile svoju ulogu i odgovornost unutar šireg društve­nog pejzaža.

 

Baština odozdo, Mikropolitike, plakat, dizajn: Nikola Križanac 2018.

Baština odozdo, Mikropolitike, plakat, dizajn: Nikola Križanac 2018.

 

Ako se nekim organizacijama neza­visne kulturne scene s početka 2000-ih može pripisati dugogodišnji odnos s jednim dizajnerom i specifičnim autor­skim jezikom, onda se BLOK-u može pripisati upravo suprotno — njegova jedinstvenost na toj sceni proizlazi iz he­terogenosti vizualnih jezika koji pripa­daju različitim generacijama dizajnera s kojima surađuje. Kroz 20 godina BLOK-a tako možemo pratiti fragmente genera­cijskih, tehnoloških i stilskih mijena na dizajnerskoj sceni.

 

Umjetnost i stambeno pitanje, Umjetnici za kvart, serija plakata, Hrvoje Živčić & Dario Dević, 2014 - 2016.

Umjetnost i stambeno pitanje, Umjetnici za kvart, serija plakata, Hrvoje Živčić & Dario Dević, 2014 – 2016.

 

Iako izložba pokriva vizualne jezike različitih generacija dizajnera, ipak postoji nekoliko zajedničkih poveznica koje su upisane u sve izdvojene radove. Radi se većinom o radovima mladih, još neafirmiranih autora sklonih eksperimentalnom i kritičkom pristupu, nastalim u financijski nepovoljnim produkcijskim uvjetima, pa rješenja često idu u DIY smjeru ili se oslanjaju na modularnost i multifunkcionalnost. Rješenja često koriste elemente pop-kulture, simbole proizvodnje, elementarne apstraktne oblike i proizvode jake slike u skladu s društvenim i političkim angažmanom udruge. Sam proces rada BLOK-a s dizajnerima uvijek je dvosmjerna komunikacija, koja dizajnera shvaća kao ravnopravnog člana uredništva.

 

William Morris: O umjetnosti i socijalizmu, Biblioteka Tendencija, dizajn: Hrvoje Živčić, 2020.

William Morris: O umjetnosti i socijalizmu, Biblioteka Tendencija, dizajn: Hrvoje Živčić, 2020.

 

Osim primarne kustoske uloge, BLOK posljednjih 20 godina radi na nimalo lakim zadacima otvaranja mogućnosti za dugoročne procese i horizontalni dijalog među raznim sudionicima s jedne, te aktivnog sudjelovanja u kreiranju kulturnih politika odozdo s druge strane. Pritom je dizajn često manifestacija tog djelovanja, a dizajneri njegovi saveznici.

 

Politička škola za umjetnike, plakat, dizajn: Vasja Lebarič, 2019.

Politička škola za umjetnike, plakat, dizajn: Vasja Lebarič, 2019.

 

Ono što ova izložba dizajna teško može prenijeti ugrađeno je u memoriju njezinih protagonista i procese rada, a podrazumijeva često teško probijanje kroz neprohodne situacije potkapacitiranosti, projektnog financiranja, prekarnog rada i potplaćenosti u kontekstu koji je isto tako često senzibiliziran isključivo za dominantni kulturni kanon, na što aludira i naziv izložbe. Pa iako je izložba dokaz o vrijednosti dizajna u formiranju scene, kao što su i prezentirani radovi vrijedan doprinos dizajnerskom arhivu, ostaje neodgovoreno kakve bi se tek mogućnosti otvorile za takvu praksu u nekim drugim uvjetima, pa onda i pitanje cijene takozvane kreativne slobode koju često povezujemo s pojmom dizajna za nezavisnu kulturu.

 

Matei Bejenaru, Mikropolitike, programski letak, dizajn: Dejan Dragosavac Ruta, 2009.

Matei Bejenaru, Mikropolitike, programski letak, dizajn: Dejan Dragosavac Ruta, 2009.