Dizajn pod suncem 2014. (Design Under the Sun 2014.)

Prateći ritam godišnjih tematskih natječaja, nastavno na projekte Croatian Holiday, 2012. i Hungry Designers, 2013., u okviru platforme Dizajn turizam, pozivamo autore i interdisciplinarne timove da kroz dizajn proizvoda, usluga i scenarija, sudjeluju u natječaju na temu Dizajn pod suncem. Rok za prijavu produljen je do 14. ožujka.

1. Uvod
U razvijenim društvima turizam predstavlja jedan od osnovnih oblika korištenja slobodnog vremena, a turistička putovanja sastavni su dio kulture suvremenog čovjeka. Kako lokalna zajednica, kultura i okoliš postaju mjesta turističke potrošnje, tako se transformiraju urbani i ruralni pejzaži, nasljeđe i identiteti. Turizam je općenito pokretan željom za odmakom od svakodnevice i očekivanjem novog, drukčijeg i egzotičnog iskustva. Dizajn turizam, platforma za afirmaciju i promociju dizajna u turizmu, istražuje odgovorne i kvalitetne načine dizajniranja te “druge” stvarnosti.

Dugoročni ciljevi platforme Dizajn turizam su: oformiti kolekciju proizvoda s potencijalom implementiranja u turističku ponudu; jačati komunikacijsku spregu dizajn – sektor proizvodnje i uslužne djelatnosti – javnost; posredno utjecati na afirmaciju dizajna kao vitalnog segmenta kreativnih industrija, važnog nositelja kulturnog i gospodarskog razvoja zemlje i strateškog oruđa za održivost lokalne proizvodnje.

Dizajn pod Suncem (Design under the Sun) je nastavak višegodišnje prakse djelovanja unutar platforme. Nastavljajući se na metodologiju prethodnih projekata Croatian Holiday 2012 i Hungry Designers, nova koncepcija u fokus stavlja Sunce.

Cilj ovogodišnjeg projekta je nastaviti poticati javni dijalog o važnosti društveno odgovornog dizajna u području turizma. Projekt će se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi dizajneri predlažu idejna rješenja proizvoda. U drugoj fazi, odabrani autori realiziraju proizvode (u formi prototipova ako se radi o objektima ili implementacije ako se radi o uslugama i scenarijima) s realnim proizvođačima i korisnicima proizvoda, na osnovu kojih se dodjeljuju dvije nagrade. Svi rezultati natječaja će se prezentirati u formi izložbe na hrvatskim i međunarodnim festivalima i izložbama, slijedeći tradiciju prethodnih projekata (Mikser, Sofia Design Week, Vienna Design Week, Skopje Design Week, Paris Design Week itd..).

2. Natječaj: Dizajn pod suncem
Proizvodi u direktnom kontaktu s turistima, odraz su lokalnog ukusa, dosega vizualne kulture i razine ekološke osviještenosti.
Pozivamo autore da unutar interdisciplinarnog višemjesečnog projekta, u suradnji s relevantnim predstavnicima proizvođača i naručitelja u turizmu, razviju inteligentna idejna rješenja i prototipove proizvoda u formi objekata, usluga i scenarija s fokusom na Sunce i sunčevu energiju u turizmu.

Na natječaj su dobrodošli radovi koji na osnovama istraživačkog pristupa fenomenu turizma:
– zauzimaju kritički stav u odnosu na njegove društvene, ekološke, ekonomske i psihološke učinke,
– nude alternative postojećim obrascima eksploatacije prirodne i tradicijske baštine, u širokom rasponu od simboličkih do strateških
– komuniciraju prirodne i/ili tradicijske odrednice konteksta i anticipiraju mogućnosti lokalne proizvodnje i razvoja proizvoda, te u tom smislu potiču samoodrživost lokalnih ekonomija

Od dizajnera i/ili interdisciplinarnih timova, očekuje se da istraže i reinterpretiraju različite aspekte utjecaja Sunca i sunčeve energije kroz 2 osnovne podteme:

A) Izlaganje suncu i zaštita od sunca
Velik broj sunčanih dana i dalje je dominantna odrednica turističke ponude hrvatske obale i osnovno polazište za većinu lokalnih i nacionalnih aktivnosti u turizmu širokog raspona namjena – od rekreativnog izlaganja suncu do zaštite od sunca. Trenutna polu-rješenja na temu, često ni funkcionalno, niti estetski ne zadovoljavaju kriterije osviještenog i odgovornog dizajniranja.
Najzastupljeniji objekti i dalje su uvozni: kineska plastika i unificiran kataloški talijanski namještaj kojim se opremaju generički smještajni kapaciteti, a usluge i scenariji često su pak neinovativne kopije postojećih zapadnjačkih klišeja.
Dobrodošli su proizvodi (objekti, usluge i scenariji) širokog spektra namjena, koji se na posredan ili neposredan način bave izlaganjem suncu i zaštiti od sunca (npr. oprema za plažu, eksterijere i interijere, novi koncepti sunčanja, sušenja namirnica, zaštite tijela od sunca i sl.)

B) Sunce kao izvor energije
Prirodni potencijali sunčeve energije na nekoliko razina leže neiskorišteni ili malo iskorišteni u Hrvatskoj. Pretpostavka je da će u sljedećih nekoliko godina iskorištavanje obnovljivih izvora energije, pa tako i energije sunca rasti, ponajviše zbog zadanih ciljeva o smanjenju emisija stakleničkih plinova, povećanju upotrebe električne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjenja cijene obnovljivih izvora energije, te želje za što manjom ovisnošću o fosilnim gorivima. Unutar domene dizajna time je otvoren prostor za inovaciju. Dizajnere pozivamo na promišljanje o primjenama i tehnologijama prikupljanja, pretvaranja i raspoređivanja sunčeve svjetlosti i topline, kao i o direktnom djelovanju sunca – dinamici sjene, refleksiji, dehidraciji i sl.

3. Svrha natječaja
Svrha natječaja je dobivanje kvalitetnih i stručno projektiranih reprezentativnih proizvoda (objekata, koncepata i inovativnih scenarija) za potrebe izložbe te, posredno, poticanje komunikacije s potencijalnim proizvođačima i korisnicima u turizmu.

4. Selekcija radova i tip poziva
Pri odabiru radova, Selekcijska komisija će dati prednost autentičnim, kritičkim, profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima, s mogućnošću proizvodnje, razvoja i implementacije (bez obzira radilo se o objektima, uslugama ili scenarijima) u realnom lokalnom kontekstu.

Selekcijska komisija u sastavu: Saša Begović (arhitekt, 3LHD), Damir Gamulin (dizajner), Dean Skira (dizajner svjetla), Saša Poljanec-Borić (znanstvenica Instituta ‘Ivo Pilar’, specijalizirana za ekonomiju i sociologiju turizma) i Tomislav Popović (direktor,  Maistra d.d.) izabrat će radove koji će se predstaviti u okviru kustoske koncepcije izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Poziv je javan i sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu Selekcijska komisija odabire idejna rješenja proizvoda koji odgovaraju gore navedenim kriterijima. U drugom dijelu svi odabrani autori se obavezuju proizvesti prototip rada u rokovima predviđenim općim uvjetima.

5. Prezentacija rada
Prezentacija idejnog rješenja u .pdf formatu veličine do 5 Mb treba sadržavati:
– tekstualno obrazloženje rada (do 500 riječi)
– kraći presjek istraživanja uočene potrebe ili situacije u realnom kontekstu
– prikaz koncepta i njegove razrade
– vizualizacije i modele proizvoda, osnovne dimenzije (ako je aplikabilno), odnosno opis tehnologije izvedbe
– naziv i kontakt potencijalnog proizvođača s kojim se planira suradnja u realizaciji projekta
Prezentacije se zajedno s prijavnicom dostavljaju u digitalnom obliku na adresu natjecaji@dizajn.hr.
Na sva pitanja koja se tiču poziva, sadržaja rada i predaje radova, odgovorit će predstavnici HDD-a i članovi Selekcijske komisije. Svi zainteresirani mogu postavljati pitanja na mail: natjecaji@dizajn.hr

6. Nagrade
Selekcijska komisija dodijelit će dvije nagrade najboljima radovima na osnovu gotovih prototipa u neto iznosima od 7.000,00 kn (1. nagrada) i 3.500,00 kn (2. nagrada) neto, početkom lipnja 2014. godine.

7. Rokovi
1. Faza
3.12.2013. Objava natječaja na www.dizajn.hr
14.3.2014. Rok za slanje idejnih rješenja u digitalnom obliku (natječaji@dizajn.hr)
18.3.2014. Objava rezultata natječaja
2. Faza
18.3. – 20.5.2014. Izrada prototipova
22. 5. 2014. Rok za dostavu prototipova u HDD
do rujna 2014. Dodjela nagrada

 

Opći uvjeti

Prijavnica_dizajn pod suncem