Tribina “Mržnja i likovni izričaj – Mržnja u slikarstvu, kiparstvu, dizajnu i karikaturi” u Zagrebu

tribina

U srijedu, 27. ožujka 2019. godine s početkom u 19 sati u Muzeju za umjetnost i obrt (Trg Republike Hrvatske 10, Zagreb) održat će se tribina na temu “Mržnja i likovni izričaj – Mržnja u slikarstvu, kiparstvu, dizajnu i karikaturi”. Tribina se održava u sklopu ciklusa javnih tribina o mržnji, a sve se odvijaju u u organizaciji Centra za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust.

Navedena aktivnost je sedma tribina u sklopu ciklusa od 11 različitih tematskih javnih i dijaloških tribina na kojima će se istraživati svi oblici pojavnosti i tajne fenomena mržnje.

Predviđeni govornici na tribini su:

  • dr. sc. Frano Dulibić, povjesničar umjetnosti, profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
  • Dimitrije Popović, akademski slikar i književnik
  • Barbara Vujanović, povjesničarka umjetnosti, viša kustosica u Atelijeru Meštrović u Zagrebu
  • Dejan Kršić, povjesničar umjetnosti, grafički dizajner, profesor na Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Moderatorica tribine je Iva Körbler, povjesničarka umjetnosti, neovisna kustosica i urednica.

Na tribini će sudjelovati i svojim ilustracijama doprinijeti raspravi slikarica Tisja Kljaković Braić, karikaturist Nik Titanik i slikar Miron Milić.

Tribina pokreće intrigantnu temu: u likovnom je izričaju teško prepoznati koje teme izravno i izrazito potiču ili veličaju mržnju, nasilje, netrpeljivost, agresiju, a koje na mržnju upozoravaju ili je osuđuju. U slikarskom ili kiparskom djelu ponekad je granica između patriotizma i nacionalizma vrlo tanka, što otkriva mogućnosti izravne zlouporabe i manipulacije likovnosti u političke, ideološke i propagandne svrhe. Na tribini će se nizom odabranih primjera pokazati kako se takva praksa prelamala na likovnom izričaju od antičke mitologije, biblijskih tema i renesanse do suvremene epohe i moderne umjetnosti.

Tribina je organizirana u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt, te uz podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, Jadranskog naftovoda d.d. i uz medijsku podršku 24 sata.