Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru

Ocjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru u sastavu: Lana Cavar, Iva Letilović, Maroje Mrduljaš, Renata Peroš i Koraljka Vlajo, prvu nagradu jednoglasno je dodijelio timu SUPERSTUDIO za rad pod nazivom Do-od-do.

Ocjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru u srpnju je odabrao pet timova koji su radili na prijedlozima natječajnih rješenja. Na drugom zasjedanju Ocjenjivačkog suda održanom 17. rujna 2016. članovi su pregledali četiri pristigla natječajna rješenja te jednoglasno donijeli odluku o nagradama.

 

Prvu nagradu u bruto iznosu od 80.000 kn osvojio je rad pod šifrom 03

Naziv koncepta: Do-od-do

Autori: Superstudio / Ira Payer, Iva Hrvatin, Dario Dević, Bojan Krištofić, Zora Salopek Baletić
vizual1 4 3

Obrazloženje odluke:

Vizualni identitet polazi od arhitekture Palače i najistaknutije intervencije novog arhitektonskog: specifičnog razlomljenog spojnog mosta. Ta ekspresivna forma integrirana je u varijaciju slova «M», s vertikalnim elementima koji su preuzeti iz serifne porodice pisama. Na taj način nastaje znak koji mutira u ovisnosti o aplikacijama, pa vizualni identitet nije fiksiran na jedan znak, nego je dinamičan sustav. Rješenje vizualnog identiteta konceptualno povezuje i estetski vješto uravnotežuje suvremene i povijesne elemente i na taj način dobro interpretira ne samo arhitekturu, nego i karakter institucije.

Rad prikazuje vrlo uvjerljivi slijed aplikacija, od zamamljivo riješenih plakata kolažiranih od znaka i vizuala do dorađene i sadržane signalistike. Prema mišljenju žirija, uspješnije su aplikacije u kojima je znak manje naglašen i vizualno diskretnije prisutan.

Prijedlog rješenja postava je jednostavan, sveden na set modularnih, tehnički dorađenih elemenata, te ostavlja dovoljno mogućnosti kustosima za njihove daljnje intervencije. Zahvaljujući diskretnosti pristupa, afirmirana je neoklasicistička arhitektura Kneževe palače koja je jedini primjer tog stila na povijesnim slojevima izuzetno bogatom zadarskom poluotoku.

 

Drugu nagradu u bruto iznosu od 40.000 kn osvojio je rad pod šifrom 04

Naziv koncepta: Rektor

Autori: Iva Maria Jurić, Niko Mihaljević, Hrvoje Živčić

jmz1 jmz2 jmz3

Obrazloženje odluke:

Projekt polazi od impresivne nove tipografije Rector, oblikovane posebno za ovu prigodu. Tipografija se referira na složenu, slojevitu povijest Palače, te nudi porodicu pisama koja uključuje Sans, Outline i Serif varijantu, s time da je Sans razrađen u regular i bold rezu. Sans, Outline i Serf korespondiraju s linijom, okvirom i volumenom, koji su trebali poslužiti i kao osnova za daljnju razradu. Sve tri varijante izvrsno funkcioniraju kao cjelina, što otvara široko područje različitih tipografskih aplikacija. U pismo Rector evidentno su uloženi znatan napor i znanje, s vrlo uvjerljivim rezultatom što se uklapa u noviji trend procvata hrvatske tipografije. U daljnjoj razradi autori apsolutni prioritet daju tipografiji, pa ostale aplikacije nisu uvjerljive niti na estetskoj, niti na konceptualnoj razini.

Postav se bazira na prilično bazičnom sistemu modularnih elemenata, no u nekima od predloženih konfiguracija nije se vodilo dovoljno računa o prostornim gabaritima i tokovima kretanja.

Pismo Rector bez sumnje ima budućnost i neovisno od ovog natječaja, te Žiri ističe da pismo potvrđuje opravdanost provođenja natječaja, jer se na njima može generirati novo i primjenjivo znanje, neovisno o distribuciji nagrada.

 

Treću nagradu u bruto iznosu od 20.000 kn osvojio je rad pod šifrom 01

Naziv koncepta: Kuća kulture

Autori: Andro Giunio, Marijana Gradečak, Bojan Mucko

kp1 kp2 kp3

Obrazloženje odluke:

Projekt nastoji proširiti poimanje Muzeja prema ideji otvorene javne institucije koja bi mogla imati utjecaja na aktualne procese gentrifikacije zadarskog poluotoka. Utoliko je rad na vizualnom identitetu uključivao i socio-antropološku studiju, kao što je u prijedlog uključen i niz intervencija u javnom prostoru.

Sam vizualni identitet bazira se na motivu niza okvira, čiji je oblik preuzet iz stiliziranih tlocrta prostora Kneževe palače. Autori tvrde da je predloženi sistem «algoritmičan» i «relacijski», ali žiri niti u samom rješenju, niti u njegovim aplikacijama, u kojima se samo variraju modularne konfiguracije okvira, nije raspoznao ta svojstva. Plakati, pozivnice i ostale aplikacije su dovoljno razrađene i vizualno pismene, ali ne i posebno upečatljive, te se stječe dojam da vizualni identitet nema dovoljno potencijala da bi funkcionirao kao prepoznatljivi sustav.

Ideja «curenja» Muzeja u javni prostor grada svodi se na primjenu elemenata za postav u interijeru, koji se raspoređuju i na raznim lokacijama na poluotoku. Ti vanjski elementi su istovremeno info-totemi, kao što donose i sadržaj koji se odnosi na «mikro-narative» mjesta. Koncept je skoro karikaturalan i konceptualno i oblikovno: življena povijest mjesta pretvara se u, kako autori kažu, «memorijalnu ploču», a okviri sadrže vrtove malog mjerila koji bi se doživljavali kao greška u javnom prostoru.

Usprkos svim nesporazumima u realizaciji, žiri ipak pohvaljuje proširenje projektnog zadatka, te iskazanu barem nominalnu osjetljivost prema društvenoj stvarnosti.

 

Obeštećenje u bruto iznosu od 8.000 kn osvojio je rad pod šifrom 02

Naziv koncepta: Okvirno u okviru

Autori: Grupa ime / Maša Milovac, Jan Pavlović, Kristina Volf, Maja Merlić

kp_01 kp_02 kp_03

Obrazloženje odluke:

Vizualni identitet se prilično doslovno nastavlja na slojevitost Zadra i Kneževe palače, te na poziciju institucije koja povezuje povijest, suvremenost i budućnost. Znak nastaje tipografskom superpozicijom koja formira oblik čvrstog okvira, a taj znak u kombinaciji sa modularnim tretmanom dijagonalno postavljenih slova naziva formira logotip. Tretman imena bi trebao sugerirati protočnost, a znak fiksiranje u vremenu. Rezultat je prilično komplicirano rješenje čije se daljnje aplikacije uglavnom baziraju na «uokvirivanju» sadržaja.

Prostorni postav uvodi složenu i dorađenu instalaciju, arhitekturu u arhitekturi, u postojeće sobe palače. Takva intervencija bila bi zanimljiva u manje osjetljivom kontekstu, no u ovom slučaju predstavlja korak previše jer, usprkos korištenju laganih materijala ipak konkurira izvornim svojstvima neo-klasicističkog prostora. S druge strane, modularni sistem za izloške je duhovit, tehnički korektan i pruža mogućnost stvaranja različitih izložbenih situacija.

Peti odabrani tim, Damir Gamulin i Antun Sevšek, odustali su od natječaja.

 

Čestitamo nagrađenim autorima.

DO-OD-DO – prvonagrađeni rad

Rektor – drugonagrađeni rad

Okvirno u okviru – obeštećenje