Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta i postava izložbe IN A NUTSHELL

Na Natječaj za dizajn vizualnog identiteta i postava izložbe In a Nutshell ukupno je pristiglo 12 radova. Dodijeljene su prva, druga i dvije jednakovrijedne treće nagrade.

Ocjenjivački sud Natječaja za dizajn vizualnog identiteta i postav izložbe IN A NUTSHELL u sastavu Vanja Ilić, Maroje Mrduljaš, Ira Payer, Nevena Tudor Perković i Koraljka Vlajo, nakon prezentacije natječajnih rješenja autora/timova koji su ušli u uži izbor, jednoglasno je donio odluku o pobjedničkom radu i dodjeli druge i dvije jednakovrijedne treće nagrade:

1. nagrada / rad pod šifrom 008
naziv koncepta: Tek pristiglo
tim: Grupa autora
članovi tima: Nina Bačun, Ivana Borovnjak, Roberta Bratović, Andro Giunio, Tina Ivezić, Ana Marija Poljanec

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Autori/ce pristupaju zadatku kao cjelovitom dizajnerskom projektu u kojem su višestruke funkcije i oblikovanje duhovito objedinjeni. Naime, kutije/sanduci za transport istovremeno služe i kao podloge, postamenti i okviri za prezentaciju izložaka čime se sa čisto funkcionalnog stanovišta istovremeno rješava više problema. Tako elementi sanduka za transport formiraju fizički okvir za postav izložbe pa nema potrebe za njihovim posebnim skladištenjem. U oblikovnom smislu, rješenje je elementarno, nepretenciozno i dovoljno neutralno da ne konkurira samim izlošcima kao što neće biti ni u koliziji s različitim izložbenim prostorima. Elementi poput traka za vezanje tereta jarke žute boje iskorišteni su i kao dio tehničke opreme i kao dio dizajna izložbe. Na sličan način, katalog je zamišljen kao clipboard na kojeg se u ovisnosti o opsegu izložbe prikapčaju „kartice“ radova koje su ujedno i legende za izloške. Na tragu, „transportne“ koncepcije je i vizualni identitet. Tehnički detalji i pojedina mikro-rješenja tražit će provjere i određenu doradu. Ocjenjivački sud smatra da rješenje koje integralno i ekonomično promišlja i povezuje sve teme vezane za život izložbe dobro reprezentira racionalne dizajnerske vrijednosti, dok na oblikovnoj razini odašilje mladenačku i vedru energiju.

2. nagrada / rad pod šifrom 001
naziv koncepta: Tranzdizplej
autorice: Izvorka Jurić i Narcisa Vukojević

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Projekt se bazira na vrlo kompaktnom rješenju svedenom na transportne kutije koje su ujedno i vitrine za izlaganje. Autorice su pažljivim kombiniranjem radova u gustom rasporedu unutar vitrina uspjele u tome da se i najveći opseg izložbe može prezentirati u malim prostorima. Po potrebi, izlošci izlaze iz kutija i koloniziraju prostor čime se ostvaruje fleksibilnost postava. Dimenzije kutija/modula su usklađene s optimizacijom zauzeća prostora u transportu. Na stražnje, vanjske strane razmjerno masivnih kutija apliciran je stiliziran natpis izložbe unutar kvadratnog rastera koji istovremeno služi i kao ukruta ploha. U ovisnosti o prostornim resursima, predviđeno je da je dio izložaka uvijek postavljen unutar kutija i da ih se gleda frontalno ili ih se uzima u ruku (manji izlošci). Iako je pozitivno što ta koncepcija podrazumijeva interaktivnost, pitanje je da li takva ideja može dovesti do ograničenja broja posjetitelja koji istovremeno razgledavaju izložbu. Autorice su svako otvaranje izložbe zamislile kao performance raspakiravanja kutija i njenog postepenog uprizorenja što je zanimljiv prijedlog koji uvodi akciju kao dio scenarija izložbe. Voluminoznost i statičnost izložbenih vitrina utječe na vizualni dojam koji ostavlja postav izložbe.

jedna od dvije jednakovrijedne 3. nagrade / rad pod šifrom 002
naziv koncepta: Kroncept
tim: Šesnić&Turković feat. Kasap
članovi tima: Marko Šesnić, Goran Turković, Vedran Kasap

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Za razliku od većine ostalih rješenja, autori nastoje što čvršće povezati vizualni identitet, grafički dizajn i postav izložbe te nude konkretna i razmjerno dorađena idejna rješenja za sva tri segmenta. Autori polaze od forme kocke koja se u dvodimenzionalnim aplikacijama pretvara u njenu izometrijsku projekciju. Tim postupkom nastaje i dopadljiv, ponešto trendovski vizualni identitet, te katalog ekscentričnog oblika. Postav izložbe se formira grupiranjem kocki brida 50 cm sastavljenih od unutarnje jednostavne rasklopne konstrukcije preko koje se navlači platno. Time nastaju prostorni blokovi različitih dimenzija na koje se postavljaju ili vješaju izlošci, a predviđena su tri tona intenzivno crvene, odnosno narančaste koja korespondira s vizualnim identitetom. Legende se tiskaju na samu tkaninu. Iako se čini da je rješenje funkcionalno jednostavno, ono zahtijeva određen trud prilikom svakog postavljanja/rastavljanja izložbe. Iako je rad profesionalno napravljen, preveliki naglasak je stavljen na vizualni identitet kojem su podređena sva ostala rješenja. Također, nije ostvaren konzistentniji istraživački pomak u artikulaciji postava izložbe.

jedna od dvije jednakovrijedne 3. nagrade / rad pod šifrom 012
naziv koncepta: Kvadart
tim: Studio International
članovi tima: Boris Ljubičić, Igor Ljubičić

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Prijedlog je konceptualno koncizan i svodi se na multipliciranje kvadratne ploče dimenzija 100 x 100 cm čime nastaje varijabilna prostorna struktura horizontalnih i vertikalnih ploha. Spajanje i povezivanje ploča riješeno je vrlo jednostavno, zarezivanjem utora uz uglove pa ploče ulaze jedna u drugu. Predviđeno je da plohe budu različitih stupnjeva providnosti i tonova, unutar gama neutralnih sivih tonova. Modularnost omogućuje formiranje fleksibilnih skupina kojima se definiraju međuprostori što olakšava plastični dijalog sa zatečenim izložbenim prostorima. Usprkos jednostavnosti osnovnog modula, razvijene strukture su ekspresivne i efektne, ali i donekle formalističke u tom smislu što nemaju nikakvu direktnu relaciju prema izlošcima.

Osim tri nagrađena rada Ocjenjivački sud je u uži izbor uvrstio sljedeće radove:

rad pod šifrom 010
naziv koncepta: „Under construction“
autor: Nenad Jalšovec

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Autor se oslonio na same radove i pretpostavku da će oni sami ostvariti ambijent i prostor izložbe. Element koji objedinjuje cijelu izložbu je samo podna obloga koja definira prostor izložbe. Načelno, rekonstrukcija stvarnog životnog ambijenta i neposredni kontakt s predmetima je svakako zanimljiv, ali i teško ostvariv u različitim izložbenim uvjetima. Također, sama koncepcija izložbe i izbor radova ne podržava u dovoljnoj mjeri takvu namjeru koja zahtijeva pristup u duhu totalnog dizajna koji je testiran u pojedinim izložbama hrvatskog (jugoslavenskog) dizajna realiziranih pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Iz tog razloga autor se morao odlučio za uvođene „pomoćnih elemenata“ – kartonskih kutija u kojima se smještaju plakati ili na koje se stavljaju publikacije. Prema prijedlogu autora, pojedini predmeti bi se mogli odlagati i na podu što također vjerojatno nije održivo u uvjetima veće frekvencije posjetitelja. Označavanje predmeta etiketama poput onih iz trgovina nosi pogrešnu konotaciju „prodajne izložbe“.

rad pod šifrom 005
naziv koncepta: U srži okvira
autorice: Linda Golik, Karolina Ščavničar

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Projekt je krajnje pojednostavljen i sveden na jednostavan standardiziran drveni okvir kojim se rješavaju sve situacije. Kada su postavljeni vertikalno, unutar okvira se izlažu plakati, manji predmeti i odjeća. Veći predmeti se polažu na te iste, ali horizontalno postavljene okvire sa pleksiglasom i slobodno razmještaju u prostoru. Okviri se međusobno povezuju i formiraju izložbene sljedove. Rješenje je pragmatično i skromno, ali ipak previše reducirano i bez koncepcije koja bi nadilazila puku utilitarnost.

Ostali radovi pristigli na natječaj:

rad pod šifrom 003
naziv koncepta: Traka
tim: Kuna zlatica (Ana Kunej, Zlatka Salopek)

rad pod šifrom 004
naziv koncepta: Kocka
autorica: Irena Matijević

rad pod šifrom 006
naziv koncepta Presjek
tim: Marko Bjedov, Gasper Sopi, Elvis Mehmedović, Andrej Radišić, Darko Škulj, Vedran Židanik, Ana Perišić

rad pod šifrom 007
naziv koncepta: Cubox
tim: VIL*e (Ivona Vuletić, Lana Hudina, Vlatka Blakšić)

rad pod šifrom 009

naziv koncepta: Nutshell 2ink
tim: 2ink (Iva Stastny Brosig, Ksenija Pataran Beljo, Nikolina Brizar, Ivana Miličić)

rad pod šifrom 011
naziv koncepta: 3DH
tim: Studio International (Boris Ljubičić, Marijan Tonković, Igor Ljubičić)

Izložba svih natječajnih radova može se pogledati u HDD galeriji od 18. do 25. svibnja 2010.

 

1. nagrada - Grupa autora

1. nagrada – Grupa autora

 

2. nagrada - Izvorka Jurić i Narcisa Vukojević

2. nagrada – Izvorka Jurić i Narcisa Vukojević

 

3. nagrada - Šesnić&Turković

3. nagrada – Šesnić&Turković

 

3. nagrada - Studio International

3. nagrada – Studio International