Rezultati Natječaja za dizajn ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje

U nedjelju, 19. lipnja 2011. Ocjenjivački sud je objavio tko su dobitnici nagrada drugog kruga Natječaja za dizajn ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje, raspisivača Kvadra d.o.o.Jedna od rijetkih, tvrtka Kvadra d.o.o. je uvidjela potrebu za novim, modernim i inovativnim dizajnom ojastučenog namještaja.

Kako u Hrvatskoj zapravo ne postoji prepoznatljvi hrvatski dizajn ojastučenog namještaja, tvrtka Kvadra d.o.o. želi ponuditi hrvatskom tržištu, a i šire (zemlje Europe), ojastučeni namještaj koji će biti proizveden u Hrvatskoj i koji bi svojim dizajnom, funkcionalnošću, visokom kvalitetom, inovativnošću te primjerenom cijenom bio konkurentan kako na hrvatskom tako i na inozemnom tržištu.

Raspisivanje ovog natječaja je važan korak u stvaranju ne samo branda firme Kvadra d.o.o., nego i općenito hrvatskog branda namještaja. To je dugotrajni proces kojim će firma Kvadra d.o.o. doprinjeti svojim poticanjem proizvodnje i ulaganjem u implementaciju dizajna pri razvoju finalnih proizvoda i izgrađivanjem vlastitog branda.

Na Natječaj je pristiglo ukupno 16 radova. Ocjenjivački sud u sastavu Romina Radović, predsjednica Ocjenjivačkog suda, te članovi Ocjenjivačkog suda Gordana Golik i Davor Husnjak (predstavnici HDD-a) te Tomislav Knezović i Sanja Knezović (predstavnici Kvadra d.o.o), pregledom svih prispjelih radova, jednoglasno su ocijenili Natječaj djelomično uspješnim, budući da radovi uglavnom imaju zanimljiva rješenja u dijelovima, no kao cjelina ne rješavaju temu projektnog zadatka. Većina prezentiranih radova nije zadovoljila očekivanu kvalitetu po svim traženim kriterijima.

Stav je Ocjenjivačkog suda da pristigla rješenja nisu u potpunosti uzela u obzir mogućnosti navedene u raspisu natječaja, primjerice inovativnost, ergonomičnost, fiziološko higijenske zahtjeve, te zadovoljenje funkcije sjedenja i spavanja za dvije osobe kao i tržišnu isplativost.

Autori pristiglih radova su prikazali inovativnost u osmišljavanju novih sistema rasklapanja, povezivanja i sl. što je u konačnici i dovelo do toga da su pristigli radovi više konceptualni, a manje praktični i upotrebljivi što je bio konačan cilj natječaja.
Radovi nisu pokazali očekivanu razinu kvalitete koncepta, tehnološke izvedivosti i ergonomičnosti. Cilj natječaja je bio kreiranjem novog modela komada ojastučenog namještaja riješiti dvije funkcije: sjedenja te spavanja za dvije osobe što nije u cijelosti uspjelo većini autora/kreativnih timova.

Ocjenjivački sud je u uži izbor izabrao sedam rješenja čije autore je pozvao na usmenu prezentaciju i pojašnjenje koncepta rada i tehnoloških rješenja, te je nakon usmene prezentacije većinom glasova donio odluku da dva rada rješenjem projektnog zadatka odskaču svojom kreativnošću i inovativnošću od ostalih radova.

Prva nagrada dodjeljuje se radu pod šifrom 009, kreativnog tima Numen feat. I. Borovnjak i R. Bratović pod nazivom „revolve“.

Druga nagrada se ne dodjeljuje (odlučeno većinom glasova Ocjenjivačkog suda), budući da ostali radovi nisu uspješno u svim traženim segmentima zadovoljili očekivanu kvalitetu dizajnerske artikulacije.

Treća nagrada dodjeljena je radu pod šifrom 007, kreativnog tima Grupa, pod nazivom „3angle“.

Voditeljica natječaja: Ada Kezić


Obrazloženje Ocjenjivačkog suda

„revolve“ – kreativni tim Numen feat. I. Borovnjak i R. Bratović – rad pod šifrom 009
Autori su u svom radu prikazali inovativno i prihvatljivo rješenje sjedenja i spavanja za dvije osobe. Rad je na zadovoljavajući način ostvario uvjete funkcije sjedenja i spavanja, te ima vrlo dobro izraženu dizajnersku artikulaciju tj. usklađenost konstruktivnih, funkcionalnih, ergonomskih i formalnih parametara.
Ponuđeno je zanimljivo i jednostavno rješenje preklopa naslona koje omogućava pretvaranje trosjeda u ležaj za dvoje. Ujedno oblikom i kombinacijom materijala dobivena je moderna forma jednog elementa koji na jednostavan i dizajnerski inovativan način pretvara trosjed u ležaj za dvoje.
Dobiven je proizvod spreman za tehnološku razradu jer su svi tehnički detalji jasno pretpostavljeni i dovoljno detaljno definirani, a funkcija sjedenja i spavanja je jednostavno realizirana
Izuzetno dobro je ocijenjena suvremenost, ekonomičnost i inovativnost rješenja kao i estetska komponenta.
Prvonagrađeni rad podrazumijeva realizaciju i otkup isključivog prava na korištenje autorskog djela od strane raspisivača, čime su autori obvezuju u suradnji s razvojnim timom Kvadre d.o.o. sudjelovati u izradi tehničke dokumentacije.

„3angle“ – kreativni tim Grupa – rad pod šifrom 007
Autori kreativnog tima Grupa su u svom radu prikazali inovativno i prihvatljivo rješenje sjedenja i spavanja za dvije osobe.Razvlačenje trosjeda u ležaj i preklapanje leđnog naslona omogućuje udobno sjedenje kao i spavanje. Iako zahtijeva dodatnu konstrukcijsku razradu, konceptualno vrlo zanimljivim i inovativnim rješenjem pokazala se zamjena mekše leđne plohe u položaju za sjedenje tvrđom plohom sa stražnje strane u položaju za spavanje.
Razrađena je cijela kolekcija: trosjed, dvosjed i fotelja, koji imaju zajednički element oblikovnog elementa rukonaslona. Ovaj rad se izdvojio u odnosu na ostale svojom vizualnom atraktivnošću, te time ostvaruje predispozicije za uspjeh na tržištu.
Rad je ocijenjen kao suvremen i funkcionalan, s naglaskom na estetskoj komponenti i izrazitoj eleganciji.
Iako se radi o visokoj razini i kvaliteti dizajnerske artikulacije idejnog rješenja rada, odluka o dodjeli treće, a ne druge nagrade ovom radu, rezultat je potrebe za dodatnom razradom ponuđenog, naizgled jednostavnog rješenja, te izradom specifičnih okova o čemu ovisi izvedivost istog, ali i bitno može utjecati na krajnje oblikovanje samog proizvoda.
Ocjenjivački sud sugerira naručitelju da dogovori s autorima trećenagrađenog rada daljnju razradu i izvedbeno rješenje.

Predsjednica Ocjenjivačkog suda: Romina Radović

revolve_07 revolve3

Revolve / Prvonagrađeni rad

Revolve / Prvonagrađeni rad

 

3angle_05 3angle_03

3angle / trećenagrađeni rad

3angle / trećenagrađeni rad