Poziv za prijedloge Dizajnerskih početnica u sezoni 2015 / 2016!

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva svoje članove na sudjelovanje u projektu Dizajnerska početnica. Rok za prijavu produljen je do petka, 6. studenog 2015. do ponoći!

Dizajnerska početnica je program kreativnih radionica za djecu i mlade koje se u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva kontinuirano održavaju od 2009. godine. Radionice vode natječajem odabrani profesionalni dizajneri iz svih područja djelovanja HDD-a (grafički, produkt, modni, prostorni, te dizajn novih medija), čime se pokušava dijelom nadoknaditi manjkavost hrvatskog sustava redovne nastave na području likovne kulture i vizualne pismenosti.

Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život kroz stvarnu realizaciju jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa. Radionice će se održavati u HDD galeriji subotom u prijepodnevnom terminu, u trajanju do 3 sata. Broj sudionika na svakoj radionici ograničen je na 15 polaznika. Uz radionice za niže i više uzraste osnovnoškolaca, u ovoj sezoni posebno potičemo i prijavljivanje naprednih radionica za polaznike srednjoškolskog uzrasta.

Vjyx4j44Mzv0RrSiH8oA1-oKHB9S-ClVhic1B0VWyJQ


Kriteriji za odabir

Pri selekciji prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) prijedlozi u skladu s gore navedenim ciljevima. Selekcijska komisija će voditi računa da su u programu zastupljena različita područja dizajna i edukacijska područja bitna za razvoj polaznika (npr. kreativno mišljenje, timski rad, društveno korisne teme, umjetnost, ekologija, novi mediji i sl.) kao i zanimljivost ponuđene teme. Prijedlog radionice treba biti tematski koncipiran u odnosu na: određeni materijal i njegove karakteristike, specifične dizajnerske tipove zadataka prilagođene dječjem ili srednjoškolskom uzrastu, ili teme od društvenog značaja.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

1. Naziv radionice

2. Sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)

3. Detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do 1800 znakova):

a) ciljana dobna skupina (niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola),
b) detaljan opis programa radionice,
c) okvirni troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 15 polaznika),
d) fotografija za najavu radionice,
e) ciljevi radionice

4. CV iz kojeg je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 300 znakova za objavu radionice). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog

5. Kontakt voditelja (ime i prezime, adresa, e-mail, broj mobitela)
Prijedloge mogu podnijeti pojedinačni članovi HDD-a, ali i timovi (do 2 osobe od kojih je barem jedna član HDD-a). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima.

suGaLrhbzcwL96ZgEzKtWKyT6qJtDHX45V2vqkhe2ts

 

Selekcijska komisija

Damir Bralić (dizajner s višegodišnjim predavačkim iskustvom)

Petra Milički (dizajnerica)

Maja Subotić (dizajnerica i voditeljica projekta Dizajnerska početnica 2013. – 2015.)

Dario Dević (dizajner i trenutni voditelj projekta Dizajnerska početnica)

Prijave se primaju u elektronskom obliku na dizajnerskapocetnica@dizajn.hr do 6. studenog 2015. do ponoći. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od dva tjedna nakon završetka prijava na web stranici Hrvatskog dizajnerskog društva. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Selekcijska komisija zadržava pravo uz odabrane prijave u program uvrstiti i manji broj radionica odabranih izravnim pozivom.

 

Nwopdbri_-Hr0ComfFcD4tUZ-F6V3QX0MrgEk4CjVTI

 

Detaljnije o programu

2016. ćemo obilježiti dvadeset godina otkako je nastava Likovne kulture u hrvatskim osnovnim školama svedena na samo jedan sat tjedno (35 sati godišnje), a situacija u srednjim školama još je i slabija: osim što se nastava Likovne umjetnosti održava samo jednom (a u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama u kasnijim razredima nijedanput) tjedno, ondje u potpunosti izostaje ikakav praktičan pristup, a poučava se tek vrlo uzak dio teorije i povijesti umjetnosti. Hrvatska je tako prema podacima Europske komisije prema broju sati likovne kulture i/ili umjetnosti pri dnu europskog prosjeka (prema podacima iz 2012. u odnosu na 280 hrvatskih sati vizualne kulture tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Češka ima 385, Slovenija 637, Portugal 1050, a Finska čak 3306).

Specijalizirane radionice poput onih u programu Dizajnerska početnica stoga su neophodne u promociji svijesti o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju djece i mladih u oblikovanju vlastitog vizualnog okoliša, a širina specijalnosti unutar dizajna kojima se bave članovi HDD-a (od modnog i grafičkog, preko proizvodnog i prostornog, pa do novomedijskog dizajna i advertisinga) može poslužiti kao vrijedan izvor za upoznavanje polaznika s različitim aspektima vizualnog izražavanja kojih se hrvatski obrazovni sustav malo ili uopće ne dotiče.

Namjera programa Dizajnerska početnica je: a) suplementirati manjak kvalitetne edukacije u području likovne kulture u sustavu osnovnih i srednjih škola; b) nadoknaditi skoro potpuni izostanak edukacije o dizajnu unutar tog sustava; c) pružiti polaznicima srednjoškolskog uzrasta priliku za praktičan likovni rad te upoznavanje s različitim likovnim tehnikama i materijalima, te d) pružiti profesionalnim dizajnerima jedinstvenu priliku za rad s mlađom populacijom. Dodatni cilj Dizajnerske početnice u 2016. godini stavljanje je jačeg naglaska na srednjoškolske radionice, te kroz upoznavanje srednjoškolaca s hrvatskim dizajnerskim profesionalcima proširiti njihovu svijest o tome što dizajn zapravo podrazumijeva, te kako se na praktične načine uklapa u širu društvenu i ekonomsku sliku društva.

 

10557520_1073814755979781_7544479044609196613_o