Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

Turistička zajednica Dubrovačko neretvanske županije će raspisati, a Hrvatsko dizajnersko društvo provesti javno-pozivni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Početak natječaja bit će objavljen 29.11.2016. s kompletnom natječajnom dokumentacijom na www.dizajn.hr i www.visitdubrovnik.hr. Pozivamo zainteresirane autore i timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji. Rok za iskaz interesa za sudjelovanje je do petka 25.11.2016. do 12 sati.

Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju trebaju poslati natječajnu prijavu na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom ‘TZ Du-ne županije – prijava’ do 25. studenog 2016. do 12 sati. Za prijavu u pozivni dio Natječaja potrebno je poslati:

Elektroničku poštu koja u prilogu treba sadržavati:

— tekstualni dokument koji sadrži životopis autora/članova tima, najviše 1 kartica teksta

— portfolio s najviše pet relevantnih radova predstavljenih u dokumentu veličine do 5 MB

— ispunjenu digitalnu prijavnicu

 

Na osnovi tražene dokumentacije, a na temelju priloženih referenca, Ocjenjivački sud će odabrati pet pozvanih autora/kreativnih timova koji će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 5.000 kn neto u slučaju da nisu osvojili nagradu, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

Svi ostali autori / timovi pozvani su ravnopravno sudjelovati u javnom dijelu Natječaja. Svi autori / timovi bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom Natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.

 

Tijek natječaja

Ocjenjivački će sud do 29.11.2016. izabrati 5 autora/kreativnih timova koji će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu od 5.000 kn neto u slučaju da ne osvoje nagradu.

Datum početka natječaja je 29.11.2016., kada će na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije,  www.visitdubrovnik.hr biti objavljena potpuna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Prijavnica, Dizajn brif i dodatna dokumentacija).

Usmeni će se brifing održati u petak 2.12.2016. u Zagrebu na mjestu koje će biti pravodobno najavljeno. Nakon usmenog brifinga pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi rješenja.

Rok za predaju natječajnih radova je 27.1.2017.

Ocjenjivački sud završit će s radom do 10.2.2017. Rezultati natječaja odnosno imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova bit će objavljena na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Raspisivača www.visitdubrovnik.hr

 

Zahtjevi za natjecatelje

Ocjenjivački sud će od natjecatelja očekivati vizualizacije i opise svih relevantnih elemenata vizualnog identiteta. Znak i/ili logotip prikazan u osnovnim grafičkim standardima kao i prikaz osnovnih aplikacija koje su temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta. Dizajnersko rješenje trebat će vezati uz recentno izrađenu projektnu dokumentaciju (branding brief i dizajn brief) koja će biti sastavni dio natječajne dokumentacije. Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim. Od natjecatelja se očekuje samostalni istraživački rad i kreativni doprinos koji produbljuje shvaćanje, a u rješenju vizualno sintetizira, kompleksnost odnosa svih dionika turističkog procesa.

 

Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja

Osim po općenitom kriteriju oblikovne izvrsnosti prijave za odabir u krug pozvanih natjecatelja bit će vrednovane procjenom ekspertize u dizajnu za turistički i/ili srodne sektore (identiteti gradova/županija/regija, turističkih subjekata, festivalskih događanja…).

 

Kriteriji za odabir natječajnih radova

Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova dati prednost autentičnim, kreativno osmišljenim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima izrađenim na temelju razumijevanja natječajnih podloga, samostalnog istraživanja i promišljanja teme Natječaja. Radovi će se vrednovati uvažavajući tipologiju dizajna vizualnog identiteta turističkih destinacija no unutar nje se očekuje razina kreativnosti koja nije stereotipna ili ograničena samo svojom užom funkcionalnošću već predstavlja i dizajnerski doprinos u širem kulturnom smislu.

Ocjenjivački sud će posebno vrednovati rješenja koja vizualni identitet Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije razvijaju u smjeru potentnog i fleksibilnog sustava koji ima kapacitet za promociju županije kao cjelovitog entiteta; bilo da je to postignuto pronalaženjem zajedničkog nazivnika ili raslojavanjem pojedinih vrlo različitih turističkih klastera (Dolina Neretve, Dubrovnik i okolica, Korčula, Lastovo, Mljet, Pelješac).

 

Nagrade

Ukupni fond nagrada iznosi 80.000 kn neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

  1. nagrada 40.000 kuna neto
  2. nagrada 25.000 kuna neto
  3. nagrada 15.000 kuna neto

Pozvanim autorima/timovima koji neće osvojiti nagradu, a predat će rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u neto iznosu od 5.000 kn po autoru/timu.

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od tri  predstavnika HDD-a, i dva predstavnika Raspisivača:

  1. Nikola Dobroslavić, predsjednik Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije
  2. Vladimir Bakić, direktor Turističke zajednice Dubrovačko–neretvanske županije
  3. Izvorka Jurić (HDD)
  4. Maroje Mrduljaš (HDD)
  5. Sean Poropat (HDD)

 

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

 

O temi i cilju natječaja

Natječaj se bavi kreiranjem vizualnog identiteta za globalno prepoznatu upscale turističku destinaciju, jednu od vodećih na Mediteranu. I pored propulzivnog razvoja u kojem dolasci i noćenja u Županiji rastu brže od prosjeka Hrvatske, snažnog investicijskog zamaha (novi hoteli i resort, razvoj Zračne luke, perspektiva Pelješkog mosta, spajanje Dubrovnika autocestom/brzom cestom…) u ovom prostoru detektiran je čitav niz neiskorištenih potencijala koji proizlaze iz nedovoljnog shvaćanja županije kao komplementarne cjeline. Trenutni označitelj tog prostora u znaku Turističke zajednice (dubrovačke zidine) nije platforma koja može polučiti ovaj željeni pomak.

Očekuje se da će novi vizualni identitet Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije svojom vizualnom porukom pridonijeti sveukupnoj upečatljivosti i atraktivnosti županije te, u konačnici, povećati prepoznatljivost Dubrovačko-neretvanske županije kao cjeline u svoj kompleksnosti njene ponude.

Novi vizualni identitet generirat će niz koristi kako za interesne skupine u turističkom sektoru regije, tako i za ciljne tržišne segmente kojima se obraća. Na razini posjetitelja on bi trebao olakšati komunikaciju vrijednosti i jedinstvenosti te nedvosmisleno prepoznavanje pripadnosti i komplementarnosti različitih područja i ponuđača usluga u županiji. S druge strane on bi trebao potaknuti: stvaranje snažnog imidža i prepoznatljivosti na ciljnim tržištima, jasnu identifikaciju i diferencijaciju na ciljnim tržištima te biti objedinjavajući faktor za turistički sektor Dubrovačko-neretvanske županije.

Voditelj natječaja je Damir Bralić.

Digitalna prijavnica za prijavu u pozivni dio Natječaja:

prijavnica-1