Natječaj za izlaganje u HDD galeriji u sezoni 2025. produljen je do 4. srpnja!

Nakon brojnih upita, produljili smo rok prijave na poziv za izlaganje u HDD galeriji u sezoni 2025. do četvrtka 4. srpnja, a autori koji su već prijavili svoje projekte mogu, ako misle da je potrebno, dopuniti i doraditi svoje prijedloge! Poziv je otvoren svim autoricama / autorima i autorskim timovima, dizajneri/ca/ma, kustosi/ca/ma i onima bliskih disciplina. Radujemo se vašim prijedlozima, idejama i dobrim projektima i jedva čekamo da i sljedeću sezonu kreiramo i realiziramo zajedno, a neki od programa bit će uključeni i u intenzivne programe gostovanja u drugim izložbenim prostorima. Detalje o uvjetima i načinu prijave, programskoj koncepciji galerije, dosadašnjim izložbama te ostale relevantne informacije pročitajte u nastavku.

HDD galerija svojim se djelovanjem u posljednjih 15 godina etablirala kao središnje mjesto za predstavljanje dizajna i jedan od najvibrantnijih izložbenih prostora u Hrvatskoj uopće. U okviru njenog programa realiziraju se projekti istraživačkog karaktera, usmjereni na kritičko rasvjetljavanje odnosa između dizajna, društva i svakodnevnog života, na otvaranje novih tema, na promoviranje dizajna kao interdisciplinarne djelatnosti, na stvaranje novog znanja o povijesnim fenomenima dizajna iz perspektive našeg vremena, te na proizvodnju ozbiljnog, relevantnog diskursa o dizajnu kao praksi. HDD galerija ne prezentira „lijepe“ predmete i nastoji otklanjati stereotipne predodžbe o dizajnu kao ekskluzivnoj domeni te u svom programu ukazuje na neraskidivu povezanost dizajna i svakodnevnog života, njegovu inherentno interdisciplinarnu prirodu i njegovo društveno poslanje. To je mjesto na kojem se propituje sam sadržaj pojma dizajn te govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije, kako sukreira društvo, svakodnevicu, javnu sferu itd. Program je podijeljen u pet programskih linija koje pružaju različite rakurse na pojam dizajna: Dizajn iz drugog rakursaDizajniranje povijesti – historizacija dizajnaDiskurzivni objektiStudije slučajeva i U prvom licu. Detaljnije o programskim linijama pročitajte niže u tekstu.

Voditelj galerije je Marko Golub, a članovi Savjeta galerije su Luka BorčićMarko Golub, Andrea HercogZlatko KapetanovićMaroje Mrduljaš Sunčica Ostoić.

Program HDD galerije podržan je od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba. Osim u prostoru HDD galerije, mnoge izložbe koje smo producirali kasnije su gostovale i u mnogim drugim izložbenim prostorima u Hrvatskoj i inozemstvu. Dio dosadašnjeg djelovanja Galerije dokumentiran je i u knjizi Fragmenti dizajnerske povijesti – Dokumenti Vol 1 te u njenom nastavku Fragmenti dizajnerske povijesti 2.

Korisni linkovi:

LINK: HDD galerija – tlocrt i presjeci

LINK: Prijavnica-prijedlozi-za-HDD-galeriju-2025

Razmatrat će se projekti koji:

– stručno predstavljaju recentnu domaću i međunarodnu dizajnersku praksu visoke razine

– kroz autorske izložbe ili kustoske koncepcije istražuju i reaktualiziraju djela dizajnera iz proteklih razdoblja

– koristeći se metodama dizajna kritički reagiraju na društvene pojave/situacije/probleme

– afirmiraju ključne vrijednosti dizajna te njegovu poziciju u široj javnosti.

Pri selekciji, prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) projekti. Prijedlozi mogu uključivati izložbe u HDD galeriji, ili ekstenzivnije projekte koji uključuju izložbu u HDD galeriji. Prijedloge mogu podnijeti autori i autorski timovi iz područja dizajna i srodnih disciplina, kritičari i kustosi. Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više prijedloga. Detaljnije informacije o programskoj koncepciji HDD galerije pročitajte u nastavku teksta.

Sadržaj natječajnog prijedloga

Prijedlozi se podnose putem prijavnice u prilogu.
Natječajni prijedlog treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, ciljeve projekta, detaljan troškovnik i podatke o predlagatelju (životopis). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt. Ispunjene prijavnice šalju se na adresu hdd@dizajn.hr.

Nepotpune prijavnice nećemo uzeti u razmatranje, na raspolaganju smo vam oko svih pitanja, nejasnoća i eventualno potrebnih savjeta. Tlocrt HDD galerije nalazi se u dokumentu u prilogu.

Selekcija radova
Pristigle prijedloge odabrat će Galerijski savjet HDD-a i voditelj galerije na temelju čega će prihvaćeni prijedlozi biti uvršteni u prijedlog programa HDD-a za financiranje u 2025. godini od strane Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

Galerijski savjet HDD-a čine: Luka Borčić, Andrea Hercog, Zlatko Kapetanović, Maroje Mrduljaš i Sunčica Ostoić, uz voditelja galerije Marka Goluba

Rokovi
Prijave se primaju do 4. srpnja 2024. godine putem e-mail adrese hdd@dizajn.hr. Rezultati poziva bit će objavljeni do 24. srpnja 2024.

Postavljanje pitanja

Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditelju galerije Marku Golubu e-mailom na adresu marko.golub@dizajn.hr ili telefonski na broj 099 6303 110.

uvodni kolaz

Više o programskim linijama HDD galerije:

Dizajn iz drugog rakursa
Programska linija „Dizajn iz drugog rakursa“ obuhvaća projekte koji dotiču fenomene koji su dizajnerski relevantni i njime su bitno definirani, ali ne pripadaju isključivo strukovnom kontekstu dizajna nego širim sferama društva, gospodarstva, kulture, umjetnosti, svakodnevice i slično.

Diskurzivni objekti
Programska linija „Diskurzivni objekti“ fokusira se na procese i okolnosti koje bitno definiraju određeni dizajnerski, tržišni ili kulturni artefakt, odnosno na ulogu istraživanja i eksperimenta u takvim procesima. Izložbe u ovoj liniji tako istražuju interpersonalne i društvene relacije i konflikte unutar kojih se realizira jedan dizajnerski projekt.

Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna
Programska linija „Dizajniranje povijesti / Historizacija dizajna“ obuhvaća istraživačke projekte na temu povijesti dizajna, adresirajući ozbiljan problem nedostatka znanja, podataka i ‘pripovijesti o povijesti’ domaćeg dizajna.

Studije slučajeva
Programska linija „Studije slučajeva“ fokusira se na pojedinačne dizajnerske projekte određenih autora koji se mogu promatrati kao složeni fenomeni. Izložbe ne ističu toliko same predmete, koliko procese, procedure, odnose i kontekste koji ih bitno određuju.

U prvom licu
Programska linija koja omogućava autorima da iz osobnog rakursa, u suradnji s kustosom, sagledaju i artikuliraju prezentaciju vlastitog dosadašnjeg rada, bilo u obliku mini-retrospektive, problemske izložbe ili predstavljanja određenog tematski ili konceptualno jasno zaokruženog projekta / serije radova.

Više o dosadašnjim izložbama pogledajte OVDJE.

uvodni kolaz