Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja RH Vijećem EU 2020

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo kulture raspisuju, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi otvoreni javno-pozivni Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine. Ocjenjivački sud natječaja odabrao je pet timova koji će sudjelovati u natječaju kao pozvani natjecatelji. Pozivamo sve ostale zainteresirane autore/timove da sudjeluju u natječaju te prisustvuju USMENOM BRIFINGU koji će se održati u ponedjeljak 9. travnja s početkom u 11 sati u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Rok za primanje natječajnih radova jest 2. srpnja 2018. do 17 sati.

 

Na Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelj stiglo je ukupno 20 zahtjeva, a Ocjenjivački sud u sastavu Damir Bralić, Jan Pavlović, Nevena Tudor Perković, Zvonimir Frka Petešić, Katja Šare i Jakov Vilović odabrao je, na temelju dostavljenih portfolija i referencija, pet timova koji će zajedno s timovima studenata Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te Sveučilišta Sjever iz Koprivnice – Odjela za medijski dizajn sudjelovati u natječaju kao pozvani natjecatelji te koji će za rad na natječajnim rješenjima, u slučaju da nisu dobitnici nagrade, dobiti naknadu u bruto iznosu od 7.000 kn po timu.

Odabrani pozvani timovi:

BETON (Sandro Dujmenović, Marko Mlinarić, Sanja Nikolić)

ĐKĆ LATERZA (Zoran Đukić, Srđan Laterza)

STUDIO INTERNATIONAL (Boris Ljubičić)

SUPERSTUDIO (Iva Hrvatin, Ira Payer (autorice); Sara Pavleković Preiss, Tin Burić (suradnici))

ŠESNIĆ&TURKOVIĆ (Marko Šesnić, Goran Turković)

Raspisivači i Provoditelj natječaja zahvaljuju svima na interesu za sudjelovanje, a ovim putem pozivaju timove koji nisu odabrani da sudjeluju u daljnjem tijeku natječaja.

 

USMENI BRIFING

Usmeni brifing održat će se u ponedjeljak 9. travnja 2018. s početkom u 11 sati u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (ulaz iz Petrinjske 18A). Sudjelovanje na brifingu nije obvezno, ali se, zbog organizacijskih razloga, treba najaviti elektroničkom poštom na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do četvrtka 5. travnja do 17 h. Poruku je potrebno nasloviti: „Brifing – najava sudjelovanja“, a u tekstu poruke navesti ime, broj telefona i/ili mobitela natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na usmenom brifingu.

Natjecatelji koji zbog prostorne udaljenosti nisu u mogućnosti sudjelovati na usmenom brifingu svoja pitanja mogu unaprijed uputiti putem adrese e-pošte: natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti: „Pitanja za brifing – NATJEČAJ HRPRES2020“, i poslati najkasnije do 5. travnja 2018. do 17 sati. Na sva pristigla pitanja odgovorit će se tijekom brifinga, a natjecateljima koji su postavili pitanja, a neće prisustvovati brifingu, odgovor će se proslijediti putem elektroničke pošte.

Nakon usmenog brifinga pozvani autori te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi natječajnih rješenja. Svi autori/timovi bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.

 

POSTAVLJANJE PITANJA

Natjecatelji mogu postavljati pitanja vezana uz natječajnu dokumentaciju do srijede 27. lipnja 2018. Pitanja se postavljaju putem elektroničke pošte na adresu: natječaji@dizajn.hr, predmet: NATJEČAJ HRPRES2020 UPIT.

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na stranici www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.

 

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja originalnog identiteta predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, sa svim karakterističnim vizualnim elementima te definiranjem njihovih međuodnosa i pravila korištenja. Rad također treba sadržavati prezentaciju slogana, njegov jezično-značenjski koncept te njegovu varijantu na barem još engleskom jeziku.

Obvezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim.

Prezentacija u oba oblika, fizičkom (ispisanom) i digitalnom, treba sadržavati:

  1. idejni projekt vizualnog identiteta‒ prikaz sustava boja i tipografskih pisama
    ‒ prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta
  1. prijedlog slogana

‒ jezično rješenje slogana, barem na dva jezika (obvezno hrvatski i engleski)
‒ prikaz osnovnih grafičkih standarda slogana

  1. ‒ prikaz primjera primjene vizualnog identiteta i slogana (najmanje 5, a najviše 10 primjera relevantnih za predloženi koncept, koji obvezno uključuju primjenu na plakatu, internetskoj stranici i naslovnici programske knjižice) te nekoliko primjera promidžbenog materijala (primjerice, poklona)

‒ prikaz strategije faznog predstavljanja vizualnog identiteta s obzirom na nemogućnost javnog korištenja samog znaka do početka predsjedanja, odnosno do službenog predstavljanja znaka

  1. tekstualno obrazloženje koncepta.

 

Logotip treba sadržavati naziv: EU2020HR.

Prošireni logotip treba sadržavati osim naziva i aplikaciju slogana, odnosno jasno definiranu hijerarhiju tekstualnog sadržaja.

 

OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

Natječajni rad sastoji se od:

‒ ispisane nekaširane prezentacije natječajnog rada položenog formata A3

‒ digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične ispisanom radu, u datoteci PDF-a ne većoj od 5 MB, opsega do 25 stranica, snimljene na USB medij ili CD/DVD (napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekciji, u smislu čitkosti sitnih opisa).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj ‒ HRPRES2020“.

Rok za primanje natječajnih radova jest 2. srpnja 2018. do 17 sati. Radovi koji pristignu nakon isteka roka bit će vraćeni pošiljatelju neotvoreni.

Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (HRPRES2020_prijavnica.doc). Prijavnica se, radi anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za njegovu predaju i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom ujedno potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava korištenja autorskog djela bez ograničenja s obzirom na sadržaj, vrijeme ili prostor i time obvezni pristupiti daljnjoj razradi natječajnog rada.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.

 

KRITERIJI VREDNOVANJA RJEŠENJA

Prigodom vrednovanja pristiglih radova Ocjenjivački sud posebno će uzeti u obzir komunikativnost, suvremenost, originalnost i primjenjivost rješenja.

Od slogana i vizualnog identiteta HRPRES2020 traži se da jasno i suvremeno prenosi jedinstvene i prepoznatljive ideje hrvatske pripadnosti Europi i njezinog aktivnog doprinosa europskoj ideji.

Slogan i vizualni identitet trebaju biti u komplementarnom odnosu: nadopunjavati se, međusobno se osnažujući. Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova dati prednost autentičnim, kreativno osmišljenim, jasno strukturiranim te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima.

Napomena:

Ocjenjivački sud će, u skladu s načelom poštovanja cjelovitosti koncepta, slogan i vizualni identitet promatrati i ocjenjivati kao cjelinu. Naručitelj će poštovati načelo cjelovitog tretmana pristiglih natječajnih rješenja, no zadržava pravo na otkup slogana neovisno o usvojenom vizualnom identitetu.

Vizualni identitet i slogan će se sagledavati kao cjelina, ali predstavljat će dvije odvojene nagrade prilikom ocjenjivanja.

 

OCJENJIVAČKI SUD I NAGRADE

Ocjenjivački sud u sastavu:

1. Damir Bralić, grafički dizajner (HDD/HR)

2. Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH

3. Antti Hinkula, grafički dizajner (HDD/FI)

4. Jan Pavlović, grafički dizajner (HDD/HR)

5. Katja Šare, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH

6. Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture RH

7. Jakov Vilović, kreativni direktor/copywriter (HDD/HR)

dodijelit će po tri novčane nagrade za vizualni identitet i za slogan. Ukupni fond nagrada iznosi 86.000 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način: nagrade za vizualni identitet (1. nagrada: 33.000,00 kn; 2. nagrada: 22.000,00 kn; 3. nagrada: 11.000,00 kn); nagrade za slogan (1. nagrada: 11.000,00 kn; 2. nagrada: 6.000,00 kn; 3. nagrada: 3.000,00 kn).
Više o temi i cilju natječaja te svim ostalim propozicijama natječaja možete naći u natječajnoj dokumentaciji na linkovima:

‒ OPĆI UVJETI NATJEČAJA

(HRPRES2020_opći uvjeti.pdf)

‒ PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA

(HRPRES2020_zadatak.pdf)

DODATNE PODLOGE uz Projektni zadatak natječaja

‒ PRIJAVNICA (HRPRES2020_prijavnica.doc).

 

ROKOVI – SAŽETAK:

četvrtak 29. ožujka 2018. / objava natječaja i odabranih natjecatelja te objava poziva za sudjelovanje u usmenom brifingu

četvrtak 5. travnja 2018. do 17 h / najava sudjelovanja u usmenom brifingu

ponedjeljak 9. travnja 2018. u 11 h / održavanje usmenog brifinga

srijeda 27. lipnja 2018. / rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku i Općim uvjetima

ponedjeljak 2. srpnja 2018. do 17 h / rok za primanje natječajnih radova

do srijede 11. srpnja 2018. / završetak rada Ocjenjivačkog suda i objava rezultata natječaja