Natječaj za idejno rješenje uređenja parka na Poljudu u sklopu projekta „Za sva vrimena“

Udruga NAŠ HAJDUK raspisuje javni, opći, za realizaciju, u I. stupnju složenosti i anonimni NATJEČAJ ZA IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA PARKA NA POLJUDU U SKLOPU PROJEKTA „ZA SVA VRIMENA“. Rok za primanje natječajnih radova je do 28. studenog 2017.

 

UVOD

Udruga Naš Hajduk osnovana je 2011. godine s ciljem okupljanja članstva i provođenja demokratskih izbora za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk š.d.d. Split među svojim članstvom. Udruga se osniva kao posljedica lošeg upravljanja nogometnim klubom HNK Hajduk Split proteklih 20 godina. Neracionalno financijsko poslovanje rezultiralo je iznimno velikim minusima i dugovanjima u poslovnim knjigama koje su klub te iste 2011. dovele pred sami stečaj. Takav scenarij značio bi prestanak postojanja HNK Hajduk Split u izvornoj formi te početak nekog novog kluba iz nižih razina natjecanja.  avijači Hajduka ne mire se s nastalom situacijom i pred gradske čelnike donose prijedlog novog načina izbora Nadzornog odbora Kluba, prijedloga koji je sušta suprotnost dotadašnjem netransparentnom načinu biranju članova NO-a. Upravo je Nadzorni odbor tijelo koje je glavno odgovorno za nadziranje poslovanja HNK Hajduk Split s naglaskom na financijsku stabilnost kao preduvjet bilo kakvog sportskog napretka.
Nakon dugog procesa lobiranja, tadašnji gradonačelnik Željko Kerum ovlašćuje Udrugu Naš Hajduk za provođenje demokratskih izbora među svojim članstvom te se 2011. provode prvi izbori za NO, na kojem pravo glasa ima preko 8.000 članova HNK Hajduk Split.
Nadzorni odbor biran od strane članova pokazao se znatno odgovorniji i uspješniji od prijašnjih sastava toga tijela. Godine 2015. provedeni su novi izbori i odabran je novi sastav Nadzornog odbora koji je nastavio nadgledati financijsku konsolidaciju Kluba. Pregledom poslovnih knjiga danas, šest godina nakon početka projekta Naš Hajduk, može se konstatirati kako su navijači/članovi spasili Klub koji predstavlja dio njihovog identiteta.  Hajduk je u proteklom razdoblju vratio preko 60 mil. kuna dugova, riješio nagomilane sudske sporove iz prošlosti, počeo redovito isplaćivati naknade svojim zaposlenicima te se, ukratko rečeno, počeo ponašati odgovorno prema samom sebi.

Navijači Hajduka ne mire se s nastalom situacijom i pred gradske čelnike donose prijedlog novog načina izbora Nadzornog odbora Kluba, prijedloga koji je sušta suprotnost dotadašnjem netransparentnom načinu biranju članova NO-a. Upravo je Nadzorni odbor tijelo koje je glavno odgovorno za nadziranje poslovanja HNK Hajduk Split s naglaskom na financijsku stabilnost kao preduvjet bilo kakvog sportskog napretka.
Nakon dugog procesa lobiranja, tadašnji gradonačelnik Željko Kerum ovlašćuje Udrugu Naš Hajduk za provođenje demokratskih izbora među svojim članstvom te se 2011. provode prvi izbori za NO, na kojem pravo glasa ima preko 8.000 članova HNK Hajduk Split.
Nadzorni odbor biran od strane članova pokazao se znatno odgovorniji i uspješniji od prijašnjih sastava toga tijela. Godine 2015. provedeni su novi izbori i odabran je novi sastav Nadzornog odbora koji je nastavio nadgledati financijsku konsolidaciju Kluba. Pregledom poslovnih knjiga danas, šest godina nakon početka projekta Naš Hajduk, može se konstatirati kako su navijači/članovi spasili Klub koji predstavlja dio njihovog identiteta.  Hajduk je u proteklom razdoblju vratio preko 60 mil. kuna dugova, riješio nagomilane sudske sporove iz prošlosti, počeo redovito isplaćivati naknade svojim zaposlenicima te se, ukratko rečeno, počeo ponašati odgovorno prema samom sebi.

TEMA NATJEČAJA

 

Projekt “Za sva vrimena”

Nakon što je prvim projektom prikupljeno 4,43 mil. kuna u 50 dana, Udruga je 19. lipnja 2017. pokrenula novi projekt naziva “Za sva vrimena“ koji je označen ključnim za uspjeh ovog 10-godišnjeg maratona. Naime, svrha projekta je osigurati stabilan godišnji prihod kojim će se podmirivati godišnje rate prema poduzeću Tommy d.o.o. Jedini način na koji to Udruga može postići je osiguravanjem kontinuiranog prihoda od svojih donatora.

Svatko tko u idućih 9 godina donira iznos od 7.500,00 kuna imat će pravo imenovati jednu osobu u tematski park. To znači kako u parku ne mora biti ime i prezime samog donatora, već bilo koje ime po njegovoj želji (npr. ime djeteta, roditelja, prijatelja…).

Pristupanjem projektu, navijači doniraju određeni mjesečni ili godišnji iznos u svrhu otplate dionica. Udruga je razvila određene zahvale za donacije kojim zahvaljuje donatorima na uplaćenim iznosima.

 

Ime i prezime u tematskom parku

Jedna od najvidljivijih zahvala donatorima je tematski park posvećen donatorima u kojem će se navesti imena svih osoba koji su omogućili da HNK Hajduk Split postane klub u vlasništvu svojih članova. Tako će navijači-donatori ostati uz voljeni klub za sva vrimena, formalno povezani s mjestom u kojem su proveli neke od najintenzivnijih životnih trenutaka. Donirati mogu pravne i fizičke osobe.

 

CILJ NATJEČAJA

Ciljevi provedbe javnog natječaja su:

 1. suvremeno, funkcionalno i inovativno rješenje prikaza imena u parku
 2. parterno uređenje zadanog obuhvata čime će se kvalitetno i sveobuhvatno zaokružiti sadržajna i oblikovna struktura parka

Cilj je da park u donatorima pobudi osjećaj ponosa i zadovoljstva zbog sudjelovanja u povijesnom trenutku HNK Hajduk, u razdoblju koje će rezultirati neraskidivom poveznicom između Kluba i njegovih navijača koji više nisu samo konzumenti, već aktivni sudionici u životu i razvoju Kluba.

Projekt treba oplemeniti odabranu lokaciju i razviti je u park koji će nositi narativ o povezanosti navijača i Kluba, o projektu Naš Hajduk i procesu otkupa dionica, te postati  važan javni prostor otvoren i ostalim građanima, a ne samo članovima udruge/donatorima, koji će značajno obogati i oplemeni Grad Split. Park treba postati  mjestom kojeg prilikom dolaska na Poljud obvezno želi posjetiti svaki navijač Hajduka.

Jedna od ciljnih skupina projekta  je sve veći broj turista koji borave u Splitu, stoga Park svojom kvalitetom mora postati prepoznatljiva lokacija i sadržaj, landmark atraktivan ne samo navijačima i nogometnim zaljubljenicima, već i svim turistima u potrazi za zanimljivim sadržajem prilikom boravka u Splitu.

Provedbom javnog natječaja nastoji se animirati što veći broj zainteresiranih autora i autorica u osmišljavanju funkcionalnog, kvalitetnog i održivog projekta zasnovanog na promišljenom izboru materijala, opreme i tehnologije.

U sklopu samog parka, posebnom pozicijom i isticanjem imena, stiliziranom i metaforičkom posvetom ili bilo kojim drugim načinom odavanja priznanja u nedoslovnom smislu, treba zabilježiti značajnu ulogu prvog predsjednika udruge Naš Hajduk pokojnog Žana Ojdanića kao jednog od inspiratora cijelog projekta i poznatog pripadnika Torcide.

Park i rješenje vidljivosti donatora bit će materijalni dokaz uspjeha projekta Naš Hajduk i kruna projekta otkupa dionica. Rješenje treba funkcionirati kao memento vremena u kojem su navijači odlučili spasiti voljeni Klub i osigurati mu bolju, mirnu budućnost na ponos članova iz cijelog svijeta.

Park treba postati prepoznatljiv javni prostor, važan ne samo navijačima već i cijeloj zajednici i društvu, sastavni dio svakodnevnog života obitelji i djece, prostor za boravak, odmor i opuštanje koji će služiti svima, a posebno građanima Grada Splita i njihovim gostima.

 

PROGRAMSKE SMJERNICE I ZAHTJEVI ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA

 

SMJERNICE I ZAHTJEVI

Od autora se očekuje temeljita informiranost o temi zadatka. Očekuje se suvremeno, funkcionalno i inovativno rješenje koje treba uključiti vrijednosti kluba s kojom se udruga, klub, navijači i članovi identificiraju ili njihovu reinterpretaciju.

Cjelovito rješenje obuhvaća suvremeno, funkcionalno i inovativno rješenje prikaza imena u parku te parterno uređenje zadanog obuhvata čime će se kvalitetno i sveobuhvatno zaokružiti sadržajna i oblikovna struktura parka.

 

Natječajem je potrebno definirati:

 1. Dispoziciju te izgled rješenja koje prikazuje imena donatora u parku. Glavni dio natječaja tiče se upravo rješavanja problema prikaza 5.000 imena u sklopu tematskog parka.
 2. Prilaz i postava rješenja mora biti jasno naglašena, treba otvoriti vizure korisnicima parka i integrirati rješenje u parkovnu cjelinu.
 3. Elemente hortikulturnog i parternog uređenja prostora oko same instalacije i cjelokupnu parkovnu površinu koju je potrebno rekonstruirati elementima hortikulturnog uređenja, urbanog dizajna i opreme. Uklanjanjem dijela zelenila ili potpuno novim hortikulturnim uređenjem zelenih površina korisnicima parka treba osigurati bolje vizure prema glavnom ulazu na stadion i fanshop, odnosno uređenje koje će odgovarati glavnom ulazu u HNK Hajduk š.d.d. Split. S obzirom da je park smješten na glavnom ulazu u Klub njegovo uređenje, uz snažan dojam identifikacije, treba posredovati i svijest o sustavnoj brizi o imovini Kluba.
 4. Interaktivnost rješenja – Interaktivne protokole kojima bi donatori (posjetitelji) mogli locirati i signalizirati osobni identifikacijski element u parku (ime donatora) stvarajući tako jedinstveno iskustvo posjetiteljima. Idejna rješenja interaktivnosti parka mogu biti projektirana korištenjem starih (analognih) ili novih (digitalnih) tehnologija te također njihovom kombinacijom. Potrebno je promisliti o iskustvu posjetitelja na fizičkoj lokaciji, ali i o donatorima koji se nalaze na udaljenim lokacijama (kroz potencijalno uključivanje online alata).

 

OBLIKOVANJE

Autori trebaju ponuditi idejno rješenje koje će se temeljiti na analizi šireg okruženja i korespondenciji  s postojećim objektima, te imajući u vidu dodatnu vrijednost kvalitete javnog prostora i prostora identifikacije navijača s Klubom, a po kriterijima originalnosti, održivosti, funkcionalnosti i estetske relevantnosti.

Autori imaju slobodu osmišljavanja koncepcije i oblikovanja. Svi primijenjeni materijali moraju zadovoljiti uvjete trajnosti, održivosti i ekonomičnog održavanja.

Fizička struktura i aktivnosti unutar područja obuhvata moraju se planirati tako  da ne ugroze zdravlje i život ljudi te da ne dovede do štetnog utjecaja na okoliš i to na razini svih planiranih tehnoloških postupaka, izabranih materijala i opreme.

Posebno je potrebno voditi računa o pristupačnosti prostora osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Prilikom izrade idejnog rješenja, potrebno je troškove realizacije  zadržati u okviru sredstava izdvojenih od strane raspisivača natječaja u iznosu od 2,000.000,00 HRK (dva milijuna kuna)

 

MODULARNI PRISTUP

U početnoj fazi rješenje mora funkcionirati s bazom od najviše 100 imena. Projekt treba predvidjeti nadogradnju sa svakim novim imenom donatora, odnosno, treba uključivati svijest da su njegove konture kao i konačni izgled rezultat dodavanja i akumulacije imena novih donatora.

Rješenje treba motivirati na sudjelovanje i generirati nove donatore u projektu otkupa dionica. Koncept sukcesivnog unosa imena u parku predviđa  dugotrajnost projekta, odnosno činjenicu da će kroz 9 godina u parku biti upisano 5.000 imena.  Park će biti završen unosom svih imena. Projekt treba osigurati funkcionalnost Parka u svim međufazama njegovog razvoja.

Pored imena donatora-fizičkih osoba, jedan modul/dio tematskoj parka ili samog rješenja treba biti posvećen donatorima-pravnim osobama. Pravne osobe će moći izabrati ime fizičke osobe (npr. vlasnika) ili navesti samu tvrtku – naziv poduzeća. Pravne osobe također predstavljaju ciljnu skupinu Udruge, iznimno bitnu za proces otplate dionica. Ovaj modul tematskog parka treba biti predviđen, ali naknadno može biti dodatno razrađen s raspisivačem natječaja. Kroz period od 9 godina, očekuje se do 400 imena pravnih osoba u tematskom parku.

Posebnu pažnju treba posvetiti tehnološkoj održivosti samog projekta, bilo da se radi o analognim ili digitalnim tehnologijama. Važno je implementirani one tehnologije i materijale koje je moguće jednostavno i pristupačno nadograđivati, a posebno treba razmotriti mogućnosti korištenja tehnologija otvorenog tipa (i otvorenih standarda). S obzirom da se radi o eksterijeru, rješenje mora predvidjeti otpornost na sve vanjske uvjete.

Vrednovat Će se ona rješenja koja Će ostvariti kvalitetno idejno i oblikovno rješenje parka, omoguĆiti njegovo skladno uklapanje u urbanu strukturu i ponuditi optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja, te ona rješenja koja su izvediva,  financijski prihvatljiva i održiva.

Svi uvjeti natječaja definirani su dokumentom “Opći uvjeti natječaja” koji se, uz svu ostalu natječajnu dokumentaciju, nalazi u prilogu ove objave.

 

Ocjenjivački sud čini sedam članova:

 1. Ivan Rilov, dr. med., tajnik Udruge Naš Hajduk
 2. Slaven Marasović, dipl. ing. geod., predsjednik NO-a HNK Hajduk Split
 3. Ivica Mitrović, dr. sc., Umjetnička akademija u Splitu
 4. Tonči Čerina, dipl. ing. arh.
 5. Branko Franceschi, povjesničar umjetnosti, ravnatelj Galerije Umjetnina Split
 6. Maša Milovac, produkt dizajner, predsjednica Hrvatskog dizajnerskog društva (HDD)
 7. Dujam Ivanišević, dipl. ing. arh.

 

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova natječaja, Ocjenjivački sud vrednovat će rješenja prema sljedećim kriterijima:

– prepoznatljivost, originalnost i suvremenost
– oblikovne i estetske kvalitete
– prostorni koncept u odnosu na urbani kontekst zadane lokacije
– inovativnost i interaktivnost rješenja
– primjenjivost i izvedivost
– tehnološka održivost
– modularnost

 

POSTAVLJANJE PITANJE

Natjecatelji mogu svoja pitanja uputiti na adresu natjecaj@nashajduk.hr najkasnije do 15. studenog 2017. do ponoći. Na sva pristigla pitanja odgovorit će Ocjenjivački sud, a natjecateljima koji su postavili pitanja odgovori će se proslijediti putem elektroničke pošte.

 

Rok za primanje natječajnih radova je 28. studenog 2017. do 20:00 h, dok se za radove koji se šalju poštom uzima u obzir vrijeme slanja. Potrebno je na e-mail Raspisivača poslati scan poštanske potvrde (broj i vrijeme slanja). Radovi se predaju na službenu adresu Raspisivača: Zrinsko Frankopanska 17, 21 000, Split.

Ocjenjivački sud završit će s radom te donijeti odluku o nagradama najkasnije do 15.12.2017. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama raspisivača www.nashajduk.hr do 20.12.2017. godine.

 

ODABIR I NAGRADE

Ako do određenog roka stigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako slijedi:

 1. nagrada 25.000,00 kn
 2. nagrada 15.000,00 kn
 3. nagrada 10.000,00 kn
 4. nagrada 5.000,00 kn
 5. nagrada 5.000,00 kn

Ukupni nagradni fond iznosi 60.000,00 kn. Nagrade su navedene u bruto iznosima.

Ako na natječaj ne pristigne (5) radova koji ispunjavaju uvjete, Ocjenjivački sud i Raspisivač imaju pravo na preraspodjelu nagradnog fonda.

Dodjela nagrada predstavlja priznanje strukovne izvrsnosti te je preporuka Raspisivaču za usvajanje i realizaciju prvonagrađenog rješenja.

Ukoliko Ocjenjivački sud procijeni kako je na natječaj pristiglo 2 ili više podjednako kvalitetnih rješenja, s kojima bi se moglo ići u realizaciju, o odabiru rada s kojim će se ići u daljnju realizaciju odlučit će donatori na glasovanju za konačnog pobjednika.

 

OBAVEZNI SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema Programu i Uvjetima natječaja izrađuje primjereno i jasno idejno rješenje koje sadrži sljedeće:

Grafički prilozi

 1. Prikaz prostorne dispozicije

– Situacija
– Tlocrt
– Segmenti tlocrta, presjeci, pogledi sa svim potrebnim obrazloženjima za razumijevanje definiranja mikrolokacije i pozicijama urbane opreme

 1. prikaz detalja potrebnih za razumijevanje natječajnog rada
 2. vizualizacije, fotomontaže, modeli, animacije, video (izbor autora)

 

Tekstualno obrazloženje

– polazišta ponuđenog rješenja i temeljna ideja parka

– referentnost ideje na traženi sadržaj parka

– primjenjivost rješenja obzirom na način izvedbe, uporabu materijala te ekonomičnost izvedbe, tehnološku održivost i održavanja rješenja (specifikacije materijala, urbane opreme, tehnologije interaktivnih elemenata i ostalih instalacija)

– popis svih predanih priloga

 

OBAVEZNA OPREMA NATJEČAJNOG RADA

Propisuje se format listova A1 –840×594 mm – horizontalne orijentacije, za sve grafičke priloge uz upotrebu maksimalnog mogućeg broja listova (2) koji su potrebni za razumijevanje rada. Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u tri (3) primjerka. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima u knjižicu formata A3.

Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se na CD, DVD mediju ili na USB disku u dva primjerka. Preporuka je da se svi prilozi predaju u .pdf formatu, a tekstualno obrazloženje i u .rtf formatu. Molimo da pripremite natječajni rad u .jpg formatu radi prezentiranja na web‐u.

Ukoliko se predaje video animacija, predaje se u .avi formatu na posebnom CD-u te trajanje videa ne smije biti duže od 3 minute.

Natječajni rad kao anonimni predaje se u zapečaćenom omotu bez oznaka, uz dvije (2) zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima:

– “AUTOR”,

– “ADRESA ZA OBAVIJEST”

koji se u jednoj zatvorenoj pošiljci dostavljaju Raspisivaču.

Zatvorenu pošiljku s natječajnim radom i dvije neprozirne omotnice potrebno je nasloviti:

Natječaj za idejno rješenje uređenja parka na Poljudu u sklopu projekta “Za sva vrimena”

na službenu adresu Raspisivača: Zrinsko Frankopanska 17, 21 000 Split

 

Na pošiljci mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa Raspisivača
b) Natječaj za idejno rješenje uređenja parka na Poljudu u sklopu projekta “Za sva vrimena”
c) naznaka „ne otvaraj“

 

Neprozirne omotnice označene naslovima “AUTOR”, i “ADRESA ZA OBAVIJEST” trebaju sadržavati sljedeće podatke:

a) omotnica s natpisom “AUTOR”

– ime/imena autora
– adresa i telefon (jednog od) autora
– JMBG brojevi i brojevi žiro-računa s naznakom banke
– raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog natječajnog rada
Izjava natjecatelja o sudjelovanju, potpisana i ovjerena pečatom od strane osobe ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora natječajnog rada te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada.
Pravne osobe, partnerstva i radne udruge moraju uz navedeno navesti i opunomoćenika u zastupanju. Izjavu potpisuju svi autori, a u slučaju pravne osobe, partnerstva ili radne udruge barem opunomoćenik. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog, i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada, te ovlasti eventualnog, djelomičnog ili potpunog, ustupanja prava na iskorištavanje autorskog djela Raspisivaču. Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno ovlašteni i sposobni.
b) omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI”

– kontakt adresa (ujedno adresa za povrat rada)
– izjava kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.
Omotnice s nazivom „AUTOR“ i „ADRESA ZA OBAVIJEST“ otvara Ocjenjivački sud po potvrdi od imenovanih stručnih osoba Raspisivača koji provjeravaju prava i sposobnost natjecatelja koji su rangirani, nakon donošenja Odluke o nagradama i izrade obrazloženja za sve radove. U slučaju da jedan ili više nominiranih radova ne zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, odnosno ukoliko isti ne dostavi izvornike sukladno članku 95. Zakona o javnoj nabavi, ocjenjivački sud će po prethodno rangiranim radovima nominirati druge radove, za koje se postupak provjere provodi od strane stručnih osoba Raspisivača.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

NH_Program natječaja za idejno rješenje_TP

NH_Opći uvjeti natječaja za idejno rješenje_TP

NH_formular_za natjecatelje

NH_Izvod iz katastarskog plana

HAJDUK_SITUACIJA 200-Model

dropbox link