Modernizam u praksi

Knjiga Feđe Vukića odgovara na pitanje kako je nastao i što je izvorno značio pojam dizajn u hrvatskom jeziku i kulturi, a što znači danas.

Modernizam u praksi tematizira na teorijskoj i historiografskoj razini fenomen projektiranja materijalnih predmeta i simboličkih značenja za masovnu proizvodnju. To je segment društvene djelatnosti koji se u hrvatskom jeziku i kulturi danas standardno naziva dizajn, a u slovenskom oblikovanje. Ta terminološka dvojnost bila je povod istraživanju u namjeri otkrivanja eventualne razlike u značenju dvije inačice pojma koje referiraju na uglavnom isti sklop metodičkih postupaka.

Knjiga stoga analizira i prati teorijski diskurs konstrukcije pojma oblikovanje u Hrvatskoj i Sloveniji tijekom 1950-ih godina kroz četiri konteksta, a dalje pojavu i inicijalno definiranje pojma dizajn u Hrvatskoj, posebno nakon uvođenja privredne reforme 1964. godine. Kroz pregled stvaranja i historiografskom interpretacijom raspravlja se semantičko polje oba pojma u relaciji s kulturnim i političkim kontekstom. U toj se relaciji iscrtava okvir za shvaćanje društvenog aktiviranja modernističkih ideja u praksi ideologijskog društvenog projekta, odnosno pokušava se razjasniti interpretacijski horizont dizajna kao jednog segmenta općeg projekta industrijske modernizacije.

Iz recenzije Radija 101: “Modernizam u praksi može se promatrati kao dio još nedovršene trilogije koja se vrti oko konstruiranja pojma dizajna u razdoblju od sredine 20. stoljeća pa do danas. Izdanju je prehodila knjiga Od oblikovanja do dizajna, u kojoj je Vukić kao urednik i predgovarač okupio izbor od tridesetak teorijskih i kritičkih tekstova nastalih na hrvatskom jeziku od ranih 1950-ih do kraja 1980-ih godina. Ti tekstovi, objavljivani uglavnom po stručnoj periodici, govore o formiranju ideje o dizajnu unutar konteksta modernizma, kao i općih društvenih procesa u vremenu u kojem se ta ideja razvijala. Zbornik Od oblikovanja do dizajna predstavio je ukoričenu građu, koju Vukić sada u knjizi Modernizam u praksi interpretira, pokušavajući kroz niz točaka objasniti na koji se način formirao pojam dizajn u hrvatskoj kulturi, koje mu je bilo izvorno semantičko polje, te što je značio u vremenu u kojem se ta konstrukcija značenja događala.”

Feđa Vukić (1960.) diplomirao je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Poslijediplomski studij završio je u Zagrebu. Profesor je na Studiju dizajna u Zagrebu. Autor je knjiga Penezić i Rogina, 1991., Skica za portret hrvatskog industrijskog dizajna (s Jasenkom Mihelčić), 1992., Damir Mataušić, 1993., Modern Zagreb, 1993., Europski blues, 1994., Europan Croatia, Building on the Borders, 1994., More hrvatsko, 1996. Smit, 1996. Stoljeće hrvatskog dizajna, 1996., Od oblikovanja do dizajna, 2003.