Javni poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe u zgradi Scheier u Čakovcu

Platforma za Društveni centar Čakovec u sklopu partnerskog projekta s Međimurskom županijom pod nazivom „Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier“, objavila je poziv na prijavu za korištenje besplatnih termina i podršku javnim programima u zgradi Scheier u 2020. godini. Prijave se primaju do 3. siječnja 2020. do ponoći, a više detalja o uvjetima prijave možete naći u nastavku teksta.

O pozivu “Nove prakse”

Projektom “Nove prakse” Platforma uspostavlja polivalentni i multifunkcionalni javni društveno-kulturni centar i infrastrukturu za sukreiranje kvalitetnong sadržaja te daje podršku razvoju programske produkcije i prezentacije u zgradi Scheier. U sklopu toga  razvija model zajedničkog upravljanja zgradom Scheier, uključuje građane u upravljanje i korištenje prostora te im omogućuje pristup kroz produkciju i prezentaciju programa kroz jednogodišnje javne pozive za društveno-kulturne i umjetničke programe.

Ovim pozivom za društveno-kulturne i umjetničke programe za 2020. godinu omogućit će se kontinuirano dostupan programski sadržaj zgrade Scheier, osigurati vidljivost lokalnih i nacionalnih autora u Međimurju te nastaviti unaprjeđivati zajedničko suupravljanje programskim sadržajem u zgradi Scheier.

U sklopu projekta Nove prakse provodit će se uređenje i opremanje zgrade Scheier kako bi se poboljšali prostorni i tehnički kapaciteti multifunkcionalnog društveno-kulturnog centra u istoj zgradi te tako i omogućili daljnju provedbu raznovrsnog programa. Zbog procesa uređenja i opremanja moguće su izmjene rezerviranih termina, o čemu će korisnici biti obaviješteni pravovremeno.

Tko se može prijaviti? 

Prijaviti se mogu sve fizičke osobe odnosno pojedinci – umjetnici, aktivisti, društveni akteri te ostali građani s područja Republike Hrvatske.

Što se može prijaviti?

Programskim paketom Novih praksi 2020. potiče se zastupljenost lokalnih i nacionalnih autora te raznovrsnost programa baziranih na kvalitetnoj i izvornoj izvedbi.

Prijaviti se mogu javni programi poput izložbi, predstava, performansa, projekcija, instalacija, intervencija, koncerata, književnih večeri i dr. Pozivamo na prijavu inovativnih društveno-kulturnih i umjetničkih programa s područja suvremene umjetnosti, novih umjetničkih praksi te angažirane umjetnosti, a osobito programa koji maju kritičan ili edukativan pristup, potiču participaciju, koji su interaktivni, bave se relevantnim i aktualnim temama, ljudsikim pravima ili održivošću.

Koje je vrijeme i trajanje realizacije?

Kulturni i umjetnički programi za 2020. godinu realizirat će se od 1. veljače do listopada 2020. godine, prema kalendaru raspoloživosti zgrade Scheier za navedeni period. Kalendar je dostupan na sljedećoj poveznici.

Ukoliko je traženi termin u kalendaru prazan, znači da je slobodan ili je u procesu odobravanja.
Zbog vremenskog ograničenja korištenja zgrade Scheier potiču se prijave programa u ukupnom trajanju ne dužem od 10 dana.

Koji su uvjeti?

Predloženi programi moraju biti u skladu s Pravilnikom o korištenju zgrade Scheier, prostornim i tehničkim mogućnostima zgrade Scheier (poveznica) te moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva:

  • Obavezno je ispunjavanje svih podataka o autoru/organizatoru i programu u prijavnici s jasnim opisom na koji je način program kompatibilan s kriterijima ovog Poziva.
  • Starost programa ne smije biti dulja od 3 godine od objave ovog poziva, uz iznimku razvojnih programa.
  • Moguća je jedna prijava po autoru, a participacija autora u više prijavljenih programa neće biti dvostruko financirana.
  • Program za krajnje korisnike (publiku) mora biti javan i besplatan.

Platforma za Društveni centar Čakovec potiče umrežavanje i suradnju u svrhu daljnjeg razvoja organizatora, programa i sadržaja zbog čega će prilikom odabira programa Programski odbor zadržati pravo prijedloga spajanja dva ili više programa manjeg obujma te komplementarnog sadržaja u jedan program.

Što je uključeno?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu dostupnu tehničku opremu zgrade Scheier. Za odabrane programe Platforma će osigurati dodatnu podršku u organizaciji i promociji programa te honorar u ukupnoj vrijednosti do 3,900.00 kuna po programu.

Detaljnije informacije o prostoru i opremi nalaze se na sljedećoj poveznici.

Kako prijaviti program?

Programi se mogu prijaviti isključivo putem formulara kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici obavezno s naznakom u nazivu programa – “NOVE PRAKSE: Naziv programa”.
Krajnji rok za prijavu je 03. siječnja 2019. godine do 23:59 sati.
Nepotpune prijave i prijave prispjele nakon zadanog roka neće se razmatrati.

Kako će se odabrati programi?

Programski odbor Platforme, kojeg čine stručnjaci iz područja umjetnosti i kulture, odabrat će programe najkasnije 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Članovi Programskog odbora su: Mario Jakšić, Tanja Karas, Valentina Nedeljko, Ines Šarić i Andrija Večenaj.

Rok za objavu rezultata je 21 dan od završetka ovog Poziva.