Izabrani izlagači na Danu D 2013!

dan d2

Izabrani su studenti i mladi profesionalci koji će se predstaviti na ovogodišnjem Danu D koji se održava od 14. do 16. lipnja u TŽV Gredelj!

Marina Andrijašević
Dora Bilandžić
Hana Ciliga
Đorđe Đukanović
Vedran Erceg
Irena Frantal i Martina Kontošić
Nikola Kalevski
Vedran Klemens
Morana Krklec
Ivan Levak
Vildana Lojo
Marina Mijatović
Petra Milički
Jasmin Osivčić
Barbara Radelja
Ana Sabolić
Franka Spetić
Mario Stipetić
Dunja Sučić
Valentina Sunek
Martina Štrkalj
Hana Tintor
Luka Vucić
Željka Zrnić
Babit / Ana Armano Linta i Ema Gerovac
Barbara Bjeliš & Tena Kelemen
DA Dominik i Adriana / Adriana Pavelić, Dominik Vuković
Flaster / Vedran Židanik, Elvis Mehmedović
Grupa VIL*e / Vlatka Blakšić, Ivona Vuletić i Lana Hudina
Guerrillke / Sanja Štimac, Kim Istenič, Ajša Jeričević, Nika Zupančić, Miha Toplišek
Klint / Barbara Majnarić, Karla Paliska
Laura Mrkša, Toni Šljaka
LW X VM / Vedrana Mastela, Selma Štrkljević Mravak,
Rational International / Ivorin Vrkaš
Roman Vlahović / Miro Roman i Luka Vlahović
TMNT / Marko Gamser, Miloš Opačić, Aleksander Nušić, Nemanja Obradović
VIZK10 / Nina Ivanović, Matko Buntić, Anta Bučević, Vitomira Martinjak, Borna Aaron Grčević, Vanja Perković, Zrinka Horvat, Matea Brkić, Alma Šavar, Lovro Mioković, Lana Grahek, Paula Kasač, Pavao Prgomet, Andrej Đukić, Mario Jekić