Hrvatski dizajneri (ponovno) u akciji!

Nakon uspješne akcije u lipnju 2016. godine, izvedene u kontekstu masovnog prosvjeda podrške stručnom timu za Cjelovitu kurikularnu reformu, neformalna inicijativa Hrvatski dizajneri u akciji ponovno se aktivirala, ovog puta u povodu ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija. Otvoren je novi poziv dizajnerima da svojim radovima, u formi plakata, reagiraju na zadanu temu, a detalje o pozivu i načinu slanja radova pročitajte u nastavku.

Rad na naslovnici: Draga Komparak i Zoran Đukić

Podsjetimo i da je prva akcija, vrlo brzo nakon što je održana, predstavljena i na istoimenoj izložbi u HDD galeriji. Više o projektu, kao i neke od radova iz prve serije plakata, možete vidjeti ovdje.

Iz poziva inicijative Hrvatski dizajneri u akciji 2018:

“Ovim povodom inicijativa Hrvatski dizajneri u akciji pokreće akciju plakatima kojom se pozdravlja usvajanje Istanbulske konvencije od strane Vlade Republike Hrvatske i potiče njezina predstojeća ratifikacija (bez dodatnih ograđujućih izjava) u Saboru RH. To je još je jedan doprinos određenju društva prema jednakosti muškaraca i žena, ali prije svega zaštiti osoba koje trpe obiteljsko nasilje, a u većini slučajeva riječ je o djeci i ženama. Nikad ne znate kada će se vaša sestra, kćer, majka, prijateljica ili kolegica naći u situaciji koja joj ugrožava svakodnevni život ili život njezina djeteta.

 

Autor plakata: Dejan Kršić

Autor plakata: Dejan Kršić

 

Obiteljsko je nasilje tabu tema, okružje u kojem buja unutar četiri zida, štiteći nasilnika. Mehanizmi Istanbulske konvencije pomažu žrtvama da se ohrabre i zatraže pravnu, psihološku i financijsku pomoć pri razilaženju od nasilnika te integriranju u novi, zdraviji život. Kažu da IK ne spada u osnovna ljudska prava, premda obiteljsko nasilje nanosi dugoročnu psihološku štetu. Ne želimo da u obiteljima vlada strah i da je jedan dio građana prinuđen tolerirati ga u svojim domovima. Želimo graditi kulturu poštivanja, ravnopravnosti te osobnog izražavanja, koliko god to zvučalo kao floskula, ispada da je ipak nužno izboriti se za ove vrijednosti u našem okruženju.

Kolege dizajneri, pozivamo vas da dizajnom svojih plakata i verbalnom komunikacijom aktivno podržimo ratifkaciju Istabulske konvencije te učvrstimo građanske temelje za modernizaciju sredine u kojoj živimo.”

Autori plakata: Draga Komparak i Zoran Đukić

Autori plakata: Draga Komparak i Zoran Đukić

   

Dizajneri koji žele sudjelovati u akciji svoje plakate mogu slati na adresu hrvatski.dizajneri.uakciji@gmail.com
u jpg formatu u rezoluciji za web te u rezoluciji za tisak.
Plakati će biti objavljeni na Facebook profilu Hrvatski dizajneri u akciji, a medijima će biti ponuđen link s datotekama u visokoj rezoluciji.

Cjelovit dokument Istanbulske konvencije preuzmite na ovom LINKU.

Tijek same akcije možete pratiti ovdje.