Drugi intenzivni edukativni seminar ‘TIPOGRAFSKI KOLEGIJ’

Od 16.-18. siječnja 2015. u HDD održat će se druga tipografska radionica koju vode Damir Bralić i Hrvoje Živčić. I ova radionica dio je programa profesionalnog usavršavanja koji smo započeli prošle godine. Obzirom da je dio polaznika radionice rezervirao svoje mjesto još prilikom održavanja prve radionice, ostalo je slobodno svega nekoliko mjesta. Molimo zainteresirane da što prije rezerviraju svoje mjesto.

Tipografski kolegij kroz niz međusobno povezanih vježbi i predavanja upoznaje polaznike s metodologijom oblikovanja pisma i oblikovanja pomoću pisma. Cilj je stjecanje znanja i vještina u oblikovanju pisma, preradi postojećih pisama, oblikovanju logotipa te razumijevanje i primjena metoda tipografske raspodjele plohe korisnih za oblikovanje časopisa, kataloga, godišnjih izvješća i sl.

Namjena projekta:
Profesionalno usavršavanje dizajnera koji žele povećati svoja znanja i vještine za kompetentno bavljenje tipografijom (grafički dizajneri, web dizajneri, art direktori, kreativni direktori).

Način realizacije
:
Teorijska predavanja i praktične vježbe (osnove pisanja širokim perom, ručno crtanje slova i njihova digitalizacija, vježbe u programskim alatima – Adobe InDesign, FontLab Studio).

Uvjeti sudjelovanja:
Vladanje osnovama tipografije te vlastito prijenosno računalo (s instaliranim softwareom Adobe InDesign i FontLab Studio).

Preporučena literatura uz predavanja:
– R. Bringhurst: Elements of typographic style
– J. M. Brockmann: Grid systems
– G. Noordzij: The stroke

Broj polaznika: petnaest (15)


Raspored kolegija (16.-18.1.2015.):

09:30 – 10:00 kava i registracija za seminar (vrijedi samo za prvi dan)
10:00 – 13:00 (uključena pauza za kavu 15 min.)
13:00 – 14:00 ručak
14:00 – 16:00 (uključena pauza za kavu 15 min.)
(detaljno o programu vidi niže u tekstu)


O predavačima:

Damir Bralić – Rođen 1978. godine u Rijeci. Diplomirao je vizualne komunikacije na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Samostalno ili kao suradnik radi na projektima dizajna vizualnih komunikacija (Predstavljanje hrvatske na Venecijanskom Biennalu i Olimpijskim igrama u Pekingu; vizualni identiteti izložbi: Europa 2020, Izložba hrvatskog dizajna 040506, 37. zagrebački salon, Zgraf 11; dizajn časopisa Oris, Up&Underground, Concilium te tjednika Novosti; sustavi signalizacije: centar Zamet, zagrebačka gradska signalizacija…). Od 2006. do danas predavao je na Studiju dizajna (Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu (odsjeku za dizajn vizualnih komunikacija) i Sveučilištu Sjever (Koprivnica/Varaždin – odjel za medijski dizajn). Na obrazovnim institucijama u Zagrebu, Splitu i Koprivnici pionirski u hrvatski obrazovni sustav uvodi kolegije i piše programe iz područja Informacijskog dizajna.

Hrvoje Živčić
– Magistrirao na Odsjeku za vizualne komunikacije Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu te na Royal Academy of Art, odsjek za oblikovanje pisma Type and Media u Haagu. Danas radi na Studiju dizajna u Zagrebu na kolegijima Povijest pisma i tipografije i Teorija tipografije 1–3. Stalni je suradnik prve hrvatske slovolivnice Typonine te kao freelancer radi uglavnom za subjekte iz područja kulture (Zaklada Kultura nova, Studentski centar, BLOK, Živa muzika…) na projektima oblikovanja raznih publikacija, plakata i identiteta.

Kotizacija:
Za članove HDD-a cijena iznosi 750,00 kn (250 kn x 3 dana), a za ostale 1.500,00 kn (500 kn x 3 dana).

Način plaćanja:

Kotizacija se uplaćuje isključivo na žiro-račun Hrvatskog dizajnerskog društva.
Podaci za uplatu kotizacije:
Primatelj: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, Zagreb
IBAN: HR0624840081100855084
Model: 99
Svrha: kotizacija za Tipografski kolegij

Prijave za kolegij primaju se do 15.1. na email adresu: tajnistvo@dizajn.hr
Uz prijavu potrebno je poslati skeniranu potvrdu uplate kotizacije. Za uplaćenu kotizaciju HDD izdaje račun. Članovi s uredno podmirenom članarinom imaju pravo na gore navedeni popust

Kontakt:
HDD, Boškovićeva 18, Zagreb.
Tajništvo HDD-a:
Telefon: 01/4846 874, Mobitel: 098 311 630,
Email: tajnistvo@dizajn.hr
Web: www.dizajn.hrPROGRAM TIPOGRAFSKOG KOLEGIJA teorijska predavanja i praktične vježbe

Vrijeme: 16., 17. i 18.1.2015., od 10 do 16 h
Mjesto: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, Zagreb
Predavači: Damir Bralić i Hrvoje Živčić

Kolegij je zamišljen kao komplementarno, paralelno propitivanje tipografske forme i funkcije iz smjera ‘oblikovanja pisma’ i ‘oblikovanja pomoću pisma’

7615_780767401969078_890158647702941634_n

Oblikovanje pisma
Polaznici se upoznaju s logikom formi slova posebno onih proizašlih iz pisanja širokim perom (definiranje pravilnog kontrasta, ritam pisanja – spacing, leading, kerning, tracking – osnovni konstruktivni elementi slova…). Kroz vježbu crtanja logotipa po nasumično zadanim parametrima (širina slova, debljina, konstrukcija, završetci poteza, gornji i donji produžetci, vrsta i količina kontrasta, oblik osnovnog poteza, namjena) polaznici će proći cijeli proces od izrade skica, iscrtavanja slova, pripreme za digitalizaciju do same digitalizacije. Polaznici se upoznaju s Noordzijevom metodom kombiniranja pisama koja nudi učinkovit pristup zasnovan na konstrukcijskoj srodnosti te s načinom pravilnog crtanja i pozicioniranja dijakritičkih znakova za hrvatski jezik.

Oblikovanje pomoću pisma
Ovaj set znanja i vještina neizostavan je dio kod svakog dizajnerskog projekta budući da svaki uključuje upotrebu tipografskog znanja u užem ili širem opsegu. Senzibilitet za logiku oblika slova razvijen kroz znanja o oblikovanju pisma proširuje se karakteristikama čitkosti teksta i metodama tipografske raspodjele plohe – svijest o formatu, marginama, hijerarhiji, naglašavanju, navigaciji… Vježbe i predavanja teku u progresiji od jednostavnijih primjera tradicionalnih knjiških konstrukcija (Villardov dijagram, zlatni rez…), preko metode uvođenja hijerarhijskih razina u tekst, sve do kompliciranijih upotreba mreža u organizaciji tekstualnog i slikovnog sadržaja. Ove metode nude korisne smjernice za oblikovanje unutar tipologije časopisa, kataloga, godišnjih izvješća, itd.

1713_3

Raspored programa po danima

16.1. petak
Prvi dan bit će baziran pretežno na predavanjima. Kroz kratki povijesni pregled upoznat ćemo se s razvojem latinice i tehnološkim mjenama reprodukcije pisane riječi. Objasnit ćemo tipografsku terminologiju (tipografija, pismo, font, slovni znak, glif…), učestale greške kod korištenja iste, anatomiju pisma, vrste brojki (i kada se koje koriste), neabecedne znakove te načine manipulacije izgleda teksta: horizontalni pokret (kerning, spacing, tracking) i vertikalni pokret (point size, leading). Ukazat ćemo na različite načine klasifikacije pisma te prednosti i mane istih.

17.1. subota
Drugi dan bit će posvećen crtanju slova. Kroz predavanje razjasnit ćemo slijedeće pojmove: ritam, slika riječi, konstrukcija slova, kontrast, vrste kontrasta, optičke korekcije, Noordzijeva kocka… Kroz osnove pisanja širokim perom (roman, kurziv) i model slova (LetterModel, Frank Blokland) vježbat ćemo proporcije slova, ritam i raspodjelu kontrasta. Kroz skiciranje slova po zadanim parametrima (širina, debljina, konstrukcija, vrste završetaka, duljine produžetaka, vrsta i količina kontrasta, oblik osnovnog poteza, namjena) oblikovat ćemo logotip, digitalizirati ga te spremiti u obliku font datoteke. Proći ćemo kroz proces oblikovanja hrvatskih dijakritika i pripremu fonta za korištenje. Kratko će biti predstavljene i osnove programiranja i automatizacije u oblikovanju pisma.

18.1. nedjelja
Kroz praktične vježbe treći dan bavit ćemo se tipografskom raspodjelom plohe i to kroz oblikovanje stranice, mreže u tipografskom komuniciranju, prepoznatljivost slova i čitljivost, veličine i proporcije, hijerarhiju, sinkopiranje veličina pisma, klasični knjiški layout po Villardovom dijagramu, racionalne vrste formata, pozicioniranje tekst bloka, paginacije, navigacije…