Design Bureau Izvorka Jurić osvojio dva zlata, srebro i priznanje na Woldi 13

Na ovogodišnjem međunarodnom dizajn natjecanju WOLDA 13 (Worldwide Logo Design Award) na kojem su bili prijavljeni radovi iz 33 zemlje, DESIGN BUREAU IZVORKA JURIĆ osvojio je dvije zlatne nagrade – za dizajn logotipa Tref i redizajn znaka i logotipa Kaštil Slanica, srebrnu nagradu za redizajn znaka i logotipa Udruge Šapica te priznanje za redizajn znaka i logotipa Udruge za kreativni socijalni rad. Više detalja u nastavku.

WOLDA (Worldwide Logo Design Award) je međunarodno natjecanje za dizajn znakova, logotipa, identiteta, tiskanica i ambalaže, a dodjeljuje se u sedam kategorija: dizajn novog znaka/logotipa, redizajn znaka/logotipa, dizajn animiranog i zvučnog znaka/logotipa, dizajn fleksibilnog identiteta, dizajn korporativnog identiteta, dizajn korporativnog identiteta uz dizajn tipografije te dizajn znaka/logotipa u kontekstu ambalaže.

 

Na 13. WOLDA natjecanje prijavljeni su radovi iz čak 33 zemlje, a međunarodni ocjenjivački sud ove godine čine ugledni dizajneri iz Japana, Luxemburga, Danske Nizozemske, Mađarske, Australije i USA-a.

 

TREF logotip

WOLDA 13 Gold Award – New logo

TREF je premium lager pivo, namijenjeno mladima koji vole prirodno proizvedena pitka piva. Karte i njihova vertikalna simetričnost logično se nameću kao usmjerenje. Tako je brend dizajniran kao logotip u obliku ambigrama — dizajnirana riječ koja se čita jednako kada se okrene naopačke. Dizajn prenosi asocijacije na fraze “dobio si dobre karte”, eng. “good hand” ili “lucky deal”, a vječni optimisti kojima je čaša uvijek polupuna i u pokeru gube samo ako se dobro ne zabave, pronaći će se u sloganu “Kako god okreneš”.

Klijent: Treffer pivovara
Studio: Design Bureau Izvorka Jurić
Kreativna i art direkcija: Izvorka Jurić
Dizajn, fotografija: Jurica Kos

 

Wolda Gold New Logo - Tref (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

Wolda Gold New Logo – Tref (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

 

Kaštil Slanica rebrending

WOLDA 13 Gold Award – Logo redesign

Kaštil Slanica je obiteljski restoran s više od 25 godina tradicije. Cilj ovog rebrendinga je definiranje novog verbalnog i vizualnog identiteta koji će komunicirati vrijednosti restorana na višem premium nivou, spajajući tradiciju s gastronomijom. Restoran se nalazi na pradjedovini obitelji, staroj tvrđavi i trgovištu solju iz 16. stoljeća, kojem se prilazilo s riječnog, morskog i kopnenog puta. Motiv znaka zadržava postojeći motiv – Kaštil, dodajući mu element asocijacije na sol – Slanica, i soljenke kao asocijacije na gastro ponudu – restoran.

Klijent: Kaštil Slanica
Studio: Design Bureau Izvorka Jurić
Kreativna i art direkcija: Izvorka Jurić
Dizajn, fotografija: Jurica Kos

2 - Wolda Gold Rebrending - Kaštil Slanica (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

2 – Wolda Gold Rebrending – Kaštil Slanica (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

 

Udruga Šapica

WOLDA 13 Silver Award – Logo redesign

Osnovna misija udruge Šapica je skrb o životinjama, prvenstveno o psima i mačkama, te pronalaženje osoba koje bi ih željele udomiti. Redizajn vizualnog identiteta stavlja u prvi plan ljubav prema životinjama i činjenicu da bi veza sa životinjom treba trajati zauvijek. Inspiracije komunikacije proizašla je iz želje djelatnika Udruge koja se česti koristi kad se pas i njegov udomitelj upoznaju: “Nadamo se da su pronašli svog zauvijek prijatelja”.

Klijent: Udruga Šapica
Studio: Design Bureau Izvorka Jurić
Kreativna i art direkcija: Izvorka Jurić
Dizajn: Marko Cvitković, Izvorka Jurić

3 - Wolda Silver Rebrending - Udruga_Šapica (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

3 – Wolda Silver Rebrending – Udruga_Šapica (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

 

Udruga za kreativni socijalni rad

WOLDA 13 Award of Excellence – Logo redesign

Udruga za kreativni socijalni rad pruža podršku korisnicima kroz izazovna životna razdoblja. Poput pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, prevencije ovisnosti i ukazivanje zdravog načina života, aktivno djelovanje u stručnom pomaganju ovisnicima u postizanju trajne apstinencije, pomoć u integraciji i edukacija osjetljivih skupina društva i sl. Redizajnom vizualnog identiteta zadržao se osnovni motiv – ruke, ali tako da su orijentirane jedna prema drugoj i zajednički tvore formu križa, komunicirajući podršku i pomoć u kriznim situacijama, što je i osnova djelovanja Udruge.

Klijent: Udruga za kreativni socijalni rad
Studio: Design Bureau Izvorka Jurić
Kreativna i art direkcija: Izvorka Jurić
Dizajn: Marko Mikičić, Izvorka Jurić

4 - Wolda Exellence Rebrending - UKSR (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

4 – Wolda Exellence Rebrending – UKSR (foto Design Bureau Izvorka Jurić)

 

 

Cjelovita objava nagrađenih znakova i logotipa može se pogledati na stranicama http://www.wolda.org i putem WOLDA tiskanog izdanja.