Produljen rok za primanje radova za Natječaj za dizajn vizualnog identiteta TZ Splitsko-dalmatinske županije

Obavještavamo natjecatelje da smo zbog većeg broja upita produljili rok za primanje radova u drugom krugu javno-pozivnog Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije do 15. svibnja. U drugom krugu Natječaja, osim odabranih pozvanih natjecatelja, i svi ostali autori i kreativni timovi pozvani su sudjelovati te se ravnopravno natjecati za nagrade. Ukupni nagradni fond je 12.500 EUR neto, a više detalja možete naći u nastavku teksta.

Rok za primanje natječajnih radova je produljen do 15. svibnja 2024., a u skladu s time završetak rada Ocjenjivačkog suda i objava rezultata bit će do 24. svibnja 2024.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju možete naći na linkovima:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA (TZ SDŽ – Opći uvjeti.pdf)

PRIJAVNICA (TZ SDŽ – Prijavnica.doc)

BRENDING BRIEF (TZ SDŽ – Brending brief.pdf)

PROJEKTNI ZADATAK (TZ SDŽ – Projektni zadatak.pdf)

GLAVNI PLAN RAZVOJA TURIZMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE (2017 – 2027) SA STRATEŠKIM I OPERATIVNIM PLANOM MARKETINGA

 

Produljen je i rok za postavljanje pitanja vezanih uz projektni zadatak i opće uvjete do 13. svibnja. Svoje pitanje možete poslati putem elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr. Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na stranici www.dizajn.hr bez objave imena natjecatelja koji su postavili pitanje.

 

 

Iz Općih uvjeta natječaja

 

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja osnovnog vizualnog identiteta TZ Splitsko-dalmatinske županije sa svim karakterističnim vizualnim elementima, definiranjem njihovog međuodnosa te pravila korištenja (znak i/ili logo, sustav boje, sustav tipografija) u printanom i digitalnom obliku. Digitalni oblik mora biti prilagođen ekranskom pregledu odnosno pregledu putem projekcijskih sustava u smislu veličine i čitkosti opisa i svih relevantnih grafičkih elemenata koje se želi prezentirati.

Idejno rješenje treba sadržavati vizualizaciju svih očekivanih elemenata sustava predstavljenih u karakterističnim odnosima i primjere karakteristične primjene, te na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta.

Prezentacija prijedloga natječajnog rješenja u oba oblika, fizičkom i digitalnom, treba sadržavati:

  • Tekstualno obrazloženje grafičke ideje i koncepta za vizualni identitet

(obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim),

  • Idejni projekt vizualnog identiteta

Prikaz sustava boja i tipografskih pisama; prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta

  • Prikaz primjera primjene vizualnog identiteta

(najmanje 5, a najviše 10 primjera relevantnih za predloženi koncept koji obavezno uključuju primjenu na plakatu, internet stranici, društvenim mrežama, promo materijalu po proizvodima prema izboru)

  • Opis rješavanja i izvođenja posebnih motiva, u slučaju uvođenja ilustracije ili fotografije kao nosivog elementa za predstavljanje tema u promociji i komuniciranju Dalmacije kao destinacije

Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ukoliko se smatra potrebnim.

Prijedlog razvoja mogućih varijacija logotipa po osnovnim proizvodima u skladu s briefing materijalima (aktivni turizam/outdoor, gastro turizam, nautika, kultura, plaže, prirodne ljepote, ruralni turizam) odnosno varijacije po podregijama. Dovoljno je pokazati sustav oblikovanja varijacija, ne i potpuno rješenje svih varijanti.

 

OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

Natječajni rad sastoji se od:

‒ ispisane nekaširane prezentacije natječajnog rada položenog formata A3

‒ digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične ispisanom radu, u datoteci PDF-a ne većoj od 20 MB, opsega do 30 stranica, snimljene na USB medij ili se može uploadati na server (Dropbox, Google Drive i sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (We Transfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice (napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekciji, u smislu čitkosti sitnih opisa).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj – TŽ SDŽ“.

Rok za primanje natječajnih radova jest 15.5.2024. do 17 sati. Radovi koji pristignu nakon isteka roka bit će vraćeni pošiljatelju neotvoreni.

Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (TŽ SDŽ_Prijavnica.doc). Prijavnica se, radi anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

Kreativni timovi moraju imenovati voditelja/predstavnika koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za natječajni rad.

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za njegovu predaju i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom ujedno potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava korištenja autorskog djela bez ograničenja s obzirom na sadržaj, vrijeme ili prostor i time obvezni pristupiti daljnjoj razradi natječajnog rada.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.

U slučaju da natjecatelji šalju više od jednog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima natječaja i poslati odvojeno.

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Ocjenjivački sud će prilikom vrednovanja natječajnih radova prednost dati kreativnim, jasno strukturiranim, te profesionalno i suvremeno artikuliranim rješenjima osmišljenim na temelju razumijevanja teme Natječaja.

Kriteriji za odabir rješenja:

inovativnost rješenja
(konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju biti rezultat zadanih okolnosti te kreativno odgovarati na njih).

komunikativnost rješenja s obzirom na viziju institucije i ciljane skupine
(potencijalni korisnici su pripadnici oba spola, raznih dobnih skupina, visoko i srednje obrazovani)

primjenjivost i izvedivost
(primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe)

cjelovito i potpuno novo kreativno rješenje vizualnog identiteta TZSDŽ

 

O radovima će odlučivati Ocjenjivački sud u sastavu;

1. Jagoda Baričev,stručna suradnica za manifestacije, TZ Splitsko dalmatinske županije

2. Zoran Đukić, dizajner vizualnih komunikacija

3. Nikola Đurek, dizajner vizualnih komunikacija

4. Jurica Glavina, predsjednik UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija

5. Šime Klarić, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela

6. Viktor Popović, umjetnik i dizajner

7. Ivana Vladović, direktorica TZ Splitsko dalmatinske županije

Ocjenjivački sud će odabrati najbolje idejno rješenje i donijeti odluku o dodjeli nagrada. Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 12.500,00 eur neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 7.000,00 eur neto

2. nagrada 3.500,00 eur neto

3. nagrada 2.000,00 eur neto

 

Voditelj natječaja: Damir Gamulin