Tag: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske župa

Natječaji

Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

Ocjenjivački sud javno-pozivnog Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije u sastavu: Jagoda Baričev, Zoran Đukić, Nikola Đurek, Jurica Glavina, Šime Klarić, Viktor Popović i Ivana Vladović jednoglasno je donio odluku o nagradama. Prvu nagradu dobio je FILBURG za rad pod nazivom Lipo li je , drugu nagradu dobili su KAZINOTI & KOMENDA za rad Harmonija kontrasta, a treću nagradu dobio je DIG STUDIO za natječajni rad Štorija.