Promocija monografije „ALFRED PAL – karikaturist, ilustrator, grafički dizajner i slikar“

Pozivnica Alfred Pal monografija-1

U utorak 16. svibnja 2017. s početkom u 13 sati u Muzeju Mimara održat će se promocija monografije „ALFRED PAL – karikaturist, ilustrator, grafički dizajner i slikar“ autorica Branke Hlevnjak i Rhee Ivanuš.

 

Alfred Pal, slikar, ilustrator, grafički dizajner. Rođen je u Beču 1920. godine. Osnovnu školu pohađao je u Krakowu i Beču, a gimnaziju u Vukovaru gdje je i maturirao 1940. Upisao je studij arhitekture u Beogradu no zbog proglasa Numerus Clausus (nacistički zakon kojim je ograničen broj židovskih studenata) nije primljen. Vrijeme Drugog svjetskog rata proveo je u bijegu te u talijanskim koncentracijskim logorima u Kraljevici i na Rabu. Nakon kapitulacije Italije postaje borac NOB-a. Kao karikaturist bio je član ratne redakcije ZAVNOH-a, tehnički urednik Ilustriranog vjesnika te jedan od osnivača i urednika Kerempuha. U dva je navrata zatočen u logoru na Golom otoku (1949.-1950.; 1951.-1954.). Od 1970. do 1984. likovni je urednik u Nakladnom zavodu Matice hrvatske, a od 1985. djeluje kao slobodan umjetnik.

Samostalno je izlagao u Zagrebu, Vukovaru, Rijeci, Dubrovniku, Sarajevu, Mostaru i drugdje. Dobitnik je Nagrade „Vladimir Nazor“ za grafiku 1974. godine. Inicijator je i osnivač ZGRAF-a (1975.) i likovne galerije „Ivo i Milan Steiner“ u Zagrebu (1993.). U rujnu 2009. u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt priređena je velika retrospektivna izložba njegova dizajnerskog opusa.

Alfred Pal preminuo je u Zagrebu 2010. godine.

Alfred Pal je dobitnik Nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo 2010. godine

Tekst o Alfredu Palu objavljen u Pregledu hrvatskog dizajna 0910 možete vidjeti ovdje.

 

Pozivnica Alfred Pal monografija