Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja

mp1977-2

Muzej Prigorja ove godine obilježava 40. godišnjicu osnivanja. Sakupio je znatan fundus i stekao svoje mjesto među sesvetskim kulturnim institucijama. S poletom i ambicijama gleda u budućnost te se želi osuvremeniti novim vizualnim identitetom. Muzej Prigorja stoga raspisuje otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Prigorja. Rok za dostavu natječajnih radova je 31. kolovoza 2017.

 

O Muzeju

Muzej Prigorja nalazi se u Sesvetama, naselju na istočnom rubu Grada Zagreba. Osnovan je 1977. godine na poticaj lokalne zajednice koja je uvidjela potrebu za očuvanjem i prezentacijom baštine Sesvetskog prigorja. Prema stručnoj klasifikaciji muzejskih ustanova ubraja se u lokalne muzeje jer prezentira baštinu užeg područja, a za stanovnike Sesveta i Sesvetskog prigorja ima karakter zavičajnog muzeja. Budući da su Sesvete i Sesvetsko prigorje danas administrativno organizirani kao zagrebačka gradska četvrt, Muzej pripada korpusu zagrebačkih muzeja i jedini je među njima koji se bavi kulturom povijesno ruralnog prostora u okolici Zagreba.

Fundus Muzeja obuhvaća predmete arheološke, etnografske i kulturno-povijesne baštine koji pripadaju vremenskom rasponu od 4. tisućljeća prije Krista do današnjih dana. Osim lokalne prošlosti Muzej prezentira i suvremeno likovno stvaralaštvo sesvetskih i gostujućih autora. Muzej nema stalni postav te svoju građu izlaže na povremenim izložbama. Organizira i edukativne programe, većinom namijenjene djeci školskog i predškolskog uzrasta koja su ujedno i najbrojnija vrsta posjetitelja.

 

CILJ NATJEČAJA

Naša je želja da se uz pomoć kvalitetnog, originalnog i asocijativnog vizualnog identiteta Muzej Prigorja promovira kao suvremena baštinska ustanova u Sesvetskom prigorju, vidljiva na karti muzejskih ustanova Zagreba i Hrvatske i prepoznatljiva po otvorenoj i učinkovitoj komunikaciji s javnošću i posvećenosti kulturnoj baštini područja.

Postavljanje pitanja

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete natječaja, kao i zatražiti uvid u muzejsku građu, putem elektroničke pošte, na adresu: muzej-prigorja@zg.htnet.hr s naznakom „Pitanja o natječaju za vizualni identitet 2017“.

 

Sadržaj natječajnog rada

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja vizualnog identiteta „Muzej Prigorja“ u printanom i digitalnom obliku.

Prezentacija rada treba sadržavati:

1.A) Idejni projekt vizualnog identiteta

– prijedlog idejnog rješenja znaka i/ili logotipa u pozitivu i negativu
– odnos znaka i logotipa (u slučaju da je autor predvidio i znak i logotip)
– program boja (upotreba znaka i/ili logotipa u boji i/ili crno-bijelo)
– minimalni prostor
– dopuštena umanjenja
– upotreba u različitim formatima (okomiti i vodoravni)
– sustav tipografije

1.B) Prikaz primjera karakteristične primjene:

– memorandum
– koverta (american)
– poslovna vizitkarta
– aplikacija znaka i/ili logotipa na dva promotivna sredstva: majica i vrećica
– primjena u digitalnom okruženju (banner)

Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta na hrvatskom jeziku. Moguće je priložiti detaljnija pojašnjenja ukoliko to autor smatra potrebnim.
Oblici pojavljvanja

Prilikom projektiranja vizualnog identiteta Muzeja Prigorja, potrebno je obavezno dizajnirati ravnopravne, alternativne oblike pojavljivanja logotipa:

  1. Nacionalni logotip „Muzej Prigorja“
  2. Internacionalni logotip „Prigorje Museum“

 

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajni radovi šalju se na adresu: Muzej Prigorja, Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete, uz naznaku: „Natječaj za vizualni identitet Muzeja Prigorja 2017 – ne otvarati“.

Natječajni se rad sastoji od:
– ispunjene i potpisane prijavnice u zatvorenoj omotnici bez oznaka
– neoznačenog CD‐a ili USB‐a sa snimljenom prezentacijom natječajnog rada u pdf formatu (prezentacija mora imati označene brojeve stranica, a ne smije biti označena imenom autora)
– isprintane prezentacije A3 formata u jednom primjerku (nije potrebno kaširati niti uvezati, ali preporučujemo da se adekvatno zaštiti od mogućih oštećenja u transportu).

 

Stručni žiri

Stručni žiri se sastoji od 5 članova:

  1. Ivan Doroghy, red. prof., Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. Marija Juza, asistent, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  3. dr.sc. Žarka Vujić, red.prof., Katedra za muzeologiju, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  4. Morena Želle, dipl.arheolog i povij. umj., ravnateljica Muzeja Prigorja
  5. Katarina Rajković, predstavnica lokalne zajednice, ravnateljica OŠ Iver, Sesvetski Kraljevec

 

Nagrade

Dodjeljuju se tri novčane nagrade u neto iznosu:

1. nagrada: 6.000,00 kn
2. nagrada: 3.000,00 kn
3. nagrada: 2.000,00 kn

Više detalja o natječaju možete naći u natječajnoj dokumentaciji:

opciuvjeti

projektnizadatak

prijavnica

Muzeološka koncepcija

Idejno arhitektonsko rješenje