Natječaj HRPRES2020

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo kulture su raspisali, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi otvoreni javno-pozivni Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine. Na natječaju, osim pet pozvanih timova odabranih javnim pozivom i dva tima studenata Studija dizajna i Sveučilišta Sjever iz Koprivnice, mogu sudjelovati svi ostali zainteresirani autori/timovi. Rok za primanje natječajnih radova je 2. srpnja 2018. do 17 sati.

 

Prezentaciju g. Zvonimira Frke Petešića, predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH i člana Ocjenjivačkog suda, predstavljenu na usmenom brifingu održanom 9. travnja, možete preuzeti OVDJE.

 

Natječajne radove treba dostaviti kao preporučenu pošiljku, dostavom ili donijeti osobno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Natječaj ‒ HRPRES2020“.

Rok za primanje natječajnih radova jest 2. srpnja 2018. do 17 sati. Radovi koji pristignu nakon isteka roka bit će vraćeni pošiljatelju neotvoreni.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja originalnog identiteta predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020. godine, sa svim karakterističnim vizualnim elementima te definiranjem njihovih međuodnosa i pravila korištenja. Rad također treba sadržavati prezentaciju slogana, njegov jezično-značenjski koncept te njegovu varijantu na barem još engleskom jeziku.

Obvezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim.

Prezentacija u oba oblika, fizičkom (ispisanom) i digitalnom, treba sadržavati:

  1. idejni projekt vizualnog identiteta‒ prikaz sustava boja i tipografskih pisama
    ‒ prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta
  1. prijedlog slogana

‒ jezično rješenje slogana, barem na dva jezika (obvezno hrvatski i engleski)
‒ prikaz osnovnih grafičkih standarda slogana

  1. ‒ prikaz primjera primjene vizualnog identiteta i slogana (najmanje 5, a najviše 10 primjera relevantnih za predloženi koncept, koji obvezno uključuju primjenu na plakatu, internetskoj stranici i naslovnici programske knjižice) te nekoliko primjera promidžbenog materijala (primjerice, poklona)

‒ prikaz strategije faznog predstavljanja vizualnog identiteta s obzirom na nemogućnost javnog korištenja samog znaka do početka predsjedanja, odnosno do službenog predstavljanja znaka

  1. tekstualno obrazloženje koncepta.

 

Logotip treba sadržavati naziv: EU2020HR.

Prošireni logotip treba sadržavati osim naziva i aplikaciju slogana, odnosno jasno definiranu hijerarhiju tekstualnog sadržaja.

 

OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA

Natječajni rad sastoji se od:

‒ ispisane nekaširane prezentacije natječajnog rada položenog formata A3

‒ digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične ispisanom radu, u datoteci PDF-a ne većoj od 5 MB, opsega do 25 stranica, snimljene na USB medij ili CD/DVD (napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekciji, u smislu čitkosti sitnih opisa).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

 

Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (HRPRES2020_prijavnica.doc). Prijavnica se, radi anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

Svojim potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za njegovu predaju i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom ujedno potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s dodjelom ugovora o otkupu isključivog prava korištenja autorskog djela bez ograničenja s obzirom na sadržaj, vrijeme ili prostor i time obvezni pristupiti daljnjoj razradi natječajnog rada.

Potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su pročitali Opće uvjete natječaja i da su s njima suglasni.

Sve ostale detalje natječaja te cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete naći na linku.