Natječaj Brokenships Design — Second Chance

Muzej prekinutih veza raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi, javni natječaj za dizajn novog proizvoda (u širem smislu – suvenira) za podbrend Muzeja prekinutih veza. Zadatak natjecatelja je ponuditi idejno rješenje proizvoda i pripadajuće ambalaže Brokenships. Ukupni nagradni fond je 5.000 eur bruto, a rok za predaju natječajnih radova je do 27. ožujka 2024. Rezultati Natječaja bit će objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada u Muzeju prekinutih veza, u petak, 12. travnja 2024. Više detalja o natječaju te kompletnu natječajnu dokumentaciju možete naći u nastavku teksta.

1. O Muzeju prekinutih veza


Muzej prekinutih veza je fizički i virtualni prostor koji prikuplja, čuva i izlaže osobne predmete i priče simboličke emotivne vrijednosti. Ovo je muzej o tebi, o nama, o načinima na koje volimo i gubimo.

Muzej je stalno rastuća zbirka predmeta, uspomena na prošle veze, koji su popraćeni osobnim, ali anonimnim pričama njihovih donatora. Za razliku od destruktivnih uputa za samopomoć pri oporavku od tuge i gubitka, Muzej pruža priliku za kreativno prevladavanje emocionalnog sloma – sudjelovanjem u univerzalnoj zbirci Muzeja.

Muzej prekinutih veza nastao je iz umjetničkog projekta kojega su 2006. godine pokrenuli Olinka Vištica i Dražen Grubišić. Otada je poveo tisuće ljudi na putovanje oko svijeta, propitujući naše poimanje baštine. Prva stalna lokacija utemeljena je u Zagrebu, 2010. godine. Već 2011. godine Muzej osvaja Nagradu EMYA Kenneth Hudson za najinovativniji i najsmioniji muzejski projekt u Europi. Internetska stranica Muzeja prekinutih veza ostvarena u suradnji s tvrtkom Infinum, 2017. godine osvaja nagradu Best Social Network Website.

Muzej, na njegovoj stalnoj zagrebačkoj adresi, godišnje posjeti više od 100 tisuća ljudi (više od milijun posjetitelja od osnutka), od čega je 96 % inozemnih turista. Istovremeno je, 64 gostujuće izložbe, diljem svijeta vidjelo više milijuna ljudi. Zbirka Muzeja trenutno sadrži više od 3.500 eksponata koji nas neprekidno inspiriraju, dajući smisao i podstrek našim nastojanjima.

— Olinka Vištica

 

2. Tema i cilj Brokenships Design – Second Chance natječaja

 

Muzej prekinutih veza raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi, javni natječaj za dizajn novog proizvoda (u širem smislu – suvenira) za podbrend Muzeja prekinutih veza, Brokenships. Cilj je ponuditi rješenje koje se svojim semantičkim, formalnim i funkcionalnim odrednicama nastavlja na postojeći imidž brenda, ali čija tipologija nije unaprijed zadana; očekuju se neočekivani ali izvodivi prijedlozi koje će biti moguće serijski proizvesti, poželjno u lokalnim uvjetima, te uvrstiti u asortiman Brokenships Shopa, suvenirnice Muzeja prekinutih veza.

 

3. Natječajne odredbe

 

3.1. Natječaj je anoniman.

3.2. Natječaj je otvoren i mogu mu, uz članove i članice HDD-a, pristupiti i drugi autori i grupe autora.

3.3. Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici i sastavljači Natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe.

3.4. Svaki od natjecatelja, autor ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s neograničenim brojem radova.

3.5. U slučaju da natjecatelj sudjeluje s više od jednog Natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

3.6. Svi natjecatelji radove šalju pripremljene u skladu s točkom 4.2. ovog dokumenta, u za to predviđenom roku.

3.7. Od pristiglih Natječajnih radova, Ocjenjivački sud odabire rješenja koja će biti nagrađena novčanom nagradom.

3.8. Autori nagrađenih, pohvaljenih i ostalih radova, čiju izvedbu preuzme Raspisivač, svoja prava i obaveze regulirat će posebnim ugovorom.

3.9. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama HDD-a, dizajn.hr.

 

4. Projektni zadatak

 

Predimenzionirana gumica Bad Memories Eraser, straničnik Turn Over A New Leaf i čokolada Hope Your Ass Gets Bigger samo su neki od, sada već ikoničnih Brokenships proizvoda iz netipične suvenirnice Muzeja prekinutih veza na zagrebačkom Gornjem gradu. U njima se vrlo čitko reflektira stav utkan u koncept muzeja čija je tematska okosnica individualno-univerzalno emocionalno iskustvo prekida odnosa, prvenstveno ali ne i isključivo romantičnog, uvijek snažnog i duboko ljudskog. To je stav o vezama i njihovim prekidima koji nam otvara nove, neočekivane perspektive i nudi energizirajuće narative prožete nenametljivom duhovitošću koja ponekad sklizne u odmjerenu ironiju i sarkazam. Ovdje je pristup kompleksnoj emocionalnoj dimenziji života slojevit, iskren, kreativan, afirmativan, oslobođen stereotipa i predrasuda. A upravo to su vrijednosti i kvalitete koje se trebaju tumačiti kao smjernice za dizajn novog Brokenships proizvoda.

Zadatak je ponuditi idejno rješenje proizvoda i pripadajuće ambalaže koji se svojim semantičkim, formalnim i funkcionalnim komponentama nadovezuju na postojeći asortiman Brokenships linije proizvoda, nudeći mu kreativnu nadogradnju kompatibilnu s duhom vremena. Pokušamo li definirati duh vremena, neizbježno dolazimo do zaključka da pristup projektiranju proizvoda treba biti ekološki odgovoran, međutim, to se stajalište shvaća kao samo po sebi razumljivo, odnosno kao nužan, no ne i dovoljan zahtjev koji novi proizvod mora zadovoljiti.

 

4.1. Zahtjevi i specifikacije idejnog rješenja proizvoda

 

4.1.1. Natječajni rad, odnosno idejno rješenje novog Brokenships proizvoda, sastoji se od proizvoda i pripadajuće ambalaže s obavezno apliciranim logotipom Muzeja prekinutih veza na proizvodu i ambalaži. 

4.1.2. Idejno rješenje svim svojim odrednicama (semantičkim, formalnim i funkcionalnim) nadovezuje se na već postavljeni imidž Brokenships brenda deriviranog iz koncepta Muzeja prekinutih veza kreativno ga nadograđujući.

4.1.3. Predmeti iz muzejske kolekcije i njihove pripadajuće priče, ne smiju se ni u kojem obliku koristiti pri konceptualizaciji i projektiranju idejnog rješenja novog proizvoda.

4.1.4. Tipologija novog proizvoda nije zadana.

4.1.5. Dimenzije novog proizvoda nisu zadane, ali Natječajna rješenja moraju biti prilagođena većinskoj publici Muzeja prekinutih veza – turistima, a što se prvenstveno odnosi na optimalne dimenzije proizvoda koji se mora moći spakirati u mali putni kofer, kao i na masu, odabir materijala i cjenovnu pristupačnost proizvoda.

4.1.6. Ekološki odgovoran pristup u definiranju materijala i tehnologija proizvodnje proizvoda.

 

4.2. Sadržaj (oprema) Natječajnog rada


FIZIČKA DOKUMENTACIJA:

4.2.1. model (maketa) natječajnog rada u mjerilu 1:1 (proizvod i ambalaža)

4.2.2. prezentacijska mapa, neoznačena imenom ili bilo kojim drugim oblikom identifikacije natjecatelja, s najviše 15 stranica položenog A3 formata u tiskanom obliku, i sljedećeg sadržaja:

  • realistični prikaz proizvoda i pripadajuće ambalaže (fotografije makete ili renderi)
  • opis rada na hrvatskom i engleskom jeziku (najviše 800 znakova s razmacima po jeziku)
  • tehnička dokumentacija: okvirni nacrti, prijedlog materijala i tehnologije izrade
  • dodatnu prednost prilikom ocjenjivanja Natječajnog rada imat će radovi s ponuđenim prijedlogom proizvođača pojedinih elemenata Natječajnog rada pri čemu prednost imaju lokalni proizvođači

4.2.3. ispunjena i potpisana Prijavnica kojom natjecatelj pristaje na uvjete Natječaja, odnosno na Natječajne odredbe

4.2.4. ispunjena i potpisana Izjava kojom natjecatelj izjavljuje da je predano idejno rješenje nastalo isključivo za potrebe Natječaja te da nije objavljivano i korišteno u druge svrhe. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s eventualnom serijskom proizvodnjom i prodajom radova.

DIGITALNA DOKUMENTACIJA:

4.2.5. prezentacijska mapa iz točke 4.2.2., prilagođena čitanju s ekrana ili projekcije (PDF, max 25 MB)

4.2.6. tri vizuala rada (fotografije makete ili renderi; sRGB, 150 dpi, najviše 5 MB po vizualu)

4.2.7. tekstualni opis rada na hrvatskom i engleskom jeziku (najviše 800 znakova s razmacima po jeziku; otvoreni format, .doc ili .txt).

 

Napomene:

 • Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili se donose osobno na adresu Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj: Brokenships Design”. U slučaju osobne dostave, to je moguće učiniti radnim danom od 9 do 17 sati.
 • Rok za zaprimanje Natječajnih radova je srijeda, 27. ožujka 2024. do 17 sati. Radove koji stignu nakon isteka roka za zaprimanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja, moći će se osobno preuzeti u prostorijama Hrvatskog dizajnerskog društva u za to predviđenom, naknadno definiranom vremenskom periodu ili će ih se, po dogovoru i o trošku autora, vraćati na željenu adresu kao pošiljku.
 • Prijavnica i Izjava se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaju uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici. Svakoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.
 • Digitalna dokumentacija može se dostaviti snimljena na USB mediju ili se može: a) poslati putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr, b) poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (We Transfer i sl.) ili c) uploadati na server (Dropbox, Google Drive i sl.), pri čemu link na lokaciju digitalne dokumentacije treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva Natječajnog rada iz Prijavnice i Izjave. Digitalnu prezentaciju (prezentacijsku mapu u digitalnoj inačici) neophodno je prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije.
 • Prezentacijska mapa treba imati označene brojeve stranica, a ne smije biti označena imenom autora, grupe autora ili studija niti bilo kakvom drugom identifikacijskom oznakom. I svi drugi dijelovi Natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.
 • Provoditelj Natječaja jamči za anonimnost digitalne dokumentacije poslane putem elektronske pošte ili servisa za slanje velikih datoteka.
 • Sve pristigle Natječajne radove natjecatelji će moći osobno preuzeti u prostorijama HDD-a, ili dogovoriti njihovo vraćanje u obliku pošiljke o vlastitom trošku, unutar za to predviđenog vremenskog perioda koji će biti definiran i objavljen po završetku Natječaja. Nakon isteka toga perioda, HDD ne preuzima odgovornost za njihovo čuvanje ili skladištenje.

 

5. Tijek natječaja

 

Datum početka Natječaja je srijeda, 14. veljače 2024., kada će se na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr, objaviti kompletna Natječajna dokumentacija:

 • Opći uvjeti natječaja i Projektni zadatak
 • Prijavnica
 • Izjava
 • Dodatna dokumentacija (osnovni grafički elementi vizualnog identiteta Muzeja prekinutih veza).

Rok za zaprimanje natječajnih radova je srijeda, 27. ožujka 2024. do 17 sati. 

Ocjenjivački sud završit će s radom do srijede 10. travnja, 2024. 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na svečanoj dodjeli nagrada u Muzeju prekinutih veza, odnosno istovremeno dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom, u petak, 12. travnja 2024.

 

6. Postavljanje pitanja

 

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz propozicije Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr,

do petka 22. ožujka 2024.

 

7. Kriteriji ocjenjivanja

 

 • semantička, formalna i funkcionalna kvaliteta idejnog rješenja koja odgovara duhu Brokenships brenda
 • formalna i cjenovna prilagođenost ciljanoj publici (dimenzija, masa, materijal; moguća proizvodna cijena proizvoda)
 • izvodivost (serijska proizvodnja manjeg ili većeg volumena, poželjno lokalna proizvodnja)
 • ekološka odgovornost ugrađena u pristup projektiranju proizvoda.

 

8. Ocjenjivački sud

 

 • Marija Curić, Muzej prekinutih veza
 • Dražen Grubišić, Muzej prekinutih veza
 • Nataša Njegovanović, predstavnica HDD-a, dobitnica prve nagrade Brokenships Design natječaja 2012. godine
 • Antonio Karača, predstavnik HDD-a, dobitnik prve nagrade Brokenships Design natječaja 2012. godine
 • Ivana Fabrio, predstavnica HDD-a.

U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

 

9. Nagrade

 

9.1. Dodjeljuju se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 5.000,00 eura (bruto), a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 2.500,00 eura

2. nagrada 1.500,00 eura

3. nagrada 1.000,00 eura.

9.2. Nagrade su navedene u bruto iznosima.

9.3. U slučaju da Natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Općim uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o dodjeli manje od tri nagrade.

9.4. Ocjenjivački sud ima pravo odlučiti o dodjeli jednakovrijednih nagrada te u skladu s tim predložiti adekvatnu raspodjelu nagradnog fonda.

9.5. Ocjenjivački sud može dodatno dodijeliti pohvale koje ne nose novčani dobitak.

9.6. Autori nagrađenih, pohvaljenih i ostalih radova, čiju izvedbu preuzme Naručitelj (Raspisivač), svoja prava i obaveze regulirat će posebnim ugovorom.

 

10. Rokovi – sažetak


srijeda, 14. veljače 2024.
— objava Natječaja na www.dizajn.hr

petak, 22. ožujka 2024. — rok za postavljanje pitanja

srijeda, 27. ožujka 2024. do 17 sati — rok za zaprimanje Natječajnih radova

srijeda, 10. travnja 2024. — Ocjenjivački sud završava s radom

petak, 12. travnja 2024. — objava rezultata Natječaja.

 

11. Objava rezultata Natječaja

 

11.1. Ocjenjivački sud završit će s radom do 10. travnja 2024.

11.2. Svečana objava rezultata Natječaja održat će se u petak, 12. travnja 2024., u Brokenships Cafeu Muzeja prekinutih veza, Ćirilometodska 2, Zagreb, s početkom u 19 sati.

11.3. Rezultati Natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektroničkom poštom, uoči svečane objave, 12. travnja 2024. Imena nagrađenih autora / grupa autora uz pripadajuće vizuale Natječajnih rješenja, bit će objavljena na internetskoj stranici HDD-a, dizajn.hr, te predstavljeni na internetskoj stranici i društvenim mrežama Muzeja prekinutih veza.

 

12. Završne odredbe

 

12.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja.

12.2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.

12.3. Natjecatelj je autor Natječajnog rada i pridržava autorska prava.

12.4. HDD ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda.

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

01_OPĆI UVJETI NATJEČAJA I PROJEKTNI ZADATAK 02_PRIJAVNICA
03_IZJAVA

DODATNA DOKUMENTACIJA