Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta 65. Pulskog filmskog festivala

PFF_Arena

Javna ustanova Pula Film Festival objavila je Javni natječaj za izradu vizualnog identiteta 65. Pulskog filmskog festivala. Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja Republike Hrvatske da svojim idejama predlože, uz zadane smjernice iz Natječaja, grafičku i komunikacijsku kvalitetu narednog Festivala.

Predmet Javnog natječaja je izrada novog vizualnog identiteta 65. Pulskog filmskog festivala sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim online i offline promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica, promotivni materijali, i dr.)

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske. Natjecatelj se može natjecati s više prijedloga. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenici, bliski srodnici, zaposlenici Provoditelja niti njihovi bliski srodnici.

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:

popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,

popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog vizualnog identiteta 65. Pulskog filmskog festivala) – obrazac B,

prijedlog dostavljenog rješenja uz obrazloženje ispisan na A4 ili A3 formatu i u elektroničkoj verziji i  (CD-u, DVD-u ili USB sticku) u .pdf formatu. Predani materijali moraju biti čitljivi u MS Windows sustavima.

Pojedini prijedlog može sadržavati najviše 10 listova.

Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a po potrebi moguće je dostaviti i detaljnija pojašnjenja.

Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

IZBOR POBJEDNIKA

Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo. Povjerenstvo će imenovati Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film Festival. Najprihvatljivije rješenje može se donijeti većinom glasova a odluku o izboru donijet će najkasnije do 1. veljače 2018. godine. Na odluku o odabiru Povjerenstva natjecatelji nemaju pravo prigovora. Odluka o najboljem rješenju, te popis svih dostavljenih prijedloga bit će objavljena na mrežnoj stranici pulafilmfestival.hr.

NAGRADA I ROKOVI

Odabranom natjecatelju dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 7.000,00 kuna. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 22. siječnja 2018. godine do 12:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu naručitelja: Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52 100 Pula s naznakom: „NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA ODABIR NOVOG VIZUALNOG IDENTITETA 65. PULSKOG FILMSKOG FESTIVALA“

Raspisivač i Provoditelj natječaja je Javna ustanova Pula Film Festival, a cjelokupna dokumentacija i tekst Natječaja nalaze se na ovome LINKU.