Razgovor i vodstvo s Damirom Gamulinom i Antunom Sevšekom povodom izložbe “Zapisi povezivanja i razdvajanja” u GMK

64542140_2390995954272419_1039424730362281984_o

U sklopu izložbe ZAPISI POVEZIVANJA I RAZDVAJANJA: OBLICI TRANSFORMACIJE TERITORIJA u Galeriji Miroslav Kraljević u srijedu, 19. lipnja 2019. u 19 sati održat će se vodstvo po izložbi i razgovor s njenim autorima DAMIROM GAMULINOM i ANTUNOM SEVŠEKOM. Samu izložbu možete pogledati u galeriji još tjedan dana nakon toga, do 27. lipnja.

Izložba je nastavak višegodišnjeg umjetničkog istraživačkog projekta Magistrala — Infrastruktura kao generator teritorija koji koristi ovu ključnu dužobalnu prometnicu kao organizacijsku i metodološku potku za promišljanje velikih i raznorodnih skupina prostornih ili oprostorenih podataka te razvoj novih analitičkih i prikazivačkih alata.

U kontekstu ovog projekta Jadranska magistrala ima dvostruko značenje. Njenim puštanjem u promet 1965. godine po prvi put su stvoreni preduvjeti za razvoj kontinuiranog i masovno dostupnog obalnog teritorija koji je još od rimskih vremena bio fragmentiran uslijed nestabilnih političkih, vojnih ili gospodarskih jurisdikcija. S druge pak strane, ona je i okosnica generacija munjevitih transformacijskih procesa koji su u nepunih pola stoljeća njenog postojanja nepovratno izmijenili sliku i korištenje sekvence povijesnih urbanih jezgri porazmještenih unutar pretežno prirodnog okoliša u kontinuirani linearni peri-urbani potez u potpunosti prepušten turističkoj eksploataciji. Omogućavajući aktualne i sve intezivnije privatizacijske procese različitih mjerila u jednako kao i nekadašnju planersku alokaciju turističkih, industrijskih i vojnih kompleksa uz usporedno bujanje individualne sekundarne izgradnje, Magistrala i dalje predstavlja žilu kucavicu ovog pojasa.

62485610_2390984064273608_6563998956563464192_o

 

Polazeći prvenstveno od suvremenih umjetničkih istraživanja, naspram uobičajenih kartografskih i statističkih metoda prostorne analize, ovaj projekt teži stvaranju kvantitativnih i likovnih alata za razumijevanje i predstavljanje ovog opsežnog teritorija. Postupnim razvijanjem istraživačke metodologije s početka projekta godine 2014., razvijen je hibridni analitički okvir koji spaja analizu povijesnih tabularnih itinerera s linearnim narativnim konvencijama, sagledavajući tako prostor kao niz uređenih sekvenci karakterističnih točaka / trenutaka.

Uslojavanjem vizualnih i tekstualnih izvora, projekt istražuje i razvija metodu Linearnog mapiranja kao dostojnu alternativu dominantnoj paradigmi geografskih informacijskih sistema. Ona se temelji na razgraničenju linearnog teritorija uz trasu u razgovjetne segmente te na njihovoj daljnjoj podjeli u specifične prostorne jedinice sukladno položaju uz trasu ili pak udaljenosti od nje. Prostor uz prometnicu time postaje reduciran na fragmentirani prostorni slijed, određen varijabilnim framerate-om, koji postaje osnovni referentni okvir preuzetih prostornih informacija. Optimiranjem gustoće korištenih podataka, elementi pojedinih dionica se rekombiniraju u nove narativne i značenjske nizove. Ovako formirane prostorne jedinice čine osnovu robusnog sustava indeksiranja i klasificiranja koji omogućuje oprostorenje raznorodnih ulaznih podataka i olakšava dijagramatsko predstavljanje množine heterogenih elemenata koji pružaju potpuno nov način reprezentiranja ovog prostora. Pridruživanjem niza specifičnih tematskih slojeva ovakvom sustavu indeksiranja stvorena je opsežna podatkovna baza iz raznorodnih izvora kao prostorno i vremenski isprepletena osnova daljnih istraživanja.

64285706_2390985317606816_1987936663904452608_o

Temeljni rezultat ovog procesa je niz prikaza jasnih i izravnih slijedova informacija kod kojih se intuitivno prepoznaju uzorci, prekidi i razdvajanja, čime se iznova gradi čitka osnovna ideja dužobalnog prostora. Prostor se osjeća i čita kroz ritam, brzinu, zaustavljanja, kontinuitete. Time se njegova suština odvaja od kartografskih konvencija te on postaje prezentan i jasan, izgrađen promjenjivim dinamikama i apstrahiran kroz odabrane zapise lokalnih transformacija ili pak prikaze spojeva i prekida prostornih sekvenci.

Izložba je otvorena do 27. lipnja 2019.

Autorski tim:
Damir Gamulin i Antun Sevšek, autori i istraživači
Bruno Babić, programerska podrška
Melita Čavlović, suradnica u istraživanju