ORSAT FRANKOVIĆ / FLOMASTER: STVARANJE MJESTA (30.3. – 15.4.2022.)

U srijedu 30. ožujka u 19 sati u HDD galeriji otvara se izložba ORSATA FRANKOVIĆA i dizajnerskog studija FLOMASTER pod naslovom STVARANJE MJESTA. Zamišljena više kao putovanje, a manje kao retrospektiva, izložba obuhvaća radove nastale u proteklih dvadesetak godina – u rasponu od plakata, preko oblikovanja knjiga do ambalaže i poštanskih maraka – povezane tematskom crvenom niti odnosa grafičkog dizajna i stvarnih i imaginarnih mjesta, gradova, pejzaža, ideje doma, pripadnosti, bliskosti i distance. Izložba ostaje otvorena do 15. travnja. Kustos izložbe je MARKO GOLUB.

Fotografija na naslovnici: Ana Opalić, izvorno nastala za potrebe plakata 70. Dubrovačkih ljetnih igara, 2019.

Izložba Stvaranje mjesta slijedi niz ranijih izložbi u kojima smo u formi tematskih mini-retrospektiva predstavljali rad dizajnera srednje generacije s ciljem da se kritički vrednuje njihov rad, ali i istakne neke bitne teme, pristupe i procese koji čine crvenu nit koja povezuje neke od njihovih najvažnijih projekata. HDD galerija je premali prostor za sveobuhvatan retrospektivni prikaz i takve izložbe obično smo oblikovali kao svojevrsne priče, male vizualne eseje – uzimali smo fragmente iz cjeline nečijeg dizajnerskog ili umjetničkog opusa i iz odabranog stvarali remikseve, nove cjeline koje se mogu čitati kao jedna od niza mogućih pripovijesti o njihovom radu, ali obično i o nečemu drugom što se formira na njegovim marginama.

 

DLJI za objavu

70. Dubrovačke ljetne igre, plakat, fotografije: Ana Opalić, 2019.

 

U slučaju Orsata Frankovića, tema „stvaranja mjesta“ sama se nametnula iz najmanje dva smjera. Prvi se ticao recentnih dizajnerskih radova koji su direktno tematizirali stvarna mjesta, najčešće, ali ne isključivo, grad Dubrovnik s kojim je, premda odavno živi u Zagrebu, i privatno i profesionalno i dalje snažno vezan. Drugi, mnogo osobniji, je nasljeđe traume pandemije – radi se o žudnji za obnavljanjem veza sa stvarnim mjestima, gradom, ljudima, zajedničkim prostorima, iskustvima, sadržajima i okruženjima koja su se u protekle dvije godine pokazala itekako dragocjenima i nezamjenjivima.

 

BIT festival

Međunarodni festival kazališta slijepih i slabovidnih BIT, Studio Laboratorium, fotografija: Tom Jura Kaćunić, 2009.

 

Tema izložbe su načini na koje grafičkim dizajnom mogu komunicirati, čitati, interpretirati, kritički analizirati, zamišljati, čak i iznova kreirati stvarna i imaginarna mjesta, kako nas jedan plakat ili knjiga mogu odvesti na putovanje takvim mjestima, kako nas može učiniti svjesnijima skrivenih dimenzija poznatih nam okruženja ili nas uvesti u posve nepoznata, kako naizgled konvencionalna stvar poput naslovnice nekog romana može postati prizorište, kako nas taktilni aspekt neke knjige može uvući u prostor koji ona tematizira, ili kako obična poštanska marka možda nije pismo, ali je početak pisma u daleke krajeve.

 

Knjiga Grad je mrtav. Živio grad! – Užasi zavičaja, Art radionica Lazareti, fotografije: Marko Ercegović

Knjiga Grad je mrtav. Živio grad! – Užasi zavičaja, Art radionica Lazareti, fotografije: Marko Ercegović, 2019.

 

Radovi odabrani za izložbu nastali su od 2001. do 2021., u sklopu dva različita dizajnerska studija, inicijalno Laboratorium (2001 – 2012.), a potom Flomaster (2012 – danas), a neki i samostalno ili u suradnjama s drugim autorima, ali pretežno je riječ o recentnim ostvarenjima. U jednom dijelu njih je „mjesto“, u smislu prostora u kojem se nešto odvija, na neki način dio zadatka, i tu grupu radova čine oni izravno vezani za Dubrovnik, kao što su projekti dizajna vizualnih identiteta i plakata različitih izdanja Dubrovačkih ljetnih igara, dizajna i programa kandidature Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture (2016.), suradnje s Art radionicom Lazareti (npr. Mjesto zajednice / Sakupljač Dubrovnik, 2020.; Grad je mrtav. Živio grad! – Užasi zavičaja, 2019.), suosnivanja i grafičkog oblikovanja Unseen Mini Film festivala u Cavtatu (2017 – 2018.), pa i do oblikovanja pakiranja autohtonih tradicionalnih prehrambenih proizvoda (Aroma Ragusea, 2013.).

 

Dizajn ambalaže "Kućice", Aroma Ragusea, 2013. studio Flomaster Art direktor/dizajner: Orsat Franković Ilustrator: Pero Mrnarević

Dizajn ambalaže “Kućice”, Aroma Ragusea, ilustrator: Pero Mrnarević, 2013.

 

U tematiziranju Dubrovnika, Franković se manifestno odmiče od etabliranih, sentimentalnih predodžbi grada i na mjestu njih stvara sasvim nove, kao eksplicitan odgovor na krizu urbanosti, odumiranje njegovih društvenih funkcija u zamahu turističke monokulture. Takvi radovi, ali i neki od narednih, često nastaju u suradnji s drugim umjetnicima i dizajnerima koji na sličan način osjećaju tu lokalnu problematiku, poput Ane Opalić, Pere Mrnarevića i Zorana Đukića.

Fotoknjiga "Dom", Ana Opalić, Art radionica Lazareti

Ana Opalić: Dom, Art radionica Lazareti, 2019.

 

Druga grupa radova je više metaforičke naravi, obično u smislu da koriste izražajna sredstva dizajna kako bi nam izoštrila senzibilitet za temu i materijal kojim se bave: primjerice fotografska knjiga Dom Ane Opalić (2018.), oblikovana tako da čitatelja usisa u atmosferične interijere nagrižene vremenom, da mu se doslovno učini kao da ih (zahvaljujući specifičnim ready-made koricama od teksturalnih zidnih tapeta) može dotaknuti; naslovnica romana Kradljivica knjiga Markusa Zusaka (2019.) koja reinterpretira temu naznačenu naslovom u svojevrsnom performansu u kojem dizajnerski studio postaje scena zločina; ili dizajn nekih drugih izdanja koja efektno demonstriraju kako prijelom knjige može dati dinamiku našeg putovanja kroz sadržaj koji ju nastanjuje.

 

Markus Zusak: "Kradljivica knjiga", naslovnica

Markus Zusak: “Kradljivica knjiga”, naslovnica knjige, Profil, 2019.

 

Napokon, tu je i nekoliko radova iz vremena studija Laboratorium koji se eksplicitno bave samom senzacijom specifičnih prostora kao što su scenski prostor (plakat Međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih BIT, 2009.) ili izložbeni prostor (Svjetlo, Dom HDLU, 2003.), koji u ovom slučaju zajedno čine svojevrsni kontrapunkt jedan drugome, unatrag sve do najranijeg zastupljenog rada, nagrađivane poštanske marke povodom 100 godina Društva hrvatskih književnika (2001.), kao svojevrsne simboličke nulte točke, prazne stranice na koju tek treba ispisati tekst, položene na mjesto gdje je ne očekujemo.

 

Poštanska marka povodom 100. godišnjice DHK-a dizajn: Orsat Franković

Poštanska marka povodom 100. godišnjice DHK-a dizajn: Orsat Franković, 2001.

 

Izložba će dočarati neke karakteristične postupke koji se mogu pratiti kroz dva desetljeća Frankovićeve dizajnerske aktivnosti, širinu spektra izražajnih sredstava od krajnje tipografskih do onih oslonjenih na snažne slike, od u detalje dizajniranog do gotovo nedizajniranog, na nevidljive veze između pojedinih projekata, te sveprožimajući dizajnerski i ljudski stav i svjetonazor. Za potrebe izložbe producirali smo i dva kratka „galerijska videa“ koji tematiziraju suradnje Orsata Frankovića i fotografkinje Ane Opalić na nekima od spomenutih projekata, a oba će biti dostupna i online.

 

Karavanski put

Ana Opalić & David Kabalin: Karavanski put, fotografska knjiga, Lazareti – Kreativna četvrt Dubrovnika / Grad Dubrovnik, 2019.

 

O dizajneru:
Orsat Franković grafički je dizajner s diplomom Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i magisterijem MA(RCA) Royal College of Art u Londonu. Osnivač je i kreativni voditelj studija Laboratorium i kasnije studija Flomaster s dvadesetpetogodišnjim iskustvom rada na razvoju kreativnih koncepata kombiniranjem oblikovnih metodologija i interdisciplinarnog pristupa u radu. Autor je niza zapaženih rješenja u oblikovanju vizualnih komunikacija, a veliki dio profesionalnog angažmana posvetio je polju kulture i suradnji s civilnim sektorom. Dobitnik je brojnih relevantnih međunarodnih nagrada i priznanja poput ICOGRADA Excellence Award, AICA, ZGRAF Grand Prix, European Design Award te niza drugih. Kao član programskog inkubatora, član uredništva kandidacijske knjige te projektni voditelj sudjelovao je u procesu kandidature grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Dugogodišnji je član Hrvatskog dizajnerskog društva gdje je bio i član Upravnog odbora te dopredsjednik.

 

Plakati i knjige za Sakupljač Dubrovnik u sklopu vizualnog identiteta za Mjesto zajednice – platforma za Lazarete, fotografije: Marko Ercegović, 2020.

Plakati i knjige za Sakupljač Dubrovnik u sklopu vizualnog identiteta za Mjesto zajednice – platforma za Lazarete, fotografije: Marko Ercegović, 2020.