[d]razgovor: ČASOPISI UMJETNIKA KAO SAMOUPRAVNI ARTEFAKTI

U utorak 15. studenog u 19 sati u HDD galeriji održat će se [d]razgovor pod naslovom “Časopisi umjetnika kao samoupravni artefakti”, povodom izložbe “Jugoslavenski neoavangardni umjetnički časopisi 1960. – 1990.” U razgovoru će sudjelovati autorica izložbe, dizajnerica ANA RADOVANOVIĆ, konceptualni umjetnik i pjesnik VLADO MARTEK, likovni kritičar i istraživač DARKO ŠIMIČIĆ, grafički dizajner i publicist DEJAN KRŠIĆ, JASNA JAKŠIĆ (Muzej suvremene umjetnost u Zagrebu) te likovni kritičar, kustos i voditelj HDD galerije MARKO GOLUB, kao moderator.

Ovaj [d]razgovor, kojim ujedno i zatvaramo izložbu, poslužit će da dublje preispitamo teme koje izložba dotiče te čujemo današnja razmišljanja nekih od ljudi koji su stvarali ovakve časopise, sudjelovali u njima, prate njihovu produkciju ili je istražuju i izlažu. Govorit ćemo o fenomenu neoavangardnog tiska odnosno ‘časopisa umjetnika’, njihovim pretečama i tradiciji, kao i njihovom utjecaju i ulozi na umjetničkoj sceni razdoblja u kojem su nastajali. Pokušat ćemo rasvijetliti i kontekst u kojem se pojavljuju, relaciju prema institucionalnom okruženju i tržištu, kao i prema sličnim pojavama na internacionalnoj umjetničkoj sceni, a pozabavit ćemo se i njihovim često zanimljivim i inspirativnim dizajnerskim aspektom.

 

_mg_9721-custom

 

Više o izložbi:

Izložba Jugoslavenski neoavangardni umjetnički časopisi 1960. – 1990. predstavlja povijesni i dizajnerski pregled umjetničkih časopisa nastalih na teritoriju bivše Jugoslavije u razdoblju od 60-ih do početka 90-ih godina, te donosi analizu konteksta u kojem su nastajali, autora i grupa koje su stajali iza njih, kao i njihove međusobne veze na lokalnoj i međunarodnoj razini. Kustosica izložbe je Ana Radovanović, a projekt je proizašao iz magisterija ove autorice pri talijanskom fakultetu ISIA Urbino. U sklopu projekta i izložbe obrađeno je ukupno 28 časopisa koji se mogu svrstati u kontekst neoavangardne umjetnosti. Neoavangardni umjetnički časopis je, između ostalog, karakterističan periodički izdavački produkt konceptualnih umjetnika. Za razliku od mnogih zapadnih primjera, čiji su autori imali intencije široke proizvodnje, ovdašnji nisu bili vezani za tržište, a najčešće ni za službene umjetničke institucije. Oni predstavljaju nezavisnu, samizdat publikaciju, često male naklade koja se distribuirala u umjetničkim krugovima.

 

_mg_9851-custom

 

Fenomen koji izložba promatra nastaje 60-ih godina, pojavom antičasopisa Gorgona (1961.), kao protokoncepta umjetničkog časopisa, čija će se definicija službeno pojaviti tek 70-ih. Projekt je usredotočen na časopise koji su se pojavili na jugoslavenskom tlu od 1960. do 1990. Obuhvaćeni su sljedeći časopisi: Adresa, Akcent, Breza, Bit International, Galerija 212, Gorgona, Edicija A, Katalog 143, Kontaktor, L.H.O.O.Q., Maj 75, Mentalni prostor, Mixed Up Underground, Moment bilten, Neuroart, Novine Galerije SC, Pesmos, PN, Postgorgona, Prvi broj, P.S. Gorgona, Rok, Second Manifesto, Signal, Total, Underground Elevator, WestEast, Wow.

 

_mg_9888-custom

 

Postav izložbe uključuje seriju infografika koje objašnjavaju veze i odnose između različitih časopisa, umjetnika koji su ih pokretali, i konteksta u kojima su se takve prakse odvijale; detaljnu kronologiju i ogledne primjerke časopisa i njihovih reprinta. Projekt ujedno govori i o vezama centara poput Beograda, Ljubljane i Zagreba, uz dodatak pojedinih vojvođanskih centara, poput Novog Sada i Subotice.

 

_mg_9881-custom

 

Izložba pripada programskoj liniji HDD galerije Dizajn iz drugog rakursa. Programska linija Dizajn iz drugog rakursa obuhvaća projekte koji dotiču fenomene koji su dizajnerski relevantni i njime su bitno definirani, ali ne pripadaju isključivo strukovnom kontekstu dizajna nego širim sferama društva, gospodarstva, kulture, umjetnosti, svakodnevice i slično.