Rezultati Natječaja za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima

07 cover

Ocjenjivački sud Natječaja za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima u sastavu: Ivana Borovnjak, Damjan Geber, Đive Kovačević, Zinka Kvakić, Silvije Novak, Mirjana Resner i Koraljka Vlajo, dodijelio je tri jednakovrijedne nagrade timovima: Retail Solutions, Studio.HR i Grupa + Arhikultura, a posebno Povjerenstvo Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma odabralo je za realizaciju rad pod nazivom POVEZIVANJE RAZNOLIKOSTI I OTVORENOST tima GRUPA + ARHIKULTURA.

 

Na natječaj Hrvatske turističke zajednice pod temom: Rekonceptualizacija nastupa RH na europskim turističkim sajmovima, pristiglo je ukupno devet radova. Pet radova dostavila su četiri pozvana tima (Grupa + Arhikultura, Rjav, Filburg i Osko+Deichmann te Regular Company). Tim Filburg i Osko+Deichman dostavio je dva rada, a tim Market kolektiv odustao je od sudjelovanja u natječaju.

U nedostatku smjelijeg promišljanja zadane natječajne tematike, Ocjenjivački sud odabrao je  tri kompromisna rješenja koja su u najvećoj mjeri odgovorila na natječajem propisane zahtjeve. Također, Ocjenjivački sud smatra da sva tri rada zadatku pristupaju podjednako kvalitetno, što je rezultiralo dodjelom tri jednakovrijedne nagrade. Svaki od predloženih radova zahtijeva funkcionalnu doradu u konzultacijama s naručiteljem.

 

Nagrađeni radovi:

rad pod rednim brojem 05

naziv koncepta: SINERGIJA ELEMENATA MOTIVACIJE PUTEM OSJETILA

autori: Retail Solutions (Roko Bahat, Tin Koprivc, Dora Biočić, Marko Balaša, Karolina Borković, Matej Goreta, Vilim Redza)

 

rad pod rednim brojem 06

naziv koncepta: HRVATSKA OSOBNO

autori: Studio.HR (Bojana Bota, Kora Demel Zadro, Hrvoje Končar)

 

rad pod rednim brojem 07

naziv koncepta: POVEZIVANJE RAZNOLIKOSTI I OTVORENOST

autori: Grupa + Arhikultura (Filip Despot, Tihana Taraba, Christian Rendulić)

 

Obrazloženje odluke OS:

Projektni zadatak Rekonceptualizacije nastupa RH na europskim turističkim sajmovima nudi dva moguća pristupa: prvi zadovoljava funkcionalne kriterije, zahtjeve i ograničenja zajedničkog izlaganja većeg broja izlagača, dok drugi, radikalniji pristup nudi mogućnost koncepcijskog zaokreta u odnosu na dosadašnja predstavljanja turističkog brenda Hrvatske i njegovih vrijednosti. Kompleksnost zadatka, koji pored rješavanja funkcionalnih zahtjeva i ograničenja – od ukupnog dojma štanda, preko dizajna izlagačkih mjesta i namještaja do konstruktivnih i tehničkih detalja, zahtijeva i dubinsko promišljanje složene teme hrvatskog turizma, vjerojatno je razlog zašto se većina dizajnera priklonila upravo prvom pristupu obrade teme.

Odabrani radovi dobro rješavaju organizacijski i funkcionalni (radni) prostor, nude dosljedno razrađena, prozračna izlagačka rješenja, a njihove specifične razlikovne kvalitete proizlaze iz načina komunikacije sadržaja posjetiteljima. Zajednička im je dobra organizacija prostora, sistematičnost, prostorna otvorenost štanda i komunikacijski atraktori u gornjoj zoni štanda. U odnosu na postojeći štand, vizualni kôd sva tri predložena rješenja je u suštini puno jasniji, manje kaotičan i u velikoj mjeri lišen nepotrebnih sadržaja koji su u prošlosti vizualno opterećivali prostor.

 

Rad Sinergija elemenata motivacije putem osjetila (br. 05) specifičan je po ponuđenom dodatnom sadržaju koji integrira osjetila u prezentaciju destinacije. Strateškim odustajanjem od agresivne upotrebe boja i predimenzioniranih fotografija izdvaja se iz tipičnog sajamskog kaosa dok specifičnom interaktivnom svjetlosnom instalacijom aktivira vertikalnu zonu izlagačkog prostora. Upotreba čipke kao distinktivnog identitetskog elementa je upitna. Koncepcijski je zanimljiva organizacija štanda koja dozvoljava tematski moderirane ture posjetitelja. S druge strane, postoji opasnost da će sadržaj i detalji skriveni u velike korpuse ostati nezapaženi.

 

U komunikacijskom smislu, rad Hrvatska osobno (br. 06) nudi konceptualni odmak od dosadašnje izlagačke politike fokusom na personalizirane lokalne narative (umjesto na sveprisutne fotografije destinacija). Pritom valja uzeti u obzir da je kreativna obrada takvih lokalnih narativa ključna kako ne bi odvela u pretjerano generičan, već puno puta viđen marketinški stereotip. Dodatna je vrijednost ovih novokreiranih sadržaja njihov potencijal korištenja u različitim medijima. Prostor je organiziran jasno i sistematično, pomalo asketski, uzimajući u obzir lokalne materijale i lokalno dostupne proizvode.

 

Rad Povezivanje raznolikosti i otvorenost (br. 07) kao ključni element prepoznatljivosti predlaže efektnu “lebdeću“ izložbu fotografija unutar maksimalno pročišćenog izlagačkog prostora. Potencijalnom izmjenom tipova fotografija ovisno o izlagačkim prioritetima (temama sajmova) omogućava se relativno jednostavna i efektna intervencija u izlagački prostor koja ipak zahtijeva dodatnu pažnju pri odabiru fotografija. Dobro organiziran prostor, jasno zoniran s obzirom na zahtjeve, odgovara različitim veličinama štandova i lako je primjenjiv u različitim situacijama.

 

Sukladno odluci Ocjenjivačkog suda ukupni nagradni fond u iznosu 105.000 kn bruto raspodjeljuje se na tri jednaka dijela tako da svaki nagrađeni tim dobiva 35.000 kn bruto.

Obeštećenja u bruto iznosu 10.000 kn po timu (ukupno 30.000 kn) dodijelit će se pozvanim timovima koji nisu dobili nagradu, a dostavili su natječajne radove:

rad pod rednim brojem 03

naziv koncepta: Vrelo doživljaja

autori: Filburg i Osko+Deichmann (Andrej Filetin, Oliver Deichmann, Blasius Osko, Mila Marina Burger)

 

rad pod rednim brojem 04

naziv koncepta: Prepun priča

autori: Filburg i Osko+Deichmann (Andrej Filetin, Oliver Deichmann, Blasius Osko, Mila Marina Burger)

 

rad pod rednim brojem 08

naziv koncepta: Paviljon

autori: Rjav (Vesna Horvat, Rujana Bergam Marković, Aleksandar Marković, Jelena Kasap)

 

rad pod rednim brojem 09

naziv koncepta: HTZ17

autori: Regular Company (Ruđer Novak Mikulić, Vedran Erceg, Marinko Murgić, Tihomir Filipec, Marija Ružić Vukmanić)

 

Ostali autori/timovi koji su dostavili natječajne radove su:
rad pod rednim brojem 01

naziv koncepta: Krug

autorica: Duška Bukvić

 

rad pod rednim brojem 02

naziv koncepta: Dijagonala

autori: Clarus (Vedran Klarić, Olja Desnica)

 

U skladu s Općim uvjetima natječaja posebno Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice je uzevši u obzir funkcionalnost, procijenjene troškove izrade, dosadašnje iskustvo i multifunkcionalnost, donijelo konačnu odluku te je rad „Povezivanje raznolikosti i otvorenost“, tima Grupa + Arhikultura (Tihana Taraba, Filiip Despot, Christian Rendulić), odabran za realizaciju. Hrvatska turistička zajednica će u suradnji s odabranim timom doraditi predloženo rješenje koje će se koristiti na sajamskim nastupima sljedećih nekoliko godina, uz mogućnost dorada i izmjena koncepta, no uz zadržavanje ključnih elemenata štanda.

Priopćenje Hrvatske turističke zajednice

 

Provoditelj i Raspisivač natječaja čestitaju nagrađenim autorima te zahvaljuju svima natjecateljima na poslanim natječajnim rješenjima.

 

 

Natječajni radovi:


Nagrađeni radovi:

Rad pod šifrom 05 / Retail Solutions / Sinergija elemenata motivacije putem osjetila

Rad pod šifrom 06 / Studio.HR / Hrvatska osobno

Rad pod šifrom 07 / Grupa + Arhikultura / Povezivanje raznolikosti i otvorenost


Ostali radovi:

Rad pod šifrom 01 / Duška Bukvić / Krug

Rad pod šifrom 02 / Clarus / Dijagonala

Rad pod šifrom 03 / Filburg i osko+deichman / Vrelo doživljaja

Rad pod šifrom 04 / Filburg i osko+deichman / Prepun priča

Rad pod šifrom 08 / Rjav / Paviljon

Rad pod šifrom 09 / Regular Company / HTZ17