Rezultati Natječaja za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu

COVER

Ocjenjivački sud Natječaja za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu u sastavu: Zoran Đukić, Ana Kunej i Goran Trbuljak, nagradu za najbolji natječajni rad dodijelio je timu OAZA (ROBERTA BRATOVIĆ, MAŠA POLJANEC) za njihov koncept pod nazivom PREPOZNATLJIVO, JEDNOSTAVNO.

Na natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu / Identitet biblioteke ADU, koji je raspisala Akademija dramskih umjetnosti a provodilo Hrvatsko dizajnersko društvo, svoje radove dostavilo je osam autora odnosno timova: 101 Dalmatinka (Dobrila Delonga Momić), Mario Petrak, Jan Pavlović, Lana Grahek, Niko Mihaljević, Maji studio (Luka Predragović), Đ 24 (Bojan Krištofić, Sven Sorić, Hrvoje Spudić) i Oaza (Roberta Bratović, Maša Poljanec).

 

Ocjenjivački sud je nagradu u bruto iznosu od 20.000 kn dodijelio radu pod šiform 08 pod nazivom PREPOZNATLJIVO, JEDNOSTAVNO, čije su autorice ROBERTA BRATOVIĆ i MAŠA POLJANEC (tim OAZA).

ADU i HDD čestitaju nagrađenim autoricama te zahvaljuju svima natjecateljima na poslanim natječajnim rješenjima.

 

Nagrađeni rad (rad pod šifrom 08)

6

Prepoznatljivo, jednostavno / OAZA (Roberta Bratović, Maša Poljanec)

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

Pobjednički rad donosi najcjelovitije rješenje. Tipologije su podijeljene u tri karaktera, pri čemu su formati dramskih tekstova i edukativnih izdanja unaprijed definirani, dok je za monografije ostavljena mogućnost proizvoljnog odabira formata, uvažajući pri tom potencijalne specifičnosti pojedinih izdanja odnosno autora. Konzistentan, ali suzdržan sustav naslovnica jednako dobro rješava situacije sa i bez fotografije/ilustracije, zadržavajući istu poziciju tekstualnih elemenata, ostavljajući time mogućnost slobodnijeg odabira boje naslovnice. Pohvalan je i odabir vrsta papira i uveza određena izdanja, kao i pažnja o iskoristivosti arka prilikom definiranja formata. Prijelom je riješen uz umjerenu paletu tipografskih stilova što daje tekstu ozbiljan, knjiški karakter te se nadovezuje na stil naslovnica. Tako postavljen prijelom, uz jasno definiran sustav naslovnica, odlikuje rješenje visokom razinom održivosti.

 

Ostali natječajni radovi te mišljenja Ocjenjivačkog suda:

rad pod šifrom 01

01_mala

naziv koncepta: Biblioteka ADU / tim: 101 Dalmatinka (Dobrila Delonga Momić)

Mišljenje OS
Rad je prvenstveno orijentiran na stvaranje logotipa Biblioteke ADU – pri čemu ne postoji identitetska veza s izvornim logotipom ADU. Problematičnost takvog pristupa najočitija je kada se logotipi nađu jedan iznad drugoga na predloženim naslovnicama. Rješenje nudi korektan prijelom izdanja, no zanemaruje zadatak strukturiranja izdavaštva Biblioteke.

 

rad pod šifrom 02

02 mala

naziv koncepta: Dramska lica / Mario Petrak

Mišljenje OS
Rad definira i rješava tri različite tipologije (monografije, dramski tekstovi, nastavna literatura) te postavlja koloristički ujednačen i prepoznatljiv identitet biblioteke. Tipologije se diferenciraju kroz različite formate, tretman teksta te tri skupine motiva – portrete studenata kolažirane sa svakodnevnim predmetima (za teoretsku literaturu), popis dramskih lica (za dramske tekstove) te portrete autora (za monografije). Uz uočene potencijalne probleme (dulji popis dramskih lica, više monografija istog autora) u odnosu na druge radove nedostaje detaljnije rješenje samog layouta publikacija.

 

rad pod šifrom 03

03 mala

naziv koncepta: Integrirana biblioteka / Jan Pavlović

Mišljenje OS
Pohvalan je originalan i ambiciozan koncept rada koji principe post-dramskog kazališta primjenjuje na dizajn knjige, pažnja oko odabira papira i vrsta uveza pojedinih tipologija, te razmatranje mogućih praktičnih problema biblioteke (skeniranje, kućnoprintanje). Rad nudi i precizan sustav za sistematiziranje odnosa odsjeka i katedri ADU unutar pojedinog izdanja koji žiri ipak ocjenjuje pretjerano naglašenim. U samoj izvedbi količina grafičke opreme dominira nad sadržajem dok sam koncept nije dovoljno jasno razrađen. Prezentacijski je zbunjujuća izmjenična upotreba sivih ploha i fotografskog materijala.

 

rad pod šifrom 04

04 mala

naziv koncepta: Responzivna biblioteka / Lana Grahek

Mišljenje OS
Rad izdvajaju jasna klasifikacija tipologija (dramski tekstovi, nastavna literatura i teorija, monografija i povijest) te promišljenost tri predložena formata, fleksibilna tipografska mreža kao i predviđanje mogućih hibridnih izdanja. Uložen je trud i u definiranje papira kao i vrsta uveza pojedinih tipologija.

 

rad pod šifrom 05

05 mala

naziv koncepta: Bez naziva / Niko Mihaljević

Mišljenje OS
Rad kreće od teze da je baza dramaturgije jezik, odnosno pisana ili izgovorena riječ, na temelju koje uspostavlja vizualni identitet Biblioteke kroz zanimljiv sustav ‘tekstualnih’ naslovnica. Pohvalno je što ovako postavljen identitet, određen prvenstveno karakterističnim sadržajem naslovnica, otvara široke oblikovne mogućnosti poput odabira različith papira, boja pa čak i formata naslovnica, te ujedno jasno komunicira edukativni karakter biblioteke. Žiri je ocijenio da je rješenje uspješnije kod dramskih tekstova, kada ne koristi fotografiju već se oslanja na materijalnost papira. Postavljeni identitet dosljedno se prenosi kroz knjižni blok, dok jasan tipografski sustav i mreža omogućavaju održivost dizajna neovisno o autoru. 

 

rad pod šifrom 06

06 mala

naziv koncepta: Lagano / tim: Maji studio (Luka Predragović)

Mišljenje OS
Rad ambiciozno predviđa korištenje kadra i infrastrukture ADU za produciranje režiranih fotografija-naslovnica, te unaprijed definira i smjernice za njihovu realizaciju. Rad se odlikuje i strogim, no vrlo konzistentnim sustavom – biblioteka je podijeljena na tri tipologije (dramski, teoretski, monografski) s tri različita formata, čija je mreža definirana sa 11 stupaca za najveći format, dok manji formati uzimaju njene ‘kadrove’ od 9, odnosno 7 stupaca. U konzultaciji s Naručiteljem zaključeno je da je neizvjesno da li je takav projekt ostvariv, a uočen je i eventualni problem dramskih tekstova koje će u budućnosti Biblioteka izdavati, a za koje takav tip fotografskog rješenja ponekad neće biti adekvatan.

 

rad pod šifrom 07

07 mala

naziv koncepta: ADUga / tim: Đ24 (Bojan Krištofić, Sven Sorić, Hrvoje Spudić)

Mišljenje OS
Sustav naslovnica izveden iz identitetske kolor-sheme ADU predstavlja dobro rješenje strukture Biblioteke, ali ostavlja malo prostora za specifičnost pojedinog djela koje obrađuje. Pohvalna je i diferencijacija tri formata samo po njihovoj širini, što omogućava konzistentan izgled hrpta cijele edicije. Dok su prijelomi nastavnih i dramskih formata detaljno razrađeni, prijedlog prijeloma monografija djeluje nedorađeno.