Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna RH

U „Narodnim novinama“, broj: 91/15., 21. kolovoza 2015., objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a stupio je na snagu osmog dana od dana objave.

Danom stupanja na snagu Pravilnika, prestao je važiti Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 119/04.).

Ovim izvješćem želimo Vas upoznati sa značajnijim novinama koje su propisane Pravilnikom.

Samostalni umjetnici, članovi Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (u daljnjem tekstu: HZSU) ne podliježu financijskoj reviziji.

Financijski kriteriji isključivo će se primjenjivati u postupku priznavanja prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa.

Umjetnička revizija priznatih prava samostalnom umjetniku na uplatu doprinosa, po službenoj dužnosti provodi se na temelju umjetničkog stvaralaštva za posljednjih pet kalendarskih godina – svakih pet godina.

Umjetnički brojčani kriteriji iz IV. dijela Pravilnika, u postupku revizije priznatih prava, mogu se kombinirati tako da se međusobno kombiniraju najviše dva propisana kriterija istog područja umjetničkog stvaralaštva, uz uvjet da je svaki realiziran najmanje 50% u odnosu na propisane umjetničke brojčane kriterije.

Stručna služba HZSU-a redovito će Vas izvješćivati o provođenju postupka umjetničke revizije, koja će se ubuduće provoditi u ožujku tekuće godine.

Pravilnikom je također propisano da samostalni umjetnik nakon odlaska u radni odnos iz HZSU-a, može obnoviti pravo na uplatu doprinosa nakon prestanka radnoga odnosa, ako je trajao najdulje dvije godine.

Tekst Pravilnika objavljen je na internetskoj stranici HZSU-a www.hzsu.hr

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa ubuduće će se podnositi u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine. Iznimno, ove godine, zahtjevi se podnose u vremenu od 15. do 30. rujna, prema odredbama novog Pravilnika.

Molimo sve zainteresirane kandidate koji će u svrhu podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na uplatu doprinosa od HDD-a tražiti potvrdu o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija iz IV. dijela Pravilnika, da svom zahtjevu za izdavanje potvrde, osim portfolija, prilože po godinama popis i zbroj profesionalnog umjetničkog javnog djelovanja u posljednjih pet kalendarskih godina u skladu s člankom 25. Pravilnika (period od 2010.-2014.). Popis molimo dostavite isključivo kao word dokument.

Zahtjev za potvrdom možete podnijeti na adresu: hdd@dizajn.hr.

Članovima HDD-a s uredno plaćenom članarinom izdavanje potvrde se ne naplaćuje.