Poziv za prijedloge Dizajnerskih početnica u 2023.-2024.

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva članove i sve ostale zainteresirane autore i timove na sudjelovanje u projektu Dizajnerska početnica. Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima. Prijedloge Početnica koje će se realizirati tijekom 2023. i 2024. godine možete dostaviti do četvrtka 30. ožujka 2023 do ponoći.

Dizajnerska početnica program je kreativnih radionica za djecu i mlade (osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) koje se u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva kontinuirano održavaju od 2009. godine. Radionice vode natječajem odabrani profesionalni dizajneri iz svih područja djelovanja HDD-a (grafički, produkt, modni, prostorni te dizajn novih medija), čime se pokušava dijelom nadoknaditi manjkavost hrvatskog sustava redovne nastave na području likovne kulture i vizualne pismenosti. Želja nam je da se, osim dizajnera, na ovogodišnji natječaj jave i autori i timovi srodnih/bliskih zanimanja s prijedlozima koji su tematski povezani s dizajnom.

Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život putem stvarne realizacije jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa. Radionice će se održavati u HDD galeriji subotom u prijepodnevnom terminu u trajanju do 3 sata. Broj sudionika na svakoj radionici ograničen je na okvirno 10 polaznika. Mogu se prijaviti radionice za niže i više uzraste osnovnoškolaca, ali i za srednjoškolski uzrast. Za voditelje radionica osiguran je honorar koji se odnosi na koncipiranje i vođenje jedne radionice, neovisno o broju voditelja.

Kriteriji za odabir

Pri selekciji prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) prijedlozi u skladu s navedenim ciljevima. Selekcijska komisija će voditi računa da su u programu zastupljena različita područja dizajna i edukacijska područja bitna za razvoj polaznika (npr. kreativno mišljenje, timski rad, društveno korisne teme, umjetnost, ekologija, novi mediji i sl.) kao i zanimljivost ponuđene teme. Prijedlog radionice treba biti tematski koncipiran u odnosu na: određeni materijal i njegove karakteristike, specifične dizajnerske tipove zadataka prilagođene dječjem ili srednjoškolskom uzrastu, ili teme od društvenog značaja.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv radionice
 2. sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)
 3. detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do 1800 znakova)
 4. a) ciljanu dobnu skupinu (niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola)
  b) okvirni troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 10 polaznika)
  c) fotografiju za najavu radionice (.jpg, 900 px širine)
  d) ciljeve radionice
 5. CV voditelja/voditeljice iz kojega je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 800 znakova za objavu radionice). Ako je potrebno, prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog
 6. kontakt voditelja/voditeljice (ime i prezime, e-mail, broj mobitela).

Prijedloge mogu podnijeti autori i timovi (do 2 osobe). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima. Postoji mogućnost uvrštavanja Početnica u program Ruksak (pun) kulture koji organizira Ministarstvo kulture i medija te drugih događanja.

Selekcijsku komisiju Dizajnerske početnice čine  Dario Dević, Sean Poropat i Zlatka Salopek Radić. Na osnovu pristiglih prijava odabrat će radionice koje će se realizirati tijekom 2023.-24. godine.

Za prijavu ispunite PRIJAVNICU najkasnije do 30. ožujka 2023, do ponoći. Rezultati natječaja bit će objavljeni na stranici dizajn.hr u roku dva tjedna nakon završetka selektiranja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Selekcijska komisija zadržava pravo uz odabrane prijave u program uvrstiti i manji broj radionica odabranih izravnim pozivom. Članovi Selekcijske komisije mogu prijaviti svoje prijedloge početnica.

Više o dosadašnjim Početnicama možete pogledati na linku.

Prijavu možete poslati na mail: dizajnerskapocetnica@dizajn.hr

Prijavnicu možete pronaći OVDJE.

Programom Dizajnerske početnice želimo:

 1. suplementirati manjak kvalitetne edukacije u području likovne kulture u sustavu osnovnih i srednjih škola
 2. nadoknaditi gotovo potpuni izostanak edukacije o dizajnu unutar tog sustava
 3. pružiti polaznicima srednjoškolskog uzrasta priliku za praktičan likovni rad te upoznavanje s različitim likovnim tehnikama i materijalima
 4. pružiti profesionalnim dizajnerima jedinstvenu priliku za rad s mlađom populacijom.

Detaljnije o programu

Godine 2016. obilježeno je dva desetljeća otkako je nastava Likovne kulture u hrvatskim osnovnim školama svedena na samo jedan sat tjedno (35 sati godišnje), a situacija u srednjim školama još je lošija: osim što se nastava Likovne umjetnosti održava samo jednom (a u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama u kasnijim razredima nijedanput) tjedno, ondje u potpunosti izostaje ikakav praktičan pristup, a poučava se tek vrlo uzak dio teorije i povijesti umjetnosti. Hrvatska je tako prema podacima Europske komisije prema broju sati likovne kulture i/ili umjetnosti pri dnu europskog prosjeka (prema podacima iz 2012. u odnosu na 280 hrvatskih sati vizualne kulture tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Češka ima 385, Slovenija 637, Portugal 1050, a Finska čak 3306).

Specijalizirane radionice poput onih u programu Dizajnerska početnica stoga su neophodne u promociji svijesti o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju djece i mladih u oblikovanju vlastitog vizualnog okoliša, a širina specijalnosti unutar dizajna kojima se bave članovi HDD-a (od modnog i grafičkog, preko proizvodnog i prostornog pa do novomedijskog dizajna i advertisinga) može poslužiti kao vrijedan izvor za upoznavanje polaznika s različitim aspektima vizualnog izražavanja kojih se hrvatski obrazovni sustav malo ili uopće ne dotiče.