Poziv za oblikovanje slikovnice za djecu – Rođeni za čitanje

35,35,307,317.404236

Ministarstvo kulture objaljuje poziv za dostavu ponuda za oblikovanje slikovnica, u okviru programa Rođeni za čitanje. Pozivaju se hrvatski umjetnici i umjetnice, književnici i književnice, te autorski timovi da predlože cjelovite slikovnice za djecu od šest mjeseci do sedam godina. Ponuda mora biti zaprimljena u urudžbenom zapisniku Naručitelja najkasnije do 15. siječnja 2020. do 12:00 sati.

U okviru provedbe Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom zdravstva planira provedbu programa Rođeni za čitanje na nacionalnoj razini. Programom se predviđa osmišljavanje četiriju slikovnica za svako dijete od rođenja do predškolske dobi. Nacionalna strategija poticanja čitanja dostupna je na sljedećoj poveznici: Nacionalna strategija poticanja čitanja.
Projekt Rođeni za čitanje pokrenut je u Italiji (Nati per leggere) 1999. godine, a u Hrvatskoj je projekt prvi preuzeo Grad Dubrovnik, gdje se provodi od 2008. godine. Program će na nacionalnoj razini promicati čitanje od najranije dobi i baviti se predškolskom djecom kao čitateljima.

Glavni je cilj programa poučiti roditelje o važnosti čitanja naglas djeci od rođenja s namjerom da djeci čitanje prije svega postane užitak. Učestala druženja između velikih i malih koji dijele iskustvo i radost zajedničkog čitanja pomažu djeci shvatiti da su upravo knjige izvor užitka, a istovremeno im se na zabavan način i bez opterećenja pomaže u svladavanju vještine čitanja koja će olakšati sva druga učenja kroz život i učiniti ih uspješnijima.

Tehničke specifikacije
Pozivaju se hrvatski umjetnici i umjetnice, književnici i književnice, te autorski timovi da predlože cjelovite slikovnice za djecu od šest mjeseci do sedam godina.

Predmet nabave podijeljen je u 4 grupe:

 1. Dob od 6 mjeseci do 1,5 godine
  • preporuka je da slikovnica sadrži fotografije lica beba svih rasa/boja kože koja izražavaju različite emocije i raspoloženja
 2. Dob od 1,5 do 3 godine
  • slikovnica može opisivati osnovne radnje koje dijete tijekom dana obavlja te odnose u obitelji i zajednici, igračke, strahove
  • slikovnica mora imati malo teksta, a ilustracija mora dominirati
 3. Dob od 3 do 5 godina
  • tema mogu biti sličnosti i razlike, različitost, tolerancija, zdrava prehrana, svakodnevni život djece i slično
  • poželjno je da slikovnica na kraju ima i nekoliko zadataka primjerenih dobi djeteta kojem je namijenjena koji se odnose na sadržaj slikovnice
 4. Dob od 5 do 7 godina (predškola)
  • sadržaji bi trebali biti vezani uz razvoj logičkog mišljenja
  • teme mogu biti vezane uz očuvanje okoliša, prirode i životinja, kućne ljubimce, važnost bavljenja sportom, obavljanje kućanskih poslova i slično
  • poželjno je da slikovnica na kraju ima i nekoliko zadataka primjerenih dobi djeteta kojoj je namijenjena koji se odnose na sadržaj slikovnice.

Oprema i prezentacija natječajnih radova 
Natječajni rad treba sadržavati:

 • maketu slikovnice (1 primjerak kompletno dizajnirane slikovnice) koja uključuje tekst i ilustracije
 • USB-medij s kompletnom pripremom slikovnice te posebno prikazanim tekstom i ilustracijama
 • tehnički opis slikovnice (planirani parametri: format, vrsta papira, uvez i sl.)
 • kratko tekstualno obrazloženje prijedloga uz naznaku uzrasta za koji je slikovnica namijenjena (do 3000 znakova).

Dostavljene slikovnice NE smiju biti označene imenom autora ili autorskog tima.

Procijenjena vrijednost nabave: 
Procijenjena vrijednost nabave iznosi 45.000,00 kn bez PDV-a po svakoj grupi predmeta nabave.

Kriterij za odabir ponude:
Kriterij za odabir jest ekonomski najpovoljnija ponuda.
Naručitelj će odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija: kvalitete rada i cijene.

Rok za dostavu ponude
Natječajne prijave dostavljaju se u dva primjerka — u fizičkom obliku (maketa slikovnice i ispisani prilozi) te na USB-mediju, na adresu:
Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb,
s napomenom: Natječaj za oblikovanje slikovnica – Rođeni za čitanje, prijava.

Svaki autor/autorski tim može poslati neograničen broj prijava, a svaka se prijava dostavlja zasebno.
Natječajne prijave šalju se poštom ili osobno predaju u urudžbenom uredu Ministarstva kulture u uredovno vrijeme. Prijave pristigle poštom moraju imati poštanski žig, najkasnije s datumom zaključenja natječaja.
Bez obzira na način dostave, ponuda mora biti zaprimljena u urudžbenom zapisniku Naručitelja najkasnije do 15. siječnja 2020. do 12:00 sati.

Izvršenje usluge
Odabrani ponuditelj sklopit će s Naručiteljem Ugovor o izvršenju usluge, kojim će osnovati isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela u korist Naručitelja bez ograničenja s obzirom na vrijeme, prostor i svrhu.
Izvršenje usluge započinje odmah nakon sklapanja ugovora, a završava 30 dana od potpisivanja ugovora.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu poslati upite vezane uz ovaj predmet nabave na adresu elektroničke pošte: maja.zrncic@min-kulture.hr.

Detalji natječaja i cjelokupna dokumentacija za prijavu nalazi na stranici: Ministarstvo kulture RH.