Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe Palače u Zadru

Pozivamo interdisciplinarne timove da prijave interes za sudjelovanje na ograničenom, dvostupanjskom, anonimnom natječaju za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe Palače u Zadru. Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 27.06.2016. godine do 12:00 sati.

Pozivamo interdisciplinarne timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji.

Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje je 27.06.2016.godine do 12:00 sati.

Grad Zadar raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi dvostupanjski Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru

Natječaj se provodi u skladu sa standardima HDD-a te načelima javne nabave, glavom II. Zakona o javnoj nabavi i ostalim njegovim odredbama koje se primjenjuju na natječaj.

Procijenjena vrijednost nabave: iznosi 240.400,00 kn bez PDV-a.

Evidencijski broj nabave: MN 6/16

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, Natječaj započinje objavom na Elektroničkom oglasniku javne nabave gdje zainteresirani trebaju preuzeti natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu interesa.

Na temelju pristiglih prijava interesa, Ocjenjivački sud odabrat će 5 pozvanih timova koji će raditi na projektnom zadatku uz obeštećenje. Dva tima će za rad na Natječaju primiti obeštećenja, a tri tima primit će nagrade.


O Kneževoj palači

Kneževa palača predstavlja monumentalni građevinski sklop koji dominira istočnim dijelom povijesne jezgre Zadra, a u kojem su kroz povijest bile smještene institucije gradske vlasti. Zbog svoje iznimne kulturno povijesne vrijednosti palača je još 1978. uvrštena u registar nepokretnih spomenika RH. Kneževu palaču u Zadru bilježe povijesni izvori još u 13. stoljeću, a u njenim temeljima arheološki istraživački radovi otkrili su dijelove zgrade iz rimskog i kasnoantičkog razdoblja. Prema tim nalazima, prostor današnje Kneževe palače bio je izgrađen i nastanjen još od rimskih vremena. Kneževa palača se prvi put spominje u dokumentu iz 1288. pod nazivom “općinska palača”, iako već 1278. godine postoji spis o iznajmljivanju stana za kneza, a 1283. dovršava se gradnja stambene kuće za kneževe savjetnike.

Nakon drugog svjetskog rata Kneževa palača je dugi niz godina oplemenjivala kulturni život grada Zadra kroz svoje višestruke funkcije kao gradska knjižnica, glazbeno-baletna škola, koncertna dvorana, a u njoj je bio smješten i Radio Zadar, mješoviti zbor Petar Zoranić i djevojački zbor Juraj Baraković.

Za vrijeme Domovinskog rata, godine 1991. Kneževa palača postaje cilj razaračkih granata iz jedne od gradskih vojarni koje su prouzrokovale velika oštećenja i vidno narušile statiku građevine, dovoljno da postane neupotrebljiva. Prva zahtjevna faza poratne obnove (statička i građevinska sanacija) počela je 1999. godine. 2011. godine uz pomoć Grada Zadra i zadarskog Konzervatorskog odjela, Narodni muzej pokrenuo je akciju privremenog osposobljavanja nekoliko dvorana u izložbene svrhe. Postavljena je arhitektonska instalacija zadarskih arhitekata Ive Letilović i Igora Pedišića koja izgleda poput »krletki« koje grade prostor unutar prostora pogodan za izlaganje. Izložbeni pontoni bili su međusobno povezani drvenim pasarelama i tunelima, a uz izložbene dvorane uređena je i jedna prostorija u kojoj se nalazi Pomorska zbirka.

2. listopada 2014. godine započinje provedba projekta “Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače”. Projekt ima za cilj stvaranje novog, prepoznatljivog, integriranog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače.


Projekt “Obnove i turističke valorizacije kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače”

Koordinator projekta Obnove i turističke valorizacije kulturno turističkog kompleksa Kneževe palače u sklopu kojeg se provodi i “Natječaj za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava Kneževe palače u Zadru” je Grad Zadar, a partneri u projektu su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije – ZADRAnova i Sveučilište u Zadru. Provedba projekta, odobrenog za financiranje na natječaju za razvoj poslovne infrastrukture, iz Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., započela je u listopadu 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 37.800.000 kuna, uz 95% sufinanciranja, a projekt će se provoditi 24 mjeseca. Kao cilj projekta definirano je “uspostavljanje prepoznatljivosti novog integriranog kulturno-turističkog proizvoda Zadra kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače”. Projekt treba riješiti dugoročne potrebe grada, županije, te institucija u kulturi i turizmu za prezentacijom kulture na moderan, inovativan i atraktivan način, i time utjecati na povisivanje konkurentnosti novog kulturno turističkog proizvoda, što treba biti direktan poticaj lokalnom poduzetništvu. Rekonstrukcijom Kneževe palače, blok u središtu starog grada treba postati novi društveni, kulturni i turistički centar grada. Cilj je da se u Kneževoj palači održavaju različite manifestacije i aktivnosti ujedinjene jedinstvenom programskom koncepcijom i vizualnom komunikacijom te da njezine sadržaje, u skladu sa zahtjevima projekta, posjeti najmanje 40.000 ljudi godišnje.

S obzirom na dugoročni plan o realizaciji cjelovitog projekta Baštinskog centra — Muzeja dvije palače, koji će osim Kneževe obuhvatiti i Providurovu palaču, upućujemo dizajnere da prilikom rada na prijedlozima vizualnog identiteta Kneževe palače imaju na umu da se radi o prvom od tri planirana vizualna identiteta, uz koji će u budućnosti biti potrebno osmisliti i sestrinski identitet Providurove palače te krovni vizualni identitet “Muzeja dvije palače”. Vizualni identitet Providurove palače i Muzeja dvije palače tražit će se naknadno, u sklopu projekta obnove Providurove palače i nakon definiranja svih postavki potrebnih za cjelovit projektni zadatak dizajna u tom segmentu, no ukoliko to doprinosi razumijevanju ponuđenog rješenja identiteta Kneževe palače, autor / autori mogu u sklopu natječajnog rada naznačiti smjernice za izgradnju budućih odnosa triju identiteta.

Projekt obnove Kneževe palače izravno će doprinijeti:

 • obnovi i turističkoj valorizaciji vrijednog objekta kulturne baštine,
 • osuvremenjivanju prezentacije kulturno povijesne baštine,
 • revitalizaciji prostora povijesne gradske jezgre,
 • jačanju kapaciteta za upravljanje kulturno turističkom destinacijom,
 • razvoju turističkog proizvoda zasnovanog na kulturnim resursima i njegovim uključivanjem u jedinstvenu ponudu destinacije.

Obnovom Kneževe palače Zadru će se napokon “vratiti” oko 2000 četvornih metara atraktivnog kulturnog prostora i sadržaja. U Kneževu će palaču nakon njezina uređenja useliti Muzej grada Zadra što će dovesti do značajnih promjena u Narodnome muzeju. Osim što će obnovom Kneževe palače grad Zadar dobiti kvalitetan muzej, omogućit će se i sasvim drugačije muzejske postave primjerene današnjem vremenu i suvremenim zahtjevima posjetitelja. Kneževa palača u tom bi konceptu djelovala kao “kuća kulture” s više različitih, a komplementarnih sadržaja; od koncertne dvorane, ambijentalnih prostora, multimedijalne dvorane, stalnih i povremenih izložbi do budućeg spoja s Galerijom umjetnina.


Zahtjevi za natjecatelje

Od pozvanih natjecatelja u 2. stupnju Natječaja Ocjenjivački sud će očekivati konceptualno cjelovite i oblikovno skladne prijedloge vizualnog identiteta, signalistike i prostornog postava Kneževe palače u Zadru.


Vizualni identitet

Prilikom osmišljavanja vizualnog identiteta Kneževe palače, natjecatelji će imati na umu ulogu Kneževe palače u razvoju i održavanju zadarske urbane tradicije, doprinos dviju palača kao upravljačkog središta nacionalnom i regionalnom statusu Zadra i posebno, važnost Kneževe palače za kulturni život grada. Prijedlozi vizualne komunikacije trebat će biti razumljivi i prihvatljivi raznorodnoj ciljanoj skupini — raznim uzrastima, domaćim i stranim turistima, lokalnim  posjetiteljima. Namjera je da usvojeni vizualni identitet postane zajednički resurs lokalne zajednice i muzeja i da, putem programa Kneževe palače, djeluje kao generator urbane kulture.


Signalistika

Sustav vizualnog usmjeravanja i označavanja u Kneževoj palači treba biti integralni dio predloženog koncepta sustava vizualne komunikacije te razvijen za interijer. Prilikom osmišljavanja koncepta signalistike treba imati na umu i to da će ona trebati biti nenametljiva u odnosu na drugi informativan i izlagački sadržaj, nuditi praktična rješenja u slučaju jednokratnih ili privremenih događanja, postava i aktivnosti  te biti dvojezična (na hrvatskom i engleskom jeziku).


Prostorni postav

Koncepti i projekti prostornog postava razvijat će se u skladu s muzeološkim smjernicama i arhitektonskim projektom za sve tri etaže objekta. Kod njihovog osmišljavanja, timovi trebaju voditi računa o doživljajnom aspektu u kreiranju suvremene interpretacije prostora i značenja Kneževe palače, o potrebi za suvremenim načinom pripovijedanja u zadanim muzeološkim okvirima te za isticanjem elemenata kontinuiteta i vjerodostojnih veza između povijesnih fragmenata u kojima se Kneževu palaču gradilo, preuređivalo i razaralo.


Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja u prvom stupnju Natječaja

Prilikom izbora pozvanih timova, Ocjenjivački sud vrednovat će:

 • profesionalnost i iskustvo u osmišljavanju i realizaciji složenih projekata s područja vizualnih
 • komunikacija, postava i/ili produkt dizajna,
 • originalnost i komunikativnost radova predstavljenih u portfoliju,
 • razinu upotrebne, tehničke i tehnološke promišljenosti predstavljenih radova,
 • specifično poznavanje bitno za rad na projektu izraženo kroz dosadašnju profesionalnu usmjerenost na temu natječaja u širem ili užem smislu.


Kriteriji za odabir radova u drugom stupnju Natječaja

Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova u drugom stupnju Natječaja, Ocjenjivački sud vrednovat će rješenja koja:

 • uspješno razvijaju komunikativnu i interaktivnu komponentu,
 • teže kreaciji novih odnosa i konteksta, izgradnji originalne vrijednosti,
 • su jasna, jednostavno shvatljiva, logična, profesionalno strukturirana,
 • uspostavljaju vizualnu prepoznatljivost i doprinose prepoznatljivosti ambijenta Kneževe palače
 • su tehnički promišljena, oblikovno artikulirana i praktično izvediva,
 • reinterpretiraju zatečene elemente i kreiranjem novih odnosa potiču na aktivnost (razmišljanje, daljnje istraživanje, uključivanje, učenje…)
 • su odraz promišljenog i argumentiranog korištenja lokalno raspoloživih tehnologija i materijala te tako promoviraju održivost u ekonomskom i ekološkom smislu,
 • pokazuju razumijevanje praktičnih i funkcionalnih potreba prostornog i programskog funkcioniranja Kneževe palače.


Sažetak uvjeta za sudjelovanje

Na natječaju mogu sudjelovati interdisciplinarni kreativni timovi, pri čemu predstavnik tima mora biti dizajner ili arhitekt. Poželjno je da se timovi sastoje od predstavnika produkt dizajnera, grafičkih dizajnera i arhitekata.

Ocjenjivački sud natječaja odabrat će među prijavljenima 5 timova za rad na natječajnom zadatku kojima će se, ukoliko ne osvoje nagradu, isplatiti obeštećenje za rad u iznosu od 8.000 kn bruto.

Natječaj počinje 03.06.2016.godine javnom objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave te objavom poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje na internetskim stranicama HDD-a (www.dizajn.hr) i internetskim stranicama Grada Zadra: www.grad-zadar.hr,  stranicama Narodnog muzeja Zadar: www.nmz.hr, te službenim stranicama projekta http://www.knezeva.hr/. Opći uvjeti natječaja bit će dostupni svima zainteresiranima na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave, a moguće ih je dobiti i putem elektroničke pošte upisom na adresu natjecaji@dizajn.hr.

Natječaj se provodi u skladu sa načelima javne nabave.


Usmeni brifing i rok za prijem rješenja

Odabrani pozvani natjecatelji primit će poziv na usmeni brifing natječaja koji će se održati u Zadru u petak, 08.07.2016.godine Rok za primanje natječajnih radova je 05.09.2016.godine do 12.00 sati. Pozvani natjecatelji će tijekom trajanja natječaja imati mogućnost konzultiranja s članovima Ocjenjivačkog suda i/ili predstavnikom raspisivača zbog postavljanja dodatnih pitanja za vrijeme rada.


Termini i rokovi

03.06.2016.godine (Petak) — Objava poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u konkurenciji pozvanih timova.

21.06.2016.godine (Utorak ) do 15:00 sati — Rok za postavljanje pitanja vezanih uz prijavu interesa za sudjelovanje

27.06.2016. godine (Ponedjeljak) do 12:00 sati — Rok za iskazivanje interesa za sudjelovanje u konkurenciji pozvanih timova.

04.07.2016.godine (Ponedjeljak) — Objava odabira pozvanih timova

08.07.2016.godine (Petak) — Usmeni brifing

02.09.2016.godine (Petak) do 15:00 sati — Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete natječaja

05.09.2016.godine (Ponedjeljak) do 12:00 sati — Rok za primanje natječajnih radova.

09.09.2016. godine (Petak) — Ocjenjivački sud završava s radom


Nagrade

Dodjeljuje se tri novčane nagrade u bruto iznosu od 80.000,00 kn, 40.000,00 kn i 20.000,00 kn. Pozvani autori koji nisu dobitnici nagrade primit će obeštećenje za rad na natječajnim rješenjima predanima u roku za prijem radova, u bruto iznosu od 8.000 kn neovisno o broju prijavljenih radova. Ukupno će biti isplaćeno najviše 2 obeštećenja.

Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada. Izrada Priručnika osnovnih grafičkih standard i izvedbene dokumentacije predmet je ugovora između autora izabranog rada i Rspisivača, koji nakon završenog Natječaja može s pozvanim timovima provesti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sukladno ZJN.


Ocjenjivački sud

1. Iva Letilović, predstavnica Raspisivača
2. Renata Peroš, predstavnica Raspisivača
3. Lana Cavar, predstavnica HDD-a
4. Maroje Mrduljaš, predstavnik HDD-a
5. Koraljka Vlajo, predstavnica HDD-a


Natječajna dokumentacija

Kompletna natječajna dokumentacija bit će dana na raspolaganje pozvanim natjecateljima (interdisciplinarnim timovima) prilikom poziva na brifing u Zadru, a osim već objavljenih uvjeta sudjelovanja, sadržavat će projektni zadatak natječaja, dodatne podloge uz projektni zadatak te prijavnicu za natječajni rad.


KAKO SE PRIJAVITI

Za prijavu u konkurenciju za pozvane timove potrebno je poslati natječajnu prijavu koja se sastoji od:

 1. Elektroničke poruke koja u prilogu treba sadržavati:
 • tekstualni dokument s opisom radnog tima, najviše 1 kartica teksta
 • portfolio s najviše deset relevantnih radova (za cijeli tim) predstavljenih u pdf dokumentu
 • ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim

Rok za primanje elektroničke pošte je 27.6.2016.godine do 12:00 sati.

Elektronička poruka s prijavom šalje se na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom “Kneževa palača Zadar”.

U tekstu poruke navode se ime, adresa i telefonski broj predstavnika tima koji želi sudjelovati na Natječaju.

 1. Ostale dokumentacije, koja treba sadržavati popunjenu i potpisanu prijavnicu (isprintana digitalna prijavnica za tim) i sljedeće:

A/ Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj (Raspisivač) je obvezan isključiti natjecatelje iz postupka javne nabave u sljedećim slučajevima:

 1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

 1. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
 1. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata javni naručitelj može izvršiti provjeru kod nadležnih tijela te će gospodarskog subjekta isključiti ukoliko utvrdi lažnost podataka.

Dokumenti koje natjecatelj mora dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje:

 • Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 1. ove dokumentacije gospodarski subjekt dužan je dostaviti izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.  Obrazac te izjave (Izjava o nekažnjavanju.doc) čini sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje. Izjava ne smije biti starija od tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
 • Za potrebe dokazivanja okolnosti iz članka 2. ove dokumentacije gospodarski subjekt dužan je dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz prethodnog stavka, on može biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti obveznog isključenja utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

B / Dokaz pravne i poslovne sposobnosti, to jest:

Dokumente kojima dokazuju tu pravnu i poslovnu sposobnost natjecatelja (članak 70. Zakona o javnoj nabavi). Natjecatelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave i može se dostaviti u preslici – za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.

C / Dokaz o stručnoj sposobnosti dizajnera – predstavnika tima, to jest:

 • potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (HDD, ULUPUH) ili
 • dokaz o statusu člana samostalnog umjetnika – dizajnera ili
 • kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

ili

Dokaz o stručnoj sposobnosti arhitekta – predstavnika tima, to jest:

 • potvrdu o članstvu u jednoj od strukovnih udruga (UHA, DAZ, isl.) ili
 • dokaz o statusu člana Hrvatske komore arhitekata ili
 • kopiju diplome odgovarajućeg fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu

D / Izjavu o prihvaćanju Općih uvjeta natječaja i nepostojanju sukoba interesa. Obrazac izjave čini sastavni dio ove dokumentacije (Izjava o prihvaćanju općih uvjeta.doc)

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata, javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

Ukoliko je ponuditelj dostavio lažne podatke, naručitelj ga je obvezan isključiti temeljem članka 67. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi.

Natjecatelji koji ne dokažu sposobnost sukladno točkama A, B, C i D, bit će isključeni iz izbora za pozvane timove.

U slučaju zajednice natjecatelja okolnosti iz točaka A-D utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno, pa tražene dokaze mora dostaviti svaki član zajednice natjecatelja.

Prijava za sudjelovanje (popunjena i potpisana prijavnica i potvrde navedene pod točkama A-D) šalje se na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb.

Nepotpune prijave neće se razmatrati, a prijave koje stignu nakon roka za prijavu neće se otvarati i bit će vraćene pošiljatelju.

Rok za prijem prijava je 27.6.2016.godine do 12:00 sati neovisno o načinu dostave.


Postavljanje pitanja

Zainteresirani za sudjelovanje u natječaju mogu slati svoja pitanja na adresu natjecaji@dizajn.hr.

Link za preuzimanje dokumentacije na EOJN

 

 

Natječaj za izradu VI_Objava poziva na internetskim stranicama