Otvoren poziv za prijavu radova na Zgraf 12!

web-vizual-1920x800-privremeno-18a

Zgraf—međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u organizaciji ULUPUH-a objavljuje natječaj za izlaganje na svom 12. izdanju. Rok za prijavu radova je 15. listopada 2016., a 12. izdanje Zgrafa održat će se u Laubi—Kući za ljude i umjetnost od 9. do 24. siječnja 2017.

Zgraf od osnutka 1975. godine okuplja i dovodi u Zagreb dizajnere, teoretičare i kritičare iznimnih inozemnih karijera s namjerom propitivanja temeljnih problema i položaja dizajna u suvremenom društvu kako bi kontinuirano ukazivao na značaj dizajna kao profesije te širokoj publici predstavio najbolje recentne radove iz područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija. Radovi za izlaganje na Glavnoj izložbi Zgrafa 12 prijavljuju se u 2 kategorije—za Reviju i Temu—putem elektroničke prijavnice dostupne na internetskoj stranici ZgrafaRevija je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a Tema međunarodna selektirana problemska izložba definirana sintagmom Društvene reprize. Na oba dijela Glavne izložbe Zgrafa 12 mogu se prijaviti radovi nastali u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Više informacija o uvjetima i načinu prijave, temi i kotizacijama te elektroničke prijavnice možete pronaći na službenoj internetskoj stranici izložbe Zgraf 12.

 

web-vizual-1920x800-privremeno-17-1

 

REVIJA je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Autori i skupine autora radove prijavljuju putem elektroničke prijavnice u kategorijama: vizualni identitet, tiskana sredstva promocije / komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizualnih komunikacija—samostalno, dizajn za film ili elektroničke medije.

 

TEMA je međunarodna selektirana problemska izložba na temu „Društvene reprize” i obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini je uvjet da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu. Detaljnije o temi pročitajte na poveznici “Društvene reprize”.

 

web_foto-uz-poziv-na-sudjelovanje-6

 

Radove, i za Reviju i za Temu, prijavljuje isključivo autor ili skupina autora. Svaki autor ili skupina autora ima pravo prijaviti najviše pet radova. Skupinama autora smatraju se dizajnerski timovi, studija ili agencije. Autori koji djeluju u skupini imaju pravo prijaviti zasebno pet radova ukoliko su stvoreni nezavisno od skupine i nisu potpisani kao rad skupine. Kotizacija za prijavu radova i za Reviju i za Temu iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) te 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Povrat uplaćene kotizacije nije moguć. Radovi za obje izložbe zaprimaju se putem elektroničkih prijavnica za Reviju i Temu do 15. listopada 2016.