Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog dizajnerskog društva

Hrvatsko dizajnersko društvo objavljuje natječaj za primanje novih članova. Pozivamo zainteresirane kandidate koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom za primanje u članstvo da se prijave za jednu od sljedećih kategorija: profesionalci, pripravnici, studenti, emeriti. Rok za prijavu: 30. studeni 2016.

U skladu s Pravilnikom za primanje u članstvo zainteresirani kandidati moraju udovoljavati kriterijima propisanima za svaku od pojedinih kategorija:


Profesionalci

Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije. U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje. Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati profesionalno djelovanje. Uža područja djelovanja članova HDD-a u profesionalnoj kategoriji su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu.

 

Pripravnici

Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

  1. Temeljem prvostupanjske diplome odgovarajućeg fakulteta (popis u Pravilniku). Prijave ne podliježu selekciji.
  2. Temeljem kriterija za vrednovanje odlukom Komisije za primanje novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog iskustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutačno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika jesu: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija.

 

Studenti

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani studenti koji ispune Prijavnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na nekom od sveučilišnih studija u zemlji i inozemstvu. Prijave ne podliježu selekciji.

 

Članom HDD-a mogu postati svi državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj. Članovima mogu postati i osobe koje nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

Kandidati i kandidatkinje koji žele postati članovima HDD-a trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Detaljne upute i kriteriji za primanje u članstvo HDD-a nalaze se u Pravilniku za primanje novih članova.

Dokumentacija za prijavu

Kandidati za učlanjenje u profesionalnu kategoriju dostavljaju:

(1) ispunjenu Prijavnicu
(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice*
(3) potvrdu o uplati kotizacije**
(4) dokumentaciju radova***

Kandidati za učlanjenje u pripravničku kategoriju dostavljaju:

(1) ispunjenu Prijavnicu
(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice*
(3) potvrdu o uplati kotizacije**
(4) dokumentaciju radova ili presliku diplome završene obrazovne institucije****

Kandidati za učlanjenje u studentsku kategoriju dostavljaju:

(1) ispunjenu Prijavnicu (za učlanjenje u ovu kategoriju potrebno je obavezno popuniti prvu stranicu (opći podaci))
(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice*
(3) potvrdu obrazovne ustanove o studentskom statusu

Kandidati za učlanjenje u kategoriju emerita dostavljaju:

(1) ispunjenu Prijavnicu (Osim općih podataka (prva stranica) i obaveznog kratkog životopisa, za učlanjenje u ovu kategoriju potrebno je ispuniti one rubrike koje su relevantne za profesionalnu biografiju)
(2) presliku osobne iskaznice ili putovnice*

*Preslike nije potrebno ovjeravati

**Kotizacija
Sve kandidatkinje i kandidati za primanje u profesionalnu i pripravničku kategoriju moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 150 kn. Kotizacija se može uplatiti na žiro račun HDD-a, IBAN HR0624840081100855084 ili prilikom predaje prijave. Kotizacija se ne vraća.

***Radovi se dokumentiraju u digitalnom obliku (CD-ROM, DVD, USB) ili dostavljaju elektronskim putem. Moguće je priložiti kvalitetan ispis, odnosno original rada ako ispis ne zadovoljava prezentacijsku funkciju. Kandidati koji djeluju na području teorije i kritike dizajna, prilažu i preslike naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te preslike onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.

****Kandidati koji su diplomirali na fakultetima dizajnerskog usmjerenja prilažu presliku diplome, a ostali kandidati za kategoriju pripravnika, prijavi prilažu dokumentaciju radova u digitalnom obliku (CD-ROM, DVD, USB) ili je dostavljaju elektronskim putem. Moguće je priložiti kvalitetan ispis, odnosno original rada ako ispis ne zadovoljava prezentacijsku funkciju. Kandidati koji djeluju na području teorije i kritike dizajna, također mogu biti primljeni u ovu kategoriju ako ne ispunjavaju u potpunosti uvjete za profesionalnu kategoriju. Oni prilažu i preslik naslovne stranice i impresuma stručne publikacije te presliku onih stranica publikacije na kojima su objavljeni radovi kandidata. Kritički tekstovi objavljeni u nestručnim publikacijama ili na internetu prilažu se kao adekvatni ispisi, uz obavezno navođenje imena glavnog urednika ili članova uredništva.


Promjena kategorije

Posebno se pozivaju svi članovi HDD-a čiji se profesionalni status u međuvremenu promijenio da prijave promjenu svoje kategorije i također pripreme dokumentaciju prema gore navedenim uputama odnosno uputama u Pravilniku.


Način i rok prijave:

Prijavu za učlanjenje možete dostaviti osobno ili poštom na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, uz naznaku: “Natječaj za prijem u HDD”. Radno vrijeme Tajništva: radnim danom od 10 do 17 h.

Rok za prijavu: 30. studeni 2016.
(računaju se sve prijave koje stignu do tog datuma)

Komisija za primanje novih članova koju čine: Roberta Bratović, Gordana Golik, Jelenko Hercog, Ana Labudović, Ivana Pavić, Martina Vrdoljak Ranilović, Anamarija Ricov, Davor Šunk, pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HDD. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem e-maila u roku od 30 dana od isteka roka prijave na natječaj.

Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

 

Stupanjem u HDD između ostalog stječe se pravo na:

– smanjenu kotizaciju za sudjelovanje na izložbama hrvatskog dizajna;
– porezne olakšice u skladu sa Zakonom (profesionalci i pripravnici);
– besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU;
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:
– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HDD-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu (iznosi godišnjih članarina: 50 kn (studenti), 250 kn (pripravnici), 500 kn (profesionalci);
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na umanjenu kotizaciju na izložbama u organizaciji HDD-a, umanjenu cijenu godišnjaka i ostalih publikacija u izdanju HDD-a;
– pravo na člansku iskaznicu HDD-a i sve pogodnosti koje ona donosi
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva
– predlagati, birati i biti birani u tijela Društva (profesionalci);