Natječaj za likovno ili grafičko rješenje novog poštanskog žiga Hrvatske pošte

hp

Hrvatska pošta raspisala je natječaj za likovno ili grafičko rješenje otiska poštanskog žiga. Natječaj je otvoren 30. listopada 2017., a krajnji rok za predaju natječajnih radova je 27. studenog 2017. do 16 sati. Svaki natjecatelj može se natjecati s više likovnih/grafičkih prijedloga poštanskog žiga. Nakon izbora vizualnog rješenja za otisak poštanskog žiga (koje je izvorno autorsko djelo) Hrvatska pošta isplatit će pobjedniku nagradu od 5000 kuna.

 

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje će dostaviti dokaz o zadovoljenju jednog od sljedećih uvjeta:

fizičke osobe:

  • potvrda (diploma) o završenom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti, Grafičkoga fakulteta ili Arhitektonskoga fakulteta – Studij dizajna, Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, Odsjeka za dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu, Odsjeka za likovnu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku;
  • ili potvrde o statusu studenta na spomenutim učilištima;
  • ili potvrde o članstvu u stručnoj udruzi – HDLU, ULUPUH, HDD, HZSU i slično; 


    pravne osobe:

  • dokaz o registriranoj djelatnosti grafičkog oblikovanja.

 

Otisak poštanskog žiga može biti okruglog oblika, pravokutnog oblika ili oblika koji predloži autor. Prijedlog rješenja mora sadržavati sljedeće: naziv davatelja poštanskih usluga – Hrvatska pošta, redni broj žiga (od 1 do 9999), obilježje Republike Hrvatske (otisak šahovnice, linije granice RH i sl.), a otisak mora biti crne boje. Također, prijedlog mora sadržavati nadnevak jer se u žigu nalaze pomične brojke kojima se označava dan, mjesec i godina zapisani arapskim brojkama te sat uporabe, tj. vrijeme zaprimanja pošiljke, bez navođenja minuta i sekundi (od 00 do 24).
Izbor likovnog/grafičkog rješenja obavit će Povjerenstvo koje će imenovati Uprava HP – Hrvatske pošte d.d. Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru rješenja i dodjeli nagrade najkasnije do 8. prosinca 2017. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Hrvatske pošte, www.posta.hr, u roku od 14 dana od dana donošenja odluke o izboru rješenja poštanskog žiga.

Svi natjecatelji mogu na adresi elektroničke pošte marketing@posta.hr zatražiti objašnjenje odredaba natječaja, a detaljnije informacije o izdanju mogu se dobiti i telefonski na broju: 01/4806-096 radnim danom od 8 do16 sati.

Pravila Natječaja dostupna su ovdje