Natječaj za dizajn ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje

Kvadra d.o.o. će raspisati, a Hrvatsko dizajnersko društvo će provoditi javno-pozivni NATJEČAJ ZA DIZAJN OJASTUČENOG NAMJEŠTAJA ZA SJEDENJE I SPAVANJE. Početak natječaja bit će objavljen 8.4.2011. s potpunom natječajnom dokumentacijom na www.kvadra.hr i www.perfecta.hr, www.dizajn.hr, te u javnim glasilima.

Pozivamo vas na prijavu u konkurenciju za pozvane autore / timove

Na osnovi tražene dokumentacije, a na temelju priloženih referenci, Ocjenjivački sud će pozvati do pet autora / timova kojima će biti nadoknađen trošak za rad na natječajnim rješenjima ukoliko njihov rad neće biti nagrađen.

Svi ostali autori / timovi pozvani su ravnopravno sudjelovati u Natječaju, koji će početi 8.4.2011.
Svi autori / timovi bit će u prvom krugu žiriranja anonimni pred Ocjenjivačkim sudom Natječaja, bez obzira na to jesu li odabrani kao pozvani autori / timovi ili prijavljeni kao natjecatelji nakon javnog raspisa Natječaja.
Svi autori / timovi ravnopravno će se natjecati za nagrade.

Za prijavu u konkurenciju za pozvane autore / timove, potrebno je poslati svoje reference i opis radnog tima te portfolio od najviše pet relevantnih radova koji su nastali u zadnjih 5 godina.

Prijavu pošaljite do 31.3.2011. na adresu natjecaji@dizajn.hr, s naslovom ‘Kvadra – izbor pozvanih’. U sadržaju elektronske pošte navedite ime, adresu i telefonski broj autora, odnosno predstavnika kreativnog tima koji želi sudjelovati u Natječaju. Radove treba pripremiti u jednom pdf dokumentu, ne većem od 3 MB. Radovi koji neće biti pripremljeni na traženi način, neće se uzeti u obzir prilikom izbora.

Tijek natječaja

Ocjenjivački će sud do 6.4.2011. izabrati 3 do 5 kreativnih timova koji će, u slučaju da njihova idejna rješenja neće biti nagrađena, dobiti obeštećenje u iznosu od 7.000 kn neto te naknadu troškova puta na usmeni brifing 18.4.2011. na mjestu koje će biti pravodobno najavljeno.

Datum početka natječaja je 8.4.2011., kada će na internetskim stranicama Kvadre d.o.o., www.kvadra.hr i www.perfecta.hr, i stranicama HDD-a, www.dizajn.hr, te u javnim glasilima biti objavljena potpuna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Prijavnica, Projektni zadatak Natječaja i dodatni dokumenti uz Projektni zadatak Natječaja – Projektni zadatak Kvadra d.o.o. izrađen na temelju razvojnog i marketinškog plana Kvadra d.o.o.).

Usmeni će se brifing održati 18.4.2011. na mjestu koje će biti pravodobno najavljeno. Nakon usmenog brifinga autori / timovi pristupaju izradi rješenja.

Rok za predaju natječajnih radova je 31.5.2011. Ocjenjivački će sud pozvati autore / timove koji će prezentirati idejna rješenja pred Ocjenjivačkim sudom 9.6.2011.

Ocjenjivački sud završit će s radom do 17.6.2011. Rezultati natječaja bit će objavljeni i dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom, najkasnije osam dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova bit će objavljena na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr, i stranicama Kvadre d.o.o., www.kvadra.hr i www.perfecta.hr.

Nagrade

Dodjeljuje se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 85.000,00 kn neto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 50.000,00 kn
2. nagrada 25.000,00 kn
3. nagrada 10.000,00 kn

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini 5 članova, a sastavljen je od tri člana koje je izabralo Hrvatsko dizajnersko društvo i dva člana koja je izabrala Kvadra d.o.o.:

1. Gordana Golik, magistrica produkt dizajna, HDD
2. Davor Husnjak, magistar produkt dizajna, HDD
3. Romina Radović, magistrica produkt dizajna, HDD
4. Tomislav Knezović, direktor Kvadra d.o.o.
5. Sanja Knezović, d.i.a., Kvadra d.o.o.

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

O temi i cilju natječaja

Kvadra d.o.o. raspisat će javno-pozivni Natječaj u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom, kako bi osigurala profesionalni kriterij u izboru stručno projektiranog ojastučenog namještaja za sjedenje i spavanje.

Raspisivač želi funkcionalni, inovativni i moderni dizajn ojastučenog namještaja. Vizualna i osjetilna percepcija takvog namještaja mora biti privlačna i ugodna budućim kupcima, a moderno i interesantno oblikovanje treba doprinjeti izgradnji prepoznatljivog branda koji će se jasno razlikovati od drugih proizvođača ojastučenog namještaja.

Prilikom osmišljavanja rješenja treba imati na umu dvije funkcije: sjedenje i spavanje. Rješenja trebaju zadovoljiti i konstruktivne, tehnološko-ekonomske, estetske, kao i antropometrijsko-ergonomske i fiziološko-higijenske zahtjeve. Uz to, trebaju biti estetski promišljena te ekološki podobna.
Konstruktivni zahtjevi koja rješenja trebaju zadovoljiti su rasklopivost, čvrstoća i trajnost te pouzdanost u primjeni. Poštovanje tehnoloških zahtjeva odnosi se na projektiranje u skladu s vrstom proizvodnje i tehnološkim mogućnostima proizvođača, uz pažnju u smislu ekonomičnosti proizvoda.
Prilikom vrednovanja rješenja, Ocjenjivački sud dat će prednost profesionalnim idejnim rješenjima koja zadovoljavaju sve navedene zahtjeve dobivenim na temelju razumijevanja natječajnih podloga i samostalnog istraživanja i promišljanja teme Natječaja.

Potpuna natječajna dokumentacija bit će na raspolaganju svim natjecateljima od datuma javnog raspisa Natječaja, 8.4.2011., a uključivat će sljedeće dokumente u digitalnom obliku:

Obvezujuća dokumentacija:
1. Opći uvjeti Natječaja
2. Prijavnica
3. Projektni zadatak Natječaja

Podloga uz projektni zadatak:
4. Preporučena literarura i norme

Napomena
S obzirom na to da sudjelovanjem u Natječaju natjecatelji pristaju na ‘Opće uvjete’ Natječaja, ako se prije odluke o kandidiranju u pozivni dio Natječaja žele upoznati s detaljima natječajne procedure, mogu zatražiti radnu verziju ‘Općih uvjeta’ putem elektronske pošte na adresi natjecaji@dizajn.hr.