Natječaj HZSU-a za prijem novih članova

Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika raspisala je natječaj za prijem novih članova u HZSU i priznavanje prava na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske. Zahtjevi za priznavanje prava na uplatu doprinosa dostavljaju se u HZSU do 15. ožujka. Zahtjev za izdavanje potvrde HDD-a o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija možete dostaviti u HDD najkasnije do 10. ožujka.

U skladu s raspisanim pozivom i Pravilnikom o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske uz zahtjev za priznavanje prava, između ostaloga, prilaže se i potvrda umjetničke strukovne udruge (iz čl. 10. točke 3. Pravilnika) primarnog područja umjetničkog stvaralaštva podnositelja zahtjeva o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija iz IV. dijela Pravilnika, u kojoj je po godinama navedeno i zbrojeno profesionalno umjetničko javno djelovanje posljednjih pet kalendarskih godina (2016. – 2020.).

Molimo sve umjetnike koji će ove godine podnositi zahtjeve HZSU-u, a koji će od HDD-a tražiti potvrdu o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija, da zahtjev za izdavanje potvrde dostave najkasnije do 10. ožujka na adresu: hdd@dizajn.hr.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjenim brojčanim kriterijima molimo vas da dostavite mapu s uvidom u cjelokupnu dokumentaciju radova ili izložbi nastalih u pet posljednjih kalendarskih godina (pdf dokument) te popis realiziranih projekata prema kriteriju pojedine sekcije (po mogućnosti word dokument).

Kandidati prema uvjetima Pravilnika moraju ispuniti samo jedan od kriterija ( a, b, c, ili d…) u cijelosti, u posljednjih 5 kalendarskih godina. Za pripremu mape molimo vas detaljno pročitajte uvjete iz Pravilnika za pojedinu sekciju na linku:

http://hr.hzsu.hr/Struktura-WEB-a/Glavna-navigacija/Pravilnik

 

Napomena: samo članovima HDD-a s uredno podmirenom članarinom do 2021. godine izdavanje potvrde se ne naplaćuje.