Javni poziv za kustosku koncepciju hrvatskog izložbenog nastupa na XXI. Milanskom trijenalu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za kustosku koncepciju hrvatskog izložbenog nastupa na XXI. međunarodnoj izložbi Milanski trijenale − La Triennale di Milano, pod nazivom „21. stoljeće. Dizajn poslije dizajna“. Nacionalni izložbeni nastup, koji organiziraju Ministarstvo kulture Republike Hrvatske te Hrvatsko dizajnersko društvo, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i Zajednica za industrijski dizajn Hrvatske gospodarske komore, održat će se na jednoj od lokacija Trijenala u trajanju od 2. travnja do 12. rujna 2016.

Manifestacija Milanski trijenale utemeljena je u Monzi još 1923. godine, a od 1933. održava se u Milanu. Usmjerena je na propitivanje kreativnih i inovativnih praksi unutar područja dizajna, a naglasak u svom sljedećem izdanju stavlja na njegovu istraživačku i edukativnu ulogu u globalnom svijetu novih komunikacijskih tehnologija i novih ekonomskih modela. Trijenale potiče interdisciplinarni pristup temi, traži mjesta dodira dizajna i arhitekture, umjetnosti i tehnologije, znanosti i obrazovanja te omogućuje izravnu interakciju izlagača i posjetitelja.

Na mrežnim stranicama Milanskog trijenala nalazi se tematski tekst koji definira okvir izložbe: http://21triennale.org/en/xxi-triennale-international-exhibition-2016/concept.

Kustos/kustosica hrvatskog nastupa na Milanskom trijenalu odbire se na osnovi Javnog poziva. O njegovom izboru odlučivat će Ocjenjivački sud sastavljen od predstavnika Hrvatskog dizajnerskog društva, Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zajednice za industrijski dizajn Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva kulture RH. Sadržaj kustoske koncepcije odredit će u konačnici troškovnik nastupa na XXI. međunarodnoj izložbi Milanski trijenale 2016.

XXI. Milanski trijenale održavat će se od 2. 4. do 12. 9. 2016. na lokaciji Palazzo dell’Arte te brojnim drugim prostorima predviđenima za događanja u sklopu manifestacije: Fabbrica del Vapore, Hangar Bicocca, MUDUEC − Museo delle Culture, Museo Diocesano, Palazzo della Permanente, Spazio Ansaldo, Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Politecnico di Milano, Sveučilište IULM i Villa Reale u Monzi.

11 Trijenale u Milanu, 1957. / Palazzo dell'Arte

11 Trijenale u Milanu, 1957. / Palazzo dell’Arte

Upravno i izvršno tijelo Milanskog trijenala čine ugledne osobe iz područja dizajna, arhitekture, umjetnosti i kulture. Više informacija moguće je pronaći na linku:

http://21triennale.org//press-img/pdf/XX1T_21st_century_design_after_design.pdf.

Podaci o mjestu i prostoru namijenjenima postavljanju izložbe kao i detaljan tehnički opis izložbenog prostora bit će dostupni naknadno.

 

Osnovni uvjeti kandidature

– Kandidati moraju posjedovati iskustvo i stručnost u području suvremene dizajnerske prakse te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja.

– Kandidati trebaju dobro poznavati engleski jezik.

– Kandidature se ističu isključivo u vlastito ime ili u ime tima.

– Kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije izložbe u kojem je nužno objašnjena njegova povezanost s tematskim okvirom Trijenala.


Dokumentacija potrebna za kandidaturu

– životopis/životopisi prijavitelja

– opis prijedloga koji sadrži tekstualnu i vizualnu dokumentaciju koncepcije:

a) opis koncepta

b) odnos predloženog koncepta i teme Milanskog trijenala

c) suglasnost o sudjelovanju svih uključenih autora projekta (ako koncepcija obuhvaća više autora)

d) osnovni tehnički parametri (multimedija, instalacija, postav izložbe, transport)

e) vizualna dokumentacija koncepcije

f) procjena produkcijskih troškova nastupa prema sljedećim stavkama:

−   autorski honorari
−   troškovi kustosa/kustosice ili kustoskog tima i suradnika (putni troškovi, smještaj, telefoni i sl.)
−   troškovi produkcije
−   ekspertne usluge (informatika, multimedija)
−   transport, montaža, demontaža
−   tiskani materijali

Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno Ministarstvu kulture Republike Hrvatske (Runjaninova 2, 10 000 Zagreb). Ako se šalju preporučenom poštom, kandidati su o predanoj kandidaturi obvezni obavijestiti Ministarstvo kulture Republike Hrvatske putem elektroničke pošte: iva.mostarcic@min-kulture.hr

Kandidature s nepotpunom dokumentacijom kao i one koje ne stignu do navedenog roka neće biti razmatrane.

 

I. Bijenale u Monzi, 1923.

I. Bijenale u Monzi, 1923.

 

Plan aktivnosti

Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH i na mrežnim stranicama HDD-a (www.dizajn.hr), ULUPUH-a (www.ulupuh.hr) i HGK (www.hgk.hr). Rok za primanje kandidature je 11.1.2016.

Objava rezultata: 18.1.2016. na mrežnim stranicama Ministarstva kulture Republike Hrvatske (www.min-kulture.hr) i na mrežnim stranicama: www.dizajn.hr, www.ulupuh.hr, www.hgk.hr.

 

20 Trijenale u Milanu 2001-2004

20 Trijenale u Milanu 2001-2004

 

Ocjenjivački sud i donošenje odluka

O kandidaturi za kustosku koncepciju (kustosa/kustosicu ili kustoski tim) hrvatskog nastupa na XXI. Milanskom trijenalu 2016. odlučit će, vrednovanjem cjelovite prijavljene kandidature, Ocjenjivački sud u sastavu:

Ivana Fabrio

Goroslav Keller

Ada Kezić

Nevena Tudor Perković

Koraljka Vlajo