Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima – članovima HDD-a

mink poziv

Ministarstvo kulture je objavilo Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore svojim članovima i članicama, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti. Rok za slanje vaših zahtjeva je 24. svibnja 2020 do ponoći.

Predmet javnog poziva

I

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice za isplatu jednokratne potpore svojim članovima, nezavisnim profesionalcima u području kulture i umjetnosti, koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje umjetničke djelatnosti.


Korisnici potpore i osnovni kriteriji

II

Na temelju podataka i prijedloga strukovnih udruga, Ministarstvo kulture je razradilo model potpore koji će se realizirati tijekom svibnja 2020. godine u formi jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi i umjetnosti koji su članovi umjetničkih strukovnih udruga, nemaju reguliran status, nisu u registru poreznih obveznika, ne uplaćuju samostalno doprinose ili nisu stekli pravo na uplatu doprinosa iz sredstava državnog proračuna.

III

Potpore članovima strukovnih udruga dodjeljuju se za glazbeno, audiovizualno, vizualno, književno i scensko umjetničko područje. Sredstva će se doznačiti umjetničkim strukovnim udrugama na osnovi podnesene prijavnice koja treba sadržavati broj i podatke umjetnika, članova umjetničkih strukovnih udruga, koji ispunjavaju uvjete i kriterije za dobivanje jednokratne potpore.

 

IV
Kriteriji za dodjelu jednokratne potpore

Sredstva će se realizirati putem strukovnih udruga i to na osnovu sljedećih kriterija:

Osnovni kriteriji

 • članstvo u strukovnoj udruzi, započeto najkasnije do 1. ožujka 2020. godine
 • član se bavi umjetničkom djelatnošću najmanje 2 godine
 • član može dokazati prekid umjetničkih aktivnosti uslijed epidemije koronavirusa
 • član nije prethodno ostvario pomoć kroz mjere Vlade RH, kao niti Ministarstva kulture
 • član nije stalno zaposlen, redovni student ili umirovljenik
 • član je ostvario ukupne prihode temeljem umjetničke djelatnosti u 2019. godini u iznosu većem od 1.625 kn
 • član nije u 2019. godini ostvario ukupan dohodak veći od 200.000 kn

Stručni  kriteriji za dobivanje jednokratne potpore

Član treba dokazati da je u 2018. i 2019. godini javno predstavio odnosno producirao i plasirao na tržište najmanje dva nova umjetnička rada ili dva idejna arhitektonska rješenja ili dva autorska teksta za kustose, kritičare, teoretičare likovnih i vizualnih umjetnosti  (putem izložbi, festivala, predstavljanja u javnom prostoru, publikacije web stranice, galerijske prodaje, dućanske prodaje, web prodaja i sl.) putem izjave ili kataloga ili autorskog ugovora i dokaza o prihodima.

Obavezni prilozi uz prijavu su:

 • ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore nezavisnim profesionalcima u kulturi / obrazac zahtjeva nalazi se na linku
 • izjava o visini ukupnog prihoda od obavljanja umjetničke djelatnosti te ukupnog dohotka u 2019. godini (sastavni dio online obrasca Zahtjeva)
 • vlastoručno potpisana izjava o realiziranim umjetničkim radovima u 2018. i 2019. kojom dokazuju umjetničko djelovanje ili drugi dokaz o realiziranim umjetničkim radovima (kopije autorskih ugovora ili potvrde HDD-a o realiziranim umjetničkim radovima ili pdf file kataloga i sl. (sastavni dio online obrasca Zahtjeva)
 • dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti: vlastoručno potpisana izjava pod krivičnom odgovornošću o nemogućnosti umjetničkog djelovanja uzrokovanih koronavirusom ili raskid autorskog ugovora za umjetnički projekt s klijentom zbog epidemije uzrokovane koronavirusom / izjava/potvrda naručitelja o istome (sastavni dio online obrasca Zahtjeva)


NAČIN PRIJAVE

V
Pravo na isplatu jednokratne potpore članovima HDD-a  ostvaruje se na temelju ispunjenog propisanog obrasca zahtjeva koji podnositelj zahtjeva s priloženom dokumentacijom predaje umjetničkoj strukovnoj udruzi čiji je član. Ukoliko je podnositelj zahtjeva član više strukovnih udruga, zahtjev može predati samo jednoj udruzi.

Molimo vas da ispunite online obrazac koji se nalazi na linku, a isprintani i potpisani primjerak obrasca obavezno dostavite u Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, Zagreb, do 24.5.2020. do ponoći. 


VI

Zahtjevom za dodjelu jednokratne potpore utvrđuju se osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status, prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti, ukupan dohodak te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti, kao i stručni kriteriji koji obuhvaćaju specifičnosti svakog pojedinog područja umjetničkog stvaralaštva, a kojim članovi dokazuju da profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost.

VII

Pristigle zahtjeve razmatraju i vrednuju nadležne strukovne udruge.

VIII

Udruge će svojim članovima koji ispunjavaju uvjete Poziva, o čemu će odlučiti u tu svrhu formirano Povjerenstvo HDD-a, isplatiti jednokratnu potporu (sukladno mišljenju Ministarstva financija). HDD će na svojim mrežnim stranicama objaviti popis članova s iznosom potpore koju su ostvarili putem ovog Javnog poziva.


IX

Iznosi pojedinačnih potpora ovisit će o ukupnom broju članova svih udruga koji će ispuniti uvjete za stjecanje jednokratne potpore, kao i o njihovom iskazanom prihodu ostvarenom od umjetničke djelatnosti u 2019. godini, pri čemu će viši iznos jednokratne potpore biti dodijeljen za prihod u 2019. godini iznad 19.500 kn, a niži za prihod ispod tog iznosa.

Rok za prijavu

Rok za slanje vaših zahtjeva je  24. svibnja 2020 do ponoći.

 

Tekst Javnog poziva koji je objavilo Ministarstvo kulture možete naći na linku.

 

Obavještavamo članove da potpirane prijave mogu predati u HDD i u ponedjeljak 25.5.