Javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu. Pozivamo zainteresirane dizajnere da preuzmu natječajnu dokumentaciju i prisustvuju virtualnom informativnom sastanku u petak 21.5.2021. u 14 sati. Ukupni nagradni fond je 40.000 kn, a rok za primanje natječajnih radova je 30. lipnja 2021. do 17 sati.

Natječajna dokumentacija:

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_uvjeti.pdf

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_zadatak.pdf

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_prijavnica.doc

 

Iz projektnog zadatka natječaja

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, kao jedan od najstarijih fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, prošle je godine obilježio iznimnu obljetnicu, 120 godina kontinuiranog izvođenja visokog obrazovanja u polju šumarstva, podržanog znanstvenoistraživačkim radom zavidne razine, stručnim aktivnostima i transferom tehnologije usmjerenim na dobrobit i prosperitet šumarske i drvnotehnološke struke.

1

Od 1919. godine visoko obrazovanje u području šumarstva razvija se u okviru Poljoprivredno-šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u okviru kojeg se započinje razvijati i visoko obrazovanje u području drvne tehnologije, tako da se od 1948. godine nastava izvodi u dva obrazovna programa, a to su: šumsko-uzgojni (biološki smjer) i šumsko-industrijski (tehnički smjer).

S obzirom na navedenu podjelu prošle je godine obilježena i 70. obljetnica kontinuiranog izvođenja studijskih programa u području drvne tehnologije u okviru Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Visoko obrazovanje u području šumarstva i drvne tehnologije od 1960. godine započinje se razvijati u okviru samostalnog Šumarskog fakulteta u sastavu Sveučilišta u Zagrebu.

Od tada pa do danas Šumarski je fakultet u stalnom usponu: unaprjeđuje nastavni i istraživački rad, usavršava studijske programe, povećava ljudske i materijalne kapacitete, publicira vrijedne knjige, znanstvene i stručne radove, proširuje međunarodnu suradnju, intenzivno surađuje s gospodarstvom, javnim sektorom i sa svim relevantnim institucijama i pojedincima te daje nemjerljiv doprinos razvoju šumarske i drvnotehnološke struke kao respektabilnih dionika hrvatskoga gospodarstva.

S obzirom na raspon aktivnosti fakulteta te na današnje doba odgovornosti prema prirodnom okolišu, ekološke osviještenosti kao i svijesti o važnosti očuvanja šuma, razvoj šumarstva i drvnotehničke struke u skladu s najsuvremenijim stručnim i etičkim načelima je jedan od akademskih ali i gospodarskih prioriteta Hrvatske. Stoga je formiranje vizualnog identiteta Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije zadatak koji nadilazi važnost prepoznatljivosti unutar akademske i znanstvene zajednice, jer fakultet svojom djelatnošću i suradnjom s gospodarstvom i javnim sektorom oplemenjuje teoriju u praksi, i time pridonosi razvoju zajednice u cjelini.

Početkom ove godine Šumarski fakultet mijenja ime te postaje Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. Fakultet čine dva odsjeka, 11 zavoda i 20 laboratorija koji su temeljne jedinice znanstvenog, nastavnog i stručnog djelovanja.

Šumarski odsjek je nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna jedinica Fakulteta u kojoj su objedinjeni zavodi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanosti u znanstvenom polju šumarstva. Preddiplomski i diplomski studiji Šumarstva te Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša koji se provode na Šumarskom odsjeku jedini su takovi studiji organizirani na visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj, a za obrazovanje stručnjaka iz područja šumarskih znanosti.

Na Šumarskom odsjeku djeluju Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Zavod za izmjeru i uređivanje šuma, Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Zavod za nastavno-pokusne šumske objekte. Unutar zavoda djeluju njima pripadajući laboratoriji i nastavno­pokusni šumski objekti.

Drvnotehnološki odsjek je nastavna, znanstvenoistraživačka i stručna jedinica Fakulteta u kojoj su objedinjeni zavodi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanosti u znanstvenom polju drvne tehnologije.

Drvnotehnološki odsjek utemeljen je 1948. od kada osigurava obrazovanje stručnog kadra potrebnog za razvoj prerade drva i proizvodnje namještaja u Republici Hrvatskoj.  Na Drvnotehnološkom odsjeku djeluju Zavod za znanost o drvu, Zavod za tehnologije materijala, Zavod za organizaciju proizvodnje, Zavod za procesne tehnike, Zavod za namještaj i drvne proizvode. Unutar zavoda djeluju njima pripadajući laboratoriji i nastavno-pokusni drvnotehnološki objekti.

5

Fakultet se želi razvijati kao znanstveno istraživačka institucija kojemu su znanstveno istraživački i stručni rad te nastavna djelatnost usklađene sa svim razinama strateškog planiranja, počevši od razvojnih planova lokalnih i regionalnih uprava i samouprava, ključnih prioriteta u razvoju Republike Hrvatske, pa sve do razvojnih smjernica Europske unije.

Vizualni identitet stoga treba uključiti varijante na engleskom jeziku, kao i obuhvatiti raspon shematskkih primjera apliciranja od fakultetskih publikacija do osnovnog označavanja u prostoru.

 

TEMA I CILJ NATJEČAJA

Raspisivač ovim natječajem želi dobiti prepoznatljivo vizualno oblikovanje svojeg novog vizualnog i komunikacijskog elementa.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet, imajući u vidu elemente nasljeđa kao i željeni razvoj Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije kao progresivne akademske institucije sa znanstvenim, javnim i gospodarskim utjecajem koji nadilazi uobičajene okvire.

Vizualni identitet Fakulteta se manifestira kroz oblikovanje grafičkih standarda apliciranih na seriju promotivnih i edukacijskih proizvoda kao što su plakati, letci, udžbenici, radne bilježnice i slično.

Puni naziv Fakulteta je:

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

University of Zagreb Faculty of Forestry and Wood Technology

 

Informativni sastanak (usmeni brifing)


Usmeni brifing se organizira u cilju bolje informiranosti natjecatelja o natječajnom zadatku i pruža priliku zainteresiranim natjecateljima za postavljanje dodatnih pitanja predstavnicima Raspisivača i članovima Ocjenjivačkog suda.

Usmeni brifing će se održati putem ZOOM aplikacije u petak 21.5.2021. s početkom u 14 sati, a sudjelovanje na usmenom brifingu nije obavezno.

Svi zainteresirani natjecatelji koji žele sudjelovati na usmenom brifingu moraju obavezno najaviti svoje sudjelovanje putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr najkasnije do 20.5.2021. do 20 sati. Poruku je potrebno nasloviti „Natječaj FŠDT_najava sudjelovanja“. Svi prijavljeni sudionici usmenog brifinga dobit će prije održavanja brifinga poziv te potrebne podatke pomoću kojih će pristupiti online usmenom brifingu.

Natjecatelji koji neće moći prisustvovati usmenom brifingu mogu svoja pitanja unaprijed uputiti putem adrese natjecaji@dizajn.hr. Poruku je potrebno nasloviti „Pitanja – Natječaj FŠDT“ najkasnije do roka za najavu sudjelovanja. Na pitanja pristigla elektroničkom poštom prije informativnog sastanka, koja bi mogla biti zanimljiva širem krugu natjecatelja, odgovorit će se na sastanku, a odgovori na njih bit će objavljeni i na www.dizajn.hr. Pri tome neće biti objavljeno ime natjecatelja koji su postavili pitanje. Odgovori na pitanja koji su već dani u objavljenoj natječajnoj dokumentaciji bit će poslani elektroničkom poštom samo natjecateljima koji su ih postavili.

 

Postavljanje pitanja

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete je 25.6.2021.

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.


Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini pet članova:

  1. Vanja Blumenšajn, vrlo kreativni direktor, Señor (HDD)
  2. Mirna Ptiček, art direktorica i dizajnerica (HDD)
  3. doc. dr. sc. Danijela Domljan, produkt dizajnerica (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije; HDD)
  4. doc. dr. sc. Stjepan Mikac, predstavnik Raspisivača
  5. izv. prof. dr.sc. Vjekoslav Živković, predstavnik Raspisivača.

 

Nagrade

Dodjeljuju se tri novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 40.000 kn (bruto), a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada: 20.000,00 kn

2. nagrada: 13.000,00 kn

3. nagrada: 7.000,00 kn

 

Kriteriji za odabir rješenja


— komunikativnost rješenja s obzirom na željeni razvoj programa institucije i nasljeđa lokacije

Dobro komunicirati sa svim relevantnim skupinama korisnika

Podržavati proces šireg traženja i usklađivanja suvremenog
programa i vizije Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije te njegovim naslanjanjem na vlastitu baštinu.

— primjenjivost i izvedivost

Primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe.

— inovativnost rješenja

Konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju proizaći iz zadanih okolnosti upotrebe i kreativno nadilazeći odgovor na njih.

 

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajni rad sastoji se od:

— printane prezentacije natječajnog rada (nekaširane, neuvezene stranice položenog A3 formata) do 20 listova

— digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične printanom radu, u PDF formatu, opsega do 20 stranica. Prezentacija se može dostaviti snimljena na USB mediju ili CD/DVD ili se može uploadati na server (Dropbox, Google Drive ili sl.) ili poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (WeTransfer i sl.), a link na prezentaciju treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva koncepta rada iz prijavnice. (Napominjemo da je digitalnu prezentaciju neophodno dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije, u smislu čitkosti sitnih opisa). Natjecatelji mogu, ako smatraju potrebnim, uz prezentaciju dostaviti i dodatni materijal (film, identitetska animacija i sl.).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom. Provoditelj natječaja jamči za anonimnost prezentacija poslanih putem servera ili servisa za slanje velikih datoteka.

Natjecatelji uz natječajni rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije (Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_prijavnica.doc). Prijavnica se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaje uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj — FŠDT”.

Rok za primanje natječajnih radova je 30.6.2021. do 18 sati. Radovi koji stignu nakon isteka roka za primanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja bit će vraćeni pošiljatelju.

Kreativni timovi moraju imenovati voditelja/predstavnika tima koji ima pravo sudjelovanja i koji će biti odgovoran za Natječajni rad.


Sadržaj natječajnog rada

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja vizualnog identiteta Raspisivača u printanom i digitalnom obliku.

Prezentacija idejnog rješenja treba sadržavati vizualizacije svih relevantnih elemenata sustava predstavljenih u karakterističnim odnosima i primjere karakteristične primjene, te na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta.

Uz vizualnu prezentaciju obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje predloženog koncepta.

Prezentacija u oba oblika, fizičkom (printanom) i digitalnom, treba sadržavati:

— tekstualno obrazloženje grafičke ideje i koncepta za vizualni identitet

Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim.

— idejno rješenje vizualnog identiteta

prikaz sustava boja i tipografskih pisama

prikaz karakterističnih odnosa osnovnih elemenata vizualnog identiteta

prikaz odnosa vizualnih karakteristika osnovnih elemenata predloženih za izgradnju novog identiteta

prikaz odnosa s krovnim identitetom Sveučilišta u Zagrebu

(varijacijama znaka u odnosu na veličinu i tehniku apliciranja, sustava boja u odnosu na mjesto i način izrade, sustava tipografija u osnovnim načinima korištenja)

— prikaz primjera primjene vizualnog identiteta – odnosa načina slaganja i korištenja elemenata u sustavu osnovnih aplikacija

(najmanje 6, a najviše 10 primjera relevantnih za predloženi koncept, koji obavezno uključuju primjenu na memorandumu, plakatu, Internet stranici, Facebook/Twitter profilu i naslovnici udžbenika ili zbornika te primjenu na objekt ili zgradu).

— opis rješavanja i izvođenja posebnih motiva, u slučaju uvođenja ilustracije ili fotografije za predstavljanje tema u promociji i edukaciji

(ako je potrebno kao element cjelovitog predloženog rješenja – nije zahtjev raspisivača)

— razraditi odnos prezentiranja biološkog u odnosu na industrijski odnosno nastavnog u odnosu na istraživački sadržaj

(pokazati kako rad rješava distinkciju u karakteru i namjeni sadržaja)

Oblici pojavljivanja

Prilikom projektiranja vizualnog identiteta Raspisivača potrebno je obavezno dizajnirati ravnopravne, alternativne oblike pojavljivanja:

Nacionalni: Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Internationalni: Faculty of Forestry and Wood Technology

 

Rokovi i termini

Početak natječaja: 17.5.2021.

Najava sudjelovanja na usmenom brifingu: 20.5.2021. do 20 sati

Usmeni brifing: 21.5.2021. u 14 sati

Rok za postavljanje pitanja vezanih uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja: 25.6.2021.

Rok za prijem natječajnih radova: 30.6.2021. do 18 sati.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do: 7.7.2021

Objava rezultata natječaja najkasnije do: 9.7.2021.

 

Kompletnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_uvjeti.pdf

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_zadatak.pdf

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije_prijavnica.doc

 

Dodatni materijali:

Snimku usmenog brifinga održanog 21.5. (pitanja i odgovori) možete naći na linku.

Vizualni identitet Sveučilišta u Zagrebu možete naći na linku.

Ddetaljni opisi i galerije fotografija svih objekata FŠDT možete naći na linku.