Dizajn projekt: VIII MEDITERANSKE IGRE, SPLIT 1979. (5. 2. – 23. 2. 2013.)

U utorak 5. 2. 2013. u 19 sati u HDD galeriji otvara se izložba dizajnerskog projekta VIII MEDITERANSKIH IGARA, SPLIT 1979. Izložba se fokusira na jedan od najambicioznijih i najkompleksnijih dizajnerskih zahvata svog vremena – dizajn vizualnog identiteta međunarodne sportske manifestacije VIII mediteranskih igara.

Održane u Splitu 1979. godine, VIII mediteranske igre trajno su i radikalno promijenile sliku tog grada i njegove okolice kroz niz zahvata od kojih su dakako najveći bili oni arhitektonski i prometni, a uključivali su dogradnju zračne luke u Kaštelima, tunel kroz Marjan, novi stadion Poljud, sportski centar Gripe, kompleks bazena, adaptaciju nekoliko kulturnih i medijskih objekata, kao i disperziju na Trogir, Makarsku, Omiš, Zadar, Šibenik, Sinj, Stobreč, Supetar i Hvar.

PREVIEW 179 cm (2)

Takav kontekst događanja od opće društvene važnosti poslužio je kao izuzetna podloga za ambicije onoga što će postati projektom vizualnog identiteta Mediteranskih igara u Splitu 1979. rađenim sa sasvim jasnom namjerom da trajno promijeni standarde i prioritete grafičkog dizajna u Hrvatskoj, Jugoslaviji, pa i šire. Osnova i polazište projekta bio je novi znak Igara, dizajnera Borisa Ljubičića, koji se izravno oslanjao na reinterpretaciju znaka Olimpijskih igara (Pierre de Coubertin, 1912.). Iz njegovih elemenata, triju pravilnih kružnica koje simboliziraju Aziju, Afriku i Europu u žutoj, crnoj i plavoj boji deriviran je novi monokromni simbol, čiju je izvornu referencu lako dohvatiti, ali posjeduje svoju vlastitu autentičnost i rijetko viđenu konceptualnu čistoću. Iako je zapravo usvojen tek nakon tri uzastopna natječaja, ovaj znak je nadišao okvir koji je za njega bio predviđen i postao trajnim službenim znakom svih Mediteranskih igara od tada do danas. Na kompleksnom zadatku dizajna vizualnog identiteta radio je Tim za vizualne komunikacije Centra za industrijsko oblikovanje, na čelu s Ljubičićem kao art direktorom i glavnim dizajnerom, s nizom dizajnera – Rajnom Buzić-Ljubičic, Stipom Bričićem, Hrvojem Devideom iStuartom Hodgesom i drugima, te brojnim fotografima (Siniša Knaflec, Esad Čičić, Petar Dabac, Mladen Tudor, Hrvoje Knez…). Za dizajn maskote, inspirirane sredozemnom medvjedicom, odabran je renomirani slovenski dizajner Oskar Kogoj.

mediteranske_igre5-050213

Opseg projekta vidljiv je kroz širok raspon realizacija, koje uključuju serije plakata, zastave, signalizaciju, piktograme, knjige sportova, kalendare, medalje, akreditacije, računalnu animaciju, niz promotivnih materijala i urbane intervencije. Plakati u formatu A0 i A1 u mat i sjaj izvedbi, uz glavni plakat sa znakom, bili su bazirani na pojedinačnim sportskim disciplinama te izvedeni iz fotografija na način da potežu vizualnu analogiju s televizijskom slikom, time iznimno inteligentno komentirajući u kojoj je mjeri percepcija sporta definirana svojom medijatizacijom. Istovremeno, s punom sviješću, bez pretjerane taštine, posezalo se i za već etabliranim standardima koji su u svojoj funkciji predstavljali vrhunce tadašnjeg vizualnog komuniciranja, te su, primjerice, piktogrami korišteni za MI 1979. svojevrsna dopuna do danas nenadmašenih piktograma koje je razvio Otl Aicher za Olimpijske igre u Muenchenu 1972., dok je službena tipografija bila, sasvim jednostavno, Helvetica. Knjiga grafičkih standarda sastavljena i otisnuta tom prilikom, doživjela je više međunaronih objava i referenci, a i danas ima legendarni status kao prvi priručnik grafičkih standarda u bivšoj državi.

mediteranske_igre4-050213 (1)

Izložba je prvenstveno namijenjena novim generacijama dizajnera i studentima koji će se moći detaljno upoznati s trideset godina starim projektom koji do danas jest ostao u kolektivnoj memoriji, no sažet tek na osnovne informacije o njegovom općenitom značaju, bez detaljnijeg uvida u njegov opseg, njegovu preciznu i slojevitu logiku, tehnološku inventivnost u pojedinim segmentima te čistu konceptualnost, pročišćenu od grafičkog i umjetničkog izraza. Izložba predstavlja logiku, analizu, razvoj i derivacije svih elemenata vizualnog identiteta VIII mediteranskih igara kroz didaktički osmišljene panoe čiji je autor Boris Ljubičić, art direktor i vodeći član tima koji je projekt realizirao. U istom sklopu predstavljene su i komparativne analize znakova i identiteta drugih međunarodnih sportskih manifestacija, prvenstveno olimpijskih, kojima se kontekstualizira doseg projekta za MI, te konačno, izložba nastoji rasvijetliti i fenomen i problematiku “dizajna sporta”, često marginaliziranog područja, unatoč svojoj očiglednoj kompleksnosti te širokoj javnoj i medijskoj vidljivosti.

Marko Golub

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Autor izložbe: Boris Ljubičić
HDD galerija / Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18
Voditelj galerije: Marko Golub
Radno vrijeme:
pon-pet 10 – 20h
subotom 10 – 15h

Sponzori izložbe:
Studio International d.o.o. (priprema i obrada izložaka)
Kvadrat i krug d.o.o. (print)
Sponzori tiska:
Cerovski print boutique

Rad galerije podržavaju Ministarstvo kulture RH i Grad Zagreb

2