Ada Kezic

Ada Kezic

  • produkt/industrijski dizajner
  • freelancer/vlasnik A1 FORMAT product&interior design studio

Kontakt

A1 FORMAT product&interior design studio
sjedište
Davorina Bazjanca 29
10000 ZAGREB
mob. +385/95/9021044
info@a1-format.hr (info@adakezic.com)
www.a1-format.hr (www.adakezic.com)
studio/showroom
Gajnice 20
10090 Zagreb


LAGARTA - program namještaja za dnevne boravke

LAGARTA –  program namještaja za dnevne boravke

dizajn: Ada Kezić, magistar dizajna

suradnici: razvojni tim Ferenčić d.o.o.

godina realizacije: 2009.

proizvodnja: Ferenčić d.o.o.

LAGARTA (gusjenica)

 

„Lagarta“ predstavlja modularan sistem elemenata za pohranu koja već samim svojim imenom, koje u prijevodu znači „Gusjenica“, znakovito obilježava mogućnost rasta i smanjivanja, prilagodbe i ravnog ili zavojitog kretanja u svim smjerovima.

Funkcionalno osmišljena kao modularan sistem otvoreno-zatvorenih ormarića-kockica, gusjenica ima za svrhu definirati stil i obilježja suvremenog prostora svakog korisnika prema njegovim željama i ukusu. Mogućnost mijenjanja oblika i dekora omogućavaju prilagodljivost potrebama i ukusima svakog ponaosob.

Slaganje elemenata podsjeća na dječju igru slaganja kockica, tako da je oblikovanje dnevnog boravka maksimalno pojednostavljeno i time pruža svakom korisniku svu širinu i slobodu iskazivanja vlastite kreativnosti.

Budući su svi elementi modularni, nakon nekog vremena, ukoliko se želi promjeniti estetsko-funkcionalni katrakter prostorije, jednostavnom preraspodjelom elemenata ili čak samo vrata, dobiva se novi izgled dnevnog boravka.

lagarta_02 lagarta_03 lagarta_04 lagarta_05 lagarta_06 lagarta_07 lagarta_08 lagarta_09 lagarta_10
Povratak na listu radova