Radna bibliografija

Ova radna bibliografija dizajna samo je prvi korak u prikupljanju i sistematiziranju podataka o objavljenim knjigama, katalozima, udžbenicima, esejima, kritikama, intervjuima, prijevodima itd. i utoliko je nužno manjkava i nepotpuna ali može poslužiti kao putokaz za daljnja istraživanja. Kako smatramo da razvoj dizajna u Hrvatskoj i Jugoslaviji druge polovine dvadesetog stoljeća nije moguće pratiti bez širih veza i utjecaja među republičkim centrima, u nju su uključeni i podaci o relevantnim publikacijama iz drugih država nastalih raspadom SFRJ.

Kako je ponekad teško razdvajati i točno određivati uloge i funkcije autora, kustosa, urednika itd. u prenošenju podataka pokušavali smo se držati toga kako su navedeni u samim publikacijama. Zbog ograničenog prostora ovdje je naveden tek izbor iz bibliografije tekstova Radoslava Putara, čija je iscrpna bibliografija objavljena u knjizi Radoslav Putar — Kritike, studije i zapisi 1961–1987. I i II., ur. Ljiljana Kolešnik, IPU i ISU, Zagreb 2016.–2017.

[Dejan Kršić & Jana Gamilec]

 

KNJIGE, ZBORNICI, PRIRUČNICI, UDŽBENICI

1923.
Höcker, Olga: Pisanka za ukrasno pismo, Zagreb 1923.

1931.
Tentor, dr. Mate: Pismo i postanak alfabeta, Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina, Zagreb 1931.

1932.

Feller, Fritz Miroslav: Psycho-dynamik der Reklame, A. Francke AG, Bern, 1932.

1946.

Sazonov, Vas.: Uzori slova — kaligrafskih, crtačkih i umetničkih, Beograd, 1946.; drugo izdanje Ministarstvo železnica FNRJ, Beograd 1949.; treće izdanje: Novinsko izdavačko preduzeće Beogradske novine, Beograd 1954.

1947.
Kulundžić, Zvonimir: Papir, Stručna biblioteka jedinstvenih sindikata Jugoslavije, br. 33, Beograd, 1947.

1948.
Kulundžić, Zvonimir: Kroz istoriju pisanja, Prosvjeta, (Prosvjetina poučna knjiga br.8), Zagreb 1948.
● Vajs, Josip: Najstariji hrvatskoglagoljski misal, Djela Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1948.

1951.
Höcker, Olga: Ukrasno pismo, Školska knjiga, Zagreb 1951.
● Kulundžić, Zvonimir: Knjiga o knjizi — Historija pisama materijala i instrumenata za pisanje. Školska knjiga, Zagreb 1951. Drugo prošireno izdanje, NIP, Zagreb 1957.

1955.
Boldižar, Ivan i Lešinkol, Franc: Dekorativna pisma, priručnik za učenike: Srednjih, Tehničkih i Stručnih škola, Novi Sad, 1955.

1956.

Gorbunov, .orđe; Milenković, Andra; Vujkov, Stevan; Fruht, Miroslav: Umetnost i industrija, Beograd, 1956.
Kratak pregled postanka i razvitka pisma i štampe, štampano kao rukopis za Grafičku školu u Zagrebu, bez datacije. (poslije 1956.)

1963.
Mesaroš, Franjo: Tipografsko oblikovanje, Viša grafička škola, Zagreb 1963.; četvrto izdanje, 1981.
● Rihtman, Dunja [ur.]: Industrijsko oblikovanje, zbornik, Centar za obrazovanje rukovodnih kadrova u industriji, Zagreb 1963.

1964.
Analiza sadašnjeg stanja i potreba privrednih organizacija na području industrijskog oblikovanja proizvoda za široku potrošnju. Anketa SPK iz 1963, CIO, Zagreb 1964.
● Richter, Vjenceslav, Sinturbanizam, Mladost, Zagreb 1964.

1965.
Meštrović, Matko i Putar, Radoslav [ur.]: Uputstvo za industrijsko oblikovanje, CIO, Zagreb 1965.
Stanje i problemi oblikovanja u industriji, CIO, Zagreb 1965.

1966.
Lutz, Ivan: Knjižna tipografija, Grafički školski centar Grafička škola, Zagreb 1966.
Seminar oblikovanja u industriji stakla i keramike, CIO, Zagreb 1966.

1967.
Meštrović, Matko: Od pojedinačnog općem, Mladost, Zagreb 1967. (ponovno izdanje DAF, Zagreb 2005.).
Simpozij njemačkih eksperata za industrijsko oblikovanje povodom izložbe “Industrijsko oblikovanje u SR Njemačkoj”, CIO, Zagreb 1967.

1968.

Meštrović, Matko; Kritovac, Fedor; Crlenjak, Vilim: Osnove metodologije industrijskog dizajna, CIO, Zagreb 1968.
Obrazovanje i odgoj industrijskih dizajnera — izvještaj sa seminara Icsida: Bruges 1964, Ulm 1965, Syracuse 1967, CIO, Zagreb 1968.
Savjetovanje “Mehanizacija i automatizacija tehnologije pakiranja”, CIO, Zagreb 1968.

1969.
Industrijski dizajn i privredno-društvena kretanja u Jugoslaviji, zbornik simpozija, ur. Eugen Canki, Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb 1969.

1970.
Košak, Gregor; Radić, Zvonimir i Stojanović Sip, Dragoslav [ur.]: Oblikovanje v Jugoslaviji/The Design in Yugoslavia 1964–70., Savez likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije, Beograd 1970.
● Robotić, Vladimir; Kritovac, Fedor i Savnik, Davorin: Upravljanje industrijskim dizajnom — organizacija dizajn-biroa, CIO, Zagreb 1970.
● Mošin, Vladimir: Stari rukopisi Srba u Hrvatskoj od XIII do XX stoljeća, Povijesni muzej Hrvatske, Zagreb 1970.

1971.
Mesaroš, Franjo: Grafička enciklopedija, Tehnička knjiga, Zagreb 1971.

1973.
Mesaroš, Franjo: Strojni slog, Viša grafička škola, drugo izdanje 1973.

1975.
Gotthardi-Škiljan, Renata: Plakat u Hrvatskoj do 1941. — Prinos proučavanju hrvatskog plakata, Kabinet grafike JAZU, Zagreb 1975.
● Keller, Goroslav: Dizajn/Design, Vjesnik – Agencija za marketing, Zagreb 1975.
● Koščević, Želimir [ur.]: Galerija SC 1961–1973, SC Zagreb, Zagreb 1975.

1976.
Fruht, Miroslav: Industrijski dizajn, Privredni pregled, Beograd, 1976.
● Meštrović, Matko: Historija i teorija dizajna — uvod, CIO, Zagreb 1976.

1979.
Denegri, Ješa i Koščević, Želimir: EXAT 51, CKD, Galerija Nova, Zagreb 1979.
● Horvat Pintarić, Vera: Od kiča do vječnosti, CKD, Zagreb 1979.
● Meštrović, Matko: Obrisi bez obrasca, Mladost, Zagreb 1979.

1980.
Meštrović, Matko: Teorija dizajna i problemi okoline, Naprijed, Zagreb 1980.

1981.
Mesaroš, Franjo: Tipografski priručnik, Grafički obrazovni centar, Zagreb 1981.; 1985.

1982.
Ćirić, Miloš: Grafička identifikacija 1961–1981, Srpska književna zadruga i Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, 1982.
● Miščević, Nenad i Zinaić, Milan: Plastični znak: Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1982.

1984.
Maroević, Tonko: Boris Bućan, plakati/ posters [1967–1984], NSB, Zagreb 1984.

1985.
Petruša-Štrukelj, Elizabeta: Bibliografija arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije za leto 1982, Arhitekturni muzej, Ljubljana, 1985.

1986.
Ćirić, Miloš: Grafičke komunikacije 1954–1984, zajedničko izdanje autora i TRZ Vajat, Beograd, 1986.

1987.
Žiljak, dr. Vilko: Računarska tipografija, Školska knjiga, Zagreb 1987.

1988.
Žiljak, dr. Vilko: Stolno izdavaštvo, Dečje novine, Gornji Milanovac, 1988.

1989.
Bernik, Stane: Plakat & znak, vodilni temi slovenskega sodobnega oblikovanja vidnih sporočil, Art directors club Ljubljana, Ljubljana, 1989.
● Žiljak, dr. Vilko: Namizno Založništvo, Splošno združenje grafične industrije Slovenije, Ljubljana, 1989.

1990.
Žiljak, dr. Vilko: Stolno izdavaštvo, DRIP (Društvo za razvoj informacijske pismenosti), Zagreb 1990.

1992.
Bernik, Stane: Bernardi, Biblioteka Prizma, knjiga 24, GZH & Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb 1992.

1996. Vukić, Feđa: Stoljeće hrvatskog dizajna, Meandar, Zagreb 1996.

1997. Bernik, Stane: Slovenski plakat devedesetih let / The Slovene Poster of the Nineties, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, 1997.

1998. Žiljak, dr. Vilko i Pap, Klaudio: POSTSCRIPT programiranje grafike, FS, Zagreb 1998.

1999. Kavurić, Lada: Hrvatski plakat do 1940, Horetzky, Zagreb 1999.

2000.
Galjer, Jasna: Likovna kritika u Hrvatskoj 1868.– 1951. Meandar, Zagreb 2000.

2003.
Šverko, Ivana: O dizajnu, skripta, UMAS, Split, 2003.
● Vukić, Feđa [ur.]: Od oblikovanja do dizajna, Meandar, Zagreb 2003.

2004.
Galjer, Jasna: Dizajn pedesetih u Hrvatskoj — Od utopije do stvarnosti, Horetzky, Zagreb 2004.

2005.
Ćirić, Darko i Stanić, Biljana: Vreme na Zidu — politički plakat Muzeja grada Beograda 1941 – 2000, Muzej grada Beograda, Beograd, 2005.
● Glavan, Darko i Topić, Leila: Galerija Studentskog centra — 40 godina, SC Zagreb, Zagreb 2005.

2006.
Borivoj Dovniković Bordo – B … znači Bordo, SKD Prosvjeta, Zagreb 2006.
● Kapr, Albert: 101 rečenica o opremi knjige, FPU, Beograd, 2006. (bibliofilsko izdanje, prijevod Bogdan Kršić)
● Roksandić, Dragan: Dizajner u stvarnom svijetu, Tiliaco, Zagreb 2006.

2007.
Bernik, Stane: Vipotnikov plakat in celostna [grafična] podoba Slovenskega mladinskega gledališča v središču slovenskega oblikovanja vidnih sporočil, SNG, Ljubljana, 2007.
● Mattioni, Vladimir [ur.]: Bogdan Budimirov — u prvom licu, UPI2m Books, 2007.

2008.
Denegri, Ješa, Vukić, Feđa i Turković, Hrvoje: Aleksandar Srnec: Prisutna odsutnost, Edicija Sudac, Zagreb 2008.
● Kršić, Dejan: Mirko Ilić — strip /ilustracija /dizajn / multimedija 1975– 2007, AGM & Profil, Zagreb 2008.
● Velimirović, Danijela: Aleksandar Joksimović — moda i identitet, Utopija & Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2008.
● Vukić, Feđa: Modernizam u praksi, Meandar, Zagreb 2008.

2009.
Baričević, Marina: Stella Skopal, ULUPUH, Zagreb 2009.
● Dulibić, Frano: Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940. godine, Leykam International, Zagreb 2009.
● Galjer, Jasna: EXPO 58 i jugoslavenski paviljon Vjenceslava Richtera, Horetzky, Zagreb 2009.
● Margolin, Viktor & Vukić, Feđa: Hrvatski dizajn sad / Croatian design Now, UPI 2M Plus, Zagreb 2009.
● Predan, Barbara i Požar, Cvetka: Iskra — Neuvrščeno oblikovanje / Nonaligned design 1946–1990, Arhitekturni muzej Ljubljana & Društvo Pekinpah, Ljubljana, 2009.

2010.
Fileki, Stjepan: 26+30, Pismo. Istorija pisma i tipografije: sa poukama za umetničku i pedagošku praksu, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 2010.
● Galjer, Jasna: Arsovski, Horetzky, Zagreb 2010.
● Hlevnjak, Branka: ULUPUH 1950. – 2010., uz šezdesetu obljetnicu Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, ULUPUH, Zagreb 2010.
● Hrovatin, Jasna: Design for all, all for design (Niko Kralj), Visoka šola za dizajn, Ljubljana, 2010.
● Mrduljaš Maroje i Vidović Dea [ur.]: Dizajn i nezavisna kultura, UPI2m Books, Zagreb 2010.

2011.
Čelik, Matevž [ur.]: Oblikovanje republike — Arhitektura, oblikovanje in fotografija v Sloveniji 1991–2011/ Designing the Republic — Arhitecture, Design & Photograpohy in Slovenia, 1991–2011, Muzej za arhitekturo in oblkikovanje, Ljubljana, 2011.
● Kršić, Dejan: Mirko Ilić — From Eye to Hand, Mixerbooks, Beograd, 2011.

2012.
Kolešnik, Ljiljana [ur.]: Socijalizam i modernost — umjetnost, kultura, politika 1950 – 1974, MSU i Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 2012. tekstovi: Ljiljana Kolešnik, Tvrtko Jakovina, Sandra Križić Roban, Dejan Kršić, Dean Duda
● Kršić, Dejan: Mirko Ilić — Fist to Face, Print Publishing, F+W Inc, New York, 2012.
● Mitrović, Ivica: Dizajniranje novih medija — Dizajn i novi mediji — hrvatski kontekst (1995–2010), DVK UMAS, Split 2012.
● Urkalo, Sašo [ur.]: Oblikovanje je odgovor — Zbornik besedil ob 60-letnici delovanja Društva oblikovalcev Slovenije, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, 2012.

2013.
Borovnjak, Ivana i Bratović, Roberta [ur.]: Hungry Designers: Kolekcija dizajnerskih projekata na temu gastronomije u turizmu — Food Design Collection Inspired by Tourism, HDD, Zagreb 2013.
● Dundović, Boris i Žunić, Alen [ur.]: Arhitektonski dijalozi vol. III — diskurs hrvatske dizajnerske prakse [intervjui Lana Cavar, Ivan Doroghy, Nikola Đurek, Neven Kovačić, Dejan Kršić, Boris Ljubičić, Ante Rašić], edicija 21 | 21 | 21, upi2m books i Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2013.
● Hlevnjak, Branka: Drago Turina, scenograf, ULUPUH, Zagreb 2013.

2014.
Bežen, Ante i Reberski, Siniša: Početno pisanje na hrvatskome jeziku: priručnik uz hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2014.
● Vukić, Feđa [ur.]: Savska 25 — arheologija modernosti u prostoru Studentskog centra, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2014.

2015.
Banjac, Jelena: Antimasonski plakati 1941–1942., Hartefakt, Beograd 2015.
● Bekavac, Stjepan i Jareb, Mario: Politički plakat u NDH / Political Poster in the Independent State of Croatia (1941 – 1945), Despot Infinitus, Zagreb 2015.
● Ceraj, Iva: Bernardo Bernardi — dizajnersko djelo arhitekta 1951.-1985., HAZU, Hrvatski muzej arhitekture, Zagreb 2015.
● Požar, Cvetka: Stoletje plakata — Plakat 20. stoletja na Slovenskem, MAO, Ljubljana, 2015.
● Štimac, Goran Martin i Golub, Marko [ur.] Željko Borčić — dizajn, umjetnost, fotografija, edicija Male monografije hrvatskih dizajnera, HDD, Zagreb 2015.

2016.
Đurek, Nikola: Identitet: sustav pisma/ type system, Odsjek za dizajn vizualnih komunikacija, Umjetnička akademija, Split 2016.
● Golub, Marko i Kršić, Dejan: Art is not a Mirror, it is a Hammer, WHW & HDD, Zagreb 2016.
● Golub, Marko: Kritička kartografija — tekstovi o suvremenoj umjetnosti i dizajnu, HSAICA, Durieux, Zagreb 2016.
● Knežević, Ilija: Mala tipografska početnica za amatere i studente tipografije, Stik Samostalna tipografska izdanja Ilije Kneževića, knjiga druga, Beograd, 2016.
● Kolešnik, Ljiljana [ur.]: Radoslav Putar — Kritike, studije i zapisi 1961– 1987. II., predgovor Dejan Kršić; bibliografija Putarovih tekstova 1961– 1984., IPU i ISU, Zagreb 2016.
● Komenić, Biserka, Borovnjak, Ivana, Filek, Severin i Velinovski, Aleksandar: Practicing Design: Rethinking Design Education, designaustria, HDD, Public Room Skopje, Zagreb 2016.
● Vukić, Feđa: Automobil — jedna povijest, UPI–2M Plus, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studij dizajna, Zagreb 2016.

2017.
Blokland, Frank E. i Đurek, Nikola: Osnove oblikovanja pisma, DVK, UMAS, Split, 2017.
Damir Gamulin: Dizajnom izvan dizajna, urednik i autor tekstova Marko Golub, HDD, Zagreb 2017.
● Golub, Marko i Vlajo, Koraljka: Davor Grünwald — Industrijski dizajn, HDD, Zagreb 2017.
● Kolešnik, Ljiljana [ur.]: Radoslav Putar — Kritike, studije i zapisi 1961– 1987. I, IPU i ISU, Zagreb 2017.
● Lendvaj, Ana: ULUPUH-ova modna povijest — Umjetnost odijevanja, ULUPUH, Zagreb 2017.

2018.
Golub, Marko i Kršić, Dejan: Sanja Iveković — Dvostruki život, grafički dizajn i suvremena umjetnička praksa, HDD, Zagreb 2018.
Močvara i priča o URK-u, ur. Kornel Šeper i Ante Perković, Udruženje za razvoj kulture URK i UPI2M BOOKS, Zagreb 2018.

 

KATALOZI

1955.
Zagrebački trienale — inicijativna izložba, predgovor Neven Šegvić, ULUPUH, Zagreb 1955. 1956. Stan za naše prilike, Propagandni oddelek Gospodarskog razstavišča, Ljubljana, 1956.

1959.
2. zagrebački triennale, Zagreb 1959.

1965.
Zagrebački salon, Moderna galerija i Umjetnički paviljon, Zagreb 1965.

1966.
2. Zagrebački salon, Muzej za umjetnost i obrt, Moderna galerija i Umjetnički paviljon, Zagreb 1966.

1968.
3. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1968.

1969.
4. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1969.

1970.
5. Zagrebački salon, Moderna galerija JAZU, Zagreb 1970.

1971.
6. Zagrebački salon, Moderna galerija, Zagreb 1971.

1972.
7. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1972.
100 plakata iz Jugoslavije, tekst Radoslav Putar, ur. Marijan Susovski, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb 1972.

1973.
8. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1973.

1974.
9. Zagrebački salon, Moderna galerija, Zagreb 1974.
Beogradski politički plakat 44–74, tekst Svetlana Isaković, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 1974.

1975.
Guido Quien: Muzejski plakat iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt, Savez muzejskih društava Hrvatske, Rijeka, 1975.
Zgraf ‘75 : I. zagrebačka izložba grafičkog dizajna, ur. Lada Kavurić, ULUPUH, Zagreb 1975.

1977.
12. Zagrebački salon, Zagreb 1977.
Milan Vulpe: Retrospektiva 1945– 1977, ur. Lada Kavurić, 12. zagrebački salon, MUO, Zagreb 1977.

1978.
Zgraf 2, ULUPUH, Zagreb 1978.

1979.
Tonković, Marija: Britanski plakat 1893 – 1978., MUO, Zagreb 1979.
Ferdo Bis — grafička oprema, tekstovi Davor Matičević i Josip Depolo, Ulupuh, Zagreb 1979.
Izložbeni plakat, tekst Ariana Kralj, deplijan, Galerija Ulrich, LIKUM, Zagreb 1979.

1980.
15. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1980.
Oblikovni identitet Galerije Nova 75/79, Galerija Nova, Zagreb 1980.

1981.
Zgraf 3, ULUPUH, Zagreb 1981.

1982.
Bratanić, Jakov i Tatomir, Zrinka: Sto godina Obrtne škole u Zagrebu, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1982.
Boris Bućan, Salon galerije Karas, HDLUZ, Zagreb 1982., tekst Davor Matičević.

1983.
18. Zagrebački salon, Organizacijski odbor 18. zagrebačkog salona, Zagreb 1983.
Grafički i industrijski dizajn 1950 – 1960, tekst Ariana Kralj, LIKUM, Zadruga likovnih umjetnika Hrvatske, Galerija Ulrich, Zagreb 1983.
Počeci tiskarstva u jugoslavenskih naroda, katalog izložbe održane na 28. Međunarodnom sajmu knjge u Beogradu od 27.10 2.11.1983. (izložba priređena i katalog sastavljen u NSB u Zagrebu, Dražen Budiša, urednik Vojislav Vuković), Poslovna zajednica izdavača i knjižara Jugoslavie, Beograd i NSB, Zagreb 1983.

1984.
Grubić, Damir: Partizanski ratni plakat 1941–45, RANS Moša Pijade, Zagreb 1984.
Boris Bućan, La Biennale di Venezia 1984, kustos i autor teksta Davor Matičević, Galerija suvremene umjetnosti Zagreb 1984.

1986.
21. Zagrebački salon, Zagreb 1986.
Ivan Picelj — grafički dizajn 1946/ 1986, ur. Stane Bernik, 21. Zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb 1986.

1987.
Hrvatski sportski plakat 1906–1986, autorica Renata Gotthardi-Škiljan, Kabinet grafike JAZU, Zagreb 1987.
Krici i šaputanja, samizdat, Zagreb, 1987.
Zgraf 5, ULUPUH, Zagreb 1987.

1988.
Turistički plakat u Hrvatskoj 1925– 1988, autor Predrag Haramija, Kabinet grafike JAZU, Zagreb 1988.

1989.
24. Zagrebački salon, Zagreb 1989.
70 godina filmskog plakata u Hrvatskoj, autor Predrag Haramija, Kabinet grafike JAZU, Zagreb 1989.
Stari splitski plakati: 1891–1942., koncepcija, izbor radova i organizacija izložbe Duško Kečkemet, Nevena Radović, Šimun Jurišić; autor uvodnog teksta i kataloga Duško Kečkemet, Sveučilišna knjižnica u Splitu, Split 1989.

1990.
Vukić, Feđa: Izbori 90ih. Politički dizajn u hrvatskoj, OC za primijenjenu umjetnost i dizajn, Zagreb 1990.

1991.
Hrvatski kazališni plakat — plakati HNK u Zagrebu, autor Predrag Haramija, Kabinet grafike JAZU, Zagreb 1991.
Hrvatski politički plakat 1940–1950, autorica izložbe i kataloga Snježana Pavičić, Hrvatski povijesni muzej [Muzej revolucije naroda Hrvatske], Zagreb 1991.
Zgraf 6, ULUPUH, Zagreb 1991.

1992. Art Directors Club, Zagreb 1992.
● Galjer, Jasna: 8 lica traži autora: vizualni identitet izbora u Hrvatskoj ‘92. Koncepcija, uvodni tekst i katalog izložbe. IDCO Ljubljana i MUO Zagreb 1992.
27. Zagrebački salon, Gradski fond za kulturu/ Republički fond za kulturu, Zagreb 1992.; prateća publikacija: Hrvatski industrijski dizajn br. 1 — kritička retrospektiva / Croatian industrial design No 1 — critical retrospective, ur. Jasenka Mihelčić, Feđa Vukić, 27. zagrebački salon, ULUPUH & Društvo dizajnera Hrvatske, Zagreb 1992.
Mirko Ilić: Grafički dizajn, ilustracije, ur. Sandra Križić Roban, katalog izložbe Umjetnički paviljon, Zagreb 1992.
Stoljeće političkog plakata u Hrvatskoj, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 1992., predgovor Predrag Haramija.

1994.
29. Zagrebački salon, Zagreb 1994.

1995.
Propaganda. Politički plakat 1941– 1951. ur. Draženka Jalšić, Galerija Koprivnica, Muzej grada Koprivnice, Koprivnica 15.9–10.10.1995.
Zgraf 7, ULUPUH, Zagreb 1995.

1996.
Dubrović, Ervin: Riječki kazališni plakat : 1833/1996, HNK “Ivana pl. Zajca”, Rijeka, 1996.
● Galjer, dr. Jasna: Plakati za izložbe Muzeja za umjetnost i obrt, MUO, 1996.

1997.
Bernik, Stane: Slovenski plakat devedesetih let / The Slovene Poster of the Nineties, Društvo oblikovalcev Slovenije, Ljubljana, 1997.
● Galjer, dr. Jasna: Aladar Baranyai — arhitektura i dizajn 1899 – 1934. Pokrajinski muzej Celje, 1997. i MUO, 1999.
● Uršić, Albino i Kuk, Boris: Božesačuvaj — do jaja, ITEMS d.o.o, Zagreb 1997.
Stoljeće hrvatskog dizajna, tekst Feđa Vukić, Muzejsko-galerijski centar Klovićevi dvori, Zagreb 1997.

1998.
“Događanja” na Peščenici, ur. Branka Hlevnjak, Kulturni centar Peščenica, Zagreb 1998.

1999.
34. zagrebački salon, HDLU, Zagreb 19.11–30.12.1999. ur. Jasna Galjer, Nevena Tudor (Jasna Galjer: uvodni tekst; Željko Serdarević: “Riječ dvije o slovima”; Ivan Doroghy: “Povodom 10 godišnjice Studija dizajna”; Ante Vulin: “10 godina studija dizajna u Zagrebu, 1989–1990”.
Godišnjak hrvatskog dizajna 01, ur. Mladen Orešić, HDD, Zagreb 1999. [tekst Branka Hlevnjak: “15 godina Hrvatskog dizajnerskog društva”].
● Kavurić, Lada: Hrvatski plakat do 1940., Horetzky, Zagreb 1999.
Igor Masnjak: Dizajn ‘Frakcije’, tekst Jasna Galjer, HDLU, Zagreb 1999. ● Zgraf 8, ULUPUH, Zagreb 1999.

2000.
Bruketa & Žinić oblikovna manufaktura: 1995.–2000., tekst Maroje Mrduljaš, Bruketa & Žinić, Zagreb 2000.
Vsi na volitve! Plakat kot politični medij na Slovenskem 1945–1999, ur. Cvetka Požar, Arhitekturni muzej, Ljubljana, 2000.

2001.
Godišnjak hrvatskog dizajna 02, ur. Željko Borčić, HDD, Zagreb 2001.
Dani dizajna, Icograda, Ulupuh, HDD, posebni dodatak tjedniku Globus, br. 539, Zagreb 2001.
Stoljeće hrvatskog plakata, ur. Slavica Marković, autorica izložbe i predgovor Lada Kavurić, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2001.

2002.
Boris Bućan — izložba plakata 1969– 72, depilijan Galerija SC, Zagreb 2002. [tekst Darko Glavan: “Konceptualni dizajn Borisa Bućana”].
Plakati Arheološkog muzeja Istre : uz obilježavanje 100. godišnjice Muzeja, autorice izložbe i teksta Ondina Krnjak, Tatjana Bradara, Arheološki Muzej Istre, Pula, 2002.
Plakati Zagrebačkog zbora: od 1910.–1940.: iz fundusa Kabineta grafike, predgovor Vesna Kedmenec Križić, HAZU, Zagreb 2002.
Untrashed, predgovor Željko Serdarević, ULUPUH, 2002.

2003.
Godišnjak hrvatskog dizajna 03, urednici Iva Brežanski, Dejan Dragosavac, Nedjeljko Špoljar, Tatjana Jallard, HDD, Zagreb 2003.
Građanima Poreča! : plakati i obavijesti porečke prošlosti, Elena Uljančić- Vekić, Tajana Ujčić, 2003.
Numen, tekst Zlatko Wurtzberg, Zagreb 2003.
Zvonimir Faist: Diktati vremena, tekst Željka Kolveshi, Muzej grada Zagreba, Zagreb 2003.

2004.
5 godina Močvare, ur. Aleksandar Kostadinov, predgovor Feđa Vukić, Zina, Zagreb 2004.
Dizajn za održivi razvoj, ur. Tatjana Jallard, Hrvatski dizajn centar, HDD, Centar za promicanje i razvoj drvne industrije, Zagreb 2004.
Hrvatski sportski plakat, koncepcija i predgovor Vesna Kedmenec Križić, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2004.
Pedesete u hrvatskoj umjetnosti, HDLU, Zagreb 2004.
Radovi diplomiranih studenata Studija dizajna nastali u profesionalnom djelovanju nakon diplome, ur: Ivan Doroghy, Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2004.
Zgraf 9, ULUPUH, Zagreb 2004.

2005.
Ivan Picelj: Kristal i Ploha, ur. Stane Bernik, Zagreb, Klovićevi dvori, Zagreb 2005.
Pavao Gavranić, kustosica Vesna Kedmenec Križić, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2005.

2006.
Angažirani plakat u Hrvatskoj 1945– 2005, koncepcija i postav izložbe Ljubica Dujmović Kosovac, Mali salon, MMSU Rijeka, 2006.
● Antonini, Oto: Zagreb i Svijet / Svijet i Zagreb, koncepcija Željka Kolveshi, Muzej grada Zagreba, 2006.
Dizajn — sinergija inovativnosti i znanja, ur. Aleksandar Kovač, Hrvatski dizajn centar, Zagreb 2006.
Pregled hrvatskog dizajna 040506, Maroje Mrduljaš, ur., HDD, Zagreb, sa separatom “Boris Bućan Pogled iskosa”, tekst Dejan Kršić
Umjetnost uvjeravanja: oglašavanje u Hrvatskoj 1835– 2005, tekst Feđa Vukić i drugi, Hrvatski oglasni zbor & MUO, Zagreb 2006.

2007.
Ante Kuduz: 50 60 70 ‘80 ‘90 ‘00, ur. Marina Viculin, Igor Kuduz, HDLU. Zagreb 2007.

2008.
Plakat za plakat: iz zbirke Muzeja Slavonije, autorica izložbe i kataloga Marina Vinaj, Muzej Slavonije, Osijek, 2008.
Reklama u Rijeci 1890-1940., ur. Ervin Dubrović, tekst Ervin Dubrović, Milica Trkulja, Nada Sabljić, Muzej grada Rijeke, Rijeka 2008.
Willy — zlatne godine filmskog plakata, ur. Ervin Dubrović, Muzej grada Rijeke, Rijeka 2008
Zgraf 10, ULUPUH, Zagreb 2008.

2009.
Alfred Pal: Grafički dizajn — Retrospektiva, autorica teksta Branka Hlevnjak, MUO, Zagreb 2009.
● Hlevnjak, Branka: Ivica Bednjanec između stripa, ilustracije i dizajna, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb 2009.
Između straha i oduševljenja — Primeri grafičkog dizajna u Srbiji, 1950 – 1970, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 2009.
● Kršić, Dejan: Didaktička izložba Designed in Croatia, depilijan, HDD, Zagreb, 2009.

2010.
Cockta — pijača vaše in naše mladosti: o dediščini slovenskih blagovnih znamk, ur. Adela Ramovš, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 2010.
Porculanski sjaj Socijalizma, ur. Koraljka Vlajo, MUO, Zagreb 2010.
Pregled hrvatskog dizajna 0910, ur. Dejan Kršić, HDD, Zagreb 2010.

2011.
D-News!, službene novine Dana D, ur. Ira Payer, HDD, Zagreb 2011.
Niko Kralj — Neznani znani oblikovalec, Barbara Predan & Špela Šubic, MAO, Ljubljana, 2011.
Prvaci hrvatskoga plakata: Csikos Crnčić Krizman Babić, kustosica Vesna Kedmenec Križić, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2011.
● Vuković, Radomir: Znakovito 2 — pedeset godina grafičkih komunikacija u Srbiji 1960/2010., Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2011.

2012.
Bojan Stranić — Umjetnost i sport, Kabinet grafike HAZU, Zagreb, studeni 2012., tekst, koncepcija i postav izložbe Vesna Kedmenec Križić
D-News, službene novine Dana D, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2012.
DVK 07-12, novine uz izložbu, DVK UMAS, Split, 2012.
Pregled hrvatskog dizajna 1112, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2012.
Zgraf 11, ur. Dejan Kršić, ULUPUH, Zagreb 2012.

2013.
Antimasonski plakati 1941.– 1942. Udruga Festival suvremenog židovskog filma, Zagreb, 2013.
● Dariš, Metka: Peter Kocjančič: slovenski filmski plakat (1925 – 1928), uvodni besedili: Jurij Meden, Nina Peče, Slovenska kinoteka, Kinodvor, Mestni kino, Ljubljana 2013.
D-News, službene novine Dana D, ur. Marko Golub, Ivana Borovnjak i Bojan Krištofić, HDD, Zagreb 2013.
Izgledi Arkzina, ur. Tomislav Medak i Petar Milat, Arkzin i Multimedijalni institut, Zagreb 2013.
Lidija Laforest – retrospektiva, ur. Lana Srkoč, Maša Štrbac, tekst Ivana Mance, Lana Srkoč, Ulupuh, Zagreb 2013.
Marijina industrija ljepote, Marija Kalentić i “Neva” dizajn ambalaže 1963.– 1985., autorica izložbe Koraljka Vlajo, MUO, Zagreb 2013.

2014.
City | Data | Future — Interactions in Hybrid Urban Space: The UrbanIxD Exhibition. Mitrović, Ivica; Smyth, Michael; Helgason, Ingi (ur.). UrbanIxD, Edinburgh/Split 2014.
Designing everyday life, ur. Jan Bolen i Vera Sacchetti, BIO50: 3,2,1… TEST, 24th Biennial of Design, MAO, Ljubljana, 2014.
Dan D — Dizajn na rubu, uredništvo Marko Golub, Ivana Borovnjak, Bojan Krištofić, HDD, Zagreb 2014.
Dobar izbor — Primjeri komercijalne komunikacije iz 50-ih i 60-ih, ur. Igor Bulatović, Kulturna udruga Otium, Zagreb 2014.
Istočno od Raja, Tehnički muzej, Zagreb 2014.
Ivan Picelj — retrospektiva grafike, urednica, predgovor, katalog Slavica Marković, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2014.
Nikad im bolje nije bilo? — modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji, ur. Ana Panić, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, 2014.
Oblikovatelji sjećanja — fotografi i dizajneri Dubrovačkih ljetnih igara, ur. Marija Tonković, Dubrovačke ljetne igre i MUO, Zagreb 2014.
Pregled hrvatskog dizajna 1314, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2014.

2015.
Bruno Planinšek: portret dizajnera, autorica izložbe Jasna Galjer, Tehnički muzej, Zagreb 2015.
Dan D — 6. međunarodni festival dizajna, ur. Ivana Borovnjak, Marko Golub, HDD, Zagreb, srpanj 2015.
Dizajn za novi svet / Design for a New World, ur. Ivan Manojlović, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd 2015.
Dejan Dragosavac Ruta — Studije slučajeva, tekstovi Željko Serdarević, Maroje Mrduljaš, Platforma 9.81, MKC Split i Ruta, Split 2015.
Franković i Franković — slike i plakati, Tekst Dejan Kršić, Dubrovnik, rujan 2015.
Osamdesete! Slatka dekadencija postmoderne, urednici Branko Kostelnik i Feđa Vukić, HDLU, Zagreb 2015.

2016.
Boris Bućan — Doručak u štampariji, ur. Kristina Bonjeković Stojković, tekstovi Rick Poynor, Georges Raillard, Seadeta Midžić, MSU, Zagreb 2016.
Branislav Dobanovački 44 godine kasnije / After 44 Years, ur. Vladimir Mitrović, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2016.
Dan D — Otvoreni dizajn / D Day — Open Design, urednik Marko Golub, HDD, Zagreb 2016.
Dejan Dragosavac Ruta — Čitaj dizajn!, tekstovi Marko Golub, Maroje Mrduljaš, HDD i Ruta, Zagreb 2016.
Dejan Kršić — Što, kako i za koga & tako dalje, tekst Marko Golub, Narodni muzej Crne Gore, Atelje Dado, 2016.
Pregled hrvatskog dizajna 1516, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2016.

2017.
Boris Bućan: fenomen plakatne umjetnosti, ur. Slavica Marković, Kabinet grafike HAZU, Zagreb 2017.
Gorki Žuvela — plakati — posters, kustos izložbe i tekst kataloga Božo Majstorović, Galerija umjetnina, Split 2017.
Krivotvorine, dezinformacije i smrznute slike — Dizajn Dalibora Martinisa 70-ih i 80-ih, depilijan izložbe, tekst Marko Golub & Dejan Kršić, Galerija HDD, Zagreb 2017. ● Omladinske radne akcije — dizajn ideologije, Kultura umjetnosti, Zagreb 2017.
Plan D, urednice Petra Milički i Karla Paliska, HDD, Zagreb 2017.
Zgraf 12, urednici Dejan Kršić, Morana Matković, Mihaela Richter, Maja Vukušić, ULUPUH, Zagreb 2017.

2018.
Golub, Marko: Singular of the Plural: Symbol, Sign, Logo, Brand / Singular des Plurals: Symbol, Zeichen, Logo, Marke, HDD, Zagreb 2018.
● Kolveshi, Željka: Zagreb — Plakati / Slučajna povijest Zagreba, plakati iz zbirke Muzeja grada Zagreba, MGZ, Zagreb 2018.
● Maković, Zvonimir [ur.]: Šezdesete u Hrvatskoj — Mit i stvarnost, MUO i Školska knjiga, Zagreb 2018. (tekstovi Lovorka Magaš Bilandžić, Koraljka Vlajo, Seadeta Midžić i dr.)
Mašić — retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija, ur. Slobodan Jovanović, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 2018.
Plan D, ur. Petra Milički i Karla Paliska, HDD, Zagreb 2018.
Pregled hrvatskog dizajna 17518, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2018.

 

ČASOPISI I TEMATSKI BROJEVI

Arhitektura — časopis za arhitekturu, urbanizam i primijenjenu umjetnost, god 13., br. 1–6, 1959. (Umjetnost oblikovanja, Drugi Zagrebački Triennale)
Bit International, Galerije grada Zagreba, Zagreb 1968 72., glavni i odgovorni urednik Božo Bek, dizajn Ivan Picelj. — br. 1 (1968.), Teorija informacija i nova estetika, ur. Dimitrije Bašičević, Ivan Picelj; — br. 2 (1968.), Kompjuteri i vizualna istraživanja, ur. Boris Kelemen, Radoslav Putar; — br. 3 (1968.), Internacionalni kolokvij Kompjutori i vizuelna istraživanja, Zagreb, 3. 4. 8. 1968., ur. Boris Kelemen, Radoslav Putar; — br. 4 (1969.), Dizajn, ur. Matko Meštrović; — br. 5/6 (1969.), Oslikovljena riječ — Konkretna poezija, ur. Vera Horvat- Pintarić; — br. 7 (1971.) Dijalog sa strojem, ur. Boris Kelemen, Radoslav Putar; — br. 8/9 (1972.), Televizija danas: Televizija i kultura, Jezik televizije, Eksperimenti, ur. Vera Horvat-Pintarić.
Dizajn, 12 brojeva, CIO, Zagreb 1967./68.
Epoha, br. 49, travanj 2005. [tematski blok “Povijest oglašavanja u Hrvatskoj”]
Ilustrirani časopis Mozaik — Časopis za primenjenu umetnost i industrijsku estetiku, od br. 4/1955. podnaslov Časopis za umetnost i industrijsku estetiku, Beograd, 1953.–1961.
KAK, no.6 (32), Moskva 2004. tematski broj posvećen novom dizajnu u Hrvatskoj, tekstovi Rick Poynor: “New Europe, New Spirit”, Lana Cavar: “State of Design in Croatia Today”
Novine — Galerija SC, br. 37, Zagreb, lipanj, 1972. Tekstovi Želimir Koščević: “Arsovski” • Zvonko Maković: “Arsovo slovo” • Vjeran Zuppa: “Svega nekoliko riječi” • Lista plakata s izložbe Mihajla Arsovskog u Galeriji SC.
Strip—Novi kvadrat, priredio Pero Kvesić, Pitanja br. 10, Zagreb, 1979.
Nova novinska fotografija, priredio Vladimir Gudac, dizajn Goran Trbuljak, Pitanja br. 10–12, Zagreb, 1980.
Zarez, br. 276, Zagreb, 04.2.2010; tematski separat broja: “Dizajn i nezavisna kultura mapiranje praksi”; tekstovi Maroje Mrduljaš: “Dizajn za nezavisnu kulturnu scenu”; Dea Vidović: intervjui Mirko Petrić, Dejan Kršić, Željko Serdarević, Dejan Dragosavac Ruta, Damir Gamulin. Realizirano kao dio projekta U fokusu portala Kulturpunkt.hr [također vidi i na www.kulturpunkt.hr]
Život umjetnosti br. 84 / 2009., tematski broj: Dizajn — danas — Hrvatska, urednici broja Maroje Mrduljaš, Koraljka Vlajo

 

TEKSTOVI I ESEJI

1954.
Bernardi, Bernardo: “Radni stol”, Čovjek i prostor, br. 1, Zagreb 1954., str. 6.
● Bernardi, Bernardo: “Namještaj dječjeg vrtića Škole odgajatelja u Zagrebu”, Čovjek i prostor, br. 16, Zagreb 1954.
● Vincek, Žarko: “Industrija namještaja”, Čovjek i prostor, br. 18, Zagreb 1954.
● Vincek, Žarko: “Pokućstvo na Zagrebačkom velesajmu”, Čovjek i prostor, br. 17, Zagreb 1954., str. 6.
● “Što mislite o industrijalizaciji namještaja?” (anketa), Čovjek i prostor br. 21, Zagreb 1954.
● “Zadar Oprema Historijskog instituta”, arh. Bernardo Bernardi, Arhitektura, Zagreb 1954, str. 90–94.

1955.
Bernardi, Bernardo: “Kuhinja”, Čovjek i prostor br. 38, Zagreb 1955., str. 6.
● Bernardi, Bernardo: “Standardi za dnevni boravak i spavaonu”, Čovjek i prostor br. 39, Zagreb 1955., str. 6.
● Mutnjaković, Andrija: “Socijalistički rokoko”, Čovjek i prostor, br. 33, Zagreb 1955., str. 6.
● Petrović, Branko: “Industrijska plastika”, Čovjek i prostor, br. 36, Zagreb 1955., str. 8.
● Stojanović-Sip, Dragoslav: “Milan Vulpe”, Ilustrovani časopis Mozaik, Publicističko-izdavačko poduzeće Mozaik, Beograd, 1955.
● Šegvić, Neven: “Izložba Zavoda za unapređenje domaćinstva (Bartolić, Bernardi, Marohnić)”, Čovjek i prostor, br. 44, Zagreb 1955.
● Venturini, Darko: “Izložba industrijskog oblikovanja ‘0livetti’,” Čovjek i prostor, br. 40, Zagreb 1955., str. 6.
● “Oblici u pokretu, (MPK.)”, Čovjek i prostor, br. 37, Zagreb 1955., str. 8.
● “Primjena primijenjene umjetnosti”, Čovjek i prostor, br. 45, Zagreb 1955., str. 6.
● “Štednjaci tvornice ‘Goran’,” Čovjek i prostor, br. 25, Zagreb 1955. ● “Industrijske stolice”, Čovjek i prostor, br. 42, Zagreb 1955, str. 8.

1956.
Meštrović, Matko: “Milan Vulpe publiciter”, Arhitektura, 1–6, Zagreb 1956.
● Putar, Radoslav: “Suvremeni plakat i ambalaža”, Arhitektura, 1–6, Zagreb 1956., str. 70–78. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003., str. 160–165]
● “Aerodinamično oblikovanje automobilske karoserije”, Čovjek i prostor, br. 57., 1956, str. 8.
● “Mehanizacija kućanstva”, Čovjek i prostor, br. 6, Zagreb 1956., str. 6.
● “Nagrađeni eksponanti na Zagrebačkom triennalu”, Čovjek i prostor, 46 (1956), str. 6.
● “Sa Zagrebačkog velesajma Namještaj i njegova primjena”, Čovjek i prostor, br. 55, Zagreb 1956., str. 4–5.

1957.
Bakrač, Stanko: “O zidovima od opeke: oblikovanje industrijskih proizvoda”, Čovjek i prostor br. 65, Zagreb 1957., str. 8.
● Lentić, Milan: “Umjetnost i industrija”, Čovjek i prostor, br. 61, Zagreb 1957., str. 1–4, [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003., str. 74–79]
● Petrović, Branko, “Umjetnost i industrija”, Čovjek i prostor, br. 58, Zagreb 1957., str. 4–5.
● Putar, Radoslav: “Riječ na zidu — uz izložbu švicarskog plakata u Salonu ULUH u Zagrebu”, Narodni list, 3633/ XIII, Zagreb, 14.03.1957.
● Putar, Radoslav: “Elementi funkcionalnog na XI triennalu u Milanu”, Arhitektura br. 1–6, Zagreb 1957., str. 49–55. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003.]
● Venturini, Darko: “Uz izložbu švicarskog plakata”, Čovjek i prostor br. 61, 1957., str. 2
● Sinobad-Pintarić, Vera: “XI triennale”, Čovjek i prostor, br. 66, Zagreb 1957, str. 4–5. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003., str. 66–73]
● “Iz Škole za primijenjenu umjetnost”, Čovjek i prostor br. 66, Zagreb 1957., str. 4–5.
● “Industrijsko oblikovanje sa Z.V.”, Čovjek i prostor br. 68, Zagreb 1957., str. 4–5.
● “Izložba Porodica i domaćinstvo”, Čovjek i prostor br. 65, Zagreb 1957., str. 4–5.

1958.
Bernardi, Bernardo: “Jedan (protu) prijedlog”, Čovjek i prostor br. 74, Zagreb 1958., str. 2.
● Bernardi, Bernardo: “Školski namještaj i oprema za školu u Kumrovcu”, Čovjek i prostor, br. 70, Zagreb 1958.
● Mutnjaković, Andrija: “Stambena problematika, u okviru međunarodne izložbe Porodica i domaćinstvo”, Čovjek i prostor, br. 79, Zagreb 1958., str. 4–5.
● Putar, Radoslav, “‘Modernizam’ projektanta u poduzeću ‘Marko Šavrić’,” Čovjek i prostor br. 75, Zagreb 1958., str. 4.
● ***: “Magarac ili zebra — povodom članka VUS-a (o reklami Chromosa M. Vulpea)”, Tvornički list Zajednice kemijske industrije, Zagreb, 2/1958..
● “Industrijsko oblikovanje”, Čovjek i prostor br. 73, Zagreb 1958., str. 8–11.
● “Izložba stolica u Društvu arhitekata”, Čovjek i prostor br. 70, Zagreb 1958., str. 4–5.
● “Expo’58”, Arhitektura br. 1–6, Zagreb 1958., str. 47–62.
● “Zlatna diploma reflektoru ‘Fotokemike’ iz Zagreba”, Čovjek i prostor br. 75, Zagreb 1958.

1959.
Bernardi, Bernardo: “Definicija i značaj industrijskog oblikovanja”, Arhitektura, br. 1–6, Zagreb 1959.
● Ivančević, Radovan: “Osnovna pravila industrijskog oblikovanja”, 15 dana, br. 6, Zagreb 1959., str. 13–15.
● Kauzlarić, Zlatko: “O nazivima i shvaćanjima na području industrijskog oblikovanja”, 15 dana, br. 11, Zagreb 1959.
● Meštrović, Matko: “Olivetti — stvaranje vlastitog stila”, Arhitektura, br. 1–6, Zagreb 1959.
● Meštrović, Matko: “Milan Vulpe publiciter‘, Arhitektura, br. 1–6, Zagreb 1959., str. 78–84.
● Meštrović, Matko: “Sa prve savezne konferencije likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti”, Beograd, 20. ožujka 1959., rukopis radioizvještaja, bez paginacije.
● Mutnjaković, Andrija: “Sinteza u okvirima zagrebačkog nebodera”, Čovjek i prostor, br. 92, Zagreb 1959., str. 4–5.
● Putar, Radoslav: “Likovna kritika materijalne proizvodnje”, Naše teme, br. 4, 1959, str. 137–147. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 80–86].
● Radić, Zvonimir: “Značenje plastične realnosti”, u Umetnost oblikovanja, Referati za drugi Kongres Saveza likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Jugoslavije, Beograd, 1959.
● Stojanović–Sip, Dragoslav: “Društveni aspekt problema primenjene umetnosti u Jugoslaviji”, u: Umetnost oblikovanja, Beograd, 1959.
● Venturini, Darko: “2. zagrebački triennale”, Čovjek i prostor, br. 86, Zagreb 1959., str. 2–6.
● Venturini, Darko: “Drugi zagrebački triennale”, Arhitektura, br. 1–6, Zagreb 1959., str. 22–23 i 38–40. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 150–159]

1960.
“Razvoj industrijskog oblikovanja”, [početak feljtona o povijesti primijenjenog oblikovanja, završava u sljedećem broju], Čovjek i prostor br. 105, Zagreb 1960., str. 6
● “Ulm”, Čovjek i prostor, br. 103, Zagreb 1960., str. 7.

1961.
Meštrović, Matko: “Dizajn — čega, gdje, kako, što i zašto”, Umetnost, 10/1961, [pretiskano u M.M.: Obrisi bez obrasca, 1979.] 1962. Meštrović, Matko: “I.C.S.I.D., Venecija 1961 — s međunarodnog kongresa dizajnera”, Čovjek i prostor, br. 108.– 109., Zagreb 1962., str. 11. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003.].
● Meštrović, Matko: “Dizajner (povodom izložbe Enza Maria Vizuelna istraživanja, strukture, dizajn, u MUO)”, 1962., pretiskano u Od pojedinačnog općem, 1967; 2005.)
● Mirković, Klaudije: “Dizajner u tvornici”, Čovjek i prostor, br. 112, Zagreb 1962., str. 7–8.
● Mirković, Klaudije: “Afirmacija jedne tvornice”, Čovjek i prostor, br. 117, Zagreb, 1962., str. 10.
● Munk, Zdenka: “Materijal, tehnika, funkcija”, Čovjek i prostor, br. 112, Zagreb 1962.

1963.
Bošnak, Mladen: “O nalazima iz najstarijih tiskara”, Bulletin Zavoda za likovne umjetosti JAZU, god XI. br. 1–2, Zagreb 1963.
● Koščević, Želimir: “Vizionarna arhitektura”, Telegram, Zagreb, br. 175 / 30. 8. 1963.
● Koščević, Želimir: “Arhitektura i dizajn”, Telegram, Zagreb, br. 185 / 8. 11. 1963.
● Meštrović, Matko: “Sistem Ju-61– Jedan dosljedan primjer suvremenog mišljenja arhitekture”, 1963., [pretiskano u Od pojedinačnog općem. Mladost 1967; DAF 2005.]
● Meštrović, Matko: “Scientifikacija kao uvjet humanizacije”, 1963., [pretiskano u Od pojedinačnog općem. Mladost 1967; DAF 2005.]
● Putar, Radoslav: “Dizajner Ivan Picelj”, Arhitektura, br. 5–6, Zagreb, 1963., str. 48–50.
● Putar, Radoslav: “Standard industrijskog oblikovanja u Italiji”, Čovjek i prostor br. 121, Zagreb 1963, str. 6. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 206–210]
● Venturini, Darko: “Izložba nesporazuma (i nesporazuma oko izložbe)”, Čovjek i prostor, br. 122, Zagreb 1963., str. 7.

1964.
Domljan, Žarko: “Uredski namještaj”, 15 dana br. 3, Zagreb 1964., str. 10–12.
● Koščević, Želimir: “Estetika dobrih želja (Novogodišnje čestitke)”, 15 dana, Zagreb, br. 1–2, 1964.
● Koščević, Želimir: “Tektoničnost funkcionalnog (tvornička arhitektura OKI)”, 15 dana, Zagreb. br. 1–2/1964.
● Koščević, Želimir: “Suvremena tvornica (Jugoton)”, 15 dana, Zagreb, br. 5–6/1964.
● Koščević, Želimir: “I. BIO-Ljubljana”, Vijesti muzealaca, Zagreb, br. 6/1964.
● Koščević, Želimir: “1 BIO. Izložba industrijskog oblikovanja u Ljubljani”, Telegram, 240, 4.12.1964, str. 240.
● Kožarić, Tomislav: “Industrijski oblik 1964”, Telegram, 18. IX. 1964., str. 11.
● Kožarić, Tomislav: “Oblikovanje”, Čovjek i prostor, br. 131, Zagreb 1964., str. 7.
● Meštrović, Matko: “Industrija i njen oblik”, Čovjek i prostor br. 133–134, Zagreb 1964., str. 13–15. (recenzija knjige Gilla Dorflesa Il disegno industriale e la sua estetica) [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003., str. 216–226].
● Meštrović, Matko: “Nedovoljno efikasna akcija — uz prvi bijenale industrijskog oblikovanja u Ljubljani”, Polet, br.11, Zagreb, studeni 1964., str. 13.
● Meštrović, Matko: “Arhitektura u industriji”, Polet, br. 6, Zagreb, travanj 1964., str. 13.
● Putar, Radoslav: “Likovni profil proizvodnje”, serijal, 15 dana br. 3–8, Zagreb 1964.
● Putar, Radoslav: “Prospekti i ambalaže: Dizajner Milan Vulpe.”, Čovjek i prostor, br. 131, Zagreb, 1964., str. 8.
● Roksandić, Dragan: “Kakav je prosječan ukus našeg građanstva”, Čovjek i prostor br. 137, Zagreb 1964., str. 5–6.

1965.
Bošnak, Mladen: “O problemu prvih hrvatskih tiskara u svjetlu slavenske inkunabulstike”, Bulletin Zavoda za likovne umjetosti JAZU, god. XIII, broj 1–2–3, Zagreb 1965., str.167.
● Jakir, Ante, “Mogućnost povećanja higijene”, Čovjek i prostor br. 149/150, Zagreb 1965., str. 7–8.
● Putar, Radoslav: “Kultura industrijske proizvodnje i suvremeni likovni senzibilitet”, 15 dana, br. 1–2, Zagreb, 1.2.1965., str. 7–9.
● Putar, Radoslav: “Vizualne komunikacije na I. BIO”, Sinteza, br. 5–7, Ljubljana, svibanj 1965.
● Venturini, Darko: “Zagrebački salon”, Čovjek i prostor, br. 148, Zagreb 1965., str. 6–7.
● Venturini, Darko: “Picelj, dilema slikara i plakatera”, Čovjek i prostor, br. 148, Zagreb 1965., str. 4–5.

1966.
Fruht, Mirko: “Primeri koji nam mogu koristiti” (povodom BIO2), Privredni pregled, 2. 8. 1966., str. 6.
● Horvat Pintarić, Vera: “Suvremena vizualna kultura i problemi vizualnih komunikacija”, Praxis, br. 4–6, Zagreb 1966, str. 639–643. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003., str. 233–240]
● Horvat-Pintarić, Vera: “Ne samo otmjen oblik nego i funkcija. Uz II bijenale industrijskog oblikovanja u Ljubljani”, Telegram, 326, 29. 7. 1966., str. 8.
● Koščević, Želimir: “Pouka iz Finske (dizajn)”, Telegram, br. 340/4. 11. 1966.
● Kožarić, Tomislav: “Fetišizam industrijskog oblikovanja”, Čovjek i prostor br. 160/161, Zagreb 1966., str. 14.
● Matičević, Davor: “Arsov dizajn”, Polet br. 3, Zagreb, prosinac 1966, str. 34–35.
● Meštrović, Matko: “Aktualni dizajn u SAD”, Čovjek i prostor, br. 157, Zagreb 1966., str. 7.
● Meštrović, Matko: “Dizajn i alatni strojevi”, Čovjek i prostor, br. 159, Zagreb 1966., str. 6.
● Meštrović, Matko: “Nagrade za dobar dizajn u Velikoj Britaniji”, Čovjek i prostor, br. 162, Zagreb 1966., str. 4.
● Meštrović, Matko: “Što od umjetnosti traži život”, Život umjetnosti, br. 1, Zagreb 1966., str. 72–76.
● Meštrović, Matko: “II kongres ICOGRADA (međunarodnog udruženja grafičkih dizajnera) Ljubljana, 1966”, Život umjetnosti, br. 2, Zagreb 1966., str. 89–90.
● Meštrović, Matko: “Slika suvremene civilizacije — referat na simpoziju ‘Slika u urbanoj sredini’, Warszawa, 13 – 15. 6.1966.”, Život umjetnosti, br. 2, Zagreb 1966., str. 56–59.
● Putar, Radoslav: “Muzej i industrija (100 godina fotografije u Hrvatskoj— 20 godina Fotokemike)”, 15 dana, br. 11–12, Zagreb, studeni 1966., str. 12–14.
● Neidhardt, Juraj: “Sintetička kuća”, Čovjek i prostor, br. 164, Zagreb 1966., str. 4.
● Richter, Vjenceslav: “Osnovni problemi industrijskog oblikovanja kod nas”, Dvadeset godina tehnike i privrede Jugoslavije, Savez inžinjera i tehničara Jugoslavije, poisebno izdanje časopisa Tehnika, Beograd, 1966.
● “Smotra dizajna u Ljubljani. Mikrofoni, igračke, stolovi i hidrauličke preše”, Informativni bilten CIO, 12, 1966, str. 12–14.

1967.
Kritovac, Fedor: “Prefabrikacija i stanovanje”, Dizajn, br. 7, CIO, Zagreb 1967., str. 10–12.
● Kritovac, Fedor: “ICOGRADA”, Čovjek i prostor, br. 167, Zagreb 1967., str. 9–15.
● Kritovac, Fedor: “Izložba ‘Britanski industrijski dizajn’,” Čovjek i prostor, br. 168, Zagreb 1967., str. 11.
● Kritovac, Fedor: “Oblikovanje na jesenjem zagrebačkom velesajmu”, Čovjek i prostor, br. 169, Zagreb 1967, str. 9–10.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn”, Polet, br. 11/12, Zagreb, rujan/listopad 1967., str. 47
● Kritovac, Fedor: “Dizajn ili ‘dizajn’,” Polet, br. 13, Zagreb, studeni 1967., str. 45
● Kritovac, Fedor: “Granice dizajna”, Polet, br. 14, Zagreb, prosinac 1967., str. 44
● Kritovac, Fedor: “Dizajn i 5 minuta prije 12”, Polet, br. 15, Zagreb, siječanj 1968., str. 45
● Kritovac, Fedor: “Dizajn i dizajner”, Polet br. 16, Zagreb, veljača 1968., str. 45
● Koščević, Želimir: “Umijeće stanovanja (recenzija)”, 15 dana, Zagreb. br. 13–14/1967.
● Horvat-Pintarić, Vera: “Grafički dizajn u Jugoslaviji”, originalno u The Penrose Annual, 1967., u skraćenom obliku pretiskano u Dizajn – Časopis za industrijsko oblikovanje, br. 5, Zagreb: CIO, listopad 1967, str. 25–26.
● Meštrović, Matko: “Organizacioni aspekti industrijskog oblikovanja”, Sistem, br. 4, Zagreb 1967., str. 45–55.
● Mutnjaković, Andrija: “Domobil — istraživanje arhitektonskog izraza industrijske civilizacije”, Arhitektura, br. 53–94, Zagreb 1967.
● Pasinović, Antoaneta: “Moderno zamišljen dizajn (Dizajn 2 i 3, cio)”, Telegram, br. 399, Zagreb, 22.12.67., str. 4
● Susovski, Marijan: “Izložba američke ambalaže”, Dizajn, br. 1, lipanj 1967., Zagreb;
● Susovski, Marijan: “Nagrade Savjeta za industrijsko oblikovanje u Velikoj Britaniji za 1967.”, Dizajn, br. 2, Zagreb, srpanj 1967.
● Venturini, Darko: “Kriterij, standard i pouke industrijskog oblikovanja iz SR Njemačke”, Čovjek i prostor, br. 176, Zagreb 1967., str. 12–13. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 248–253]
● T.H.: “Uoči izložbe britanskog industrijskog dizajna”, Telegram, br. 354, Zagreb 10.2.1967., str. 5

1968.
Bernik, Stane: “Pogled na BIO3. Uz III međunarodni bijenale industrijskog oblikovanja u Ljubljani”, Telegram, br. 420, Zagreb, 17.5.1968., str. 5.
● Jakir, Ante: “Prefabricirane sanitarne kabine i blokovi”, Dizajn, br.7, 1968., Zagreb, str. 16–19.
● Krelja, Petar: “Reklamni filmovi iz Vlaške 70”, Telegram, br. 413., Zagreb, 29.3.1968., str. 7
● Kritovac, Fedor: “Ime i prezime ‘Stua’,” Čovjek i prostor, br. 180, Zagreb 1968., str. 10–11.
● Kritovac, Fedor: “Margine uz BIO 3”, Čovjek i prostor, XV, br. 186, Zagreb 1968., str. 13.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn nije samo suvenir,” Dizajn br. 11, Zagreb 1968., str. 7–9.
● Kritovac, Fedor: “Upiti i upitnici — uz izložbu Grafički dizajn,” Telegram, br. 439., Zagreb, 27.9.1968., str. 5
● Kritovac, Fedor: “Dizajn na zagrebačkom velesajmu,” Telegram, br. 440., Zagreb, 4.10.1968.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn na olimpijadi,” Telegram, br. 449., Zagreb, 6.12.1968., str. 5,
● Kritovac, Fedor: “Čas vidljivo, čas skriveno vrenje, Dizajn 68.”, Telegram, br. 452–453., Zagreb, 27.12.1968., str. 23.
● Meštrović, Matko: “HfG (Hochschule fur Geslallung) u Ulmu pred likvidacijom”, Čovjek i prostor, br. 182, Zagreb 1968., str. 9/16.
● Meštrović, Matko: “Realne možnosti industrijskega oblikovanja v Jugoslaviji”, Sinteza, 9, 1968., str. 39–40.
● Meštrović, Matko: “Tržišni aspekti industrijskog dizajna”, Zbornik simpozija Ispitivanje tržišta i organizacija procesa plasmana. Opatija, 1968., Visoka privredna škola Sveučilišta u Zagrebu, str. 307–334.
● Meštrović, Matko: “Promatrani promatrač”, Bit International, br. 1, Galerije grada Zagreba, Zagreb 1968., str. 7–17. pretiskano u knjizi M.M. Obrisi bez obrasca, 1979.
● Richter, Vjenceslav: “Heliopolis — četverodimenzionalni grad”, Arhitektura, br. 99–100, Zagreb 1968., str. 7–11.
● Pasinović, Antoaneta: “Naše željeznice i dizajn” (uz 4, 5 i 6 broj časopisa Dizajn), Telegram, br. 428., Zagreb, 12.7.1968., str. 4
● Susovski, Marijan: “Proljetni zagrebački velesajam”, Dizajn br. 10, Zagreb, travanj 1968.
● Venturini, Darko: “BIO i oko njega — investicija koja se isplati”, Čovjek i prostor, XV, br. 184, Zagreb 1968., str. 10–11.
● Županov, Josip i Kritovac, Fedor: “Odakle otpori industrijskom dizajnu”, u Industrijski dizajn i privredno-društvena kretanja u Jugoslaviji, zbornik simpozija, ur. Eugen Canki, Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb 1969. str. 239–261. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 298–326].
● “Automobilska industrija i socijalizam (uvodnik)”, Dizajn br. 8, Zagreb 1968., str. 3.

1969.
Bučan, Daniel: “Vizualne komunikacije i ‘smrt umjetnosti’,” Telegram, br. 468, Zagreb, 18.4.1969., str. 13.
● Fruht, Miroslav: “Pokušaj stvaranja sistema obrazovanja industrijskih dizajnera — beogradska Škola za industrijsko oblikovanje”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. [godina 12], str. 8–9
● Gnamuš, Marijan: “Nepatvorena slika značenja industrijskog oblikovanja u životu suvremenog čovjeka — ljubljanski Bijenale industrijskog oblikovanja”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. [godina 12], str. 6–7
● Horvat Pintarić, Vera: “O vizualnim komunikacijma u Jugoslaviji”, Bit international, br. 4, Galerije grada Zagreba, Zagreb 1969, str. 93–103. i u Oblikovanje v Jugoslaviji/The Design in Yugoslavia 1964–70, ur. Gregor Košak, Zvonimir Radić, Dragoslav Stojanović Sip, Savez likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije, Beograd 1970. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 277–288]
● Keller, Goroslav: “Na ničijoj zemlji — dizajn još nije dobio tretman društveno priznate estetske, kulturne i civilizacijske informacije”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969., str. 3–5.
● Keller, Goroslav: “Licem prema privredi — Zagrebački Centar za industrijsko oblikovanje”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969., str. 10–12.
● Keller, Goroslav: “Za razvoj stručne terminologije dizajna”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. str. 20–21.
● Keller, Goroslav: “Svijet materijalnog prilagoditi čovjeku, (rubrika Industrijsko oblikovanje i druge znanstvene discipline)”, 15 dana, br. 15–18, Zagreb 1969. [godina 12], str. 16–19
● Kritovac, Fedor: “Dizajn, društvo i budućnost — londonski međunarodni svjet organizacija za industrijski dizajn”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. [godina 12], str. 6–7
● Kritovac, Fedor: “Transparentnost — nova dimenzija prostornog doživljaja interijera”, Čovjek i prostor, br. 190, Zagreb 1969., str. 16–17.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn za budućnost ili sadašnjost”, Čovjek i prostor, br. 194, Zagreb 1969, str. 14–16.
● Kritovac, Fedor: “Grafički dizajn i televizija”, Telegram, br. 460, Zagreb, 21.2.1969., str. 18
● Kritovac, Fedor: “Duga stanka: grafički dizajn na našoj televiziji”, Telegram, br. 468, Zagreb, 18.4.1969., str. 19,
● Kritovac, Fedor: “Simbol nove sfere sjećanja (uz dosad objavljene brojeve časopisa ‘bit’)”, Telegram, br. 481, Zagreb, 18.7.1969., str. 4.
● Koščević, Želimir: “Prijedlog za typoeziju”, Telegram, Zagreb, br. 456, 24. 1. 1969.
● Meštrović, Matko: “Mogućnosti naučne impostacije dizajna u Jugoslaviji, u Industrijski dizajn i privredno- društvena kretanja u Jugoslaviji”, zbornik simpozija, ur. Eugen Canki, Radničko sveučilište Moša Pijade, Zagreb 1969. str. 293–305. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003.]
● Pasinović, Antoaneta: “Visoka škola za oblikovanje u Ulmu”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, decembar 1969. [godina 12], str. 13–15
● Putar, Radoslav: “Dizajn proizvoda u jugoslavenskoj industriji”, Bit international, br. 4, Zagreb, 1969., str. 83–93. I u Oblikovanje v Jugoslaviji 64–70, SLUPUJ / DLOS, Ljubljana 1970. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. Feđa Vukić, 2003.]
● Tematski blok “Bauhaus, u povodu 50. godišnjice”, priredio Božidar Gagro, Telegram 467, Zagreb, 11.4.1969. str. 9–13.
● “In memoriam Walter Gropius 18.5.1883–6.7.1969.”, Telegram, br. 481, Zagreb, 18.7.1969. str. 17

1970.
Dakić, Slavko: “Kontinuitet zanimanja za dizajn (15 dana 7–8/69)”, Telegram, br. 512, Zagreb, 20.2.1970., str. 18
● Gnamuš, Marijan: “BIO in prizadevanja za industrijsko oblikovanje pri nas”, Oblikovanje v Jugoslaviji, Savez likovnih umetnika primenjenih umetnosti Jugoslavije, Beograd, 1970.
● Kelemen, Boris: “Od Exata-51 do novih tendencija”, Arhitektura, br. 107–108, Zagreb 1970.
● Keller, Goroslav: “Zvuk kao ekološki faktor”, Arhitektura, br. 106, Zagreb 1970.
● Kritovac, Fedor: “Namještaj iz poliuretana”, Čovjek i prostor, br. 202, Zagreb 1970., str. 14–15.

1971.
Cvetkova, Elena: “Uspon dizajna”, Večernji list, 19. XI. 1971, str. 17.
● Denegri, Ješa: “Zagrebačka škola serigrafije”, Život umjetnosti, 14, Zagreb 1971.
● Denegri, Ješa: “Plakati Ivana Picelja. Muzej primenjenih umetnosti Beograd, studeni 1970”, Život umjetnosti 15/16, Zagreb 1971, str. 186–188.
● Juričić, Zrinka: “Plakat pri kazalištu, o autorima kazališnih plakata Ivanu Antolčiću, Ivi Grbiću, Deanu Jokanoviću, Edi Murtiću, Mihajlu Arsovskom i Borisu Bućanu”, Prolog, IV/1971, br. 15, str. 59–62.
● Keller, Goroslav: “Vruća dizajnerska jesen”, Čovjek i prostor, XVIII, br. 225, Zagreb 1971., str. 24–25, 27.
● Keller, Goroslav: “Dizajn je mrtav — živio stajling, Čovjek i prostor, br. 220, Zagreb 1971., str. 24–25. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 347–354]
● Koščević, Želimir: “Zgled oblikovalca Oskara Kogoja”, Sinteza, Ljubljana, br. 18–19, 1971.
● Koščević, Želimir: “Grafičko oblikovanje vidnih sporočil”, Sinteza, Ljubljana, br. 20, 1971., str. 35–39.
● Kritovac, Fedor: “Na razmeđi racionalnog i iracionalnog u dizajnu, jedna od suvremenih dilema”, Život umjetnosti, br. 14, Zagreb 1971., str. 51–54.
● Kritovac, Fedor: “Čija je okolina?”, Život umjetnosti, br. 13, Zagreb 1971., str. 14–28.
● Kritovac, Fedor: “Novo mjesto plakata — U povodu plakata Borisa Bućana u Salonu uredske opreme Mladost, Zagreb, svibanj 1971.”, Čovjek i prostor, br. 220, Zagreb 1971. str. 32.
● Kritovac, Fedor: “BIO između entuzijazma i slučajnosti”, Telegram, br. 3. (520), Zagreb, 22.10.1971, str. 22.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn u stakleniku, u povodu izložbe ’Produkt dizajn 2’ u Umjetničkom paviljonu”, Telegram, br. 7 (524), Zagreb 19.11.1971., str. 19.
● Putar, Radoslav: “Dometi domaćeg industrijskog oblikovanja: Prokleta avlija dizajna (povodom 4. BIO)”, 15 dana, god. 15, broj 8, 1971., str. 16–19.
● Venturini, Darko: “Trenutak istine: nekoliko dilema o umjetnosti”, Život umjetnosti, br. 14, 1971., str. 67–73
● an. “Trenutak sadašnji domaće elektroindustrije”, Čovjek i prostor, br. 222, Zagreb 1971., str. 28–29.
● “ULUPUH — Sekcija dizajna”. Arhitektura, br. 111/112, Zagreb 1971., str. 112.

1972.
Albini, Alfred: “Premišljanje o povijesnoj istini Adolfa Loosa (1970– 1933)”, Telegram, br. 40 (556), Zagreb, 7.7.1972.
● an, najava otvorenja izložbe Mihajla Arsovskog, Telegram, br. 38 (554), Zagreb 23.6.1972, str. 7.
● Denegri, Ješa: “Grafički dizajn Slobodana Mašića. Muzej primenjenih umetnosti Bograd, ožujak–travanj, 1971.”, Život umjetnosti, 17-1972, str. 144–146.
● Glavan, Darko: “Neprimjeren pristup — Maurice Rickards: Uspon i pad plakata, Nip Borba, Beograd 1972.”, Telegram, br. 58 (574), Zagreb, 10.11.1972., str. 20.
● Jurčić, Zrinka: “Teatar itd na primjer teatrima”, Telegram, 48 (564), Zagreb, 1.9.1972. str.22.
● Keller, Goroslav: “Budućnost naše okolice i naša je budućnost”, Arhitektura, br. 116, Zagreb 1972., str. 36.
● Keller, Goroslav: “Što je onda s dizajnom u Jugoslaviji? Ili quo vadis YU dizajn?”, Čovjek i prostor, XIX, 237, 1972., str. 14–15.
● Koščević, Želimir: “Istina o Goranu Trbuljaku”, Telegram, Zagreb, br. 48, 1. 9. 1972.
● Kritovac, Fedor: “Pokrenut znak: plakati Borisa Bućana na ulicama”, Život umjetnosti, 18, Zagreb 1972.
● Kritovac, Fedor, “U istom labirintu — nekoliko teza o arhitekturi i dizajnu”, Arhitektura br. 116, Zagreb 1972., str. 35.
● Maković, Zvonko: “Lijepo slovo. Uz izložbu plakata Mihajla Arsovskog u Galeriji Studentskog centra”, Telegram, 40(556), 7.7.1972., str. 19.
● Matičević, Davor: “Na švicarski način — uz izložbu nagrađenih švicarskih plakata 69 i 70 godine u Kabinetu JAZU”, Telegram, 20 (537), Zagreb, 18.2.1972., str. 16.
● Pasinović, Antoaneta: “Plakati filmoteke 16 (u povodu izložbe slikara Marjana Jevšovara u MUO)”, Telegram, br. 19. (536), Zagreb, 11.2.1972., str. 16.
● Richter, Vjenceslav: “Subjektivne projekcije svijela”, Arhitektura, br. 116, Zagreb 1972., str. 34.
● Susovski, Marijan: “100 plakata Yu, izložba u Galeriji suvremene umjetnosti”, Telegram, br. 52 (568), Zagreb, 29. rujan 1972., str. 19
● Susovski, Marijan: “100 plakata YU”, Novine Galerije studentskog centra, br. 38, Zagreb, rujan 1972.
● Susovski, Marijan: “100 plakata YU”, Kreativne komunikacije, br. 4, Zagreb 1972.
● Zuppa, Vjeran: “Raznorodne bilješke za početak eseja o dosjetci (dvojici: Mihajlu Arsovskom i Tonku Maroeviću)”, Telegram br. 39 (555), Zagreb, 30.6.1972., str. 16.

1973.
Dakić, Slavko i Kritovac, Fedor: “Okolina je proces”, Arhitektura, br. 146/147, Zagreb 1973, str. 35–38.
● Keller, Goroslav: “Deset godina Centra za industrijsko oblikovanje”, Čovjek i prostor, br. 251, Zagreb, veljača 1973., str. 21, 34.
● Keller, Goroslav: “Dizajn i standardizacija (referat na seminaru o industrijkom oblikovanju)”, Beograd, 1973.
● Keller, Goroslav: “Informacija ili dezinformacija o dizajnu”, Čovjek i prostor br. 239, Zagreb 1973, str. 26–30.
● Keller, Goroslav: “Budućnost kakvu zavređujemo”, Čovjek i prostor, br. 1–12, Zagreb 1973.
● Kritovac, Fedor: “BIO 5”, Čovjek i prostor, XX, br. 242, Zagreb 1973., str. 24–25.
● Kritovac, Fedor: “BIO 5, signali dizajna”, Oko, 1–2, 25.10.1973., str. 6.
● Kritovac, Fedor: “Protivurječja dizajna — o razgovorima u SKC Beograd, Dizajn kao mogućnost mijenjanja okoline, ponašnja i društva”, časopis LL, br. 2–3, Zagreb 1973.
● Matičević, Davor: “Kako dalje BIO? Razgovor u povodu otvorenja Bijenala industrijskog oblikovanja”, Čovjek i prostor, XX, 244, 1973., str. 14.
● Murko, Matija: “Samo nova karika u lancu BIO — ili nešto više?”, Čovjek i prostor, XX, 243, 1973., str. 16–17.
● Putar, Radoslav: “Bio 5 in bio 6, 7, 8 …”, Sinteza, 28, 29, 1973., str. 43–48.
● Putar, Radoslav: “Mihajlo Arsovski i moderni grafički dizajn”, Ideja, Zagreb 21.1.1973., str. 21-23.
● Rus, Zdenko: “O plakatu”, Oko, br. 23, 19.9.1973, str. 9.
● Robotić, Vladimir: “Dizajn u elektroindustriji (referat na seminaru)”, Beograd, 1973.

1974.
Horvat-Pintarić, Vera: “O političkom plakatu”, Mogućnosti, br. 5, Split 1974.
● Keller, Goroslav: “Ergonomija — nauka o radu”, Arhitektura, br. 150, Zagreb 1974., str. 34–38.
● Keller, Goroslav: “Prijelomni trenutak industrijskog dizajna”, Čovjek i prostor, XXI, 257, 1974., str. 20–21.
● Koščević, Želimir: “Xerox — mogućnost ili zabluda”, Spot, Zagreb, br. 5/1974.
● Kritovac, Fedor: “Deset godina Centra za industrijsko oblikovanje u Zagrebu”, Arhitektura, br. 150, Zagreb 1974., str. 39–42.
● Kritovac, Fedor: “Dizajn na putu znanosti”, Život umjetnosti, br. 21, 1974, str. 63–67.
● Matičević, Davor: “Ulica kao prostor intelektualnog ponašanja”, SPOT, 5/1974, str. 29–31.
● Mrkonjić, Zvonimir: “Zaštitni znak invencije (o plakatima Borisa Bućana)”, Teka, br. 4, Zagreb 1974.
● Putar, Radoslav: “Angažirani glas Romana Cieslewicza”, Ideja, br. 8, Zagreb, 1974., str. 28–31.
● Tirnanić, Bogdan: “Dizajn politike”, Nin, 29.12.1974.

1975.
Keller, Goroslav: “Dizajn ‘74”, Čovjek i prostor, br. 262, Zagreb 1975., str. 18–21.
● Keller, Goroslav: “Organizacija, upravljanje i kadrovi dizajna”, u: Goroslav Keller, Design/dizajn, Vjesnik, Zagreb 1975, str. 110–116.
● Keller, Goroslav: “Engleski i jugoslavenski dizajn u Ljubljani”, Čovjek i prostor, XXII, 267, 1975., str. 14–17.
● Keller, Goroslav: “BIO plakat”, Čovjek i prostor, XXII, 264, 1975., str. 30– 31.
● Koščević, Želimir: “Kako ilustrirati ideju (Bućanova serija ‘Razvoj naučne misli’)”, Pitanja, 1–2, Zagreb 1975., str. 78–79.
● Matičević, Davor: “Plakat samostalnog djelovanja”, Čovjek i prostor, XXII, 265, 1975., str. 16–17.
● Robotić, Vladimir: “Dizajn i planiranje proizvoda”, Čovjek i prostor, br. 4 (265), Zagreb 1975, str. 18. [pretiskano u Od oblikovanja do dizajna, ur. F. Vukić, 2003, str. 373–376]
● Robotić, Vladimir: “Vrijednosna tehnika i industrijski dizajn”, Čovjek i prostor, br. 8 (269), Zagreb 1975., str. 13/28.

1976.
Keller, Goroslav: “Trgovina potiče razvoj dizajna namještaja”, Čovjek i prostor, br. 7–8 (280), Zagreb 1976., str. 18–19.
● Keller, Goroslav: “Dizajn za industrijalizaciju — informativni dokument o industrijskom dizajnu pripremljen za UNIDO (skraćeni tekst)”, Čovjek i prostor, br. 9 (282), Zagreb 1976, str. 28–29.
● Keller, Goroslav: “Ljubljanski bienale industrijskega oblikovanja in njegov pomen”, Sinteza, 36/37, 1976, str. 35–40.
● Kritovac, Fedor: “Zgraf 75”, Život umjetnosti, 24/25, Zagreb 1976, str. 153–156.
● Kritovac, Fedor: “Ipak i TV dizajn”, (O telopima Sanje Iveković i Dalibora Matinisa za RTZ), Čovjek i prostor, br. 278, Zagreb 1976.

1977.
Glavan, Darko: “Invalid u herojskoj pozi — Političko-propagandni plakat 1945–1955”, (tekst povodom izložbe u Galeriji SC, mart 1977), Polet, br. 20, Zagreb, 25.3.1977.
● Keller, Goroslav: “Korak naprijed — dva koraka natrag?”, Čovjek i prostor, XXIV, 286, 1977., str. 24–25.
● Keller, Goroslav: “Bijenale industrijskog oblikovanja — dosljedan samom sebi”, Čovjek i prostor, XXIV, br. 8 (293), Zagreb 1977., str. 16–17.
● Keller, Goroslav: “O poslovnosti i dizajnu, Čovjek i prostor, br. 2 (287), Zagreb 1977., str. 20–21.
● Koščević, Želimir: “Poklič sa zidova”, Start, 4.7.1977.
● Kritovac, Fedor: “Milan Vulpe — retrospektiva”, Čovjek i prostor, br. 292, Zagreb, srpanj 1977., str. 9.
● Putar, Radoslav: “Manifestacija ali instrument družbene skrbi?”, Delo (Sobotna priloga), XIX, 152, 2.7.1977., str. 31.

1978.
Bešker, Inoslav: “Dečki se zezaju”, Polet, br. 65, Zagreb 8.5.1978, str. 5
● Horvat-Pintarić, Vera: “O sretnom Sizifu”, Start br 235, Zagreb, 25.1.1978.
● Tatomir, Zrinka: “111 godina naše škole. Od Obrtne škole do Škole primjenjene umjetnosti i dizajna”, Život umjetnosti, 27–28 (1978).

1979.
Keller, Goroslav: “Gdje je onda škola za dizajn”, Čovjek i prostor, br. 1 (310), Zagreb 1979., str. 22–23.
● Keller, Goroslav: “Efikasniji radni prostor”, Čovjek i prostor, br. 3 (312), Zagreb 1979., str. 11.
● Kritovac, Fedor: “Problematiziranje dizajna u nas”, Čovjek i prostor, XXVI, br. 12 (321), Zagreb 1979, str. 18–19.
● Meštrović, Matko: “O znanstvenosti dizajna”, Arhitektura, br. 170/171, Zagreb 1979., str. 90–92.
● Meštrović, Matko: “Dizajn spram biti rada”, iz Obrisi bez obrasca, Mladost, Zagreb 1979., rasprava pripremljena za 9. kongres ICSIDa, Moskva, 1975.
● Tonković, Marija: “Plakat Ivana Picelja iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu”, Informatica museologica, br. 4, Zagreb 1979.

1980.
Čorak, Željka: “Grafički dizajn u hrvatskoj secesiji”, Život umjetnosti, 29/30– 1980, str. 174–179.
● Čorak, Željka: “Počeci Obrtne škole i vizualni identitet Zagreba”, katalog 15. zagrebački salon, Zagreb 1980.
● Depolo, Josip: “In memoriam Ferdo Bis, preteča i veliki majstor naše primijenjene umjetnosti”, Oko, 7 (1980) 206, str. 14.
● Gudac, Vladimir: “Uvodnik tematskog broja posvećenog Poletovim fotografima”, Pitanja, br. 10–12, Zagreb 1980.
● Koščević, Želimir: “Dizajn i kultura (recenzija)”, Čovjek i prostor, Zagreb, br. 12/1980.
● Kritovac, Fedor: “Noviji plakati Borisa Bućana”, Čovjek i prostor, br. 12 (333), Zagreb, prosinac 1980., str. 26.
● Venturini, Darko: “Vašaru u pohode (15. salon)”, Čovjek i prostor, br. 7/8 (328/329), Zagreb 1980., str. 10–13.

1981.
Lončarić, Davor: “Dvije uredničke marginalije uz ČIP br. 1/1981. – Tko zna zna, tko ne zna ne zna”, Čovjek i prostor, 336, Zagreb, ožujak 1981.

1982.
Lučić, Mladen: “Slikom na ulicu, tekst i kratak razgovor s Bućanom”, Start, br. 346, Zagreb, 24.04.1982.
● Maroević, Tonko: “Jedan za sve — Noviji radovi Borisa Bućana u kontekstu likovnih tendencija osamdesetih godina”, Život umjetnosti, 33/34, 1982.

1983.
Bernardi, Bernardo: “ICSID Design”, Čovjek i prostor, br. 10 (367), Zagreb 1983., str. 4.
● Cvetkova, Elena, “Ambijenta — što je to”, Večernji list, 25. i 26. VI. 1983, str. 10.
● Hlevnjak, Branka: “Dizajn u vječitoj peleni”, Oko, 14–28.7.1988.

1984.
Bernardi, Bernardo: “BIO 10”, Čovjek i prostor, XXXI, br. 11 (380), Zagreb 1984., str. 6.
● Despotović, Jovan: “Boris Bućan, Galerija Sebastijan, travanj–svibanj 1984”, Moment br. 2, Beograd, 1984.
● Grubić, Damir: “Boris Bućan, Tonko Maroević. NSB, Zagreb 1984.”, Život umjetnosti, 37/38–1984, str. 118–119.
● Koščević, Želimir: “Likovna oprema gramofonskih ploča”, Diskografija u Hrvatskoj, izd. Zavod za kulturu SRH, Zagreb 1984., str. 57–63.
● Šulc, Branka: “Industrijsko oblikovanje kao pojava nove djelatnosti”, Čovjek i prostor, XXXI, 376, Zagreb 1984., str. 4.

1985.
Koščević, Želimir: “Grafika u Hrvatskoj, Jugoslovenska grafika 1950– 1980”, MSU, Beograd, 1985., str. 47–51.
● Kritovac, Fedor: “Sistem multifunkcionalnih benzinskih stanica INA– Trgovine”, Čovjek i prostor, br. 8–9 (389–390), Zagreb 1985., str. 28–29.
● Maroević, Tonko: “Plakat na kvadrat”, Oko, br. 3, 17.01.1985.
● Pavičić, Snježana: “Politički plakat — neki oblici muzejske komunikacije”, Informatica museologica, br. 3–4, 1985. g.

1986.
Kritovac, Fedor: “Pogled na povijest dizajna”, Čovjek i prostor, br. 6 (399), Zagreb 1986., str. 29.
● Kritovac, Fedor: “Upotreba estetike, estetika upotrebe”, Oko, XIII, 382, 6.–20. 11. 1986, str. 16–17.

1987.
Dorogi, Ivan: “Udžbenik grafičke komunikacije — Miloš Ćirić: Grafičke komunikacije 1954–1984, Beograd 1986.”, Quorum br. 3/4, Zagreb 1987., str. 395–398.

1988.
Hržić, Oleg: “Četiri puta ‘D’ ”, Čovjek i prostor, br. 9 (426), Zagreb 1988., str. 10.
● Ljubičić, Boris: “Dizajn ide dalje”, Čovjek i prostor, XXXV, br. 11 (428), Zagreb 1988., str. 20–21.
● Rajković, Marin: “Novi način sjedenja”, Čovjek i prostor, br. 9 (426), Zagreb 1988., str. 9.
● Zupančič, Tadej: “Imitacija života”, (o Studiju imitacija života), Mladina, Ljubljana, 10. kolovoz 1988.

1989.
Gudac, Vladimir: “The Photographic Lens and the Inner Eye”, (o Studiju imitacija života), Camera Austria, br. 30, Graz, 1989.
● Kršić, Dejan: “New Sounds / New Styles — design omota ploča pop muzike I”, Quorum br.2, Zagreb 1989.
● Kršić, Dejan: “Tvornica fikcije”, Etika & Estetika, Start, br. 529, Zagreb, 29.04.1989. [dio o izložbi SIŽ]
● Miščević, Ljubomir: ‘Kriteriji za dobar industrijski dizajn”, Čovjek i prostor, br. 6, Zagreb 1989., str. 20.
● Ožbolt, Alen: “Sudbonosna privlačnost urbanih slika”, Ars Vivendi, br. 7, Ljubljana 1989. (o plakatima Borisa Bućana).
● Zupančič, Tadej: ‘Novi novi zagrebački design”, Ars Vivendi 07, Ljubljana 1989.

1990.
Hrovat, Boris B.: “Smisao je sekundaran”, Večernji list, Zagreb, 21. veljače 1990. (o Studiju imitacija života).
● Kršić, Dejan: “Poučci geometrije smrti — Etika & Estetika”, Start, br. 549, Zagreb, 03.02.1990.
● Lendvaj, Ana: “Sudbina na plakatu”, Oko br. 8, 18.4.1990., str. 28–29.
● Lučić, Mladen: “Film na plakatu”, Oko, br. 2, 25.1.1990., str. 21.
● Ljubičić, Boris: “Edukacija dizajnera”, Čovjek i prostor, br. 10., Zagreb 1990., str. 24.
● Maković, Zvonko: “Tko to misli ozbiljno”, Oko, br. 8, 18.4.1990.
● Radmanović, Petar: “Predizborni propagandni rat”, Vreme, 10.10.1990.
● Razović, Maja: “Zbogom zvijezdo”, Danas, 29.5.1990., str. 35–37.
● Vukić, Feđa: “Sav taj dizajn” (o Studiju imitacija života), Oko, Zagreb, 29. studeni 1990.

1991.
Galjer, Jasna: “Počeci modernog grafičkog oblikovanja u Hrvatskoj”, katalog izložbe ZGRAF 6, Zagreb 1991. str. 175–181.

1992.
Galjer, Jasna: “Dizajn kao umjetnički ideal. Tomislav Krizman i počeci dizajna u Hrvatskoj”, Kontura, Zagreb, 7 (1992.).
● Koščević, Želimir: “Smisao i poruke grupe EXAT ‘51”, Kontura br. 5, Zagreb 1992., str. 4–5.
● Vukić, Feđa: “Skica za portret hrvatskog industrijskog dizajna”, katalog 27. Zagrebačkog salona, Zagreb 1992.

1993.
Galjer, Jasna: “Dizajnom do identiteta”, Formart, Ljubljana, 4/5, 1993.
● Galjer, Jasna: “Muzej kao total design”. Formart, Ljubljana, 7/8/9, 1993/4.
● Galjer, Jasna: “Art deco i mod(erna”, Život umjetnosti, Zagreb, 54/55 (1993/94.).
● Meštrović, Matko: “Dizajn i kulturna okolina 21. stoljeća”, Život umjetnosti, br. 52/53, Zagreb 1992/1993, str. 92–95.

1994.
Kritovac, Fedor: “Pedesete – dizajn namještaja i standard življenja”, Život umjetnosti, 54–55 (1994), str. 10–16.
● Vukić, Feđa: “Ars — kralj hrvatske tipografije”, Vidi, br. 1, Zagreb, listopad 1994. Uz tekst su objavljeni i okviri s komentarima Borisa Maleševića, Zvonka Makovića i Borislava Ljubičića.

1995.
Vukić, Feđa: “Korporacijski identitet u Hrvatskoj”, Vidi, Zagreb 1995.

1996.
Ambruš Kiš, Miroslav: “It’s no Brody!”, Arkzin, br. 66, Zagreb 24.5.1996. str.31.
● Galjer, Jasna: “Imaginarno putovanje kroz 60e”, Vjesnik, 5.07.1996, str. 18.
● Galjer, Jasna: “Boris Malešević: dizajn za stvarni svijet”, Život umjetnosti, br. 58, 1996.
● Kršić, Dejan: “Izložba fotografija Ivane Vučić”, Arkzin, br. 82, Zagreb, 17. 01. 1996.
● Međedović, Ermin: “Zvijezde 90- ih: Erik Spiekermann & Meta Design”, Arkzin br. 74, Zagreb 27. 9. 1996., str.31.

1997.
Franković, Orsat: “Between histories”, Eye, 25, London 1997., prilog o hrvatskom dizajnu [Vulpe, Picelj, Arsovski, Ljubičić, Studio imitacija života],
● Galjer, dr. Jasna: “Suvremeno slovensko grafičko oblikovanje: skica za portret”, Suvremeno slovensko grafičko oblikovanje 1988–1996., Ljubljana, 1997.
● Popović, Boris: “Do jaja, čitaj: s ljubavlju — Otvorenje izložbe BOŽESAČUVAJ do jaja”, Arkzin, br. 84, Zagreb /veljača/ 1997.

1998.
Toš, Igor: “Ipak se kreće…”, Čovjek i prostor, br. 9/12, 1998.

2001.
Borčić, Željko: “Predgovor”, Godišnjak hrvatskog dizajna 02, HDD, Zagreb, str. 6–8., 2001.
● Kršić, Dejan: “Formu slijedi fijasko”, Godišnjak hrvatskog dizajna 02, HDD, Zagreb 2001.
● Kršić, Dejan: “Iz pozicije strasnog angažmana (Dani dizajna/02)”, Zarez, II/54, Zagreb 26.04.2001.
● Kršić, Dejan: “Cavarpayer”, Čovjek i prostor, br. 569/571, br. 10/12, 2001.

2002.
[Kršić, Dejan i Dragosavac, Dejan Ruta]: “Especially in Red”, Libra Libera, no. 11, Zagreb 2002. str. 97–101.
● Petrić, Mirko: “Političnost, odmah i sada!”, Forum, str. 4, Slobodna Dalmacija, Split, 07.08.2002.
● Petrić, Mirko: “Nagrada Outward 2002: Prilagodljiv svakom seksizmu”, Forum, str. 4–5, Slobodna Dalmacija, Split 02.10.2002.
● Petrić, Mirko: “Iskon više ne miriše isto”, Forum, Slobodna Dalmacija, 31. 7. 2002.
● Petrić, Mirko: “Razbuktao se rat starih i modernih”, Forum, Slobodna Dalmacija, 20. 11. 2002.
● Vukić, Feđa: “Pitanje modernosti (The Modernity Issue)”, Oris, 14, Zagreb 2002., str. 112–122.
● Vukić, Feđa: “Pojam ‘oblikovanje’ u hrvatskoj kulturi pedesetih godina”, Društvena istraživanja 58–59, god. 11, br. 2–3, str. 413–431, Institut Ivo Pilar, Zagreb 2002.

2003.
Mrduljaš, Maroje: “Zagrebački dizajn i dizajniranje Zagreba”, Zagreb — modernost i grad, ur. Feđa Vukić, AGM, Zagreb 2003.
● Petrić, Mirko: “Carnet je gol!”, Forum, Slobodna Dalmacija, 14. 5. 2003.
● Petrić, Mirko: “Politika od Iskona”, Forum, Slobodna Dalmacija, 3. 9. 2003.
● Petrić, Mirko: “Dizajneri premalo čitaju”, Forum, Slobodna Dalmacija, 9. 11. 2003.
● Vlajo, Koraljka: “Počeci industrijskog dizajna u Hrvatskoj: usporedba industrijskog dizajna keramičkog posuđa 1950-ih u Hrvatskoj i Finskoj”, Informatica museologica, 33 (3–4), rujan 2003, str. 102–108. vidi http://hrcak.srce.hr/140507.
● Vukić, Feđa: “Korporacijski identitet i tranzicija”, Up and Underground, br. 6, Zagreb 2003.
● Vukić, Feđa: “Od oblikovanja do dizajna”, u Od oblikovanja do dizajna, ur. Vukić, F., 2003., str. 9–53.
● Vukić, Feđa: “Neka aktualna pitanja valorizacije dizajna”, Prostor, 11 (2003), 1 (25), str. 67–76., Zagreb 2003.

2004.
Galjer, Jasna: “Zvonimir Faist — Osebujan vizualni jezik”, Grafika: hrvatski časopis za umjetničku grafiku i nakladništvo, II, 2 (2004), str. 74–77. vidi http://www.mgz.hr/UserFiles/ file/Galjer-Faist-Grafika.pdf
● Kovačević, Lina, “Raymond, robot dizajner”. Kontejner. [4. 6. 2009.] http://www.kontejner.org/raymonddesigner- robot.
● Kovačić, Mišel: “Uz selekciju elektronskih medija”, Godišnjak hrvatskog dizajna 03, Zagreb 2004.
● Petrić, Mirko: “Široka veza vodi u svijet”, Forum, Slobodna Dalmacija, Split 4. 4. 2004.
● Petrić, Mirko: “Živio Convivio!”, Forum, Slobodna Dalmacija, 11. 9. 2004.
● Poynor, Rick: “New Europe, New Spirit”, predavanje na 48. ATypI konferenciji, Prag, 30.9.2004. objavljeno na portalu Design Observer 5.10.2004, te magazinu KAK, no.6 (32), Moskva 2004.
● Vukić, Feđa: “Petnaest godina Studija dizajna”, u Radovi diplomiranih studenata Studija dizajna nastali u profesionalnom djelovanju nakon diplome, ur: Doroghy I., Studij dizajna, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u zagrebu, Zagreb 2004. str. 8–13.
● Vukić, Feđa: “Nelagode s dizajnom — o zbirci eseja The Politics of the Artificial Victora Margolina”, Tema, br. 3–4, Zagreb 2004., str. 136–137.
● Vukić, Feđa: “Modernost, žene i muškarci”, Tema br. 8–9, Zagreb 2004., str. 87–88.

2005.
Petrić, Mirko: “Osvrt na knjigu Feđe Vukića, ‘Od oblikovanja do dizajna: teorija i kritika projektiranja za industrijsku proizvodnju’ (Meandar, 2003)”, Društvena istraživanja (1330– 0288) 14 (2005), 1–2, str. 329–333.
● Serdarević, Željko: “Regresija [o radu Studija imitacija života]”, 2005. rukopis, neobjavljeno
● Serdarević, Željko: Volim kvadrat i točka, press-release uz tribinu povodom izložbe radova natječaja za vizualni identitet HDC-a, Galerija Nova, Zagreb 09.11.2005.

2006.
Mrduljaš, Maroje: “Dobar dizajn”, Pregled hrvatskog dizajna 040506, Zagreb 2006., str. 14–15.
● Mrduljaš, Maroje: “Studentski radovi”, Pregled hrvatskog dizajna 040506, Zagreb, str. 166.
● Mrduljaš, Maroje: “O stanju struke, Konvenciji i selekciji, povodom Nacionalne dizajnerske konvencije i Izložbe hrvatskog dizajna 040506”, Zarez, br. 183, Zagreb 29.6.2006.
● Tenžera, Marina: “Prvi i u dizajnu, 13. godina magazina Banka”, Vjesnik, 20.03.2006.
● Vukić, Feđa: “Prilog poznavanju teorije dizajna u Hrvatskoj”, Društvena istraživanja, br. 3 (83), god. 15, Zagreb 2006., str. 453–474
● Petrić, Mirko: “Elektronski mediji”, Pregled hrvatskog dizajna 040506, Mrduljaš, Maroje [ur.], HDD, Zagreb 2006., str. 118.

2007.
Kršić, Dejan: “Anatomy of Design Hellera i Ilića”, Medija marketing, Sarajevo, 2007.
● Kršić, Dejan: “S pogledom u ružičastu budućnost”, Druga nacionalna dizajnerska konvencija, ur. Ira Payer, HDD, Zagreb/Rovinj, 2007.
● Mitrović, Ivica: “Dizajn interakcija”, Portal Hrvatskog dizajnerskog društva, 4. 2. 2007., http://dizajn.hr/blog/ dizajn-interakcija/
● Mrduljaš, Maroje: “ASCII operator”, katalog izložbe Slika i prilika, HDD, Zagreb 2007., str. 30–33.
● Payer, Ira: “Uvodnik”, Druga nacionalna dizajnerska konvencija, Zagreb 2007., str. 3–7.

2008.
Fritz, Darko: “Vladimir Bonačić: Computer- Generated Works Made Within Zagreb’s New Tendencies Network (1961–1973)”, Leonardo, 2, 4 2008., Svez. 41, 2008., str. 175–183.
● Kršić, Dejan: “Čuvari tradicije, kontekstu uprkos”, katalog Zgraf 10, Ulupuh, Zagreb 2008.
● Magaš Bilandžić, Lovorka: “Reklamni zavod Imago i komercijalni grafički dizajn u Hrvatskoj 1920-ih”, Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, 51 (2008.), str. 99-118.
● Payer, Ira: “Uvodnik”, Pregled hrvatskog dizajna 0708, Serdarević, Željko [ur.], HDD, Zagreb 2008., str. 4.
● Serdarević, Željko: “Poziv na sudjelovanje na izložbi hrvatskog dizajna 0708”, Portal Hrvatskog dizajnerskog društva, 2008., [1. 6. 2009.] http://dizajn.hr/#281.
● Serdarević, Željko: “0708”, Pregled hrvatskog dizajna 0708, HDD, Zagreb 2008., str. 6–7.
● Štefančić, Klaudio: “Nove mreže novih medija”, Galerija Galženica web sjedište, 2008., https://monoskop. org/File:Stefancic_Klaudio_ 2008_2017_Nove_mreze_ novih_medija.pdf.

2009.
Kalčić, Silva: “Anti-dizajn / Trajne alternative”, 43. zagrebački salon / primjenjene umjetnosti i dizajn, ULUPUH, Zagreb 2009., str. 8–9.
● Kršić, Dejan: “Ideologija dizajna i ideologije oko dizajna (na primjeru grafičkog dizajna u Hrvatskoj 1950- 2005)”, work-in-progress, Centar za nove medije kuda.org, Novi Sad 2009.
● Kolešnik, Ljiljana: “Delays, Overlaps, Irruptions: Croatian Art of 1950’s and 1960’s”, u Different Modernisms, Different Avantgardes, Sirje Helme (ur.), KUMU, Tallinn 2009., str. 123–140.
● Mrduljaš, Maroje: “Plakati za mamu”, Portal Hrvatskog dizajnerskog društva, 2008., http://dizajn. hr/#337.
● Mrduljaš, Maroje: “Dizajn — nešto ‘dobro’ (a ne ‘lijepo’)”, Život umjetnosti, Maroje Mrduljaš i Koraljka Vlajo [ur.], 84, 2009., str. 74–93.
● Mrduljaš, Maroje: “Dizajn — danas — Hrvatska”, Život umjetnosti, Maroje Mrduljaš i Koraljka Vlajo [ur.], 84, 2009., str. 4–13.
● Petričević, Vlado: “Prvi Centar za industrijsko oblikovanje”, Drvo, 59, Zagreb 2009., str. 63.

2010.
Kršić, Dejan: “Desetljeće izložbi, razvoja i propuštenih prilika”, Pregled hrvatskog dizajna 0910, HDD, Zagreb 2010., str. 5–10.
● Dugonjić, Marko: “Dizajn elektronskih i interaktivnih medija”, Pregled hrvatskog dizajna 0910, HDD, Zagreb 2010., str. 180.
● Mrduljaš, Maroje: “Dizajn za nezavisnu kulturnu scenu u Hrvatskoj”, Dizajn i nezavisna kultura, Mrduljaš, Maroje i Vidović, Dea [ur.], Klubtura / UPI-2M PLUS / KURZIV, Zagreb 2010., str. 40–135.
● Vidović, Dea: “Oči uperene u kontekst”, Kulturpunkt, 2010., [19. 1. 2011.] http://www.kulturpunkt.hr/i/kulturoskop/ 489.
● Vukić, Feđa: “Dizajn kao disciplina i kao kulturalni fenomen u Hrvatskoj”, u Hrvatska umjetnost — povijest i spomenici, gl. ur. Milan Pelc, ur. Vladimir P. Goss, T. Maroević, P. Prelog, Školska knjiga, Zagreb 2010., str. 722.

2011.
Galjer, Jasna i Ceraj, Iva: “Uloga dizajna u svakodnevnom životu na izložbama Porodica i domaćinstvo 1957. — 1960. godine”, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35, 2011., str. 277–296.
● Heller, Steven: “Mihajlo Arsovski, Designer With a Mission”, Print, 29. prosinac 2011. https://www.printmag. com/imprint/mihajlo-arsovski-designer- with-a-mission/
● Ivanjek, Željko: “Arsovski — pogled u svijet najboljeg hrvatskog dizajnera”, Svijet br. 3 god. I, Zagreb 18.9.2011. str. 46-53.
● Kršić, Dejan: “Design a la Vild (Ili o čemu govorimo kad govorimo o dizajnu? Povodom izložbe Boruta Vilda)”, Oris br. 67, Zagreb 2011. [redakcijski naslov]

2012.
“In Memoriam Tomislav Lerotić”, dizajn.hr hdd1112, HDD, Zagreb 2012
● “In Memoriam Tomislav Lerotić”, eduzgraf, ULUPUH, Zagreb 2012.
● Kavurić, Lada: “Grafički dizajn: modernizam ograničenjima unatoč”, u knjizi: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898–1975., ur. Ljiljana Kolešnik, Petar Prelog, IPU, Zagreb 2012.
● Kršić, Dejan: “Grafički dizajn i vizualne komunikacije, 1950–1975.”, u: Socijalizam i modernost — umjetnost, kultura, politika 1950–1974, ur. Ljiljana Kolešnik, MSU i IPU, Zagreb 2012.
● Kršić, Dejan: “Danas je jučer bila budućnost / This Used to be the Future”, Zgraf 11, ULUPUH, Zagreb 2012.
● Kršić, Dejan: “Došao sam da pročistim grafički izgled vašeg lista” (povodom izložbe Roman Cieslewicz – sjajni tragovi 1961–1995. HDD galerija, 2012), Zarez br. 336, 7.6.2012. [redakcijski naslov]; emisija Triptih, 3. program Hrvatskog radija.
● Magaš Bilandžić, Lovorka: “Lik Merkura u hrvatskom grafičkom dizajnu između dva svjetska rata”, u: Milinović, Dino; Belamarić, Joško (ur.). Metamorfoze mita. Mitologija u umjetnosti od srednjeg vijeka do moderne. Zbornik radova znanstvenog skupa “Dani Cvita Fiskovića”. Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012., str. 169–184.
● Pavičić, Jurica: “Odlazak Tomislava Lerotića, čovjeka iz drugog svemira”, Slobodna Dalmacija, Split, 12.4.2012.
● Zubak, Marko: “Pop-Express [1969.– 1970.]: rock-kultura u političkom omladinskom tisku”, Časopis za suvremenu povijest ČSP, br. 1/2012, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2012, str. 23.-35.

2013.
Poynor, Rick: “Socialism and Modernity”, Design Observer, January 2013.
● Tomiša, M.; Vusić, D.; Milković, M.: “Utjecaj povijesnog razvoja tipografije na suvremenu klasifikaciju pisama”, Tehnički vjesnik, 20(5), 905–911., 2013., http://hrcak.srce.hr/109802
● Sekelj, Sanja: Doprinos Radoslava Putara proučavanju dizajna u 1960- ima, diplomski rad, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet, Zagreb 2013.

2014.
Golub, Marko: “Nevolje samoreprezentacije”, Pregled hrvatskog dizajna 1314, HDD, Zagreb 2014.
● Serdarević, Željko: “Ganz novi dizajn”, tekst u depilijanu izložbe radova Hrvoja Živčića i Darija Devčića za SC, HDD, Zagreb 2014.
● Požar, Cvetka: “Continuity and Change: The Biennial of (Industrial) Design over Fifty Years, Designing everyday life”, ur. Jan Bolen i Vera Sacchetti, BIO50: 3,2,1… TEST, 24th Biennial of Design, MAO, Ljubljana, 2014.

2015.
Golub, Marko: “Uvod u Arhiv dizajna”, Dan D 2015: Arhiv dizajna, ur. Ivana Borovnjak, Marko Golub, HDD, Zagreb, srpanj 2015.
● Kršić, Dejan: “Fragmenti na temu Novi kolektivizam”, u NSK: From Kapital to Capital — Neue Slowenische Kunst–an Event of the Final Decade of Yugoslavia, ur. Zdenka Badovinac, Eda Čufer & Anthony Gardner, Moderna Galerija Ljubljana & MIT Press, Cambridge MA, 2015.
● Kršić, Dejan: “Ilica zauvijek — Novi signalizacijski sustav označavanja kućnih brojeva u Zagrebu”, Čovjek i prostor, 01–04, 2016.
● Kršić, Dejan: “Od dokumentiranja dizajna prema novoj paradigmi”, Dan D 2015: Arhiv dizajna, ur. Ivana Borovnjak, Marko Golub, HDD, Zagreb, srpanj 2015.
● Magaš Bilandžić, Lovorka: “Izložba reklame na Zagrebačkom zboru 1934.”, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 39 (2015), str. 177–188.

2016.
Borovnjak, Ivana: “Hrvatski dizajn 1516”, Pregled hrvatskog dizajna 1516, HDD, Zagreb 2016.
● Kršić, Dejan: “Željko Borčić — dizajn, umjetnost, fotografija”, Čovjek i prostor, 09–12 (736–739), Zagreb, veljača 2016, str. 80–83.
● Kršić, Dejan: “Od fotografije do dizajna i dalje: četveroručni rad višeslojnih primjena”, Bachrach & Krištofić: Dizajn & Fotografija, MUO, Zagreb 2016.
● Magaš Bilandžić, Lovorka: “Sergije Glumac i vizualni identitet Prve hrvatske tvornice ulja u 1930-ima”, Peristil, 59 (2016), DPUH, Zagreb, str. 105–118.
● Magaš Bilandžić, Lovorka: “Hanns Wagula i turistički plakat u Hrvatskoj između dvaju svjetskih ratova”, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 40 (2016), IPU, Zagreb, str. 183–195.

2017.
Golub, Marko: “Od reprize do autorefleksije”, Zgraf 12, ULUPUH, Zagreb 2017.
● Poynor, Rick: “Društvene reprize”, Zgraf 12, ULUPUH, Zagreb 2017.

2018.
Golub, Marko: “Što dizajn može reći o sebi?”, Pregled hrvatskog dizajna 1718, HDD, Zagreb 2018.
● Kršić, Dejan: “O Matku Meštroviću u kontekstu dizajna — Povodom Nagrade za životno djelo”, Pregled hrvatskog dizajna 1718, ur. Marko Golub, HDD, Zagreb 2018.

 

INTERVJUI

1968.
“Fedor Kritovac — Zajedničke težnje dizajna i karikature”, Telegram, 417, Zagreb 26. 4. 1968., str. 5.
● T.H: “Dijalog u prolazu: Boris Dogan — Oblikovanje knjige i nova galerija”, Telegram 449, Zagreb, 6. 12. 1968., str. 12.
● Meštrović, Matko: “Kako proizvesti stan”, razgovor s B. Budimirov, Lj. Perić, Ž. Solar, Dizajn, br. 7, CIO, 1968.

1972.
“Radoslav Putar: Lansirati nam je što smioniji izazov”, Telegram, br. 30/31 (546/7), 28.4.1972., str. 11.
● “Nenad Gattin: Spot neće biti sport gornjih”, povodom najave izlaska časopisa Spot, pitao Mario Bošnjak, Telegram, br. 30/31 (546/7), 28.4.1972., str. 26.
● “Wim Crouwel: Design je rješavanje (problema trodimenzionalnim mišljenjem. U povodu izložbe Total design u Galeriji SC u Zagrebu)”, razgovor vodio Darko Glavan, Telegram, br. 57 (573), Zagreb, 3.11.1972., str. 15.

1987.
Kršić, Dejan: “Goroslav Keller — Design & New Primitivs, Start br. 472, Zagreb 21.02.1987.

1994.
Mihelčić, Jasenka: “Razgovor s Vladimirom Robotićem”, Život Umjetnosti, 54–55 (1994): 16–24.

1995.
Kršić, Dejan: “Mirko Ilić: Dizajn nije zauvijek”, Arkzin, br. 53, Zagreb, 8. 12. 1995. str. 27–29.

1996.
Kršić, Dejan i Dragosavac, Dejan – Ruta: “Razgovor Ermin Međedović [EMc2, Futura]: Tipografi — zvijezde 90-ih”, br. 66, Zagreb 7. 6. 1996. str. 30
● Kršić, Dejan i Dragosavac, Dejan – Ruta: “Milan Trenc, ilustrator i stripadžija: Mmmm, velika medicina!”, Arkzin, Zagreb, br. 73., 13. 9. 1996., str. 6–9.

1997.
Kršić, Dejan: “Feđa Vukić — You gotta say yes to another excess!”, Arkzin br. 85, Zagreb 28. 02. 1997.

1998.
Interview s Ivanom Piceljem i prilog “Kristl, Picelj, Rašica, Srnec”, povodom obljetnice prve izložbe članova grupe EXAT 51, ČIP 3/4, Zagreb 1998.
● Radović, Darja, “Bogdan Budimirov”, Čovjek i prostor, br. 6, Zagreb, 1989, str. 18–19
● Kršić, Dejan: “Željko Serdarević — monoview”, Arkzin br. 5, Zagreb 1998., str. 50–53.

1999.
“Boris Bućan: Nema više dobrih dizajnera”, razgovarala Marina Tenžera, Vjesnik, Zagreb 5. 11. 1999.

2003.
Kršić, Dejan: “Rick Poynor: Ne pokoravajte se gigantu”, Zvono br. 22, Zagreb 2003.

2005.
Luketić, Katarina: “Razgovor Boris Ljubičić — Dizajn je politička tema”, Zarez, Zagreb 2005.

2012.
Kršić, Dejan: “Intervju LettError”, DVK 07–12, UMAS, Split, 2012.

2015.
Šuran, Oleg: “Intervju s Daliborom Kazijom”, Na konju smo, 20. 5. 2015., http://www.nakonjusmo.net/fazan/ dizajn/intervju-sa-daliboromkazijom/
● Šuran, Oleg: “Intervju s Markom Hrastovcem”, Na konju smo, 18. 5. 2015., http://www.nakonjusmo.net/ fazan/dizajn/intervju-sa-markomhrastovcem/.
● Šuran, Oleg: “Intervju s Unity”, Na konju smo, 7. 6. 2015., http://www. nakonjusmo.net/fazan/dizajn/intervju- sa-unity/.
● Šuran, Oleg: “Prijepis razgovora s Rutom”, Na konju smo, 30. 9. 2015., http://www.nakonjusmo.net/fazan/ dizajn/prijepis-razgovora-sa-rutom/.

2017.
Mrduljaš, Maroje i Vild, Borut, “Umjetnost uvijek ima posljedice — razgovor s Dejanom Kršićem”, Oris #103, Zagreb 2017.

2018.
Golub, Marko: “Ira Payer: Demokratsko razumijevanje dizajna”, Oris, #113, Zagreb 2018., str. 164–187

 

PRIJEVODI • KNJIGE

1952.
Loos, Adolf: Ornament i zločin, pogovor Neven Šegvić, Mladost, Zagreb 1952. [Prijevod djela Ornament und Verbrechen, 1907.]

1960.
Rener, Pol [Renner, Paul]: Umijeće tipografije, Udruženje grafičkih preduzeća Jugoslavije, Beograd, 1960. [Prijevod djela Die Kunst der Typographie, treće izdanje nanovo priredio Georg Schautz, 1953.; bez podatka o prevoditelju]

1963.
Dorfles, Gillo: Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti, prijevod Matko Meštrović, Mladost, Zagreb 1963. [Prijevod djela Le oscilazioni del gusto e l’arte moderna, 1958.]

1972.
Pevsner, Nikolaus: Izvori moderne arhitekture i dizajna, Beograd, 1972. [prijevod djela Pioneers of modern design, From William Morris to Walter Gropius, 1968.]

1973.
Papanek, Viktor: Dizajn za stvarni svijet, Biblioteka Marko Marulić, Edicija Vidici, Split 1973. [Prijevod djela Design for the Real World, 1972.].

1977.
Ruder, Emil: Tipografija, prijevod Ranko Novak, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1977. [Prijevod djela Typographie, ein Gestaltungslehrbuch, 1967.].

1980.
Denegri, Ješa [ur.]: Dizajn i kultura, tekstovi Gulio Carlo Argan, Matko Meštrović, Tomas Maldonado, Marc Le Bot, Jean Baudrillard…, SIC, Beograd, 1980.

1984.
Menna, Filiberto: Proricanje estetskog društva, prijevod Milana Piletić i Milena Marjanović Radionica SIC, Beograd 1984. [Prijevod djela Profezia di una societa estetica, 1968.]

1985.
Denegri, Ješa [ur.]: Dizajn i kultura (drugo, prošireno izdanje), izbor tekstova, SIC, Beograd, 1985.

1990.
Pevsner, Nikolaus: Pioniri modernog oblikovanja: od Morrisa do Gropiusa, prijevod Branka Pribić, GZH, Zagreb 1990. [Prijevod djela Wegbereiter moderner Formgebung]

1991.
Quarante, Danielle: Osnove industrijskog dizajna, Arhitektonski fakultet, Zagreb 1991.

2002.
Klein, Naomi: No Logo, V.B.Z, Zagreb 2002. [Prijevod djela, 2000.]

2003.
Loos, Adolf: Ornament i zločin, Meandar, Zagreb 2003.

2006.
Foster, Hal: Dizajn i zločin, VBZ, Zagreb 2006. [Prijevod djela Design and Crime, 2003.].
● Znanost o slici — discipline, teorije, metode, zbornik, ur. Klaus Sachs-Hombach, Antibarbarus, Zagreb 2006.
● Butler Jill, Holden Kritina, Lidwell William: Univerzalna načela dizajna, Mate, Zagreb 2006.

2007.
Wolfe, Tom: Od Bauhausa do našeg doma, prijevod Marina Leustek, Postscriptum, Zagreb 2007. [Prijevod djela From Bauhaus to Our House, 1981.]

2008.
Braun, Frenk Šuto [Brown, Frank Chouteau]: Slova i rezovi: sa dvesta ilustracija, Službeni glasnik, Beograd 2008. [Prijevod djela Letters & lettering: a treatise with 200 examples, 1902.]

2012.
Noordzij, Geerit: Potez–teorija pisanja. DVK UMAS, Split, 2012. [Prijevod djela De streek. Theorie van het schrift, 1985.]
● Vukić, Feđa [ur.]: Teorija i povijest dizajna — kritička antologija, zbornik tekstova, Golden marketing – Tehnička knjiga, Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2012.

2014.
van den Bloom, Holger: Princip dizajna — zašto živimo u eri dizajna, prijevod Svjetlana Lončarić, Naklada Breza, Zagreb 2014.

2018.
Bringhurst, Robert: Elementi tipografskog stila, HDD, Zagreb 2018.

 

PRIJEVODI • TEKSTOVI

1967.
Menna, Filiberto: “Dizajn, estetska komunikacija i masovna sredstva”, prijevod Matko Meštrović, Život umjetnosti, br. 3/4, Zagreb 1967., str. 94– 103. Pretiskano u Život umjetnosti, br. 78/79, Zagreb 2006., str. 82–88.

1969.
Dorfles, Gillo: “Industrijsko oblikovanje, ukus i stil epohe”, Telegram 477, Zagreb 20.6.1969., str. 18.
● Dorfles, Gillo: “Umjetnost i dizajn u budućem društvu”, preveo Fedor Kritovac, Telegram br. 500, Zagreb, 28.11.1969. str. 16.
● Eco, Umberto: “Medij i poruka”, Telegram 468, Zagreb 18.4.1969, str. 16.
● Gundrey, Elizabeth: “Dizajn za jučer”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. str. 18–19.
● Gropius, Walter: “Nova arhitektura i Bauhaus”, Telegram 481, Zagreb 18.7.1969. str. 18.
● Miller, Judith R.: “Dizajn za sutra”, 15 dana, br. 7–8, Zagreb, prosinac 1969. str. 19–20.

1971.
Bonsiepe, G.: “Okolina, industrijski dizajn i treći svijet”, Život umjetnosti, br. 15/16, Zagreb 1971., str. 83–91.

1981.
Baudrillard, Jean: “Dizajn i okolina ili eskalacija političke ekonomije”, Život umjetnosti 32–1981, str. 91–100.

1997.
Galloway, Alexander: “Fontovi i fraziranje”, Arkzin br. 82, Zagreb 17. 1. 1997., str. 30–31.

2001.
Tschichold, Jan: “O tipografiji u dizajnu časopisa”, prevela Lana Cavar, Frakcija br. 22/23, zima 2001/2002. str. 79–82.

2002.
Kalman, Tibor; Miller, J. Abbott; Jacobs, Karrie: “Dobra povijest/Loša povijest”; Saffo, Paul: “Položaj originalnosti u informacijskom dobu”; Coombe, Rosemary J.: “Može li se kulturna ikonografija zaštititi zakonom”; Ruffins, Fath Davis: “Politika kulturnog vlasništva”, Libra Libera, no. 11, Zagreb 2002. str. 97–132

2012.
Poynor, Rick: “Izvan studija: povijest grafičkog dizajna i vizualne studije” [Out of Studio], katalog Zgraf 11, ULUPUH, Zagreb 2012.